Pierwsi z pogan…

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Uroczystości Objawienia Pańskiego

Słowo greckie „epiphania” można przetłumaczyć przez „objawienie”. W dniu dzisiejszym oświecił Odkupiciel wszystkich ludzi i ustanowił uroczystość dla wszystkich. Wydawało się rzeczą słuszną, żeby narody wdzięcznie wspominały dzień zbawienia pierwszych pogan i by poświęciły ten dzień Chrystusowi Panu na uroczyste dziękczynienie.

Mędrcy jako pierwsi z pogan poznali Chrystusa Pana i choć nie poruszeni jeszcze Jego mową, szli z gwiazdą wskazującą im drogę. Pierwsi spośród Żydów to jest pasterze, przyszli do wiary w Chrystusa i otrzymali objawienie w tym samym dniu, w którym się narodził, przyszli z okolicy i zobaczyli Go. Pasterzom ogłosili aniołowie, Mędrcom gwiazda. Jedni i drudzy podobnie jak początki dwóch ścian biegnących z przeciwnych kierunków, zdążają do Kamienia Węgielnego, aby nastąpił pokój, jednoczący dwa odosobnione ludy. Pasterze przyszli z okolicy, Mędrcy zaś przybywają z dala. Pierwsi z pogan przybyli zobaczyć i uczcić Pana i zasłużyli sobie, by nie tylko otrzymać własne zbawienie, ale także być symbolem zbawienia wszystkich ludzi.

św. Augustyn, Kazanie 203, 3

Fot. J. Toporkiewicz

1 komentarz

  1. Proszę Najświętszą Maryję Pannę o zdrowie.Boże błogosławieństwo ,uwolnienie od nieżyczliwych ludzi ,chroń moje dzieci przed złem ,a szczególnie Andrzeja żeby wyszedł z tych długów. .Bóg zapłać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *