Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś Królem Pokoju. Uzdrów dziś we mnie wszystko, co już dawno uschło z braku Twojej Miłości. Oczyść mnie dzisiaj i daj odwagę stanięcia przed Tobą i pokazania Ci wszystkiego, co próbuję jeszcze przed Tobą ukryć. Pomóż mi wyciągnąć dziś z mroku te największe sekrety i dotknij ich Swoją mocą. Święta Rito, ty zawsze w pokornej prawdzie o sobie samej stawałaś przed Jezusem, naucz mnie tej wrażliwości serca, abym umiał odnaleźć dobro w moim życiu. Uproś mi łaskę pokoju duszy, abym przestał martwić się tym, co dotyczy mnie samego, a zaczął troszczyć się o sprawy Pana. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz dać mi dziś Twoje pocieszenie i umocnienie w mojej drodze ku Tobie. Pomóż mi odnowić moją gorliwość w dążeniu za Tobą, abym zawsze pamiętał, że to Twoja Miłość jest najważniejsza. Dałeś mi Ją jako silną kotwicę w mojej duszy. Pomóż mi trzymać się jej mimo przeciwności, które napotykam wciąż na mojej drodze. Święta Rito, ty nigdy nie zwątpiłaś w Miłość twego Oblubieńca, choć doświadczyłaś wiele trudnych rzeczy w swoim życiu. Naucz mnie zaufania Mu niezależnie od tego, co będzie się dziś działo. Pomóż mi dostrzec Jego światło w ciężkich chwilach mego życia oraz dar szczególnego wybrania mnie przez Niego samego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tylko Ty jesteś moim jedynym Zbawicielem. Uwalniasz mnie od wszystkiego, co jest złe w moim życiu, biorąc na Siebie mój grzech. To Miłość daje Ci taką moc posłuszeństwa. Odnów dziś moje serce, abym potrafił przyjąć łaskę, którą dla mnie specjalnie przygotowałeś.  Święta Rito, ty trwałaś wciąż przy Jezusie. Ucz mnie takiego czuwania, aby było ono zawsze oczekiwaniem na Jego przyjście do mojego serca. Uproś mi łaskę wyrwania z gnuśności i letniości ducha, abym szczerze i ochoczo odpowiadał na Jego głos, który kieruje do mnie w każdej chwili. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, zaprowadź mnie dziś do Twojego mieszkania. Daj mi łaskę przebywania z Tobą. Tak długo już poszukuję Cię w moim życiu. Spraw, abym odnalazł Cię w mojej codzienności, w tych ludziach, których pozwolisz mi spotkać, we wszystkim co się wydarzy. Pozwól mi pozostać dziś w Twoim Sercu. Święta Rito, ty byłaś tak wrażliwa na głos Pana, że zawsze wykorzystywałaś okazję do odnajdywania Go w tym, co cię otaczało. Uproś mi taką łaskę słuchania Jego Słowa, aby żadne z nich nie upadło już na ziemię, ale wszystkie trafiły na żyzną glebę mego serca. Naucz mnie chwalić Pana każdym gestem, słowem i myślą. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, dziś przyznaję się do tego, że jestem zwykłym grzesznikiem. Wiele razy raniłem Twoje Serce, odchodząc daleko od Ciebie. Proszę jednak, przyjmij mnie teraz i ulecz moją duszę, wciąż poszukującą Miłości. Z ufnością podchodzę do Twego tronu łaski i proszę o Miłosierdzie nade mną.  Święta Rito, ty byłaś pokorną służebnicą Jezusa, ucz mnie przyjmowania Jego Słowa z ufnością, nawet wtedy, gdy przeszywa moje serce bólem. Uproś mi łaskę, abym nie uciekał od tego zbawczego cierpienia, ale by wraz z nim rodził się we mnie wciąż nowy człowiek. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiasz się za namiCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, otwórz moje uszy na Twoje Słowo. Pomóż mi poznać to, co chcesz do mnie dziś powiedzieć tak bardzo osobiście, w intymnym spotkaniu serce w Serce. Daj mi usłyszeć to, że podnosisz mnie z łoża mojej niemocy, grzechu, niewoli. Udziel mi łaski powstania z tego, co mnie wciąż przygniata. Święta Rito, ty niosłaś w swym sercu otaczających cię ludzi prosto do Boga. Weź dziś w swoje ręce wszystkie moje intencje, a szczególnie te trudne sprawy i oddaj je Jezusowi. Ucz mnie zawierzania Jego Słowu w każdej sytuacji, abym nie dawał się pochłaniać zbytecznym troskom. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz przyjść dzisiaj do mojego serca w mocy Twego Ducha. Pragniesz oczyścić mnie z wszelkiego trądu, jaki przylgnął do mojej duszy. Daj mi łaskę otwartej duszy i umysłu, abym z ufnością poprosił Cię o uzdrowienie wszystkiego, co jeszcze nie pozwala mi do końca Tobie zaufać. Święta Rito, moja patronko, zadbaj dziś szczególnie o mnie. Przedstaw Jezusowi moje pragnienia i potrzeby. Uproś błogosławieństwo dla ścieżek, którymi On mnie prowadzi i odwagę kroczenia nimi we wszystkich chwilach dnia. Ucz mnie oddawania Mu chwały każdym czynem, jaki dziś podejmę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty uwalniasz dziś całe moje życie od lęku. Przyszedłeś po to, aby przygarnąć mnie do Swego Serca i okazać nieskończoną Miłość. Stałeś się przebłaganiem za moje grzechy, dając mi przy tym uwolnienie od tego, co uśmierca we mnie życie. Daj mi łaskę dostrzegania Twojej opieki, którą roztaczasz nad każdym moim krokiem. Święta Rito, ty jesteś moją orędowniczką u Boga, uproś mi dar uzdrowienia z dolegliwości, które mi dokuczają. Zanieś przed Boży tron moją prośbę o uleczenie wszelkich chorób ciała i duszy, dotykających zarówno mnie, jak i moich najbliższych. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nie wahałeś się przyjąć cierpienia, aby ukazać mi jak bardzo mnie kochasz. Wziąłeś na Siebie wszystkie moje rany i bóle. Przyszedłeś uratować mnie z niewoli moich grzechów, nieczystości intencji, przekonania o mojej własnej nieomylności. Daj mi łaskę stawania w pokorze Twojej Miłości. Święta Rito, ty współcierpiałaś z Jezusem w Jego Męce poprzez stygmat ciernia, ucz mnie cichości cierpienia, które udoskonala w miłości. Uproś mi łaskę uleczenia tego, co oddala mnie od Boga i uzdrowienia wszystkiego, co nie pozwala mi jeszcze w pełni Mu zaufać. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wołasz mnie dziś po imieniu. Przywracasz mi godność dziecka Bożego, podnosisz z upadku i zapraszasz do pójścia za Tobą bez ciągłego oglądania się za siebie. Nie chcesz, abym wciąż naprawiał poprute sieci swojego serca, ale w końcu zapatrzył się w Twoje Najświętsze Serce i dał się ogarnąć Jego szalonej Miłości. Święta Rito, ty przez całe swe życie szłaś wiernie za wezwaniem Pana, pomóż mi porzucić moje własne pomysły i przyjąć Jego propozycję. Ucz mnie oddawania chwały Bogu każdym moim dzisiejszym czynem, myślą i pragnieniem. Uproś mi łaskę uzdrowienia pamięci oraz dar przebaczenia i pojednania. Amen.  Czytaj więcej