Uwierzmy i my…

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej IV Niedzieli Adwentu Roku B

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Maryja pełna wiary pierwej poczęła Chrystusa w umyśle swoim, niż we wnętrznościach –Anioł zwiastuje, Dziewica słyszy, wierzy, poczyna. Wiara w umyśle, Chrystus w łonie. Uwierzyła Maryja i spełniło się to, w co uwierzyła Wierzmy i my, aby spełniło się to, co jest nam potrzebne i czego się spodziewamy.

św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana 2, 5- 9; 23, 2;

Fot. J. Toporkiewicz

4 komentarze

  1. Św. Rito proszę o wstawiennictwo u Ojca naszego aby dobry Bóg dał szansę znaleźć mi pracę.

  2. Swieta Rito proszę o spokojne i w zgodzie spędzone święta.

    Wszystkim czcicielom Świętej Rity, kochanym Siostrom życzę spokojnych i w zdrowiu spędzonych Świąt.

  3. “niech mi się stanie według słowa Twego” Amen

  4. Boże proszę spokojne święta dla mojej rodziny i znajomych .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *