Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, to nie wszystkich innych dookoła mam słuchać, ale przede wszystkim Ciebie. Otwieraj dziś, proszę, moje uszy na treść Twojego Słowa. Spraw, aby trafiało ono wprost do mego spragnionego serca. Udziel mi Ducha męstwa, abym nie ugiął się pod naporem opinii drugiego człowieka, ale trwał przy Tobie. Święta Rito, ty doświadczyłaś obecności Jezusa w tych najcięższych chwilach swego życia. Byłaś przy Nim również wtedy, gdy wszyscy tracili już ufność i nadzieję. Naucz mnie takiego zawierzenia i stałości. Uproś mi łaskę odszukania prawdziwego Fundamentu mojego istnienia. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz, abym z całego serca uwierzył w Twoją miłość do mnie. Spraw, bym bardziej ukochał Ciebie niż swoje grzeszne przyzwyczajenia tak, abym potrafił porzucić je w Twoje Imię. Pomóż mi uwierzyć, że jesteś ze mną w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Udziel mi łaski zawierzenia. Święta Rito, ty wiedziałaś, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Uproś mi taką wiarę, abym w Nim odnajdywał źródło mojej siły i zaufania. On wyprowadzi mnie z każdego więzienia, naucz mnie chodzenia Jego drogami. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz, abym dziś narodził się na nowo. Pragnę złożyć w Twoje dłonie każdą chwilę tego dnia, abyś ją uświęcił. Pobłogosław wszystkim osobom, jakie dziś spotkam na mojej drodze i spraw, abym mógł być dla nich Twoim świadkiem. Poślij mnie tam, gdzie wieje Twój Święty Duch. Święta Rito, żyjąc w augustiańskiej wspólnocie, całym sercem realizowałaś jej charyzmat. Naucz mnie dzielić się z drugim człowiekiem wszystkim co posiadam. Pokaż mi jak mądrze rozdawać swój czas, aby nieść Chrystusa każdemu, kto Go potrzebuje. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś przychodzisz, aby dać mi największą łaskę – Siebie Samego. Mocą Twego Ducha przenikasz całą mą duszę. Spraw, by Słowo Twego pragnienia stawało się ciałem w moich codziennych czynnościach. Daj mi łaskę przyjmowania Ciebie bez ograniczeń i zastrzeżeń, szczególnie wtedy, gdy przekraczasz moje małe wyobrażenia. Święta Rito, ty służyłaś Bogu w każdej chwili swego życia z sercem otwartym na Jego Ducha. Uproś mi łaskę takiego zaufania i posłuszeństwa Jego woli, abym z wiarą przyjmował każde Jego Słowo i realizował je w codzienności. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, przez Twe Miłosierne Serce otwarte włócznią żołnierza pragniesz wylewać dziś na mnie zdroje Swych łask. Pomimo tego, że czasem jeszcze cierpię czy smucę się, Ty rodzisz mnie dziś do nowej nadziei. Daj mi łaskę dostrzegania tego niezniszczalnego Źródła, z którego wciąż na nowo mogę czerpać Twą Miłość naczyniem ufności. Święta Rito, ty żyłaś w augustiańskiej wspólnocie. Starałaś się więc zawsze być jednego ducha i jednego serca ze swoimi współsiostrami. Ucz mnie takiego życia z moimi bliskimi, abym niósł im radość Miłości, która pochyla się z cierpliwością nad każdą ich bolączką. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty jeden wiesz jak często brakuje mi wiary w Ciebie i zaufania Twojej dobroci. Pomóż mi obnażyć każdy moment, w którym ignoruję Twoją Obecność przy mnie. Rozświetl oczy mojego serca, abym mógł w końcu ujrzeć Ciebie i porzucić swoje własne pomysły, otwierając się na Twoją wolę. Święta Rito, ty zawsze bardziej słuchałaś Pana, który mówił w głębi twej duszy niż zmiennej opinii ludzi, których miałaś dookoła siebie. Pomóż mi trwać w takiej wierności przy Jego Słowie, abym zawsze potrafił głosić Miłość, która codziennie na nowo pokazuje mi drogę do tego Najświętszego Serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś fundamentem mojego istnienia. Jesteś moim wszystkim, co posiadam. Wiesz, jak wiele różnych pragnień targa moim sercem, ale tylko Ty możesz prawdziwie nasycić głód mego istnienia. Wypełnij mnie po brzegi Twoją Miłością, abym już niczego nie pragnął poza Tobą Samym. Święta Rito, twoje życie zawsze koncentrowało się na Panu, bo On był najważniejszy w każdej sytuacji, jaka cię spotykała. Naucz mnie porzucania wszystkiego, co nie pochodzi od Niego, abym potrafił rozeznać Jego pragnienia. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty przyszedłeś po to, aby zgładzić moje grzechy. Chcesz odkupić mnie w całości, a nie tylko w jakiejś lepszej części. Nie brzydzisz się mną, nawet gdy grzeszę, ale z Miłością czekasz na mój powrót. Daj mi łaskę uzdrowienia spojrzenia, abym potrafił pokochać siebie samego, przyjmując moją historię życia, w której wciąż na nowo rozbłyska światło Twej łaski. Święta Rito, wierna córko św. Augustyna, patronko moich powrotów do Boga, uproś mi nawrócenie serca. Pomóż mi dostrzec ogrom daru, jakim jest odkupienie mnie i wyrwanie z niewoli grzechu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dajesz mi wszystko, co jest mi potrzebne do bycia z Tobą. Często przekraczasz moje wyobrażenia ofiarując mi Swoją łaskę inaczej niż ja się tego spodziewam. Otwieraj dziś moje oczy na Prawdę, w której zobaczę Ciebie Samego. Rozpal moje serce przez słuchanie Twego Słowa. Święta Rito, ty wiedziałaś jak wiele zawdzięczasz Bogu każdego dnia. Uproś mi łaskę uwielbiania go, za to, co od Niego otrzymuję. Ucz mnie bycia Jego wdzięcznym świadkiem, który bez lęku będzie głosił Miłość potężniejszą niż śmierć. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wołasz mnie dziś delikatnie po imieniu. Z ogromną czułością wzywasz mnie do ponownego spojrzenia na Ciebie, abym odkrywał Twoją miłość wciąż na nowo. Pomóż mi odnaleźć Cię pośród wielu zajęć tego dnia. Spraw, abym nie zasklepiał się jedynie w skorupie własnych potrzeb. Święta Rito, ty szukałaś Boga nawet w najtrudniejszych sytuacjach twojego życia i wiedziałaś, że wtedy szczególnie przychodzi On do ciebie. Uproś mi łaskę oczyszczenia spojrzenia, abym i ja dostrzegał Jego obecność przemieniającą wszystko. Amen.Czytaj więcej