Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Święta Rito, Ty wiernie słuchałaś Słowa Pana na modlitwie. Ono otwierało Twe serce na prawdziwą Miłość. Naucz nas kochać Boga całym naszym sercem, duszą, umysłem i wszystkimi siłami. Wspomagaj nas w ukochaniu naszych bliźnich. Bądź z nami w każdym naszym utrapieniu i wskazuj ścieżki wierności, po których prowadzi nas Bóg…Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Droga Święta Rito, jesteś blisko nas w naszym cierpieniu. Uwielbiamy Pana w Twoim stygmacie ciernia i znaku róży za Twoją pokorną i prawdziwą miłość do Jezusa Ukrzyżowanego. Pomóż nam uzyskać skruchę za nasze grzechy i kochać Jezusa czynem i prawdą. Niech dziś prowadzą nas słowa św. Augustyna: „Chcesz znaleźć dobro? Bądź dobry, a znajdziesz je…” Modlitwa inspirowana słowami modlitw udostępnianych przez Sanktuarium św. Rity w Cascia (https://www.facebook.com/monasterosantarita/)Czytaj więcej

„Niech Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk.” (Flp 1, 20-21) Codzienne umieranie dla siebie, swoich pragnień i planów, a jednocześnie życie dla Chrystusa prowadzi do zrozumienia tego pozornego paradoksu, że śmierć jest zyskiem. Jeśli Chrystus jest życiem, to śmierć jest tylko bramą do pełni życia! Święta Rito, gdy przeszłaś z tego świata do wieczności, nie opuściłaś tych, którzy już w doczesności dostrzegali twą świętość. Wchodząc w ramiona oczekującego cię Chrystusa, nie poświęciłaś się jedynie kontemplacji Jego Miłości, ale wciąż słuchasz próśb i dziękczynień swoich czcicieli. Święta Rito, dziękuję za twoją cichą obecność w moim życiu. Dziękuję, że tak wielu ludzi obejmujesz swą troską i opieką – szczególnie tych, których bliscy przeszli już przez bramę śmierci. Dziękuję za Zakon Augustiański i wszystkich, którzy szerzą twój kult.Czytaj więcej

“Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny,bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje niebyły obojętne na bóle i jęki bliźnich.” św. Siostra Faustyna „Pan raz powiedział, dwakroć to słyszałem” (Ps 62, 12). Po to mamy dwoje uszu, a tylko jedne usta, aby przynajmniej dwa razy tyle słuchać, ile mówimy. Gdy swoje uszy otworzymy na Słowo Boga, który mówi do nas codziennie – szczególnie poprzez drobiazgi – wtedy dopiero naprawdę wysłuchamy drugiego człowieka. Już nie tylko słyszymy jego „bóle i jęki”, ale słuchamy uważnie jego serca. Docieramy do prawdziwej głębi drugiej osoby. Święta Rito, ty tak nauczyłaś się słuchać bliźniego, że nie tylko za ziemskiego życia to realizowałaś, ale również teraz wysłuchujesz naszych próśb. Daj nam wrażliwe uszy, by nasze serca były otwarte na wołanie braci i sióstr. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i bardzo pragnę, aby już zapłonął” (Łk 12,49) Tym Ogniem, który Chrystus przyszedł rzucić na ziemię, jest Duch Święty czyli Pełnia Miłości. Święta Rito, całe twoje życie było dążeniem do odkrywania tej Pełni, która nieustannie rozpalała cię ogniem Miłości. Byłaś pochodnią Oblubieńca, swoją codzienną cierpliwością i wiernością, wskazującą wciąż na Pana. Jak lampka wieczysta przy Tabernakulum, tak ty trwałaś każdego dnia przez wiele godzin w Jego Obecności, jednocześnie ukazując Ją swym bliskim. Święta Rito, dziękuję ci za pomoc w rozeznawaniu powołania wszystkim młodym ludziom, uciekającym się do twojego wstawiennictwa. Dziękuję za to, iż nieustanie wprowadzasz również mnie w Obecność Chrystusa. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. Święta Rito, trwająca w płomieniu Bożej Miłości, naucz nas kochać. Módlmy się: Dziękuję Ci,Czytaj więcej

