Dla Ciebie Bóg stał się człowiekiem…

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Uroczystości Bożego Narodzenia

Słuchajcie, synowie światła, przyjęci do Królestwa Bożego! Słuchajcie, bracia najmilsi, słuchajcie i radujcie się sprawiedliwi w Panu (…) słuchajcie tego, co znacie, czcijcie to, co słyszycie, kochajcie to, w co wierzycie, zwiastujcie to, co kochacie. Oto pasterzom ukazał się najwyższy Pasterz. Poznał wół Pana swego, a osioł żłób Pana swego (Iz 1, 3), my także Go poznajmy, przybądźmy do żłobu, gdzie On leży, ofiarując się nam jako pokarm. Zakosztujmy Go i pod Jego przewodem zdążajmy do niebieskiej ojczyzny.

Dla ciebie Bóg stał się człowiekiem Tego, którego niebiosa nie udźwigną, nosiło łono jednej niewiasty; Stwórca człowieka staje się człowiekiem, wielki w postaci Boga jest uniżony w postaci sługi, Przedwieczne Słowo widzimy jako nie umiejące mówić niemowlę, Ten, który cały świat ogarnia, mieści się w żłobie, Władca gwiazd ssie piersi, wiekuisty pokarm aniołów sam chleba łaknie! Niech czuwa nad nami Pan i dokąd chce, niech nas prowadzi. (…) Gdy nas poprowadzi, nie zbłądzimy. Przez Niego do Niego pójdziemy, abyśmy się radowali w Dziecięciu, zrodzonym dziś na wieczność.

św. Augustyn, Kazania 185, 1;  189, 2-4;  190, 3;  194, 1;

3 komentarze

  1. Św Rito proszę Cie wstaw sie za mną abym mogła pojednać sie z bratem.

  2. Św. Rito dziękuję, że wnuk zasiadł do stołu wigilijnego z Rodziną. Proszę Cię o zgodę i pojednanie w małzeństwie Kamila i Ewy, uproś dla nich u Dzieciątka Jezus tą łaskę, którą tak bardzo potrzebują

  3. Św. Rito naucz mnie wielbić Jezusa Chrystusa sercem,bezinteresownie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *