Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, świętaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz mojej śmierci, biednego grzesznika, ale pragniesz całkowitego odwrócenia się od zła i przylgnięcia do Twego kochającego Serca. Spraw, abym potrafił przyjąć łaskę, którą mi dajesz i poprzez post wrócił do pierwotnej Miłości, która wciąż czeka u wrót mej duszy. Święta Rito, ty nie żądałaś znaków w zamian za obietnicę ufności, ale w prostocie trwałaś przed Panem w modlitwie. Naucz mnie nie stawiać Mu warunków, degradujących Go do roli stworzenia, ale raczej przyjmować Jego nakazy w pokorze serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty posyłasz do mego serca swoje Słowo, aby wydało owoc nawrócenia. Spraw, niech staję się przed Tobą każdego dnia coraz bardziej jak dziecko, wznoszące swe ręce do Ojca w ufnej prośbie. A już Ty sam wiesz, czego mi najbardziej potrzeba do tego, by być coraz bliżej Ciebie. Święta Rito ty lubiłaś samotność na skale, gdzie często modliłaś się w cichości serca do Tego, który widzi wszystko, co pozostaje w ukryciu. Uproś mi takie umiłowanie trwania w Jego obecności, gdy wokół mnie przetaczają się burze. Naucz mnie trwać. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, pragnę, abyś to Ty był prawdziwym Panem mojego życia. Proszę, aby dziś Twoja łaska zdetronizowała wszystkie bożki, jakie sobie sam utworzyłem do tej pory. Naucz mnie być zwyczajnie dobrym dla drugiego człowieka. Zabierz z mego serca żal, brak przebaczenia czy chęć zemsty. Daj mi ciche i pokorne serce. Święta Rito ty z uwagą słuchałaś napomnień Pana, który prowadził cię wąską ścieżką miłości. Pokaż mi jak powstrzymać się od wydawania niesprawiedliwych wyroków, złorzeczenia bliźniemu i okłamywania go pod byle pretekstem. Uproś mi łaskę stawania się na wzór Chrystusa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty zawarłeś ze mną przymierze na krzyżu, w Twojej Krwi. Obmywaj mnie Nią codziennie z moich grzechów, ponieważ tak często łamię to, co Ci obiecuję. Umocnij moją dobrą wolę, abym potrafił dochowywać Ci wierności. Daj mi łaskę posłuszeństwa Twej woli, aby moje serce stawało się na Twój wzór ciche i pokorne. Święta Rito, ty skutecznie opierałaś się pokusom, szczególnie popadania w rozpacz czy zniechęcenie. Choć starałaś się zawsze odpowiadać na Boże wezwanie, doświadczałaś wielu przeciwności. Mimo to wiernie trwałaś przy Panu. Umocnij mnie swoim wstawiennictwem, abym potrafił wytrwać w ogniu pokus. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, wciąż tak często poddaję się zwątpieniu w Twoją dobroć, a wierzę w jarzmo niewoli. Daj mi łaskę zaufania prawdzie o tym, że jestem Twoim ukochanym dzieckiem. Naucz mnie karmić drugiego człowieka, często bardziej zgnębionego niż ja. Spraw, bym niósł mu Twoją obecność, aby w jego sercu zabłysło Twoje światło. Święta Rito ty na jedno słowo Pana byłaś gotowa zostawić wszystko i pójść za Nim. Uproś mi łaskę takiej dyspozycyjności, aby nic nie pociągało mojej duszy bardziej niż Jego Miłość. Pokaż mi jak być miłosiernym dla tych, których spotykam. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wzywasz mnie dziś do postu i pokuty, ale nie pragniesz smutku i rozpaczy na pokaz, a nawrócenia serca. Daj mi łaskę rozrywania kajdanów zła, które wciąż więzią moje serce nie pozwalając mi zupełnie oddać się Tobie na własność. Zniszcz we mnie wszelką pożądliwość, zazdrość, nienawiść, pychę. Wypal je z mojej duszy i wypełnij mocą swego Ducha. Święta Rito, ty dzieliłaś się tym, co posiadałaś z ubogimi i potrzebującymi. Naucz mnie wrażliwego spojrzenia na drugiego człowieka, abym nie chodził wciąż zapatrzony we własne wnętrze, ale dostrzegał Jezusa i Jego potrzeby w każdej osobie, którą spotykam.  Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty zawsze w każdym czynie dajesz mi możliwość wyboru – albo wezmę krzyż i pójdę za Tobą, albo odwrócę się wybierając drogę ku zagładzie. Naucz mnie dobrze rozpoznawać znajdujące się przede mną ścieżki i z odwagą pójść tą, która prowadzi ku Tobie. Daj mi łaskę przylgnięcia do Twego Serca. Święta Rito poznawałaś codziennie wolę Boga, która często nie była dla ciebie łatwa ani przyjemna. Po ludzku nawet wydawała się czasem niemożliwa do uniesienia. Ty jednak nigdy nie poddałaś się zwątpieniu i wciąż na nowo podejmowałaś trud kroczenia wąską drogą Jezusa. Prowadź nią i mnie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, całym swym sercem pragnę szczerze nawrócić się do Ciebie, czyli porzucić starego człowieka, który wciąż żyje w moim wnętrzu. Spraw, abym potrafił w całkowitym oddaniu się Tobie zdobyć się na post uzdalniający mnie do zaufania Tobie, modlitwę odkrywającą Twoją obecność i jałmużnę, oczyszczającą duszę z przywiązania do rzeczy materialnych. Święta Rito, ty przykładem swego życia pomogłaś swoim bliskim prawdziwie zwrócić się do Boga. Wspomóż mnie swoim wstawiennictwem, abym i ja potrafił zamknąć się w swej izdebce i pośród ciszy znaleźć tam wyryte Jego imię. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko Ty jesteś źródłem prawdziwego dobra, jakie do mnie przychodzi. Twoja łaska obmywa moje serce ze wszystkiego, co jeszcze nie pozwala mi być blisko Ciebie. Daj mi, proszę, męstwo opierania się pokusie, abym nie upadał tak często, a jeśli upadnę – abym podnosił się szybko nadal poszukując Ciebie ze wszystkich sił. Święta Rito, ty chętnie przyjmowałaś pouczenia od swego Oblubieńca, szczególnie wtedy, gdy w twoim życiu mnożyły się niepokoje. Naucz mnie w Nim poszukiwać jedynej ostoi, która przynosi orzeźwiającą pociechę w chwilach trudnych. Pomóż mi swoim wstawiennictwem, abym każdego dnia starał się zachowywać i wypełniać prawo miłości. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś ślubyCzytaj więcej