Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Trzydziestej Drugiej Niedzieli Zwykłej roku A… Obyś należał do grona dziewic, które miały ze sobą oliwę! Owe panny bowiem oznaczają dusze. Kościół nazwany jest dziewicą. Nieliczni zachowują dziewictwo cielesne, ale wszyscy powinni je mieć w sercu. Dziewictwo cielesne – ciało nietknięte, dziewictwo serca – wiara nienaruszona. Zatem dziewicą zwie się cały Kościół, a pięć panien oznacza wszystkie dusze, mające wejść do królestwa niebieskiego. I nie bez powodu oznaczone są liczbą pięć, albowiem pięć jest zmysłów ciała. Niejako przez te pięć bram wchodzi wszystko poprzez ciało do umysłu. Kto przez te pięć bram nie wpuści zepsucia drogą niegodziwych pożądań, tak aby go chwaliło własne sumienie, a nie oczekuje pochwały od ludzi, ten zostanie zaliczonyCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Trzydziestej Pierwszej Niedzieli Zwykłej roku A… Na nic się nie przyda grzesznikom, że głoszą prawo Boże. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Widzimy, że na katedrze Mojżesza, po której nastała katedra Chrystusa, zasiadają również źli. Jednak mówiąc rzeczy dobre, nie przynoszą szkody słuchaczom. Dlaczego ze względu na złych porzucasz nawet katedrę? Jeśli głoszę dobre rzeczy i spełniam dobre uczynki, naśladuj mnie. A jeśli nie czynię tak, jak mówię, masz radę Pańską: czyń to, co mówię, ale nie postępuj tak, jak ja. Jednak nie odchodź od katedry katolickiej. (…) Uchwyć się prawdy. Nigdy nie dojdzie do ciebie chleb, jeśli oszczerczo i zawistnie zawsze będziesz się doszukiwał czegośCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Trzydziestej Niedzieli Zwykłej roku A… Czyny ludzkie tylko miłością różnią się pod względem wartości. Niejeden czyn wygląda zewnętrznie na dobry, choć nie wyrasta z korzenia miłości. Niejeden czyn wygląda na surowy i twardy, choć wykonuje się go dla wychowania, z pobudki miłości. Dlatego polecamy ci jedno krótkie zdanie: Kochaj i czyń, co chcesz! Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, mów z miłości; gdy karcisz, karć z miłości; Gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości: wyrośnie z niego tylko dobro. O wszystkich przykazaniach pamiętaj, jak potrafisz, ale przede wszystkim pamiętaj o miłości, bo celem przykazań jest miłość. Nie musisz wciąż zastanawiać się nad licznymi gałęziami, trzymaj się korzenia, a będziesz miał całe drzewo. św. Augustyn, Homilie na 1 List św. Jana 7,Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Dwudziestej Dziewiątej Niedzieli Zwykłej roku A… Wyciśnięta jest w nas światłość oblicza Boga, jak na denarze wyciśnięty jest wizerunek króla. Albowiem jeśli człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, zniweczone przez grzech, w odrodzeniu zostanie nim ponownie naznaczony, wtedy dobro jego będzie prawdziwe i wieczne. Myślę, że do tego odnoszą się mądrze rozumiane przez niektórych słowa Pana, patrzącego na monetę z wizerunkiem cezara: Oddajcie co cesarskie cesarzowi, a Bogu to, co należy do Boga. Jakby powiedział: Jak cezar wymagać będzie od was odbicia swego wizerunku, tak i Bóg. A jak cezarowi należy się pieniądz, tak Bogu dusza oświecona i oznaczona światłością Jego oblicza. Wycisnąłeś na nas, Panie, Twoje oblicze. Stworzyłeś nas na wyobrażenie i podobieństwo własne. Sprawiłeś, że staliśmy się monetą z TwojąCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Dwudziestej Ósmej Niedzieli Zwykłej roku A… Nikt nie potrafi wierzyć, jeśli nie chce; nikt nie potrafi chcieć, jeśli nie został powołany. Nikt nie może udzielić sobie daru powołania. Powołując Bóg udziela wiary, ale nikt nie wierzy wbrew swej woli. A więc nikt nie uwierzy, jeżeli nie jest powołany, ale i powołany nie każdy wierzy: Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, oczywiście tych, co nie wzgardzili powołującym, lecz wierząc poszli za Nim. A chcąc, uwierzyli bez wątpienia. Posiadać szatę godową to znaczy szukać chwały i czci Chrystusa, nie swojej własnej. Zabrany został z uczty i wyrzucony za karę nieznany jakiś człowiek spośród wielkiego tłumu biesiadników. Jednakże Pan, pragnąc