Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, ja sam wpędzam się w niewolę grzechu. Tak wiele codziennie dostrzegam uwikłań, w które wszedłem dobrowolnie. Proszę, uwolnij mnie dziś od tych zniewoleń. Ty przyszedłeś przecież po to, aby uczynić mnie w pełni wolnym dzieckiem Bożym. Daj mi łaskę odpowiadania całym sercem na Twoją Miłość. Święta Rito, ty pomagałaś innym wyjść z wielu zawikłanych sytuacji. Pomóż dziś również mi wydostać się spośród cierni życiowych, w które sam się zapędziłem. Uproś mi łaskę szczerego powrotu do Boga całym sercem, abym już nie szukał namiastek, lecz jedynej Pełni, jaka może nasycić moją duszę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, co dzień od rana moja dusza szuka Twej obecności. Daj mi łaskę odnajdywania Ciebie. Ty przecież pozostajesz wciąż ze mną w takiej jedności, w jakiej Ojciec jest zawsze z Tobą. Ucz mnie tego, co On Ci przekazał. Pozwól mi odkryć i wypełniać Jego wolę wobec mnie i każdej chwili dzisiejszego dnia. Święta Rito, ty szukałaś woli Boga przez całe swoje życie wciąż na nowo. Naucz mnie tego nieustannego poszukiwania i oczekiwania na Niego. Uproś mi łaskę wytrwałości, abym nie poddawał się w obliczu pierwszych przeciwności, ale z odwagą kroczył nawet mrocznymi ścieżkami, którymi prowadzi mnie Pan. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, jak ciężko jest mi czasem uwierzyć, że Twoja łaska jest całkowicie za darmo. Ty nie żądasz niczego w zamian. Pragniesz jedynie uszczęśliwić mnie Swoją Miłością. Naucz mnie takiej wiary bez pytań, bez zwątpienia, abym potrafił zawierzyć do końca i słuchając Twych słów wypełnić je zgodnie z Twoją wolą. Święta Rito, zasłuchana w Słowo oblubienico Pana, uproś mi łaskę ciągłego odnajdywania Jezusa w każdej sytuacji, w każdym człowieku, w każdym natchnieniu do uczynienia dobra. Pokaż mi jak uwierzyć nadziei wbrew nadziei, abym nie poddawał się żadnej rozpaczy, ale ufnie kroczył ku Bogu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wyryłeś Swoje prawo Miłości w najtajniejszej głębi mojego serca. Naucz mnie odkrywać Je i oczyszczać moje wnętrze z wszelkich nieuporządkowanych przywiązań. Spraw, abyś to Ty był moim jedynym nawykiem i pragnieniem. Bądź od dziś znów na nowo Bogiem w każdej chwili mego życia, abym nie próbował zastępować Ciebie na pierwszym miejscu. Święta Rito, ty w swoim życiu zawsze wiedziałaś, że to Jezus jest najważniejszy. Naucz mnie takiego spojrzenia na moją codzienność, abym nie szukał swojej woli, ale jedynie Jego pragnień. Pokaż mi prawdziwe oblicze kochającego Boga, który wciąż pochyla się nad swoim zagubionym dzieckiem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko Ty znasz wszystkie myśli mojego serca. Proszę, uzdrów te, które prowadzą do niezgody, nienawiści, bólu i cierpienia. Pomóż mi powierzyć się Tobie całkowicie. Bądź dla mnie tarczą, która osłania od ciosów. Daj mi łaskę uciekania się do Ciebie w każdej sytuacji, szczególnie w tych, w których wciąż liczę jedynie na własne siły. Święta Rito, zawsze wierna Panu, naucz mnie przebaczania zranień, które zadali mi inni oraz wybaczania sobie samemu. Uproś mi łaskę otwierania serca na Miłość Boga przychodzącą do mnie w najmniej spodziewanych momentach dnia. Spraw, bym nie zamykał się na Jego obecność. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tak często zaskakujesz mnie Swoją łaską w najmniej oczekiwany sposób. Proszę, pozwól mi otwierać się na to, co niespodziewane. Niszcz swą delikatną Dłonią moje schematy, w które próbuję Cię ubrać i pokazuj mi Twe prawdziwe Oblicze pełne Miłości. Daj mi odwagę do porzucenia mego złudnego poczucia bezpieczeństwa, abym odnalazł je jedynie w Tobie. Święta Rito, Ty zawsze byłaś blisko Serca tego Oblubieńca, prowadź mnie roztropną drogą do ukochania Jego woli. Naucz mnie jak przyjmować to, co dla mnie przygotował z radosnym sercem. Uproś mi łaskę wdzięczności za wszystkie Jego dary, abym potrafił docenić Jego dobroć, z jaką mi je ofiaruje. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak często brakuje mi wytrwałości w wierze. Poddaję się wciąż przy najmniejszych nawet przeciwnościach. Pomóż mi porzucać bożki, które sam sobie ulepiłem na pocieszenie. Daj mi dziś na nowo zaufać Tobie, abym już nie poszukiwał spełnienia poza Twoją łaską. Pozwól mi dostrzec tą prawdę, że nigdzie indziej nie znajdę Prawdy i Miłości. Święta Rito, ufna Panu do końca, naucz mnie zawierzenia Mu. Ukaż mi drogi prowadzące do odnalezienia Go pośród tej całej ułudy, jaka mnie otacza. Uproś mi łaskę zostawienia za sobą wszystkiego, co nie pochodzi od Boga i poszukiwania jedynie Jego Samego, abym już nie błądził po manowcach własnych pragnień. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty sam nie wypełniałeś tu na ziemi jedynie Swojej woli, ale zawsze byłeś zjednoczony z wolą Ojca. Pragniesz dziś przywrócić mi pełnię życia, abym i ja został uzdrowiony, uwolniony i wskrzeszony, a później szerzył Twoje Królestwo wśród bliskich. Daj mi łaskę współdziałania z Tobą, abym potrafił tworzyć Twoje dzieła. Święta Rito, ty doświadczyłaś ogromnego działania Bożego na każdym etapie twego życia. Otwórz me oczy i pomóż zobaczyć wolę Ojca, jaka wypełnia się w każdym momencie mojej wędrówki ku Jego Królestwu. Naucz mnie nie buntować się wobec niej, ale przyjmować ją w prawdzie i zaufaniu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz dziś wylać ze Swego Serca łaski, które przygotowałeś dla mnie. Chcesz, abym otwierał się na źródło Twego Miłosierdzia. Tylko Ty jesteś moją ostatnią nadzieją ocalenia. Pomóż mi przyjść prawdę o mej słabości i naucz mnie zaufania w Twoją dobroć, która nigdy się nie kończy i nie męczy. Święta Rito, ty prowadziłaś innych do Jezusa. Pomóż mi dziś obmyć się w źródle Jego łaski, aby uzdrowił to, co we mnie jest jeszcze chore i wymaga Jego świętego dotknięcia. Przez twe wstawiennictwo oddaję dziś to wszystko Bogu. Zanieś, proszę, ten dar przed Jego Najświętsze Oblicze. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposóbCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty czynisz wszystko nowe. Wlewasz w moje serce Swego Ducha, który ożywia to, co we mnie umarło: dobre pragnienia, zaufanie, miłość. Pomóż mi, Jezu, otwierać się dziś na Twoją łaskę. Odnawiaj mnie całego, abym dostrzegał Twą dyskretną obecność wszędzie, dokądkolwiek pójdę. Święta Rito, orędowniczko w sprawach po ludzku beznadziejnych, przywróć mi wiarę we wszechmoc Bożą. Pomóż mi zobaczyć Jego codzienne działanie w moim życiu. Otwieraj moje oczy na te cuda, których doświadczam, a które już od dawna uważam za coś, co mi się należy. Naucz mnie wdzięczności. Amen.Czytaj więcej