Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 5. Niedzieli Wielkiego Postu roku B… A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba:Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 4. Niedzieli Wielkiego Postu roku B… Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.  J 3, 14-21 Kim są kąsające węże? Grzechy popełnione w śmiertelnym ciele A co oznacza wywyższony wąż? Śmierć Chrystusa na krzyżu. Ukąszenie węża – śmiertelne, śmierć Pana – ożywiająca. Wąż podwyższony na pustyni leczy tych, których powaliła trucizna. Ludzie ukąszeni przez jadowite węże, byli uzdrowieni spoglądając na węża miedzianego. Tymczasem, bracia, spoglądajmy na ukrzyżowanego Chrystusa, abyśmy z grzechu zostali uleczeni. Jak ci, nie zginęli z powodu ukąszeń jadowitych węży, tak i ci, którzy z wiarą patrzą na śmierć Chrystusa, są uzdrawiani z ukąszeń grzechów. Lecz tamci spoglądając na węża miedzianego, byli uwalniani od śmierciCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 3. Niedzieli Wielkiego Postu roku B… Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!  J 2,13-25 Pan wyrzucił ze świątyni wszystkich, którzy swego szukali i przychodzili w sprawach handlowych. A co tam sprzedawali? To, czego ludziom było potrzeba dla ofiar owego czasu. Wiecie, moi drodzy, że owemu ludowi, który był cieleśnie nastawiony i miał jeszcze kamienne serce, takie ofiary były wyznaczone, aby go powstrzymać od uciekania sięCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 2. Niedzieli Wielkiego Postu roku B… Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. Mk 9,2-10 Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy Zejdź, Piotrze; chciałeś odpocząć na górze: zejdź, głoś słowo Boże, nastawaj w porę i nie w porę, strofuj, zachęcaj i dodawaj odwagiCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 1. Niedzieli Wielkiego Postu roku B… Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».Mk 1,12-15 Chrystus kuszony na pustyni uczy nas, jak zwyciężać pokusę. W Chrystusie ty byłeś kuszony i w Nim zwyciężyłeś. On z ciebie wziął sobie ciało, a tobie dał zbawienie. Z ciebie wziął śmierć, a tobie dał życie. Dla siebie obelgi, dla ciebie cześć. Dla siebie pokusy, dla ciebie zwycięstwo. Ponieważ był kuszony, był umęczony i zmartwychwstał, dlatego stał się naszą nadzieją. W NimCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 6. Niedzieli Zwykłej roku B… Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Mk 1,40-45 Wyznając grzechy oczyszczasz świątynię, do której ma przyjść Ten, którego wzywasz. On odwróci swoje oblicze od twoich grzechów, ale nie odwróci się od ciebie. św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 74, 2-3; 146, 5-6;  Fot. J. ToporkiewiczCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 5. Niedzieli Zwykłej roku B… Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Mk 1, 29-39 Jako Bóg Jezus nie miał żadnej przyczyny, aby się modlić, bo do kogo by się modlił i dlaczego? Ale przychodząc do nas jako człowiek chciał stać się pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jest bez grzechu, więc łączy nas z Bogiem. Przyjął naszą słabość, więc jest blisko nas. Słyszysz Mistrza modlącego się, naucz się modlitwy, bo w tym celu się modlił, aby ciebie pouczyć. św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 29/2/, 1; 32/2/, 2;  56, 5;  Fot. J. ToporkiewiczCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 4. Niedzieli Zwykłej roku B… Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Mk 1, 21-28 Żebyś przypadkiem nie powiedział: uwierzyłem, to mi wystarcza. Co mówi Apostoł Jakub: I złe duchy wierzą i drżą. (Por Jk 2, 19) . Wiedziały, że przybędzie Jezus Chrystus, lecz czasu przybycia nie znały. Wyznawały Chrystusa, ale miłości nie miały, dlatego wołały: Czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. św. Augustyn, Homilie na Ewangelie św. Jana 6, 21; 7, 6  Fot. E. MilczCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 3. Niedzieli Zwykłej roku B… Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Mk 1,14-20 Idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. I przyjdź i naśladuj Mnie. (Mt 19, 21). Ktoś opuszcza ubogą izbę, w której zostało zaledwie jedno łóżko i skrzynia (…). Nie wyśmiewajmy go. Nie mówmy: niczego nie opuściłeś. A ten, który wiele opuścił, niech nie unosi się pychą.Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 2. Niedzieli Zwykłej roku B… Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. (J 1,35-42) Pokazał im gdzie mieszka poszli i byli z Nim. Jak szczęśliwie ten dzień spędzili, jak szczęśliwą była noc. Któż nam powie, co usłyszeli od Pana? I my w naszym sercu uczyńmy mieszkanie, zbudujmy dom, do którego by On przybył i rozmawiał z nami. św. Augustyn, Homilie na Ewangelie św. JanaCzytaj więcej