Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz, abym chował się z lęku przed Tobą, ale zaufał Ci bezgranicznie. Ty jesteś moim obrońcą w każdej sytuacji, w której czuję się bezradny i wystraszony. Proszę, daj mi łaskę radości serca z Twojej nieustannej obecności przy mnie. Niech każda chwila będzie błogosławionym trwaniem w Twoim Sercu. Święta Rito, ty wydawałaś dobre owoce nawrócenia, pokoju, przebaczenia, bo siły czerpałaś z niewyczerpalnego źródła Miłości Bożej. Nie podążałaś za powiewem każdej nowej nauki, ale potrafiłaś wiernie trwać przy Panu. Naucz mnie wydawania obfitego owocu nawrócenia. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wołasz mnie dziś do wyjścia poza moje przyzwyczajenia i utarte ścieżki. Pozwól mi podążać Twoimi śladami, abym szedł z radością ku temu, co dla mnie przewidziałeś w Swojej dobroci. Naucz mnie jak dawać siebie samego innym całkowicie, bez zostawiania czegoś dla siebie. Święta Rito, ty zawsze broniłaś drugiego człowieka, szczególnie tego, który był słabszy i zapomniany. Pokaż mi jak kochać tych, którzy są blisko mnie na co dzień. Uproś mi łaskę stawania w prawdzie bez osądzania innych. Pomóż usunąć drzazgi z moich oczu. Amen.Czytaj więcej

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze zmiłuj się nad nami „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania.” 2 Kor 5, 18 Panie Jezu, Ty przynosisz mi dar pojednania, a wraz z nim pokój serca. Wszystko to pochodzi od Ciebie, bo Twoje życie miało na celu pojednanie ludzi z Ojcem. Teraz zostawiasz również i mnie misję niesienia wzajemnego pojednania. Pokój serca to nie „spokój”, który usypia, ale głębokie przeświadczenie o wypełnianiu Twojej woli. Święta Rito, twoje życie pełne było zawirowań i przeszkód, a jednak nie utraciłaś tego wielkiego Skarbu, jakim jest pokój. Potrafiłaś się nim również dzielić z innymi. Ucz mnie, proszę, trwać przy Jezusie, który jest Księciem Pokoju i dar pojednania zanosić wszędzie tam, gdzie ludzie są skłóceni. Pomóż mi być takimCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty przenikasz i znasz mnie. Wiesz o mnie wszystko, nic Cię nie zdziwi. W moje ręce oddałeś Swój Skarb – jedynego Syna. Zaufałeś mi. Rozpalasz me serce do coraz większej miłości i pragniesz, abym świecąc Twoim blaskiem przyciągał innych do Ciebie. Święta Rito, niewiasto zawierzenia, uproś mi łaskę ufności Panu w każdym momencie dzisiejszego dnia. Pomóż mi na nowo uwierzyć, nawet jeśli muszę to zrobić wbrew mojej nadziei. Naucz mnie ciągłego trwania przy Sercu Jezusa, szczególnie w przeciwnościach, jakie mnie spotykają. Amen.Czytaj więcej

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy zmiłuj się nad nami „Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą?” Iz 51, 12 Jezu, tylko Twoje Serce jest źródłem prawdziwego pocieszenia. Bez Ciebie to tylko chwilowe namiastki, przemijające szybko momenty dobrego samopoczucia. Prawdziwe pocieszenie to pokrzepienie, umocnienie Twoją Miłością, dla której nic nie jest zbyt trudne. Święta Rito, ty miałaś wiele chwil smutku, a nawet płaczu w swoim życiu. Nigdy jednak nie poddałaś się rozpaczy. Szukałaś swego pocieszenia w Sercu Oblubieńca, który cię wybrał i ukochał. W chwilach trudu i zwątpienia prowadź mnie prosto do Jego Serca. Uproś tę łaskę, abym nigdy nie szukał chwilowych radości, namiastek pocieszenia. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań megoCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często czuję się tak po prostu słaby, niemocny wobec tego, co się dzieje dookoła. A przecież Ty wszystko trzymasz w Swoich kochających dłoniach. Spraw, abym umiał w każdej chwili tego dnia odkrywać Twoją moc, bo tylko dzięki niej mogę żyć. Pomóż mi odnaleźć w każdej słabości promień Twojej Miłości. Święta Rito, ty wiedziałaś, że tajemnica wszechmocy Boga objawia się poprzez twoją słabość. Naucz mnie takiego spojrzenia, abym zawsze dążył do coraz głębszego poznawania Jego Serca. Uproś mi łaskę ufności, która uzdrowi intencję każdego mojego czynu tak, aby był dla Jego większej chwały. Amen.  Czytaj więcej

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne zmiłuj się nad nami „Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.” J 6, 38 Jezu, Ty stałeś się posłusznym Ojcu aż do śmierci. Twoje Serce zawsze było tak zjednoczone z Sercem Ojca, że doskonale wypełniłeś Jego wolę. Dla mnie zrezygnowałeś z Siebie, z własnego zdania, ze swojej woli – po to, aby ukazać mi Swą Miłość, sięgającą dalej niż śmierć. Święta Rito, ty byłaś wzorem posłuszeństwa woli Bożej, szczególnie w swym zakonnym życiu. Dla Miłości twego Oblubieńca potrafiłaś zdanie przełożonych traktować jako ważniejsze od twoich upodobań. Dla ciebie najważniejsze było pytanie: czy tak chce Pan? Naucz mnie odczytywać wolę Boga w codzienności, ale też umieć rezygnować z siebie, gdy przyjdzie taka potrzeba. UprośCzytaj więcej

św. Rita przy studni

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata zmiłuj się nad nami „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” Ps 42, 2-3 Jezu, Ty jesteś największym pragnieniem każdego człowieka. Często gdzieś na samym dnie serca, pod gruzami wielu innych marzeń, znajduje się to jedno źródło wszystkich pragnień: pragnienie Obecności żywego Boga, pragnienie Twojej Miłości. I niespokojne jest serce człowieka, dopóki Ciebie nie odnajdzie i w Tobie nie spocznie. Naucz mnie poszukiwać Ciebie nieustannie. Święta Rito, ty całym swoim życiem szukałaś Pana. W każdej sytuacji, w wielu trudnościach, nie utraciłaś tego najważniejszego: pragnienia spotkania Oblubieńca. Pomóż mi oczyścić moje serce tak, abym dostrzegał to największe, od zawsze we mnie istniejące pragnienieCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pozwalasz mi doświadczyć zarówno chwil radosnych, jak i smutnych, zdrowia, ale i choroby. Niezależnie od tego, co mnie spotyka – zawsze jesteś przy mnie wciąż niezmiennie ofiarowując mi Swoją nieskończoną Miłość. Otwórz moje oczy, abym dostrzegał Twą dyskretną i delikatną obecność. Święta Rito, twoim największym skarbem zawsze był Jezus. Nie gromadziłaś zbytecznych dóbr światowych, nie pokładałaś nadziei jedynie w relacjach z drugim człowiekiem, ale w centrum swego życia postawiłaś Boga. Ucz mnie takiego budowania każdej chwili na fundamencie wiary. Amen.Czytaj więcej