Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz wyrwać mnie z sieci, jaką zastawia na mnie nieustannie zły duch. Spraw, abym potrafił nie wplątywać się na nowo w kolejne uzależnienia, które oddalają mnie od Ciebie. Rozplącz to wszystko, co mnie zniewala i pomóż cieszyć się wolnością w Twoim Sercu. Bądź moją ucieczką w każdym czasie i próbach, jakich doświadczam. Święta Rito, twoja wiara potrafi wciąż przenosić góry dla tych, którzy proszą cię o wstawiennictwo. Uproś mi dar takiego zawierzenia, abym z ufnością powierzał Panu wszystko, czego pragnie moje serce i przyjmował to, co jest zgodne z Jego wolą. Naucz mnie takiej uległości Duchowi Świętemu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś moją twierdzą i mocą przeciw nieprzyjacielowi. Naucz mnie strzec daru Twojej obecności w moim sercu, abym nigdy nie utracił tego, co pragniesz mi nieustannie dawać. Otwieraj mnie na te wszystkie skarby, jakie dla mnie przygotowałeś i umacniaj w wytrwałości w walce. Niech Twoja miłosierna ręka uleczy moją duszę z ran odniesionych na skutek upadków. Święta Rito, dla ciebie zawsze najważniejszy był Jezus i Jego wola, a nie twoje pomysły na życie. Potrafiłaś podporządkować się temu, czego udzielił ci Pan. Uproś mi dar zostawiania całego świata dla Boga, aby to On był ważniejszy niż to, co powoduje tak często szkodę w mojej duszy. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś prawdziwym Królem, którego panowanie nigdy nie przeminie. Pomóż mi odnaleźć w sobie ducha dziecka Bożego, którego otrzymałem na chrzcie świętym. Spraw, niech moc tego sakramentu odnowi dziś moje życie i pomoże mi mężnie walczyć z przeciwnościami. Daj mi łaskę trwania przy Tobie jak przy lampie oświecającej każdy mój krok. Święta Rito, ty wiedziałaś jak dobrze jest przebywać z Panem w łączności modlitewnej. Naucz mnie wytrwałości w spotykaniu się z Nim. Uproś mi dar przemienienia mojego życia na wzór Jego przemienienia – niech będzie pełne chwały Ojca i promienieje na innych, aby pociągnąć ich do umiłowania Boga. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty mnie ukochałeś miłością odwieczną. Od założenia świata chciałeś mojego istnienia. Proszę, umocnij moje serce w dążeniu za Tobą. Oczyść je ze wszystkich przywiązań, które je krępują w oddawaniu Tobie chwały. Odbuduj we mnie wszystko, cokolwiek sam zepsułem swoim nieroztropnym działaniem. Niech się stanie wola Twoja we mnie. Święta Rito, ty wierzyłaś Jezusowi często nawet wbrew nadziei, w sytuacjach, które były bardzo trudne. Naucz mnie wytrwałości w takim zaufaniu Mu, abym potrafił niezależnie od okoliczności mieć oczy zawsze zwrócone na Jego oblicze. Niech Duch Święty wypełnia każdy mój czyn. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty najlepiej wiesz, że wszyscy mogą mnie zostawić, odwrócić się ode mnie, ale na Ciebie jedynego mogę liczyć zawsze. Przygarnij mnie dziś do Twego miłosiernego Serca, wybacz popełnione błędy i umocnij Swe słabe dziecko, aby nie upadało w drodze do Twego Królestwa. Pobudź moją duszę do coraz większej ufności Tobie. Święta Rito, ty wiedziałaś, że najważniejsza jest czystość serca, a nie pobożność na pokaz. Dlatego dbałaś przede wszystkim o relację z Bogiem, a z niej czerpałaś siły do miłowania bliźnich. Naucz mnie szukać najpierw tego, co należy do Pana, abym potrafił wszystko inne ustawić na odpowiednim