Co oznacza imię?

W najbliższym czasie będziemy przeżywać Niedzielę Chrztu Pańskiego. Zawsze przypomina nam ona również o naszym własnym imieniu. W Piśmie Świętym imię oznaczało czyjąś tożsamość. Pan Jezus czasem zmieniał komuś imię np. „Ty jesteś Szymon… Ty będziesz się nazywał Piotr…”. Dlaczego? Może po to by powierzyć mu nowe zadanie, pomóc mu odnaleźć głębię samego siebie. Osoby zakonne również często zmieniają swoje imię przy ślubach zakonnych. Po co? Aby zaznaczyć jakiś „nowy początek”, nowe życie, które się zaczyna od tego momentu. Święta Rita tak naprawdę miała na imię Margarita, czyli Małgorzata. Rita to zdrobnienie tego imienia. I tak od wielu wieków, gdy ludzie zwracają się do niej z jakąś prośbą, używają tej pięknej zdrobniałej formy. Ważne jest również znaczenie jej imienia: Małgorzata oznacza: perłę, kwiat… Czyż nie jest ona dla nas taką właśnie perłą nawet wśród innych świętych? A właściwie: perełką, kwiatuszkiem…

A Ty? Znasz znaczenie swojego imienia? Jeśli nie, to może warto poszukać… A jeśli tak – wpisz je w komentarzu…

Bielawa D 1

21 komentarzy

 1. Alicja chciałabym wiedzieć co moje imię oznacza

  1. Author

   Imię Alicja pochodzi prawdopodobnie od angielskiego zdrobnienia niemieckiego imienia Adelheid (Adelajda) co oznacza: niewiasta o szlachetnym obliczu i usposobieniu. Możliwe jest również inne pochodzenie od greckiego słowa aletheia (pisanego alitia) – prawda.

  1. Author

   Elżbieta – imię pochodzenia biblijnego wywodzące się od hebrajskiego słowa eliszebeth, czyli “Bóg mą przysięgą”.

 2. Aneta, Marcin, Szymon, Wojciech, Lucyna, Adam 🙂

  1. Author

   Adam – znaczenie imienia nieznane. Od czasów Józefa Flawiusza sądzono, że Adam oznacza ‘czerwony’ (Adam miał być ulepiony z czerwonej gliny). Obecnie przyjmuje się, że imię to pochodzi z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’ albo z akadyjskiego ad-mu ‘zbudowany, zrodzony’, albo jeszcze z arabskiego adama ‘łączyć się’. Adam oznaczałoby istotę społeczną dążącą do łączenia się z innymi ludźmi. Imię wyprowadza się też z hebrajskiego adhamah ‘ziemia’, wtedy znaczyłoby ‘rolnik’, albo ‘że człowiek, z ziemi powstały, do ziemi wróci’.
   Aneta – imię to wywodzi się z języka francuskiego i stanowi zdrobniałą formę imienia Anna. A z kolei Anna pochodzi z hebrajskiego ‚hannah’, czyli łaska.
   Lucyna – imię pochodzenia łacińskiego, którego podstawę stanowi przymiotnik pospolity lucinus, -a, -um ‘świetlisty’.
   Marcin – utworzone od imienia boga wojny Marsa (Mars, Martisto pierwotnie ‚należący do Marsa, poświęcony Marsowi’.
   Szymon – imię biblijne pochodzenia hebrajskiego, występujące w dwóch formach: Symeon (hebr. Shime’-n) i Szymon (hebr. Shim’-n). Znaczeniem imienia jest ‘Jahwe wysłuchał’.
   Wojciech – bardzo popularne imię pochodzenia słowiańskiego, zawierające w członie pierwszym element woj- ‘wojownik’, a w drugim -ciech, ten sam, co i w wyrazach po-ciecha, u-ciecha.

 3. Serdecznie prosze o wyjasnienie co znaczą imiona :Mariola ,Kazik Bartek , Paweł .Z góry serdecznie dziękuję .

  1. Author

   Mariola – pochodzi od imienia Maria. A to z kolei etymologicznie łączy się z akadyjskim mari-m ‚napawa radością’.
   Kazimierz – dwuczłonowe imię słowiańskie, zawierające w pierwszym członie temat czasownikowy kazi- ‘kazić, niszczyć’, a w drugim rzeczownik -mir ‘pokój’.
   Bartłomiej – imię pochodzenia aramejskiego, genetycznie patronimicum (nazwisko odojcowskie) Bar-Tholomai ‘syn Tolmy’ lub ‘syn oracza’.
   Paweł – imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotne znaczenie tego imienia to ‘mały’.

 4. Agnieszka Paulina Norbert – co oznaczają te słowa?

  1. Author

   Agnieszka – prawdopodobnie z greckiego hagné, agné – ‘czysta, dziewicza’
   Paulina – to żeńska forma imienia ‘Paulin’, utworzonego od imienia Paulus za pomocą sufiksu -inus, który określa przynależność do kogoś, pochodzenie od kogoś. Czyli Paulinus to pierwotnie ‘należący do Paulusa (czyli Pawła), pochodzący od Paulusa’.
   Norbert – to imię germańskie, złożone z członów nord- ‘północny’ i -bert (beraht) ‘sławny, znakomity’. Całość można tłumaczyć: ‘sławny mąż z północy’.

 5. Niestety nie znalazłam na stronie, którą siostra podała 🙁 imion Martyną, Marlena gdyby mogła siostra pomoc:-)

  1. Author

   No to spieszę na pomoc 😉
   Marlena to imię, które powstało z imion: Maria i Magdalena. A one oznaczają:
   Maria – pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m ‘napawa radością’.
   Magdalena – to imię pochodzące od przydomka Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. Odpowiada hebrajskiej nazwie Migdal ‘wieża ryb’ (dziś el-Medżdel odległe o 5 km od Tyberiady).

   Natomiast imię Martyna pochodzi od męskiego imienia – Marcin (Martinus). A to imię już wczoraj wklejałam niżej 🙂
   Z Bogiem! 🙂

   1. Dziękuję Siostro za piękne wyjaśnienie. Pewnie sama bym nie doszukała tak wyczerpującej informacji o imieniu Marlena.

 6. Bóg zapłać Siostro Doroto.
  To cała moja rodzinka, znaczenie imion chyba się zgadza.
  🙂

  Pozdrawiam serdecznie z Bogiem.

  1. Author

   Anna – pochodzi z hebrajskiego ‘hannah’, czyli łaska
   Katarzyna – pochodzi z greckiego ‘katharós’, czyli czysty, bez skazy
   Dariusz – to podobno ze staroperskiego oznacza ‘ten, kto jest bogaty; władca bogactw; stróż skarbu’
   Marcin – utworzone od imienia boga wojny Marsa (Mars, Martisto pierwotnie ‘należący do Marsa, poświęcony Marsowi’.
   Tomasz – pochodzi z języka aramejskiego od słowa toma ‘bliźniak’ (por. gr. didymos).
   Rafał – pochodzi z języka hebrajskiego i zawiera element -el ‘Pan’. Czyli hebrajskie Rapha’el interpretować trzeba jako ‘Bóg uzdrawia’.

   Do poszukiwania znaczeń imion można użyć np. tej strony: http://www.deon.pl/imieniny/
   🙂

  1. Author

   Imię Monika ma dość niejasną etymologię, ale uznaje się, że pochodzi od słowa ‘samotna’ lub ‘mniszka’ (gr. monica). Zgadza się? 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *