Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: miłość Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, ukochana przez rodziców, z wytęsknieniem wyczekiwana, rozkwitałaś jak najpiękniejszy kwiat, podlewany ich miłością. To oni byli dla ciebie pierwowzorem Bożej Miłości. Ukazuj mi Jej ogromny wpływ na całe moje życie. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, stopniowo odkrywałaś nowego Oblubieńca podczas modlitwy, aż poczułaś w sercu wezwanie do stania się Jego wyłączną własnością. Naucz mnie odkrywania tej bezwarunkowej Miłości Boga. Tajemnica trzecia: Życie małżeńskie Święta Rito, nie zostałaś zmuszona do ślubuCzytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: nadzieja Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, twoi rodzice prawie stracili już nadzieję na posiadanie potomstwa. Twoje pojawienie się na tym świecie ponownie wniosło ją pod rodzinny dach. Ucz mnie takiej nadziei, która nigdy nie poddaje się zwątpieniu. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, swoją obecnością niosłaś wesołą, dziewczęcą nadzieję rówieśnikom i rodzinie. Pomagałaś uwierzyć im w dobroć Boga w danej chwili, ale także i w lepsze jutro. Ucz mnie nadziei pomagającej przeżyć kolejny dzień. Tajemnica trzecia: Życie małżeńskie ŚwiętaCzytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: wiara Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, wiarę w Boga przekazali ci jako pierwsi twoi rodzice. Pielęgnowali ją w tobie poprzez sakramenty, wspólną modlitwę, życie nią na co dzień. Ucz mnie tej codziennej wiary bez wielkich uniesień. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, jako młoda dziewczyna umacniałaś się w wierze podczas modlitewnych spotkań z Panem, które często trwały godzinami. Przebywanie w samotności z Nim pomogło ci zbudować intymną relację, która poprowadziła do głębokiej wiary. Ucz mnie sposobów umacniania mojej wiary. Tajemnica trzecia:Czytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: przebaczenie Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, już od najmłodszych lat widziałaś codzienność swoich rodziców, którzy byli rozjemcami różnych sporów. Widziałaś, że bez chęci przebaczenia pojednanie nie jest możliwe. Ucz mnie otwartości serca na potrzebę wybaczenia. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, w drobnych sytuacjach rodzinnego życia nabywałaś umiejętności przepraszania i uzyskiwania wybaczenia oraz przebaczania innym drobnych uchybień. Było to możliwe jedynie dzięki klimatowi wzajemnej miłości i zrozumienia pośród najbliższych. Ucz mnie codziennego przebaczania. Tajemnica trzecia: ŻycieCzytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: troska o innych Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, to od rodziców uczyłaś się dyspozycyjności wobec innych ludzi i pamiętania o ich potrzebach. Nie koncentrowałaś się jedynie na sobie, bo taką postawę obserwowałaś już od najmłodszych lat we własnym domu. Ucz mnie dbania nie tylko o siebie, ale i tej życzliwej troski o innych. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, będąc młodą dziewczyną miałaś wiele obowiązków w domu oraz naukę. Pomimo tego nigdy nie zaniedbywałaś tych, którzy byli blisko ciebie. Tej wrażliwości uczyłaś się również na modlitewnych spotkaniach z Bogiem.Czytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: delikatność Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, od początku jedną z twoich cnót była delikatność działania. Tego uczył cię sam Pan, choćby dokonując po cichu cudu uzdrowienia sąsiada nad twą kołyską. Ucz mnie takiej delikatności w codziennych czynnościach, aby pozostawały w Bożym ukryciu przed innymi. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, byłaś delikatną młodą dziewczyną, która swoją postawą wobec innych i sposobem bycia spowodowała, że zakochał się w tobie twój przyszły mąż. To właśnie cichość i łagodność działania były tym, co go urzekłoCzytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: świadectwo wiary Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, ciebie od najmłodszych lat wiary uczyli rodzice, którzy zawsze byli wiernymi świadkami Boga. Nie odeszli od Niego nawet wtedy, gdy pozornie nie wysłuchiwał ich próśb. Ucz mnie trwania w wierze w momentach mojego niedowiarstwa. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, czerpiąc siły z modlitwy jako osobistego spotkania z Jezusem stawałaś się świadkiem wiary dla innych młodych ludzi. Od początku prowadziłaś ich zawsze do Boga, do poznania miłości i pokoju. Ucz mnie poszukiwania źródełCzytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: piękno Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, jak bardzo piękny był dla twoich rodziców dzień twoich narodzin. Było to przecież spełnienie ich najskrytszych pragnień i próśb zanoszonych do Boga. Ukazuj mi piękno codziennych narodzin do nowego życia w Panu. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, jako młoda dziewczyna często spędzałaś wiele chwil na łonie natury, podziwiając piękno stworzenia dane nam przez Pana. Wznosiłaś często swą duszę w dziękczynnej modlitwie za tak wielkie dary. Ukazuj mi piękno otaczającego mnie świata i uczCzytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: radość Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, same twoje narodziny były ogromną radością dla rodziców, którzy oczekiwali cię z wielkim utęsknieniem. To oni pokazywali ci jak dziękować Panu za dary, jakie zsyła. Ucz mnie radości pocieszającej drugiego człowieka. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, jako młoda dziewczyna tryskałaś radością, zarażając nią również swe otoczenie. Zawsze jednak pamiętałaś, że to nie sukcesy czy dobre samopoczucie, ale łaska Pana jest jej źródłem. Ucz mnie odnajdywania w mym sercu tego tryskającegoCzytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: miłosierdzie Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, już od początku twego istnienia na tym świecie poznawałaś Miłosierne Oblicze Ojca Niebieskiego za pośrednictwem twoich rodziców, którzy nie tylko ciebie bardzo kochali, ale też uczyli innych ludzi miłości wzajemnej w dążeniu do pojednania. Ucz mnie miłosierdzia Ojca. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, już jako młoda dziewczyna niosłaś miłosierdzie innym poprzez miłość i pomoc członkom swojej rodziny, ale też znajomym i sąsiadom. Okazywałaś im swe wielkie serce zawsze, ilekroć tego potrzebowali. UczCzytaj więcej