miejscu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, wciąż na nowo próbuję wziąć moje życie we własne ręce zapominając o tym, że ono należy całkowicie do Ciebie. Pomóż mi raczej pokładać nadzieję w Twoim Słowie, choćby było ono dla mnie trudne, niż poszukiwać łatwych rozwiązań opartych jedynie na własnych siłach. Pragnę zawierzyć Tobie każdą chwilę i Twoją mocą wypełniać codzienność. Święta Rito, pośród ciemnej nocy doświadczeń wołałaś do Jezusa o pomoc. Wiedziałaś, że On jedyny nigdy cię nie zawiedzie. Naucz mnie podczas burzy mojego życia wyciągać do Niego błagalnie ręce i nie opuszczać ich po pierwszych niepowodzeniach. Uproś mi dar wytrwania aż do końca w kroczeniu do Jego Serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak często koncentruję się na tym, co nie jest Tobą, na rzeczach, które nie przyniosą mi szczęścia. Proszę, naucz mnie szukać wypełnienia moich najgłębszych pragnień jedynie w Tobie. Niech moje niespokojne serce spocznie w ogromie Twej Miłości, od której nikt już nie może mnie oddzielić – żadne cierpienie, smutek czy trudna sytuacja. Jezu, ufam Tobie! Święta Rito, ty wiedziałaś, że prawdziwym chlebem, który może nasycić twoją duszę jest tylko Chleb z nieba, który dał ci Ojciec. Uproś mi łaskę uszu otwartych na Słowo Boże, żebym w Nim odnajdywał prawdziwe Źródło mądrości, która przemieni każdą chwilę mej codzienności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty posyłasz mnie do moich najbliższych, abym był dla nich Twoim prorokiem zwiastującym Miłość bez granic, która jednocześnie jest sprawiedliwością. Daj mi Twojego Ducha męstwa i odwagi, żebym potrafił bez lęku świadczyć o Dobrej Nowinie, którą przyniosłeś na ten świat. Wysłuchaj mnie w Twojej niepojętej dobroci. Święta Rito, ty znosiłaś wiele przeciwności dla Królestwa Bożego, ale nigdy nie zapomniałaś dla Kogo trudzisz się na tej ziemi. Teraz już w pełni szczęścia wstawiasz się za mną w niebie. Proszę, naucz mnie ciągłego wybierania tylko tego, co będzie mnie prowadziło w ramiona Ojca. Uproś potrzebne mi łaski. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, naucz mnie być posłusznym każdemu Twojemu słowu, jakie do mnie kierujesz. Spraw, abym potrafił zawierzyć Ci każdą chwilę dnia. Niech nic nie odciąga mnie od Ciebie. Daj mi ducha rozeznania, abym zawsze potrafił wybierać to, co jest rzeczywiście Twoją wolą na moje życie. Pomóż mi nie ulegać podszeptom złego. Święta Rito, ty wiedziałaś jak trudno jest głosić Dobrą Nowinę wśród tych, którzy znają cię od dawna, a mimo to nie wahałaś się przed zanoszeniem Jej nawet wrogom. Uproś mi taki dar roztropności, abym nie oceniał rzeczy, wydarzeń i osób jedynie po zewnętrznych pozorach, ale potrafił spojrzeć na wszystko po Bożemu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Twoje ręce troskliwie ukształtowały mnie na wzór Twego cichego i pokornego Serca. Każdego dnia delikatnie naprawiasz wszystkie błędy, jakie popełniłem, wciąż na nowo odnawiając mnie poprzez sakramenty, które mi dajesz. Daj mi, proszę, łaskę pokory, abym zawsze pamiętał o Twojej obecności i nigdy nie pysznił się niezależnością od Ciebie. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Królestwo Boże jest prawdziwym skarbem, dla którego warto oddać zupełnie wszystko. Nie tylko postawiłaś całe swoje życie na Jezusie, ale prowadziłaś również do Jego odkrywania tych, z którymi się spotykam. Amen.Czytaj więcej