Do jednej z ciekawostek związanych z kultem św. Rity w Polsce jest obrazek pochodzący z roku 1904. Przedstawia naszą Świętą z cierniową koroną nad głową i cierniem na czole. Rita trzyma w rękach krzyż, przed nią leży różaniec i lilia (!) – ten ostatni atrybut trochę zaskakuje, gdyż kwiatem towarzyszącym Ricie jest zwykle róża. „Z Kascyi” oznacza oczywiście z Cascii, pisane jeszcze w języku staropolskim. Obrazek ukazał się w Tarnowie i to raczej poza środowiskiem zakonnym, bowiem w wydrukowanej na odwrocie modlitwie nie ma wzmianki o przynależności św. Rity do Zakonu Augustiańskiego.[1] Za dwa tygodnie opublikujemy tekst modlitwy zamieszczony na rewersie obrazka. [1] Obrazek Sw. Ryta z Kascyi, Modlitwa,  Imprimatur: Leon Bp, Tarnów 14 stycznia 1904 r.    Czytaj więcej

Najstarszym wizerunkiem św. Rity w Polsce jest obraz pochodzący z XVIII wieku. Znajduje się on w kaplicy Sióstr Augustianek w Krakowie – tzw. kaplicy węgierskiej. Znajdował się on do lat 40-tych XX wieku w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Gdy w 1944 roku w miejscu ołtarza św. Rity została umieszczona rzeźba, obraz został przekazany Siostrom Augustiankom.Czytaj więcej