„Nikt nie ma większej miłości nad tą, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół” (J 15,13) Jezus oddał życie za każdego człowieka nie dlatego, że Bóg ma wielkie upodobanie w cierpieniu, ale po to, by okazać nam głębię swojej Miłości, która przebacza nawet krzyż. Święta Rito, w swoim ziemskim życiu wielokrotnie wykazywałaś heroiczną miłość na wzór twego Boskiego Mistrza. Wybaczyłaś mordercom swojego męża i wyprosiłaś łaskę uchowania przed zemstą, której chcieli dokonać twoi synowie. Z miłości twego Oblubieńca czerpałaś siły do modlitwy za swoich krzywdzicieli. Prawdziwie kocha ten, kto potrafi przebaczać. Święta Rito, dziękuję za wyproszoną mi u Pana przez ciebie siłę i odwagę niezbędną do tego, abym wybaczała wszystkim, którzy mnie zranili i opuścili. Dziękuję ci również za łaskę pocieszenia tych, którzy są samotni w swoim macierzyństwie i ojcostwie.   Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… ChwałaCzytaj więcej

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13) Nie ma takiej rzeczy, która byłaby niemożliwa dla Boga, bo On jest Wszechmocny w swej Miłości. Święta Rito, ty podejmowałaś za swego życia, uczynki miłosierdzia wobec bliźnich. Nie zważając na przeszkody, bez zwłoki spieszyłaś z pomocą wszędzie tam, gdzie wydawać się mogło, że nie ma już rozwiązania. Ty pamiętałaś, że u Boga wszystko jest możliwe – trzeba tylko ufać i wierzyć Mu. Wierna orędowniczko u Boga, Ty poznałaś mój trud, lęk o przyszłość i dręczące mnie troski. Przed tobą mogę wylewać strapienia swego serca, prosząc o twoją pomoc. Święta Rito, dziękuję za otrzymane przez twoje wstawiennictwo łaski, za promień nadziei wlany w moje serce, za pomoc w odnalezieniu pracy i rozwiązaniu moich trudnych, a nawet „beznadziejnych spraw”. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. Święta Rito, zwiastująca pokój swoim bliskim,Czytaj więcej

„Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim złączona cała budowla wzrasta, aby stać się świętą w Panu świątynią. W Nim wy także wspólnie budujecie, aby być mieszkaniem Boga w Duchu” (Ef 2,20-22) Każdy człowiek może być świątynią Ducha Świętego, której podstawą, najgłębszą istotą jest sam Jezus. Święta Rito, ty pochodziłaś z pobożnej rodziny, która nauczyła Cię oczekiwania w ufności na łaskę Bożą. Twoi rodzice długo i cierpliwie czekali na dar poczęcia. Kiedy już pojawiłaś się na świecie, pomogli Ci odkryć Chrystusa jako fundament twego istnienia. Później ty nam dałaś przykład jak żyć Bogiem będąc żoną i matką. Walczyłaś modlitwą i łagodnością o to, aby w twojej rodzinie zapanowała zgoda tak, by zawsze w centrum był Chrystus.Czytaj więcej

„Ja jestem Panem, twoim Bogiem” (Wj 20, 2) Bóg jest zawsze Pierwszy w życiu każdego człowieka – On jest przyczyną i sensem istnienia. Święta Rito, żyłaś z Bogiem, dla Boga i w Bogu. On był dla Ciebie zawsze Pierwszy. Od najmłodszych lat pragnęłaś kroczyć śladami Jezusa i zawsze starałaś się wypełniać Jego świętą wolę. Kochałaś Boga i bliźnich dla Boga. Dałaś mi przykład całkowitego zawierzenia Opatrzności Bożej. Dziś przychodzę do ciebie, aby podziękować Bogu za Twoje życie i łaskę życia wszystkich, w intencji których prosiłam Cię  o wstawiennictwo: dzieci poczęte, ludzie nieuleczalnie chorzy, cudownie uratowani z trudnych sytuacji, wyrwani z niewoli nałogu, nawróceni. Święta Rito, moja opiekunko, dziękuję za Twą codzienną, cichą obecność przy mnie. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. Święta Rito,Czytaj więcej