XIV spotkanie Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2, 1-6) Trwać w oczekiwaniu razem z innymi na tym samym miejscu. Nie wyprzedzać, nie biec do przodu. Cierpliwie czekać. Ale też nie rozleniwiać się, nie opóźniać, nie wracać wciąż do wspomnień. Trwać. Tu i teraz. W oczekiwaniu na Twego Ducha, który o tyle wypełni nasz dom, nasze wnętrze, o ile będziemy w nim przebywali. Święta Rito, Ty uczysz nas żyć chwilą obecną. Uproś nam darCzytaj więcej

XIII spotkanie Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego Uczniowie zebrali się w sali na górze Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1, 10-14) Oczekiwać na Nieskończonego to trwać w jednomyślnym zjednoczeniu z Tobą, Jezu. Być w tej chwili, która jest dana mi teraz. To oczekiwać bez snucia własnych planów, mierzenia na miarę jedynie własnych możliwości. „Duch wieje gdzie chce” (J 3, 8) i dokonuje w naszym życiu rzeczy niemożliwych. Święta Rito, Patronko spraw po ludzku niemożliwych, Ty miałaś serce zawsze otwarte na „teraz” i owo „jeszcze nie”, na które wciąż czekałaś. Ucz nas nie stawiać Bogu naszych mizernych granic, tylko trwać w zjednoczeniu z Nim tu i teraz. Posłuchaj rozważania… Możesz pobrać jako mp3 (kliknij tutaj i wybierz: zapisz element docelowy jako)  Czytaj więcej

XII spotkanie Jezus wstępuje do nieba  Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16, 14-20) Jezu, Ty współdziałasz z nami aż do tej pory. Nie my z Tobą, ale Ty z nami. Bo Ty zawsze jesteś Pierwszy w naszym działaniu, cokolwiek czynimy zgodnego z Twoim zamysłem. A czy nie próbujemy czasem działać sami? Być samowystarczalni? I dlatego właśnie się potykamy, byśmy nie zapomnieli, kto jest Bogiem – źródłem każdego dobrego natchnienia i czynu. Święta Rito, Ty wszystko czyniłaś w Obecności Pana. Wolałaś zrezygnować z wielu rzeczy, a nawet bliskich osób, niż utracić łączność z Nim. Przekonaj nas o naszej małości, niewystarczalności, byśmy ze wszystkich sił najpierw szukali Boga. Posłuchaj rozważania… Możesz pobrać jako mp3 (kliknijCzytaj więcej

XI spotkanie Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa  Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 16-20) Dlaczego jest tyle cierpienia wokół mnie i we mnie? Gdzie jest dobry Bóg, który na to wszystko pozwala? On jest w samym środku, cierpi wraz ze mną. Razem ze mną upada i podnosi mnie do swego Serca. Jest w każdej chwili, w każdym doświadczeniu. Choćby własna mama o mnie zapomniała, On o mnie nie zapomni (por. Iz 49, 15). Jezu, tajemnica Twej cichej obecności wciąż rozjaśnia każdy mój dzień, jak promień słońca padający na oblicze serca. Święta Rito, Ty doświadczałaś szczególnej Obecności PanaCzytaj więcej

X spotkanie Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje! (J 21, 15-19) Dopiero gdy upadniemy i doświadczymy Twego przebaczenia, zaczynamy dostrzegać głębię Twojego Miłosierdzia. Nie wystarczy też upaść tylko jeden raz, ale często przynajmniej trzy – jak Ty sam, Jezu, i jak Piotr… Aby dostrzec to, jak Twoje Miłosierne Serce pochyla się nade mną i wyznać w pełnym zaufaniu: „Panie, Ty wszystko wiesz… Ty wiesz, że upadam, że brak mi sił… jak mało we mnie miłości… i jak bardzo pragnę Cię kochać…” Święta Rito, Wspomożycielko nasza w słabości, pomóż nam odkrywać Miłość, która podnosi nas z upadków. Spraw, abyśmyCzytaj więcej

IX spotkanie Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego Jezus stanął na brzegu i rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć (J21, 4-12) Piotr i inni, jako doświadczeni rybacy, wiedzieli, że ryby łowi się w nocy. Gdy kazałeś im, Jezu, zarzucić sieci, postąpili wbrew swemu doświadczeniu i rozsądkowi. Wszystko mówiło, że to niemożliwe. A jednak dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Gdy nie mamy nic do „jedzenia”, Ty wykorzystasz każdą okazję, by zaspokoić wszelki nasz głód na swój sposób – często wbrew naszym oczekiwaniom. Święta Rito, Ty w swoim życiu często szłaś za głosem Pana, nawet wbrew rozsądkowi,  wbrew temu, co mówili inni. Pomóż nam usłyszeć najpierw to delikatne pytanie w sercu: „Moje kochane dziecko, czy nie jesteśCzytaj więcej

VIII spotkanie Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! (J 20,24-29) Tomasz upiera się, stawia warunki: „jeśli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A później na sam widok ran wyznaje: „Pan mój i Bóg mój!”. Jak często i ja stawiam takie ograniczenia i warunki w spotkaniu w Tobą, Jezu! A gdy już do niego dochodzi – wszystko jest inaczej. Bo Ty zawsze przychodzisz inaczej. Święta Rito, Ty byłaś otwarta na dar spotkania, uproś nam łaskę oczekiwania bez stawiania zbędnych ograniczeń. Abyśmy nie próbowali włożyć Boga w swoje wąskie ramki… Posłuchaj rozważania… Możesz pobrać jako mp3Czytaj więcej

VII spotkanie Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 19-23) Jezu, tylko Ty jesteś źródłem pokoju. A prawdziwy pokój jest wtedy, gdy między nami i w nas samych jest miłosierdzie. Jeśli nie chcę komuś przebaczyć, zatrzymuję w swym sercu pewien podział, „zgrzyt”. Wtedy mogę czasem w chwilach odpoczynku odczuć tzw. „święty spokój”, ale to nigdy nie jest ten prawdziwy Pokój  – od Ciebie… Święta Rito, Orędowniczko Pokoju, Ty niosłaś innym Chrystusa, przebaczając im rany, jakie Tobie zadali. Ucz nas „odpuszczać”, szczególnie to, czego się tak kurczowo trzymamy. Posłuchaj rozważania… Możesz pobrać jako mp3 (kliknij tutajCzytaj więcej

VI Spotkanie Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów Jezus stanął pośród nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam (Łk24, 36-45) Gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w Twoje imię, Jezu, tam Ty jesteś.  (por. Mt 18,2) Tak bardzo dbasz o wyrwanie nas z marazmu niewiary, że chcesz rozwiewać wszystkie nasze wątpliwości. Nasze domysły, lęki, „zmieszania” rozbijasz o Swoje Rany. Nas prosisz o jedno: popatrz i dotknij. Nie pragniesz wielkich ‘akcji’, naszego działania, tylko tego, abyśmy uczyli się być, trwać, patrzeć i dotykać. Abyśmy pozwolili Tobie patrzeć na nas i dotykać naszych serc. Wzajemne spojrzenie – tak niewiele potrzeba. Święta Rito, niewiasto Adoracji, która tak wiele nocy spędziłaś patrzącCzytaj więcej

V Spotkanie Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im (Łk 24, 28-35) Jezu, Ty łamiesz chleb. Codziennie podczas Eucharystii kapłan łamie Hostię – Twoje Ciało. Dopiero wtedy widać w Nim bowiem blask Zmartwychwstania. Właśnie w tych momentach, gdy moje życie było połamane, serce rozdarte, objawia się największy blask Twej łaski. Święta Rito – patrząc tylko po ludzku – Twoje życie było całe połamane, a nawet potrzaskane: niespełnione początkowo powołanie, śmierć męża, synów, odrzucenie przez siostry… Ale z pomocą łaski te właśnie momenty przemieniłaś w chwile, w których  Miłość Pana objawia się w Twoim życiu. Pomóż i nam w tych chwilach dostrzec blask w ciemności. Posłuchaj rozważania… Możesz pobrać jako mp3 (kliknij tutaj i wybierz: zapiszCzytaj więcej