Serce Jezusa, Dobroci i Miłości pełne zmiłuj się nad nami „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” Mt 11, 28 Jezu, Ty nie obiecujesz, że zdejmiesz ze mnie ciężar, który niosę, ale że w Twoim Sercu znajdę pokrzepienie, by iść dalej. Każdego dnia wciąż na nowo przybywa mi nowych ciężarów, jednak Ty pomagasz mi w tym codziennym trudzie. Do kogo innego mógłbym pójść po pomoc? Prawdziwe pokrzepienie jest jedynie w Twoim Sercu. Święta Rito, do ciebie często ludzie przychodzą po umocnienie, uzdrowienie, pomoc w odzyskaniu sił. A ty pokornie wprowadzasz ich do Boskiego Serca Zbawiciela, które jest źródłem wszelkich łask. Pomóż mi zawsze szukać pokrzepienia w Nim Samym, a nie w różnych namiastkach. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty widzisz we mnie arcydzieło stworzenia, które ukochałeś bardziej niż własne życie. Posyłasz mi dziś Swojego Ducha, aby doprowadził mnie do poznania głębi Twego Serca. Spraw, abym potrafił odpowiedzieć na Jego natchnienia, które posyła mi nieustannie, by wskazać drogę zgodną z Twoją wolą. Święta Rito, ty wiedziałaś, że zachowanie pokoju serca jest możliwe jedynie w ścisłej łączności duszy z Panem. Naucz mnie dostrzegać Tego, który w moim wnętrzu rozlewa Swoją nieskończoną Miłość, abym potrafił cierpliwie wytrwać w uciskach, które mnie spotykają.  Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty poniosłeś śmierć za mnie, abym miał życie w Tobie. Przemieniasz każdego dnia w moim sercu wszystko, co pochodzi ze starego człowieka i stwarzasz mnie na nowo. Źródło wszelkiego dobra, naucz mnie prostoty ducha, abym potrafił każde moje pragnienie i czyn zawierzać Tobie. Święta Rito, ty znałaś wartość wypowiadanego słowa i wykorzystywałaś je w realizacji posługi jednania. Pogodziłaś dwa zwaśnione ze sobą rody poprzez swą cierpliwą miłość i przebaczenie tym, którzy cię skrzywdzili. Naucz mnie być jednoznacznym świadkiem Chrystusa. Amen.Czytaj więcej

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości zmiłuj się nad nami „Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański” Pnp 8, 6 Twoja Miłość, Jezu, jest silniejsza niż śmierć. To nie krzyż jest ostatnim słowem na Twojej drodze, ale zmartwychwstanie! Mocą Ducha Świętego, czyli Miłości, pokonałeś zło śmierci. A mi pozwalasz wciąż na nowo zbliżać się do tego gorejącego Ogniska, po to bym zapłonął Jego ogniem. Święta Rito, twoje serce często rozpalał Płomień Miłości Pana. Już od najmłodszych lat pragnęłaś odpowiedzieć Mu tą samą żarliwością, oddając Mu całkowicie swe życie. Wyproś mi łaskę tego Ognia Miłości, który wypala to, co niepotrzebne, a jednocześnie rozpala serce do coraz żarliwszego poszukiwania Pana. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jeden wiesz jak kruchym naczyniem jest moje małe serce, w które wkładasz skarby Swojej łaski. Naucz mnie znosić wszelkie niedogodności i niedostatki z miłości do Ciebie bez narzekania na to, co mnie spotyka. Spraw, aby moje serce było przepełnione wdzięcznością za to, co otrzymuję. Święta Rito, ty nieustannie nosiłaś w swym ciele konanie Chrystusa, pokornie rozważając Jego mękę poprzez zjednoczenie z Nim na modlitwie. Naucz mnie porzucać wszystko, co nie prowadzi do odkrywania Jego świętej woli w moim życiu, abym odrzucał również pozory dobra, którymi mami mnie świat. Amen.Czytaj więcej

