„Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.” Ef 5, 8 Panie, Ty znasz całe moje życie, każdy moment jest bowiem w Twoich rękach. Wiesz z jak wielkich ciemności egipskich wyciągnąłeś moje życie. Dziękuję Ci za to, że Ty nigdy nie zniechęcasz się w poszukiwaniu mnie. Wciąż na nowo przychodzisz i walczysz o moje serce. Pomóż mi odpowiedzieć z całej duszy na ten Twój dar, abym postępował jak Twoje dziecko, a nie brodził w ciemnościach tego świata. Święta Rito, twoje oblicze do dziś promienieje na widok osób nawróconych, proszących cię o wstawiennictwo. Ty jesteś takim światłem dla każdego z nas, które prowadzi do Chrystusa. Naucz mnie tego, abym nie koncentrował innych na sobie, ale zawsze na Jezusie. Uproś mi dar wzrastania w świętości tak, jak tego chce Sam Bóg. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchajCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, ja sam wpędzam się w niewolę grzechu. Tak wiele codziennie dostrzegam uwikłań, w które wszedłem dobrowolnie. Proszę, uwolnij mnie dziś od tych zniewoleń. Ty przyszedłeś przecież po to, aby uczynić mnie w pełni wolnym dzieckiem Bożym. Daj mi łaskę odpowiadania całym sercem na Twoją Miłość. Święta Rito, ty pomagałaś innym wyjść z wielu zawikłanych sytuacji. Pomóż dziś również mi wydostać się spośród cierni życiowych, w które sam się zapędziłem. Uproś mi łaskę szczerego powrotu do Boga całym sercem, abym już nie szukał namiastek, lecz jedynej Pełni, jaka może nasycić moją duszę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, co dzień od rana moja dusza szuka Twej obecności. Daj mi łaskę odnajdywania Ciebie. Ty przecież pozostajesz wciąż ze mną w takiej jedności, w jakiej Ojciec jest zawsze z Tobą. Ucz mnie tego, co On Ci przekazał. Pozwól mi odkryć i wypełniać Jego wolę wobec mnie i każdej chwili dzisiejszego dnia. Święta Rito, ty szukałaś woli Boga przez całe swoje życie wciąż na nowo. Naucz mnie tego nieustannego poszukiwania i oczekiwania na Niego. Uproś mi łaskę wytrwałości, abym nie poddawał się w obliczu pierwszych przeciwności, ale z odwagą kroczył nawet mrocznymi ścieżkami, którymi prowadzi mnie Pan. Amen.Czytaj więcej

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” Rz 5, 8 Jezu, Ty nie kochasz mnie idealnego, bez wad – takiego, jakiego ja sobie wymyśliłem. Ty umarłeś za mnie w samym środku mego grzechu. Przyszedłeś mnie z niego wybawić, bo troszczysz się o mnie jak Ojciec o swoje dziecko. Nie pragniesz również mojej doskonałości pod każdym względem, jedynie – abym doskonalił się coraz bardziej w miłości. Daj mi łaskę zaufania Twojej miłości, która nie brzydzi się mną, grzesznikiem, ale w poszukiwaniu mnie schodzi na samo dno – do śmierci na krzyżu. Święta Rito, ty doświadczałaś w zakonie swoistego umierania dla świata, ale i dla swoich pragnień, niezgodnych z Bożą wolą. Zawsze miałaś jednak świadomość umiłowania przez Boga. W wielu drobnostkach mogłaś dostrzegać JegoCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, jak ciężko jest mi czasem uwierzyć, że Twoja łaska jest całkowicie za darmo. Ty nie żądasz niczego w zamian. Pragniesz jedynie uszczęśliwić mnie Swoją Miłością. Naucz mnie takiej wiary bez pytań, bez zwątpienia, abym potrafił zawierzyć do końca i słuchając Twych słów wypełnić je zgodnie z Twoją wolą. Święta Rito, zasłuchana w Słowo oblubienico Pana, uproś mi łaskę ciągłego odnajdywania Jezusa w każdej sytuacji, w każdym człowieku, w każdym natchnieniu do uczynienia dobra. Pokaż mi jak uwierzyć nadziei wbrew nadziei, abym nie poddawał się żadnej rozpaczy, ale ufnie kroczył ku Bogu. Amen.Czytaj więcej

