Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś Królem Pokoju. Uzdrów dziś we mnie wszystko, co już dawno uschło z braku Twojej Miłości. Oczyść mnie dzisiaj i daj odwagę stanięcia przed Tobą i pokazania Ci wszystkiego, co próbuję jeszcze przed Tobą ukryć. Pomóż mi wyciągnąć dziś z mroku te największe sekrety i dotknij ich Swoją mocą. Święta Rito, ty zawsze w pokornej prawdzie o sobie samej stawałaś przed Jezusem, naucz mnie tej wrażliwości serca, abym umiał odnaleźć dobro w moim życiu. Uproś mi łaskę pokoju duszy, abym przestał martwić się tym, co dotyczy mnie samego, a zaczął troszczyć się o sprawy Pana. Amen.Czytaj więcej

„Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha” Ez 18, 31 Panie, Ty wzywasz mnie każdego dnia po imieniu i pragniesz, abym zerwał ze swoim grzechem, złymi przyzwyczajeniami, schematami, osądzaniem siebie i drugiego człowieka. Codziennie chcesz przyoblec mnie nową szatą łaski. W każdej chwili stwarzasz mnie na nowo i dajesz mi wciąż nową szansę. Ja jednak często popadam w brak przebaczenia, niezgodę, kłótnie, oścień tych grzechów wymierzając przeciwko drugiemu człowiekowi, a tym samym przeciw Tobie. Daj mi łaskę odrzucenia tego, co nie pochodzi od Ciebie i dostrzegania tego, że wciąż stwarzasz we mnie nowe serce i nowego ducha. Święta Rito, ty niosłaś swym życiem pokój nawet tym, którzy zawinili wobec ciebie. Przebaczyłaś mordercom twego mężaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz dać mi dziś Twoje pocieszenie i umocnienie w mojej drodze ku Tobie. Pomóż mi odnowić moją gorliwość w dążeniu za Tobą, abym zawsze pamiętał, że to Twoja Miłość jest najważniejsza. Dałeś mi Ją jako silną kotwicę w mojej duszy. Pomóż mi trzymać się jej mimo przeciwności, które napotykam wciąż na mojej drodze. Święta Rito, ty nigdy nie zwątpiłaś w Miłość twego Oblubieńca, choć doświadczyłaś wiele trudnych rzeczy w swoim życiu. Naucz mnie zaufania Mu niezależnie od tego, co będzie się dziś działo. Pomóż mi dostrzec Jego światło w ciężkich chwilach mego życia oraz dar szczególnego wybrania mnie przez Niego samego. Amen.Czytaj więcej

„Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.” Rz 6, 4 Panie, jeśli chcę Ciebie naśladować to jestem wezwany do tego nie tylko w chwilach radosnych i chwalebnych, ale przede wszystkim w codziennym umieraniu dla siebie samego, swych pomysłów czy zgubnych pragnień. Umrzeć oznacza oddać życie po to, aby uzyskać prawdziwe Życie – w Tobie, z Tobą i przez Ciebie. Tylko Twoja łaska jest źródłem mocy przemieniającej moje serce twarde jak kamień zasunięty do wejścia Twego grobu – w serce zdolne do Miłości. Ty podnosisz mnie z łoża śmierci i wprowadzasz w blask Twego zmartwychwstania. Daj mi łaskę otwartości i zaufania, abym pozwolił Ci na przemienianie mnie. Święta Rito, dotyk śmierci w twoimCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tylko Ty jesteś moim jedynym Zbawicielem. Uwalniasz mnie od wszystkiego, co jest złe w moim życiu, biorąc na Siebie mój grzech. To Miłość daje Ci taką moc posłuszeństwa. Odnów dziś moje serce, abym potrafił przyjąć łaskę, którą dla mnie specjalnie przygotowałeś.  Święta Rito, ty trwałaś wciąż przy Jezusie. Ucz mnie takiego czuwania, aby było ono zawsze oczekiwaniem na Jego przyjście do mojego serca. Uproś mi łaskę wyrwania z gnuśności i letniości ducha, abym szczerze i ochoczo odpowiadał na Jego głos, który kieruje do mnie w każdej chwili. Amen.Czytaj więcej

