Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz być fundamentem całego mojego życia, czyli każdego czynu, każdej myśli i pragnienia. Oczyszczaj moje serce z bycia interesownym i otwieraj je na darmowość Twej łaski. Pomóż mi, Panie, odkrywać Ciebie na dnie świątyni mego serca. Święta Rito, w twoim życiu zawsze Bóg był na pierwszym miejscu. Ucz mnie takiego poszukiwania Go w każdej sytuacji, abym zawsze umiał zapytać o to, co w tej chwili sprawiłoby Mu przyjemność i wykonać to z miłości do Niego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie przyszedłeś po to, aby Ci służono, lecz Sam chcesz służyć innym. Bóg – Pan Wszechświata – Sługą doskonałym. Idąc za Tobą i ja pragnę wyzbyć się żądzy panowania nad innymi, aby być podobnym do Ciebie. Udziel mi łaski takiego stawania w prawdzie. Święta Rito, ty ukazywałaś nam swoim życiem przykład dobrych uczynków i życzliwych słów, naucz mnie bycia otwartym na dary Boże. Pomóż mi wyzbyć się pretensjonalności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, prawdziwie jestem Twoim dzieckiem i pragnę, abyś nauczył mnie wszystkiego, co niezbędne do bycia podobnym do Ciebie. Udziel mi łaski przebaczającej miłości, aby więzy zawiści, jakie często krępują moje serce, rozplotły się na Twoje słowo. Święta Rito, wierna pośredniczko, bądź moją nauczycielką wiary. Uproś mi łaskę umocnienia i zwiększenia tego ziarna, które Bóg złożył w mej duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś Bogiem żyjących. Ożywiaj więc moją duszę, która z tęsknoty za Tobą jest na skraju śmierci. Niech moje serce będzie pełne Twego pocieszenia i nadziei. Utwierdzaj mnie w każdym działaniu i dobrym słowie. Święta Rito, wciąż adorująca Jezusa w miłosnej modlitwie, skieruj moje serce ku Twemu Oblubieńcowi. Niech miłość i cierpliwość towarzyszą dziś każdemu mojemu czynowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, nie mogę jednocześnie służyć dwóm Bogom: Tobie i sobie samemu. Pomóż mi troszczyć się przede wszystkim o Ciebie tak, abyś Ty mógł zająć się moimi sprawami. Udziel mi łaski wiary w to, że w Tobie mogę uczynić wszystko. Święta Rito, patronko spraw po ludzku bez wyjścia, ukazuj mi ścieżki Pana. Ucz mnie wierności w drobnostkach codzienności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, wszystko, co istnieje należy do Ciebie. Sam z siebie nie mam nic swojego. Spraw, by nie było ani jednej rzeczy czy osoby, która przesłoniłaby mi Ciebie. Ukazuj mi, proszę, jak bardzo potrzebuję Twej łaski i miłosierdzia. Święta Rito, całkowicie oddana Jezusowi, ucz mnie stawiania Go zawsze na pierwszym miejscu. Uproś mi łaskę poszukiwania Jego pragnień. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, pragnę całą moją ufność złożyć w Tobie. To Ty zawsze pierwszy poszukujesz mnie, wychodzisz mi naprzeciw ze Swą łaską. Spraw, bym umiał na nią odpowiedzieć zawierzeniem Ci wszystkich moich spraw. Rozbudź w mym sercu takie zaufanie. Św. Rito, wspomożycielko w chwilach utrapienia, powierniczko w trudnych momentach, towarzyszko moich radości, swym orędownictwem uproś mi łaskę zupełnego oparcia się na Fundamencie, jakim jest Bóg. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tak łatwo ulegam zwątpieniu w wierze; tak ciężko mi trwać w ufności Tobie. A przecież Ty zwyciężyłeś już każdy mój mrok, wszelką moją śmierć. Pomóż mi uwierzyć. Proszę, Jezu, przymnóż mi wiary w Twoją Miłość i Moc. Św. Rito, ty doświadczyłaś śmierci wszystkich swoich bliskich, pociesz tych, którzy opłakują dziś swoich zmarłych. Uproś i dla mnie łaskę pociechy oraz niesienia innym tego umocnienia, jakim jest pewność Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko w Tobie cała moja nadzieja i ufność. Twoja łaska czyni ze mnie to dziecko Boże, które jest tak umiłowane przez Ojca. Pokazuj mi obecność Twojego Miłosierdzia w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka, szczególnie w tych, które są najtrudniejsze – gdy doświadczam ubóstwa, małości, niesprawiedliwości, smutku, niepokoju i prześladowań. Niech moc Twojej łaski rozbłyśnie w każdym z tych zranień i prowadzi mnie do odkrywania Ciebie. Św. Rito, powierniczko moich trosk, bądź przy mnie we wszystkich ciężkich, ale i radosnych chwilach. Wspieraj mnie swoim orędownictwem i umacniaj modlitwą. Uproś mi łaskę świętości, czyli bycia blisko Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tylko Twoje Serce jest prawdziwym źródłem jedności i miłosierdzia. Spraw, abym niczego już więcej nie pragnął jak tylko złożyć głowę na Twym Sercu i wsłuchiwać się w Jego bicie. Niech to doświadczenie Twej obecności będzie moją siłą do wprowadzania pokoju i dbania o sprawy moich bliźnich. Św. Rito, ty składałaś swą ufność i nadzieję w Miłości Pana, uproś mi łaskę takiego zawierzenia. Naucz mnie być bardziej dla innych niż dla samego siebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej