Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 2. Niedzieli Zwykłej roku B… Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. (J 1,35-42) Pokazał im gdzie mieszka poszli i byli z Nim. Jak szczęśliwie ten dzień spędzili, jak szczęśliwą była noc. Któż nam powie, co usłyszeli od Pana? I my w naszym sercu uczyńmy mieszkanie, zbudujmy dom, do którego by On przybył i rozmawiał z nami. św. Augustyn, HomilieCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Niedzieli Chrztu Pańskiego roku B… Wielu proroków przed Janem świadczyło o prawdzie i zapowiadało Zbawiciela, ale Jan został nazwany przez Jezusa więcej niż prorokiem i największym spośród narodzonych z niewiast. Bowiem sprawiedliwi i prorocy głosili mającego przyjść Mesjasza i pragnęli Go oglądać, Jan natomiast poznał już Jego obecność na ziemi i jako herold Pański ogłosił Jego przyjście. Nie chciał sam się wywyższać, lecz ukorzył się przed potężnym, aby być wywyższonym przez potężnego. Jan Chrzciciel ukorzył się przed Chrystusem mówiąc, że idzie za nim mocniejszy od niego, któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów, czyli spełnić posługi niewolnika. Okazał całkowitą uległość i oddał Mu się bez reszty. św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 61, 18; Kazania 287, 3;  Fot. J. ToporkiewiczCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Uroczystości Objawienia Pańskiego… Słowo greckie „epiphania” można przetłumaczyć przez „objawienie”. W dniu dzisiejszym oświecił Odkupiciel wszystkich ludzi i ustanowił uroczystość dla wszystkich. Wydawało się rzeczą słuszną, żeby narody wdzięcznie wspominały dzień zbawienia pierwszych pogan i by poświęciły ten dzień Chrystusowi Panu na uroczyste dziękczynienie. Mędrcy jako pierwsi z pogan poznali Chrystusa Pana i choć nie poruszeni jeszcze Jego mową, szli z gwiazdą wskazującą im drogę. Pierwsi spośród Żydów to jest pasterze, przyszli do wiary w Chrystusa i otrzymali objawienie w tym samym dniu, w którym się narodził, przyszli z okolicy i zobaczyli Go. Pasterzom ogłosili aniołowie, Mędrcom gwiazda. Jedni i drudzy podobnie jak początki dwóch ścian biegnących z przeciwnych kierunków, zdążają do Kamienia Węgielnego, aby nastąpił pokój, jednoczący dwaCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Uroczystości Bożego Narodzenia… Słuchajcie, synowie światła, przyjęci do Królestwa Bożego! Słuchajcie, bracia najmilsi, słuchajcie i radujcie się sprawiedliwi w Panu (…) słuchajcie tego, co znacie, czcijcie to, co słyszycie, kochajcie to, w co wierzycie, zwiastujcie to, co kochacie. Oto pasterzom ukazał się najwyższy Pasterz. Poznał wół Pana swego, a osioł żłób Pana swego (Iz 1, 3), my także Go poznajmy, przybądźmy do żłobu, gdzie On leży, ofiarując się nam jako pokarm. Zakosztujmy Go i pod Jego przewodem zdążajmy do niebieskiej ojczyzny. Dla ciebie Bóg stał się człowiekiem Tego, którego niebiosa nie udźwigną, nosiło łono jednej niewiasty; Stwórca człowieka staje się człowiekiem, wielki w postaci Boga jest uniżony w postaciCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej IV Niedzieli Adwentu Roku B… W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie,Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej III Niedzieli Adwentu Roku B… Jan mu było na imię. Przybył, aby świadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Wielkim, jest ten, który miał dać świadectwo o jasności. Ma niezmierne zasługi, wielką łaskę. Wielka jest jego wzniosłość. Podziwiaj go, ale jako górę. Góra sama z siebie jest pogrążona w ciemnościach, jeśli nie oświeci jej światło Boga. Gdybyś uważał, że sama góra jest źródłem światła, rozbiłbyś się o