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami „Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” Pwt 30, 14 Słowo Twoje, Boże, to nie jest zwykły słowotok, jak w przypadku człowieka. Ono ma ogromną moc. Ty sam, Jezu, stałeś się Słowem dla każdego – dla mnie. Jesteś bliżej mnie niż ja sam siebie. Twoja Obecność przemienia każdą chwilę mojej codzienności. Jeden wyraz, jedno zdanie z Twojego Słowa wypełnia całe moje serce ogromem Twej Miłości. Pomóż mi to zobaczyć. Święta Rito, ty często niosłaś Chrystusa obecnego w Słowie innym ludziom. Poprzez umiejętność jednania ich ze sobą – której nauczyli cię też twoi rodzice – ukazywałaś Tego, który zawsze był Panem twego życia.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wybierasz mnie na swoją szczególną własność i dajesz Ducha, aby strzegł każdego mojego kroku. Daj mi serce skłonne do chodzenia Twoimi ścieżkami, abym ochoczo odpowiadał na każde Twoje natchnienie. Niech moje czyny świadczą o Twojej nieskończonej Miłości. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Jezus ukochał cię jeszcze przed założeniem świata. Z Jego Sercem łączyłaś się nieustannie rozważając Jego Mękę. Pomóż mi tak zapatrzyć się w Niego, abym przestał szukać pocieszenia w kimkolwiek innym. Zanurz mnie dziś w kielichu Ofiary Jego Najświętszej Krwi. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiasz się za nami u Pana, uproś dar nowychCzytaj więcej

JUŻ 13 CZERWCA ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ przed co miesięcznym wspomnieniem św. RITY – 22 czerwca. Czerwiec to czas, w którym szczególnie rozważamy Miłość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Abyśmy nauczyli się odkrywać ją w codzienności rozważajmy wspólnie przez 9 dni fragment Pisma św. oraz fragment życiorysu naszej św. Rity. Żeby nasza nowenna nie była jedynie pobożnym czytaniem, na każdy dzień będzie podane postanowienie do dobrowolnego podjęcia. Modlitwa przemienia oblicze świata, więc módlmy się wspólnie! Jeśli chcesz dostawać rozważania na kolejne dni nowenny na maila, zapisz się na newsletter. Po zapisaniu się prosimy o potwierdzenie woli dostawania e-maili poprzez kliknięcie w link zawarty w wysłanej wiadomości. UWAGA! Maile mogą trafiać do folderu SPAM lub innego katalogu niż główne (np. w przypadku gmail – najczęściej do zakładki „Oferty”). Chcesz, aby inni modlili się równieżCzytaj więcej

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego Zmiłuj się nad nami „Rozległ się głos z nieba „Ty jesteś moim Synem  umiłowanym.”” Mk 1,11 Jezu, tylko przez Twoje serce mogę dostrzec Serce Ojca. Tylko dzięki Tobie mogę usłyszeć we własnej duszy ten delikatny głos: „Ty jesteś moim synem umiłowanym, moją córką umiłowaną”. Pomóż mi na co dzień tak otworzyć uszy mego serca, abym usłyszał Twoje wołanie. Niech ono wypełnia dziś każdą moją myśl. Święta Rito, ty odkrywałaś ten dar dziecięctwa Bożego już od swoich najmłodszych lat. Zawsze z ogromną ufnością klękałaś do modlitwy, rzucając się w ramiona miłującego Ojca. Naucz mnie takiej ufnej modlitwy, abym pełen zawierzenia trwał w obecności Ojca. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty uczyłeś Swoim życiem, że sama litera prawa potrafi zabić ducha, ale tym co ożywia człowieka jest przede wszystkim miłość. Naucz mnie przyjmować ten dar, który codziennie na nowo mi dajesz tak, abym potrafił też rozdawać go innym. Spraw, bym potrafił skupić się na Twoim Sercu zamiast mało znaczących drobnostek. Święta Rito, ty wypełniałaś wszystkie przykazania Boże w swoim życiu i uczysz tego również mnie. Wiedziałaś, że prowadzą one do bycia blisko Pana, jeśli są wypełnione miłością do Niego. Uproś mi łaskę wytrwałości w codziennej drodze, abym nie załamywał się po pierwszych niepowodzeniach. Amen.Czytaj więcej