Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii – na Czwartą Niedzielę Wielkanocną Roku C… “Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” (J 10, 27-30) Stają się owcami wierząc, są owcami idąc za pasterzem; owcami są nie gardząc swym odkupicielem,  są owcami wchodząc przez bramę, owcami są wychodząc i znajdując pastwiska, są owcami zażywając wiecznego życia. (…) Życie wieczne nazywa się dobrym pastwiskiem. Tam nie usycha żadna roślina, wszystko się zieleni, wszystko kwitnie, tam tylko znajdujeCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii – na Trzecią Niedzielę Wielkanocną Roku C… “Rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś sięCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii – na Drugą Niedzielę Wielkanocną Roku C… Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. (J 20,19-31) Gwoździe przybiły Mu ręce i włócznia bok Jego otworzyła. Tam dla uzdrowienia serc wątpiących ślady ran zostały zachowane. Dla ciała zaś całego, w którym było Bóstwo, zamknięte drzwi nie stanowiły żadnej przeszkody. Mógł bowiem wejść bez ich otwarcia Ten, przez którego narodzenie dziewiczość Matki nie została naruszona. Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Miłość dla Kościoła, która przez Ducha Świętego wlewa się w nasze serca, odpuszczaCzytaj więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego                                 Spodobało się Panu Bogu naszemu, abym razem z wami, umiłowani, uroczyście zaśpiewał ALLELUJA, co tłumaczy się „Chwalmy Pana”. Chwalmy więc Pana mową swoją, życiem, sercem, ustami, obyczajami swoimi. Pragnie bowiem Bóg tego, aby wśród tych, którzy śpiewają ALLELUJA, nie było niezgody. Tu jeszcze w troskach obecnego życia śpiewamy ALLELUJA, obyśmy kiedyś mogli je śpiewać w zupełnym spokoju.  (…) Śpiewajmy więc, bracia, nie dlatego, abyśmy już mieli radość w odpoczynku, lecz abyśmy mieli pociechę w trudach i pracy. Śpiewaj i idź naprzód, jak to zwykli śpiewać podróżnicy. Cóż to znaczy: idź naprzód? Postępuj w dobrym.  Nie błądź, nie cofaj się, nie  pozostawaj w tyle. Lecz idź nawrócony do Pana. Św. Augustyn, Kazanie 258Czytaj więcej

Wielka Sobota Jakże nas umiłowałeś, dobry Ojcze, który nie oszczędziłeś Syna swojego jedynego, ale Go wydałeś za nas grzeszników. Jakże nas umiłowałeś. To za nas Ten, który mając równość z Bogiem, nie strzegł jej zazdrośnie, stał się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. W naszej intencji był On wobec Ciebie Zwycięzcą a zarazem krwawą Ofiarą (…). Słusznie pokładam w Nim mocną nadzieję, że uleczysz wszystkie moje słabości przez Niego, który siedzi po Twojej prawicy i przyczynia się za nami. (Wyznania X,43) On sam dobrowolnie przyjął śmierć, jak sam powiedział: “Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję (…). Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję”. Nie powiada zatem: wy wbrew mej woli pojmaliście mnie i zabili – ale mówi zgodnie z proroctwem Psalmów: “Zasnąłem i pogrążyłem się we śnie i znowuCzytaj więcej

Wielki Piątek Nasza ojczyzna jest tam, gdzie mieszka Chrystus. Drogą jest Jego Męka. Kto nie wchodzi na tę drogę, jakże może znaleźć ojczyznę? Oto ktoś z daleka widzi ojczyznę, ale morze oddziela go od niej. Aby więc była droga, po której moglibyśmy iść, przybył do nas stamtąd Ten, do którego chcemy iść. Co uczynił? Przygotował drzewo, byśmy z jego pomocą mogli przebyć morze. Nikt bowiem nie zdoła przebyć morza tego świata, jeśli krzyż Chrystusa go nie poniesie. Niech więc nie odstępuje od krzyża, a on go do celu doprowadzi. Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana 2, 2; 28,5Czytaj więcej

Wielki Czwartek Chrystus Pan w swej Męce oddał za nas to, co od nas otrzymał przy narodzeniu: ciało i krew. On sam zalecił tę ofiarę, którą widzicie, ofiarę swego Ciała i Krwi, będąc pierwszym, odwiecznym kapłanem. Zbliżcie się z bojaźnią i drżeniem, by uczestniczyć w ofierze tego ołtarza. Rozpoznajcie w tym chlebie Ciało, które zawisło na krzyżu, a w kielichu Krew, która wypłynęła z boku Chrystusa. Św. Augustyn, Kazanie 228 B  Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii – na Niedzielę Męki Pańskiej roku C… (…) Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.  Jezus mu odpowiedział:  Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. (Łk 22,14 – 23.56) Kiedy umarł Chrystus, rozpierzchli się uczniowie i mniemali, że zginął. Zobaczcie, jak dziwnie działa łaska Boża. Kiedy uczniowie rozpierzchli się, wtedy uwierzył łotr, który był wówczas obok Chrystusa na krzyżu. I tak w Niego uwierzył,Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii – na piątą Niedzielę Wielkiego Postu roku C… Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscyCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii – na czwartą Niedzielę Wielkiego Postu roku C… (…)Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. ZabioręCzytaj więcej