Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jedynie Ty możesz uratować mnie z sytuacji, która według ludzkiego myślenia wygląda już na beznadziejną. Daj mi Ducha wytrwałości, abym nie poddawał się po pierwszych trudach, lecz nieustannie wypatrywał Twej pomocy w małych natchnieniach. Naucz mnie rozpoznawać znaki, które codziennie stawiasz na mojej drodze ku Tobie, aby prowadziły mnie do większej miłości, wiary i nadziei. Święta Rito, ty często doświadczałaś trudnych momentów w swoim życiu i sytuacji, które zdawały się nie mieć wyjścia. Pomóż mi trwać w Panu niezależnie od tego, co dzieje się dookoła mnie. Uproś łaskę pokoju serca i uciszenia wszelkiego zamętu, który próbuje odciągnąć mnie od Miłosiernego Oblicza Jezusa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nie chcesz być tylko jednym z wielu w moim życiu, ale pragniesz być najważniejszy. Pomóż mi stawiać Ciebie zawsze na pierwszym miejscu. Usuń z mego serca lęk przed dawaniem świadectwa o Twojej miłości wobec tych, których spotykam każdego dnia na swojej drodze. Daj mi Ducha Świętego, abym nie planował z wyprzedzeniem swoich słów i czynów, lecz zdał się zupełnie na Twoje działanie. Święta Rito, ty byłaś wielokrotnie atakowana przez bliskie ci osoby za ewangeliczną postawę, jaką żyłaś każdego dnia. Uproś mi dar wyzbycia się lęku przed tym co może mnie spotkać. Naucz mnie wszystko powierzać w ręce wszechmocnego Boga, który z czułością w każdej chwili pochyla się nad moją maleńkością. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś wierny swoim obietnicom, a ja tak często zawodzę Cię, wybierając inne bożki w Twoje miejsce. Proszę, pomóż mi stanąć w prawdzie i odrzucić to wszystko, co powoduje moją niewierność. Daj mi Twego Ducha, abym potrafił nieustannie powracać do Twego Serca, które jest dla mnie otwarte każdego dnia i czeka jak na marnotrawnego syna. Udziel  mi siły do tej najważniejszej podróży życia. Święta Rito, ty żyłaś świadomością bycia świątynią Pana, która wciąż pozwalała napełniać swe wnętrze Jego łaską. Uproś mi taki dar uległości wobec tego, czego Bóg chce mi udzielić. Naucz mnie w pokoju ducha przyjmować Jego wolę. Pokaż mi jak dobrze rozpoznawać znaki czasu, abym nie zbłądził we własnych pomysłach, lecz koncentrowałCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nie pragniesz ochłapów mojej uwagi, ale całego serca oddanego Ci na wyłączność. Spraw, abym potrafił nie koncentrować się drobiazgowo na brakach, jakie mi doskwierają, ale dostrzegać moc Twojej Opatrzności, czuwającej nad każdym mym krokiem. Udziel mi daru całkowitej ufności szczególnie wtedy, gdy robię krok wiary w zupełną ciemność. Święta Rito, ty w trudnych chwilach jeszcze mocniej chwytałaś się Słowa Pana o miłości i przebaczeniu. Naucz mnie wierzyć Mu nawet w chwilach najtrudniejszych. Pomóż mi nie zwątpić w Jego dobroć, która przewiduje wspaniały plan na moje życie. Uproś mi łaskę gotowości serca na przychodzenie Jezusa w każdej chwili dnia. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko Ty bądź królem mojego serca. Twoje panowanie to nie demonstracja władzy, ale przede wszystkim moc Miłości, która oddaje za mnie życie, aby przyprowadzić z powrotem w ramiona Ojca. Spraw, aby każda chwila mojego życia była zwrócona przede wszystkim ku Twojemu Najświętszemu Sercu. Święta Rito, ty wiedziałaś, że całe dobro, jakiego doświadczasz w życiu ma swoje źródło w łasce Bożej. Pomóż mi jedynie w Panu odnajdywać początek wszelkiego dobrego czynu lub pragnienia. Uproś mi dar męstwa, abym potrafił podejmować je niezależnie od opinii drugiego człowieka. Niech Słowo Boga będzie dla mnie najlepszym drogowskazem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś Bogiem żyjących, jesteś moim Bogiem. Proszę, usuń z mego życia wszystkie bożki, które zajmują w nim Twoje miejsce. Spraw, abym nie ulegał pokusie polegania jedynie na swoich siłach i planach, ale potrafił zrezygnować z nich, abyś to Ty kierował każdym moim czynem. Niech wszystko prowadzi mnie do coraz głębszego odkrywania Ciebie. Święta Rito, ty chwaliłaś Jezusa całym swym sercem, szczególnie przez własny przykład przebaczenia i miłości. Naucz mnie dostrzegać to delikatne światło, jakie Jego Słowo nieustannie rzuca na każdy moment mojej codzienności. Uproś mi łaskę pokornego przyjmowania drogi, którą On sam chce mnie poprowadzić. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tak często płaczesz nade mną, gdy błądzę z dala od Twojego Miłosiernego Serca. Proszę, przygarnij mnie dziś z miłością i daj łaskę szczerego powrotu do Ciebie. Naucz mnie odnajdywać Twą troskę w najzwyklejszych wydarzeniach dnia. Otwórz moje oczy na Twoje piękno, abym potrafił wszystko Tobie oddawać. Święta Rito, wierna służebnico Pana, ty codziennie rozeznawałaś wolę i zamysł, jaki miał wobec Ciebie miłujący Bóg. Ufając Jego dobroci przeszłaś zwycięsko przez wszystkie trudne doświadczenia. Prowadź mnie za rękę przez te ciemne chwile i naucz cieszyć się małymi radościami każdego dnia. Amen.Czytaj więcej

„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.” 1 J 5, 14-15 Panie, oprócz pokoju największym owocem mojej modlitwy jest ufność Tobie. Wierzę w Twoje Słowo, które zapewnia mnie o tym, że zawsze wysłuchujesz moich próśb. Dzięki łasce mogę doświadczyć Twojej Obecności w moim wnętrzu. A Ona zmienia we mnie wszystko – zaczynając od sposobu myślenia, aż po głębokie zaufanie tej drodze, którą mnie prowadzisz. Wiedziesz mnie ku dobremu. Naucz mnie dostrzegać to dobro, które widzę w Twoim Sercu, również w innych ludziach. Święta Rito, wierna orędowniczko we wszystkich moich potrzebach, ty doświadczałaś dobroci Bożej w swojej codzienności. Umiałaś również patrzeć na innych w perspektywie JegoCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty powierzasz mi Swój największy skarb – Miłość wraz z codziennym zadaniem jej rozwijania w mym sercu. Spraw, abym potrafił nie przeszkadzać działać Twej łasce we mnie tak, żebyś Ty sam mógł uczynić wiele dobra moimi rękami. Pomóż mi pomnażać ufność w Twoje nieskończone Miłosierdzie. Święta Rito, ty przynosiłaś codziennie Bogu owoc wierności swoim ślubom zakonnym, w których trwałaś przez większą część swego życia. Naucz mnie wypełniać złożone Mu obietnice tak jak On dotrzymuje Swoich. Uproś mi łaskę wytrwania w codziennym zmaganiu o bycie blisko Jego Serca. Amen.Czytaj więcej