Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, aby pełnić Twoją wolę nie wystarczy tylko odmawiać codzienne modlitwy. Trzeba mieć też serce otwarte na Twoją łaskę, ale i na bliźniego, który jest blisko mnie. Usuń, proszę, z mego wnętrza wszystko, co oddala mnie od Ciebie lub innych. Wypal w Ogniu Twej Miłości to, co nie jest Twoją wolą. Św. Rito, ty wiesz jak trudno jest kochać najbliższych, którzy często boleśnie ranią serce. Naucz mnie przebaczać te zranienia i zawsze szukać Bożego Oblicza w drugim człowieku. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, dla Ciebie nie ma we mnie nic tak ukrytego,że o tym nie wiesz. Widzisz całego mnie, a szczególnie to, co dzieje się na dnie mej duszy. Tylko Ty znasz pełną prawdę o mnie – a mimo to nie przestajesz mnie kochać. Pozwól mi, proszę, szczerze odkrywać co kryje się w moim sercu. Św. Rito, aby żyć w pokorze, każdego dnia musiałaś stawać w prawdzie przed Panem i sobą samą. Uproś mi tę łaskę, abym w promieniach Bożej Miłości poznawał siebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Twoim pragnieniem jest, abym umiał służyć tylko Tobie, nie stawiając ponad Ciebie żadnego człowieka ani żadnej rzeczy. Pomóż mi również siebie samego stawiać niżej od Ciebie. Tobie chcę służyć, a nie moim zachciankom czy pożądliwościom. Św. Rito, ty realizowałaś swym życiem pragnienia Pana, służąc Mu z całkowitym oddaniem. Pomóż mi stawać się Jego uczniem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dajesz mi Swoje Słowo, które trafia wprost do mego serca. To Ono mnie prowadzi, oświeca drogę każdego dnia, abym nie potknął się i nie upadł. Pomóż mi przyjmować Je każdego dnia i nie pozwolić Mu upadać bezowocnie. Niech Ono przemienia mnie w Ciebie. Św. Rito, ty karmiłaś swą duszę Słowem Pana i realizowałaś Je w swoim życiu. Uproś mi łaskę takiego słuchania, aby Słowo przemieniało moje życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” Rz 8, 35 Panie Jezu, nie ma takiej rzeczy, sytuacji czy osoby, która mogłaby mnie oddzielić od Ciebie. Ty zawsze jesteś dla mnie i nigdy mnie nie zostawiasz. Jedynie ja mogę odejść od Ciebie, próbować zapomnieć o Twej miłości, uciekać przed wypełnieniem Twej woli. I tak często się dzieje. Wybacz mi, Panie, moje codzienne ucieczki i zapomnienia. Przygarniaj mnie znów do Siebie mocą Twojej Miłości. Pomóż mi odwracać wzrok od moich udręk, głodu i nagości. Tylko Ty możesz je wszystkie wypełnić Swą łaską. Św. Rito, ty wiernie trwałaś przy Sercu Jezusa, nie pozwalając na to, by przeciwności życia oderwały cię od Niego. W życiu zakonnym mogłaś tak po prostu zatopić się w rozważaniu Jego Miłości. Pomóż mi nie odchodzić od Pana,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś ukrywasz mnie w cieniu Twej Obecności. Wbrew temu pośpiechowi, który proponuje mi świat – Ty dajesz pokój i wewnętrzną ciszę. Pomóż mi je odnajdywać wśród codziennego zabiegania. Św. Rito, ty najlepiej wiesz jak wiele trosk trapi moje serce. Proszę, bądź moją Orędowniczką przed Panem i uproś potrzebne mi łaski, a nade wszystko dar kontemplacji Jego Obecności i Męki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty w trudnych momentach zawsze znajdowałeś oparcie w Ojcu – do Niego modliłeś się przed Męką, w Ogrójcu, do Niego wypowiedziałeś jedne z ostatnich słów. Mimo, że czułeś się opuszczony – z ufnością powierzałeś się w Jego Ręce. Panie, spraw, niech miecz boleści, który często przeszywa me serce, będzie dziełem ku Twojej większej chwale. A w chwili największego trudu pomóż mi ufać Tobie wbrew wszystkiemu. Św. Rito, przebita cierniem cierpienia, uproś mi łaskę wytrwania, abym umiał cierpieć i cierpliwie trwać – abym nie uciekł spod krzyża. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często mam wielkie pragnienia, ale w ich realizacji odbiegam od Twojej woli. Próbuję tworzyć sobie jakieś namiastki i zapominam, że one nigdy mi Ciebie nie zastąpią. Jezu, przywróć mi spojrzenie skierowane na Ciebie – wgłąb Twego Serca przebitego włócznią Miłości. Spraw, abym nie odrywała wzroku od Ciebie Samego pośród przeciwności, które mnie dotykają. Św. Rito, ty – pomimo cierpienia – wciąż koncentrowałaś się na wypełnianiu woli Boga. Daj mi łaskę codziennego patrzenia na krzyż, pomimo jadowitych węży, które zsyła codzienność. Uproś mi to spojrzenie Miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym i możesz uczynić wszystko. Każdemu też udzielasz Swoich darów, jeśli tylko chce je przyjąć. Jednak to nie uzdrowienia czy wskrzeszenia są Twą największą łaską, ale dar Ducha Świętego – Miłości, która jest bezwarunkowa i pełna. On zawiera w Sobie wszystko, czegokolwiek mógłbym zapragnąć z czystego serca. Panie, udzielaj mi dziś tchnienia Swego Ducha. Św. Rito, twoje serce było wypełnione łaską Pana. Wyproś mi dar takiej otwartości, abym potrafił przyjąć to, co On dla mnie przewidział. Ucz mnie dostrzegać ogrom Jego łask. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaśCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty codziennie wyruszasz na wędrówkę po moim sercu i poszukujesz w nim wiary w Ciebie i ufności w Twoją moc. Dajesz mi pragnienie takiej wiary, abym nie załamywał się w drodze pomimo bólu, pokus, smutku i cierpienia. W każdej z tych sytuacji wyciągasz do mnie Swą przebitą Dłoń, aby była moim wsparciem. Św. Rito, Orędowniczko zgnębionych na duchu, ucz mnie – w tej sytuacji, w jakiej dziś jestem – całkowicie zawierzyć Panu i z ufnością podać Mu swą dłoń. Przedstawiaj Mu troski, palące me serce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej