Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz przyjść dzisiaj do mojego serca w mocy Twego Ducha. Pragniesz oczyścić mnie z wszelkiego trądu, jaki przylgnął do mojej duszy. Daj mi łaskę otwartej duszy i umysłu, abym z ufnością poprosił Cię o uzdrowienie wszystkiego, co jeszcze nie pozwala mi do końca Tobie zaufać. Święta Rito, moja patronko, zadbaj dziś szczególnie o mnie. Przedstaw Jezusowi moje pragnienia i potrzeby. Uproś błogosławieństwo dla ścieżek, którymi On mnie prowadzi i odwagę kroczenia nimi we wszystkich chwilach dnia. Ucz mnie oddawania Mu chwały każdym czynem, jaki dziś podejmę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty uwalniasz dziś całe moje życie od lęku. Przyszedłeś po to, aby przygarnąć mnie do Swego Serca i okazać nieskończoną Miłość. Stałeś się przebłaganiem za moje grzechy, dając mi przy tym uwolnienie od tego, co uśmierca we mnie życie. Daj mi łaskę dostrzegania Twojej opieki, którą roztaczasz nad każdym moim krokiem. Święta Rito, ty jesteś moją orędowniczką u Boga, uproś mi dar uzdrowienia z dolegliwości, które mi dokuczają. Zanieś przed Boży tron moją prośbę o uleczenie wszelkich chorób ciała i duszy, dotykających zarówno mnie, jak i moich najbliższych. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nie wahałeś się przyjąć cierpienia, aby ukazać mi jak bardzo mnie kochasz. Wziąłeś na Siebie wszystkie moje rany i bóle. Przyszedłeś uratować mnie z niewoli moich grzechów, nieczystości intencji, przekonania o mojej własnej nieomylności. Daj mi łaskę stawania w pokorze Twojej Miłości. Święta Rito, ty współcierpiałaś z Jezusem w Jego Męce poprzez stygmat ciernia, ucz mnie cichości cierpienia, które udoskonala w miłości. Uproś mi łaskę uleczenia tego, co oddala mnie od Boga i uzdrowienia wszystkiego, co nie pozwala mi jeszcze w pełni Mu zaufać. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wołasz mnie dziś po imieniu. Przywracasz mi godność dziecka Bożego, podnosisz z upadku i zapraszasz do pójścia za Tobą bez ciągłego oglądania się za siebie. Nie chcesz, abym wciąż naprawiał poprute sieci swojego serca, ale w końcu zapatrzył się w Twoje Najświętsze Serce i dał się ogarnąć Jego szalonej Miłości. Święta Rito, ty przez całe swe życie szłaś wiernie za wezwaniem Pana, pomóż mi porzucić moje własne pomysły i przyjąć Jego propozycję. Ucz mnie oddawania chwały Bogu każdym moim dzisiejszym czynem, myślą i pragnieniem. Uproś mi łaskę uzdrowienia pamięci oraz dar przebaczenia i pojednania. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, obmyj mnie dzisiaj w wodzie Twojego Miłosierdzia. Ukaż mi moją prawdziwą wartość i godność, jaką mam w Twoich oczach. Ty powołałeś mnie do szczególnej bliskości z Tobą już od początku. Pozwól mi poznawać siebie poprzez Twe kochające Serce. Daj mi łaskę dostrzegania tego, jak bardzo umiłowanym dzieckiem Boga jestem. Święta Rito, ty sama ukochałaś Jezusa ponad wszelkie skarby tego świata, uproś mi dar takiego zawierzenia. Ucz mnie dostrzegania tego, co w życiu najważniejsze i uproś łaskę pokoju serca, abym potrafił być wdzięczny za dary Ducha, które codziennie otrzymuję. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś wzywasz mnie do powstania z ciemności. Dziękuję Ci za to światło, którym oświecasz każdy mój krok. Poprowadź mnie dziś do tych miejsc, w których się narodziłeś, abym mógł otworzyć skarby mego serca i oddać wszystko, co posiadam. Święta Rito, ty jesteś moją orędowniczką, proszę cię o cud poczucia, że jestem dzieckiem Boga. Pomóż mi doświadczyć bycia kochanym nieskończoną miłością Jezusa Ukrzyżowanego. Naucz mnie brać mój codzienny krzyż, jako sposób kontemplacji w radości Jego Oblicza. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś ukojeniem dla mojego niespokojnego serca. Kochasz mnie tak, jak nikt inny nigdy pokochać nie zdoła. Znasz wszystkie sekrety mojej duszy i nie odrzucasz mnie od Siebie, ale przygarniasz, abym był coraz bliżej. Daj mi łaskę przyjmowania Twojej Miłości i dzielenia się Nią z innymi. Święta Rito, Oblubienico Jezusa, ty w codziennym życiu kierowałaś się miłością Boga i bliźniego, uproś mi dar ufnego serca, które będzie dostrzegać potrzeby innych. Pomóż mi zobaczyć w codziennym życiu więcej niż to, co mi się wydaje. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pozwalasz mi rozpoznawać Ciebie w Tabernakulum, w drugim człowieku, w każdej chwili dnia. Pozwól mi zamieszkać w Twym Sercu, abym mógł dzisiaj cieszyć się doświadczeniem Twojej Miłości. Pomóż mi odnajdywać Ciebie wszędzie, gdziekolwiek jesteś. Święta Rito, żyjąca Obecnością Jezusa na co dzień, ucz mnie dostrzegania Go w każdej chwili dnia. Uproś mi łaskę uzdrowienia z nieprzebaczenia, nienawiści, skutków grzechu, aby oczy mego serca potrafiły rozpoznawać przychodzącego Boga. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś jedynym źródłem dobra, które jest we mnie i w drugim człowieku. Ofiarowujesz mi codziennie dar Swej miłości bez granic. Udziel mi również łaski poznawania Ciebie, abym nigdy nie zapominał, że jestem Twoim dzieckiem i z taką ufnością wciąż powracał w Twe ramiona. Święta Rito, kochająca Jezusa cały swym życiem, naucz mnie pokładania nadziei w Nim mimo przeciwności. Ukazuj mi w każdej chwili Jego Oblicze, abym dostrzegał Go we wszystkim, co mnie spotyka. Uproś mi dar niezłomności wiary, niezależnie od sytuacji, jaka mnie spotyka. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Jezu, Ty znasz wszystkie moje drogi. Niczego nie pragnę już chować przed Tobą, bo Ty jesteś prawdziwie moim Zbawicielem. Wyciągnąłeś mnie z błota grzechu i obiecałeś, że nigdy nie zostawisz mnie samego. Daj mi łaskę ufności w każdej chwili i trwania w Tobie tak, jak mnie tego uczysz. Święta Rito, Oblubienico Najwyższego, ty świadczyłaś całym swym życiem o działaniu Pana. Naucz mnie stawać w Prawdzie i dostrzegać Jezusa, będącego wciąż blisko. Uproś mi łaskę codziennego poznawania Jego Miłosiernego Serca. Amen.Czytaj więcej