IV Spotkanie  Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus „Uczniowie rozmawiali w drodze o tym wszystkim, co się wydarzyło. I sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali (…) [A On] zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24, 13-27) „Jeśli cię ktoś zmusza, żebyś szedł z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące.” (Mt 5, 40)… Jezu, Ty idziesz z nami zawsze. Szczególnie wtedy, gdy próbujemy uciec od Twojego Krzyża lub od naszych zranień, bolączek… Twoje Miłosierne Serce „ściga” nas Swoją łaską. Mimo naszych oczu „na uwięzi”, Swą cierpliwą Obecnością wypełniasz każdy nasz krok. Święta Rito, Ty chodziłaś od jednego domu do drugiego, by wyjednać przebaczenie dlaCzytaj więcej

III Spotkanie Jezus objawia się Marii Magdalenie Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. Rzekł do niej Jezus: “Niewiasto czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: “Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę.” Jezus rzekł do niej: “Mario!”  (J 20, 11-18) Jak często stoję nad grobem własnego grzechu i wciąż płaczę! Nie dostrzegam zwycięstwa Miłosierdzia w moich ranach, upadkach… Dopiero, gdy Pan wzywa mnie po imieniu – powołuje się na tę moją jedną, jedyną, intymną relację z Nim – otwiera się moje serce. Czy słyszę swoje imię wypowiadane z miłością przez Jezusa? A jakim określeniem ja Go wołam? Święta Rito, Perełko Oblubieńca, która przez długie lata cichą modlitwą towarzyszyłaś Panu, ucz mnie budować z Nim tęCzytaj więcej

II Spotkanie Apostołowie przybywają do pustego grobu Maria Magdalena zawiadomiła Piotra o pustym grobie. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Wszedł (Piotr) do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę […] Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń […]. Ujrzał i uwierzył (J 20, 1-8) Cóż takiego ujrzał Jan w Twoim grobie, Jezu, że uwierzył? Co takiego muszę zobaczyć i ja, aby uwierzyć? Jaką pustkę muszę dostrzec, by zobaczyć na jej dnie Twoje Zmartwychwstanie? Jan to przecież ten umiłowany uczeń. Ten, który wszystko widzi przez pryzmat Miłosiernej Miłości. A takie spojrzenie zawsze prowadzi do Ciebie. Święta Rito, Twoje życie było przepojone Bożą Miłością. Pomóż nam oczyścić nasze spojrzenie na rzeczywistość. Ucz nas tak patrzeć w nasze pustki, abyśmy uwierzyli Miłości. Posłuchaj rozważania… Możesz pobraćCzytaj więcej

I spotkanie Jezus powstał w martwych „Niewiasty nie znalazły ciała Jezusa w grobie. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj: zmartwychwstał” (Łk 24, 1-6) Ten największy z momentów w dziejach ludzkości jest tak bardzo ukryty przed naszymi oczyma. Ochroniony przed zbytnią ciekawością, żądzą sensacji. Po cichu, o brzasku poranka, jakbyś „wymykał” się z własnego grobu, Jezu. Twoje miłosierne Serce uczy nas, że te największe cuda dokonują się bez blasku fleszy, bez pierwszych stron gazet. Ale w cichości, a nawet monotonii codzienności. Święta Rito, która wiele lat spędziłaś cichutko w samotności zakonnej celi, ucz nas rozpoznawać nasze codzienne z-martwych-powstania… Ukazuj nam drogi Miłosierdzia Boga w naszej „monotonii”. PosłuchajCzytaj więcej

Jeśli chcesz dostawać rozważania do Drogi Światła – czyli spotkań z Panem Jezusem i św. Ritą – na maila, zapisz się na newsletter. Rozważania będą umieszczane we wtorki i w piątki oraz w Niedzielę Miłosierdzia i w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.Czytaj więcej