okazać, że ów pojedynczy człowiek to jedno ciało złożone z wielu, kiedy rozkazał go wyrzucić na zewnątrz na zasłużone kary,Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Dwudziestej Siódmej Niedzieli Zwykłej roku A… Winnica powstała pyszna przeciw swemu założycielowi. Słudzy posłani i domagający się czynszu zostali przez najemców ubiczowani, pobici, zabici. Przyszedł nawet jedyny Syn. Zabili Go i wyrzucili poza winnicę. Lecz wyrzucony tym bardziej posiadł to, skąd został wyrzucony. Mówili przewrotni dzierżawcy winnicy o synu gospodarza: To jest dziedzic. Zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Czy mieli zdrowy umysł ci, którzy tak powiedzieli? Oczywiście, że nie. Przypuśćmy, że zabiliby syna, czyż i ojca zabiją? Oto zabili Syna, a On zmartwychwstał. Kamień odrzucony przez budowniczych stał się kamieniem węgielnym. Potknęli się o niego i roztrzaskali się. Spadnie na nich i zgniecie ich. Głupcy! Jakżeż wasze będzie dziedzictwo? Czy dlatego, żeście Syna zabili? Oto zabiliścieCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Dwudziestej Szóstej Niedzieli Zwykłej roku A… Modlisz się: Bądź wola Twoja. Jeśli tego nie powiesz, czyż Bóg nie uczyni swojej woli? Jeśli jest wszechmogący, to dlaczego prosisz, by się stała Jego wola? Cóż znaczą te słowa? Bądź wola Twoja we mnie, bym się nie opierał Twojej woli. Dla siebie prosisz, nie dla Boga. Prosisz, aby przez ciebie była czyniona wola Boga. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Co oznacza ta prośba? Błagamy, abyśmy Tobie, Boże, służyli na ziemi tak, jak aniołowie służą Ci w niebie. Można też jeszcze inaczej rozumieć słowa tej prośby: oto niebem jest w nas dusza, a ziemią ciało. Skoro przyjęliśmy Twoje przykazania, niechaj z nami współdziała nasze ciało, abyśmy mogli teCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Dwudziestej Piątej Niedzieli Zwykłej roku A… U Boga nie ma niesprawiedliwości, ponieważ czy On darowuje, czy domaga się zwrotu długów, to ani ów, od kogo się domaga, nie może się żalić na niesprawiedliwość u Niego, ani ten, komu darowuje, nie może się chełpić swoimi zasługami. Ponieważ ani ów nie oddaje nic więcej, jak tylko to, co winien, ani ten nie ma nic więcej, jak tylko to, co otrzymał. Człowieku! Jesteś pracownikiem u Boga. Później przyjdzie czas odebrania nagrody. Czemu dobijasz się o zapłatę, zanim zacząłeś pracować? Czy zapłaciłbyś swemu robotnikowi, zanim wykona pracę? Skoro chcesz, aby przez cały dzień wierzył ci twój robotnik, wierz i ty Bogu przez całe życie. Spełniaj uczynki, pracuj w winnicy. Kiedy skończy się dzień, proś o zapłatę.Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Dwudziestej Czwartej Niedzieli Zwykłej roku A… Widzisz, najdroższy, jakim warunkiem zobowiązuje nas słowo Boże. Odpuść, aby tobie zostało odpuszczone. Masz jakiegoś dłużnika, który zgrzeszył przeciwko tobie, czy może dopuścił się niesprawiedliwości? Odpuść mu, skoro o to prosi, okaż łaskawość, gdy błaga, ulituj się nad wyrażającym skruchę, abyś odmawiając miłosierdzia bratu, nie zamknął dla siebie łaskawości Ojca. Kiedy bliźni prosi cię o przebaczenie, odpuść, bez namysłu odpuść. Jeśli nie odpuścisz, nie jemu, lecz sobie zaszkodzisz. Gdy ty, współsługa, nie chcesz odpuścić współsłudze swemu, cóż się stanie? On pójdzie do Pana waszego i powie mu: Panie, prosiłem współsługę mego, aby mi odpuścił i nie chciał mi odpuścić; Ty mi odpuść. Czyż Panu nie wolno odpuszczać grzechów sługiCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Dwudziestej Trzeciej Niedzieli Zwykłej roku A… Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Cóż pomoże wyznawać, ale poza świątynią, co pomoże modlić się, a nie modlić się na Górze? Tam niech oddaje cześć, kto pragnie otrzymać, tam niech prosi, kto chce być wysłuchany, tam niech wyznaje, kto pragnie, aby mu zostało wybaczone. Sami w sobie liczni, jesteśmy jednak jednym w Tym, który jest Jeden. Ta jedność stanowi świątynię Bożą, o której powiedział Apostoł: Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Jest zaś to świątynia, czyli sami ludzie, gdzie prosi sięCzytaj więcej