Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, jak często zapominam o Twoim miłosierdziu, gdy patrzę na moje grzechy, które wydają mi się tak wielkie, że tym razem są już niemożliwe do przebaczenia. Jednak Twoja miłość jest większa niż moje osądy, również te, które dotyczą drugiego człowieka. Jezu, pomóż mi kochać, a nie oceniać. Święta Rito, ty przez długie lata okazywałaś swemu mężowi cierpliwość i zrozumienie, aż w końcu pomogłaś mu odnaleźć drogę do Boga. Naucz mnie byś takim świadkiem Miłosiernego Pana, aby inni, patrząc na moje czyny i słysząc moje słowa, zwracali swe serca ku Niemu. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

„Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.” Ef 5, 8 Panie, Ty znasz całe moje życie, każdy moment jest bowiem w Twoich rękach. Wiesz z jak wielkich ciemności egipskich wyciągnąłeś moje życie. Dziękuję Ci za to, że Ty nigdy nie zniechęcasz się w poszukiwaniu mnie. Wciąż na nowo przychodzisz i walczysz o moje serce. Pomóż mi odpowiedzieć z całej duszy na ten Twój dar, abym postępował jak Twoje dziecko, a nie brodził w ciemnościach tego świata. Święta Rito, twoje oblicze do dziś promienieje na widok osób nawróconych, proszących cię o wstawiennictwo. Ty jesteś takim światłem dla każdego z nas, które prowadzi do Chrystusa. Naucz mnie tego, abym nie koncentrował innych na sobie, ale zawsze na Jezusie. Uproś mi dar wzrastania w świętości tak, jak tego chce Sam Bóg. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchajCzytaj więcej

Zapraszamy na tegoroczne czwartki ze św. Ritą – razem z s. Dorotą Kowalewską OSA i o. Markiem Donajem OSA zrealizowaliśmy je w formie krótkich filmów dzięki Panu Bogu i Stacji7. Kolejne odcinki będą ukazywać się od 9 lutego aż do 18 maja.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty codziennie dajesz mi szansę na nawrócenie mego serca, a ja tak często odwracam się do moich własnych pragnień zamiast zanurzać się w Twoim Najświętszym Sercu. Spraw, abym to w Tobie odnalazł najbliższego przyjaciela mej duszy, któremu będę powierzać swe sekrety. Święta Rito, ty często udawałaś się na samotnię na szczycie góry blisko twego domu, aby porozmawiać na osobności z Bogiem. Naucz mnie dbania o czas na takie spotkania, abym pośród codziennego zabiegania potrafił się czasem zatrzymać i znaleźć chwilę dla Przyjaciela. Amen.  Czytaj więcej

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” Rz 5, 8 Jezu, Ty nie kochasz mnie idealnego, bez wad – takiego, jakiego ja sobie wymyśliłem. Ty umarłeś za mnie w samym środku mego grzechu. Przyszedłeś mnie z niego wybawić, bo troszczysz się o mnie jak Ojciec o swoje dziecko. Nie pragniesz również mojej doskonałości pod każdym względem, jedynie – abym doskonalił się coraz bardziej w miłości. Daj mi łaskę zaufania Twojej miłości, która nie brzydzi się mną, grzesznikiem, ale w poszukiwaniu mnie schodzi na samo dno – do śmierci na krzyżu. Święta Rito, ty doświadczałaś w zakonie swoistego umierania dla świata, ale i dla swoich pragnień, niezgodnych z Bożą wolą. Zawsze miałaś jednak świadomość umiłowania przez Boga. W wielu drobnostkach mogłaś dostrzegać JegoCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dajesz mi dziś do wypicia kielich niesprawiedliwego osądu, nieoczekiwanych pretensji i nieodwzajemnionej miłości. Podobnie jak Ty otrzymałeś za Swoje dobre czyny ode mnie krzyż, upodabniając się do Ciebie, niosę jego brzemię. Spraw, abym potrafił wciąż na nowo odpowiadać dobrem na zło, które mnie spotyka. Święta Rito, ty potrafiłaś powstrzymać chęć zemsty nie tylko u siebie samej, ale i u twoich bliskich. Niech twój przykład inspiruje mnie i pociąga do częstego wybaczania tym, którzy mi w jakikolwiek sposób zawinili. Naucz mnie służyć drugiemu człowiekowi bez pretensji w sercu czy pragnienia bycia docenionym. Amen.Czytaj więcej

„Pamiętaj, żeś moim sługą, Izraelu. Ukształtowałem ciebie i jesteś moim sługą, a Ja nie zapomnę o tobie. Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, bo odkupiłem ciebie.” Iz 44, 21-22 Panie, jak często zapominam o tym, że nie należę już tylko do siebie. Łatwo przychodzi mi żądanie czegoś dla siebie, stawianie siebie samego jako kogoś lepszego od innych. Trudno jest przyjąć mi postawę sługi, zależnego jedynie od Ciebie, Jezu. A Ty nigdy nie zapominasz o mnie. Wciąż jesteś blisko, ciągle chętnie darując mi moje grzechy i występki, jeśli tylko tego pragnę i skruszę swe twarde serce. Daj mi, Boże, łaskę ciągłego powracania do Ciebie. Święta Rito, ty swoje słabości zawsze oddawałaś Oblubieńcowi. Wiedziałaś, że bez względu na wszystko On będzie przy tobie w każdym momencieCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty codziennie przysyłasz mi różnych aniołów, którzy przekazują mi Twoje słowa tak jak to miało miejsce w życiu św. Józefa. Spraw, abym i ja potrafił po cichu, bez szelestu przyjmować Twoją wolę i odgadując Twe pragnienia, wypełniać je całym życiem. Naucz mnie przytulać się do Serca Jezusa ilekroć wokół mnie trwają burze niezrozumienia i zamętu. Święta Rito, ty zawierzyłaś Panu w każdej chwili, jaka Cię spotykała. Naucz mnie otwierać uszy na to, co On chce mi powiedzieć, abym nie uronił ani jednego Jego słowa. Pomóż mi uwierzyć wbrew nadziei, która czasem mnie już zawodzi. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, wiele razy w ciągu dnia odwracam od Ciebie moje Serce, a Ty mimo wszystko wciąż na nowo czekasz aż będę chciał do Ciebie wrócić. Spraw, abym potrafił cierpliwie trwać przy Tobie, niezależnie od sytuacji czy czekających mnie obowiązków. Niech moja dusza zanurza się nieustannie w Twojej miłości. Święta Rito, ty nie oszczędzałaś się w dawaniu siebie samej, swojego czasu i dobroci, drugiemu człowiekowi. Naucz mnie odrywać się od moich fałszywych osądów o rzeczywistości, która mnie otacza i stawać się bardziej miłosiernym wobec bliźniego. Pokaż mi jak dawać mu siebie. Amen.Czytaj więcej