górę, a nie znalazłbyś pociechy. Wznieś się więc do Tego, który oświeca górę. Pan, który jest prawdziwą światłością, przybył do ludzi chorych, do serc okaleczonych, do dusz otępiałych. Patrząc na przedmiot, oświecony blaskiem słońca, można poznać, że słońce już wzeszło, choć samego słońca nie można jeszcze zobaczyć. Tak też patrząc na Jana Chrzciciela i przyjmującCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej II Niedzieli Adwentu Roku B… W postaci Jana Chrzciciela dostrzegamy wielką łaskę i godność. Człowiek został posłany przed Bogiem – Człowiek, który poznał Jego obecność, uznał w Nim Pana, wskazał Go ludowi. Siebie samego nazwał głosem wołającego na pustyni, zgodnie z proroctwem Izajasza. Jan jest głosem, Chrystus Słowem. Słyszymy najpierw wydany głos, aby następnie pojąć słowo. Tu jednak chodzi o Słowo, które było na początku u Boga i było Bogiem, a przez nie wszystko się stało. To Słowo było przed głosem i samo uczyniło sobie głos. Jaka jest różnica między głosem a słowem? Głos może być nieartykułowanym dźwiękiem, jak krzyk czy jęk. Słowo natomiast oznacza jakieś pojęcie. Słowo ma znaczenie także bez głosu, może być na przykład pomyślaneCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej I Niedzieli Adwentu Roku B… Biada tym, którzy pokładają nadzieję w świecie. Poucza nas Apostoł: Powiadam bracia czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co używają tego świata, tak jakby zeń nie korzystali. Cóż zatem powinien uczynić chrześcijanin? Posługiwać się światem, a nie służyć światu. Przemija bowiem postać tego świata. Chciałbym, żebyś byli wolni od utrapień. (por. 1 Kor 7,29-32). Kto nie ma trosk, spokojnie oczekuje, kiedy przyjdzie Pan jego. Bo i jakaż to miłość do Chrystusa, bać się, żeby nie przyszedł. Bracia, czyż się nie wstydzimy się? Kochamy, a boimy się, żeby nie przyszedł. Czy rzeczywiście kochamy? Czy może bardziej miłujemy własne grzechy? Zatem znienawidźmy grzechy, a umiłujmy Tego, który przyszedł sądzić ziemię. Przyjdzie czy chcemy, czy nie chcemy.Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Uroczystości Chrystusa Króla… Bądź miłosiernym, zanim Sędzia nadejdzie, jeśli pragniesz, by okazał się miłosiernym dla ciebie. Przebacz, jeśli coś przeciw tobie uczyniono. Dawaj z tego, co masz, bo i sam wszystko otrzymałeś. (…) Oto ofiary najmilsze Bogu: miłosierdzie, pokora, wyznanie, pokój, miłość. Przynośmy je, a bezpiecznie będziemy oczekiwać przyjścia Sędziego. Co robi ten, który pożycza na procent? Oczywiście spodziewa się otrzymać trochę więcej, niż dał, czy to będą pieniądze, pszenica, wino, oliwa czy cokolwiek innego. Rób tak i ty. Pożyczaj na procent twemu Bogu. Dawaj mało, odbieraj rzeczy wielkie. Widzisz, jak bardzo rośnie twój kapitał. Dawaj rzeczy doczesne, bierz wieczne. Dawaj ziemię, bierz niebo. Z pewnością zapytasz: komu mam dać? Sam PanCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Trzydziestej Trzeciej Niedzieli Zwykłej roku A… Sługa otrzymał talent, a talent nie oznacza czegoś innego, jak jakiś dar, oczywiście dar Boży. Ale kto ma, temu będzie dane, kto zaś nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Czego ktoś nie ma, tego mu zabrać nie można, ale nawet jeśli coś posiada, można by mu to słusznie odebrać dlatego, że jest to bez miłości używane i na nic mu się nie przyda. Pan nie potępił sługi za to, że zwrócił mu to, co otrzymał, ale za to, że nie wydał. Nie powiedział mu: Przywłaszczyłeś sobie moje pieniądze. Nie powiedział: Dałem ci, a nie oddałeś mi wszystkiego. Powiedział: Sługo zły i gnuśny, powinieneś był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie z zyskiemCzytaj więcej