Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiesz jak często zazdrosnym okiem patrzę na dary, które dajesz innym. To wszystko dlatego, że nie dostrzegam jak bardzo sam jestem przez Ciebie ukochany i obdarowany. Daj mi łaskę wdzięczności, abym potrafił odnaleźć Twoją opatrzność, czuwającą nad każdym moim krokiem. Oczyść oczy mego serca, bym patrzył na drugiego człowieka z miłością. Święta Rito, ty nie lękałaś się nigdy opinii otaczających cię osób, bardziej rozmyślając nad wolą Bożą niż ludzkimi mniemaniami. Naucz mnie przede wszystkim rozeznawać to, czego pragnie ode mnie Jezus. Niech wszystkie moje myśli i pragnienia będą wypełnione tą jedną troską. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie patrzysz na świat tak jak ja. Twoje Boskie oczy widzą wszystko to, co ukryte w głębinach ludzkich serc. Spraw, abym potrafił bardziej cenić Twoje spojrzenie na rzeczywistość niż przywiązanie do własnych poglądów. Choć często uważam się za najmniejszego ze wszystkich, pomóż mi odnaleźć w duszy łaskę bycia Twoim wybranym i umiłowanym dzieckiem. Święta Rito, ty uczyłaś się ustalania priorytetów podczas modlitwy, która zawsze była dla ciebie spotkaniem z Oblubieńcem. Naucz mnie poddawać się uzdrawiającemu działaniu Pana, który przenika moje serce światłem Swego Słowa. Pomóż mi codziennie odnajdywać nadzieję na spełnienie powołania do bycia blisko Niego. Amen.Czytaj więcej

„Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe” 2 Kor 5, 17 Jezu, tylko trwając w Tobie mogę zostać stworzony na nowo, czyli zostawić przeszłość za sobą, w przyszłość zerkać bez lęku, a skoncentrować się na tym co dzieje się teraz. Pomóż mi złożyć w Twoim Sercu wszystko to, co już się wydarzyło, ale i to, co dopiero przyjdzie. Daj mi łaskę takiej ufności w Twoją Opatrzność, abym umiał zamknąć oczy duszy na to, co próbuje mnie rozproszyć i skupił się jedynie na Tobie. Ucz mnie odnajdywać Ciebie we wszystkim, co mnie spotyka. Święta Rito, umierając cieszyłaś się już opinią świętości wśród bliskich ci osób. Twoje ciało nigdy nie zostało złożone do ziemi, bo ludzie uciekający sięCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty znasz każdą moją myśl, pragnienie i czyn. Wiesz jak często odbiegają one od Twoich planów. Proszę, pomóż mi stawać w prawdzie o sobie samym. Pokaż mi wszystkie momenty, w których odchodzę od Ciebie i zwracam się egoistycznie ku samemu sobie. Spraw, abym potrafił wciąż patrzeć w Twoje oczy i codziennie na nowo podejmować trud zbliżania się do Twego Serca. Święta Rito, ty byłaś posłuszna Jezusowi aż do końca swoich dni. Za tę cnotę ofiarował ci różę jako znak pocieszenia po wielu latach cierpienia. Naucz mnie uległości wobec Jego głosu, który tak często szepcze po cichu w moim sercu. Pokaż mi jak Go słuchać. Amen.Czytaj więcej

„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.” Ga 6, 14-15 Panie, w relacji z Tobą to nie prawo jest najważniejsze. Ty nie chcesz, abym się skupiał na tym co mi wolno, a czego już nie. Ty pragniesz mojej odpowiedzi na Miłość, którą najpełniej objawiasz przez dar Twojego krzyża. Dałeś mi całego Siebie. Mnie często nie stać na taki dar, by oddać Ci siebie w całości. Pragniesz, aby prawo, przykazania i ich przestrzeganie wypływały z Miłości, a nie z przymusu – bo gdy kocham to szukam pragnień drugiej osoby. A ja czasem próbuję zamienić kolejność, ale wtedy nigdy nie dojdę do prawdziwego poznania Ciebie. Jezu,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty chcesz, abym nasycał się Tobą i świecił światłem Twego Ducha, który rozjaśnia wszystko, co ciemne w mojej codzienności. Daj mi łaskę błogosławienia wszystkich, z którymi się spotykam, abym szerzył w ten sposób hojność Twej miłości wobec każdego człowieka. Przemieniaj nieustannie moje myślenie, abym pamiętał, że jestem umiłowanym dzieckiem Ojca. Święta Rito, ty przyjęłaś w swoim życiu Boga, który przemawiał do ciebie w Eucharystycznej Obecności, Słowie Bożym, drugim człowieku i różnych wydarzeniach, które spotykały cię każdego dnia. Naucz mnie przyjmować każdy dar, jaki On pragnie mi dać, choćby był na początku trudny. Otwórz moje serce na łaski Pana. Amen.Czytaj więcej

„Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.” Kol 3, 3 Jezu, nie po to mam rezygnować z czegoś, obumrzeć dla własnych pomysłów na życie, aby znaleźć się w pustce, która przeraża swoją głębią. Nie zostałem wezwany do cierpienia i umierania samego w sobie. Ty wołasz mnie do tego, by w ciszy serca, w ukryciu przed innymi, żyć z Tobą w Ojcu. Pragniesz, abym cieszył się Twoją troskliwą i czułą obecnością. Chcesz, abym adorował ten największy ze skarbów, jaki mi dajesz – Ciebie samego. Panie, udziel mi łaski rozpoznawania Ciebie w tych miejscach, gdzie do tej pory dostrzegałem jedynie pustkę. Święta Rito, często mówi się, że umarłaś dla świata, wstępując do klasztoru – a przecież tak wiele wciąż robisz dla innych. Życie zakonne to nie izolacja czy ucieczka, ale bycie przy kochającym, tętniącym życiem Sercu Jezusa,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty szukasz mnie na manowcach błędu, na które tak często uciekam w obawie przed tym, co mnie czeka. Twoja łaska jest jednak większa niż mój strach. Pokonaj we mnie wszystko, co jeszcze nie pozwala mi całkowicie przylgnąć do Ciebie. Spraw, abym potrafił przyznać się do wszystkiego, co mnie boli i pozwolił Ci uleczyć me rany. Święta Rito, całym swoim życiem głosiłaś dobrą nowinę o mocy Jezusa, która wciąż na nowo objawiała się w spotykających cię wydarzeniach. Przede wszystkim była to siła przebaczenia i miłości. Naucz mnie nie osądzać bliźniego, ale okazywać mu miłosierdzie, jakiego sam doświadczam od Boga. Amen.Czytaj więcej

„Trzeba przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” Ef 4, 24 Panie, abym mógł stać się nowym człowiekiem to, co stare musi we mnie umrzeć. Pomóż mi zrezygnować z mojego wyobrażenia o sprawiedliwości, z osądzania siebie i świata na rzecz szukania Ciebie. Prawdziwa świętość to przecież nie doskonałość, ale zawierzenie Tobie bez końca. To bardziej przejmowanie się Twoimi pragnieniami niż swoimi planami. To pozwolić się kochać i zlikwidować w swym sercu bariery żalu, nieprzebaczenia, własnych planów, uporu trwania przy swojej racji. Daj mi, Jezu, łaskę troski o Ciebie samego. Święta Rito, dzięki gotowości przebaczenia stałaś się niewiastą stworzoną według wyobrażenia Pana. Nie tylko sama byłaś przyobleczona w szatę łaski, ale w swojej przebaczającej miłości przyniosłaś ją również innym. Zamiast zdzierać z nich szaty grzechu, żądającCzytaj więcej