„Pamiętaj, żeś moim sługą, Izraelu. Ukształtowałem ciebie i jesteś moim sługą, a Ja nie zapomnę o tobie. Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, bo odkupiłem ciebie.” Iz 44, 21-22 Panie, jak często zapominam o tym, że nie należę już tylko do siebie. Łatwo przychodzi mi żądanie czegoś dla siebie, stawianie siebie samego jako kogoś lepszego od innych. Trudno jest przyjąć mi postawę sługi, zależnego jedynie od Ciebie, Jezu. A Ty nigdy nie zapominasz o mnie. Wciąż jesteś blisko, ciągle chętnie darując mi moje grzechy i występki, jeśli tylko tego pragnę i skruszę swe twarde serce. Daj mi, Boże, łaskę ciągłego powracania do Ciebie. Święta Rito, ty swoje słabości zawsze oddawałaś Oblubieńcowi. Wiedziałaś, że bez względu na wszystko On będzie przy tobie w każdym momencieCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wyryłeś Swoje prawo Miłości w najtajniejszej głębi mojego serca. Naucz mnie odkrywać Je i oczyszczać moje wnętrze z wszelkich nieuporządkowanych przywiązań. Spraw, abyś to Ty był moim jedynym nawykiem i pragnieniem. Bądź od dziś znów na nowo Bogiem w każdej chwili mego życia, abym nie próbował zastępować Ciebie na pierwszym miejscu. Święta Rito, ty w swoim życiu zawsze wiedziałaś, że to Jezus jest najważniejszy. Naucz mnie takiego spojrzenia na moją codzienność, abym nie szukał swojej woli, ale jedynie Jego pragnień. Pokaż mi prawdziwe oblicze kochającego Boga, który wciąż pochyla się nad swoim zagubionym dzieckiem. Amen.Czytaj więcej

„Wyście widzieli, jak niosłem was na orlich skrzydłach i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie będziecie słuchać mego głosu i strzec mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym.” Wj 19, 4-6a Jezu, Ty dajesz mi tak piękny dar – szczególnej bliskości z Tobą. Przewidziałeś dla mojego życia piękną drogę szczęścia, czyli powołanie. Jeśli tylko zechcę, mogę na nią odpowiedzieć hojnym sercem. To powołanie do świętości, a nie tylko do konkretnego stanu życia. To ta pierwotna iskra, wlana przez Ciebie w moją duszę. Ty jesteś Tym, który mnie szuka, troszczy się o każdy mój krok i prowadzi do Swego Serca. Daj mi łaskę uległości Twoim natchnieniom, abym nie odmawiał Tobie samemu. Święta Rito, ty bardzo pragnęłaś wstąpićCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko Ty znasz wszystkie myśli mojego serca. Proszę, uzdrów te, które prowadzą do niezgody, nienawiści, bólu i cierpienia. Pomóż mi powierzyć się Tobie całkowicie. Bądź dla mnie tarczą, która osłania od ciosów. Daj mi łaskę uciekania się do Ciebie w każdej sytuacji, szczególnie w tych, w których wciąż liczę jedynie na własne siły. Święta Rito, zawsze wierna Panu, naucz mnie przebaczania zranień, które zadali mi inni oraz wybaczania sobie samemu. Uproś mi łaskę otwierania serca na Miłość Boga przychodzącą do mnie w najmniej spodziewanych momentach dnia. Spraw, bym nie zamykał się na Jego obecność. Amen.Czytaj więcej

„Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.” 2 Tm 1,8b-9 Panie, Ty zapraszasz mnie każdego dnia do wzięcia udziału w trudach i przeciwnościach znoszonych z powodu Dobrej Nowiny. Nie muszę czynić wielkich rzeczy, tylko włączyć się po prostu w Twoje dzieło. Żadnym z moich uczynków nie mógłbym sam siebie zbawić. Tylko Ty jesteś moim Bogiem i Zbawcą. Tylko Twoją łaską to wszystko jest możliwe. Daj mi łaskę trwania przy Tobie i wdzięczności za każdą trudną chwilę mojego życia, w której tli się jasny blask Twojej łaski. Święta Rito, bardzo cierpiałaś po śmierci twego męża i dzieci, choć nie poddałaś się nigdy całkowicie rozpaczy. Nawet na dnie bólu potrafiłaśCzytaj więcej