„[Bóg] sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.” Dz 17, 25 Jezu, Ty dajesz mi wszystko – nie mam zupełnie niczego, czego bym od Ciebie nie otrzymał. Każdą chwilę, westchnienie, oddech, słowo, czyn, otrzymuję z Twojej ręki. A tak często sam z siebie nie potrafię Tobie we wdzięczności oddać jakiejś drobnej rzeczy. Jak rzadko dostrzegam wartość tego, co mam i za to dziękuję. A przecież gdybyś choć na moment przestał o mnie myśleć – skończyłoby się moje istnienie. Panie, naucz mnie dostrzegać Twoje dary i cieszyć się nimi tak, jak Ty chcesz, abym się radował. Święta Rito, dni narodzin twoich synów były jednocześnie dniami wielkiego święta i szczęścia w twoim życiu. Oboje z mężem bardzo pragnęliście tego daru potomstwa. Otoczyliście ich swoją miłością i opieką. Od tego momentu każdą wolną chwilęCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, zaprowadź mnie dziś do Twojego mieszkania. Daj mi łaskę przebywania z Tobą. Tak długo już poszukuję Cię w moim życiu. Spraw, abym odnalazł Cię w mojej codzienności, w tych ludziach, których pozwolisz mi spotkać, we wszystkim co się wydarzy. Pozwól mi pozostać dziś w Twoim Sercu. Święta Rito, ty byłaś tak wrażliwa na głos Pana, że zawsze wykorzystywałaś okazję do odnajdywania Go w tym, co cię otaczało. Uproś mi taką łaskę słuchania Jego Słowa, aby żadne z nich nie upadło już na ziemię, ale wszystkie trafiły na żyzną glebę mego serca. Naucz mnie chwalić Pana każdym gestem, słowem i myślą. Amen.Czytaj więcej

„Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.” J 5, 26 Jezu, Twoja relacja z Ojcem jest pełna Miłości, czyli tej wzajemnej serdecznej wymiany wszystkiego co posiadacie. Takiego właśnie przebywania z Nim chcesz nauczyć i mnie, abym umiał odnaleźć szczęście w relacji ze Stwórcą i z drugim człowiekiem. To one dają mi życie na nowo. Dobre relacje, miłość wzajemna, prosty codzienny uśmiech – są tchnieniem Twojego Ducha. Udziel mi łaski bycia otwartym na dostrzeganie Twoich darów, nawet tych najmniejszych. Daj mi odwagę wkraczania w nowe sytuacje, jakie przede mną stawiasz. Święta Rito, ty wybrałaś w swym młodym życiu ścieżkę małżeństwa, która nie była dla ciebie zawsze łatwą drogą. Nawet mimo różnicy poglądów, nigdy nie zapomniałaś o tym, że tenCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, dziś przyznaję się do tego, że jestem zwykłym grzesznikiem. Wiele razy raniłem Twoje Serce, odchodząc daleko od Ciebie. Proszę jednak, przyjmij mnie teraz i ulecz moją duszę, wciąż poszukującą Miłości. Z ufnością podchodzę do Twego tronu łaski i proszę o Miłosierdzie nade mną.  Święta Rito, ty byłaś pokorną służebnicą Jezusa, ucz mnie przyjmowania Jego Słowa z ufnością, nawet wtedy, gdy przeszywa moje serce bólem. Uproś mi łaskę, abym nie uciekał od tego zbawczego cierpienia, ale by wraz z nim rodził się we mnie wciąż nowy człowiek. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiasz się za namiCzytaj więcej

„Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.” Rdz 2, 7 Boże, Ty utworzyłeś mnie ze zwykłej ziemi. Bez Twojego tchnienia nie byłoby mnie na tym świecie. To Ty ożywiasz mnie w każdej chwili wciąż na nowo Twoim Duchem. Jesteś jedynym Dawcą Życia, które nigdy się nie kończy. Pragnę trwać w Twoim Sercu w dziękczynieniu za dar bycia Twoim dzieckiem. Daj mi łaskę takiego wdzięcznego i ufnego serca. Święta Rito, narodziny były wydarzeniem, na które twoi rodzice czekali przez długie lata, powoli tracąc nadzieję i próbując odkryć w tym Boży plan na ich życie. Jednak Pan w ten sposób pragnął ukazać im wielkość Swojej łaski. Do końca życia dziękowali za dar córki – perełki, która lśniłaCzytaj więcej