Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty posyłasz mi Swojego Ducha, aby w moim sercu uczynił Tobie świątynię. Daj mi łaskę nieustannego przebywania w Twojej obecności, abym z ufnością powierzał Ci każdą chwilę dnia. To w Twoim ręku są wszystkie sytuacje, które mnie spotykają. Naucz mnie przeżywać je na Twoją chwałę, abym stawał się wciąż na nowo świadkiem Dobrej Nowiny. Święta Rito, ty oddawałaś każdego dnia Oblubieńcowi to, co miałaś najcenniejszego. Przyjmij dziś wszystkie klejnoty moich dobrych myśli, pragnień, modlitw, uczynków i jako bukiet wdzięczności złóż przed tronem Najwyższego. Pomóż mi za wszystko Go uwielbiać. Amen.Czytaj więcej

„[Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy] pociesza nas w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.” 2 Kor 1, 4 Jezu, Ty pragniesz pocieszać mnie, gdy jestem smutny czy zrozpaczony. Wtedy jednak często szukam takiego podniesienia na duchu nie u Ciebie, lecz u ludzi, w ucieczce od rzeczywistości lub w rzeczach, które mnie otaczają. A przecież to wszystko nie da mi szczęścia. Tylko Ty możesz wypełnić moje serce całkowicie – aż do dna. Na Twoje dary trzeba jednak czasem poczekać. Panie, daj mi łaskę cierpliwego trwania w oczekiwaniu zamiast pośpiechu do zaspokajania mych pragnień byle czym. Św. Rito, ty długo czekałaś na jakiś znak pocieszenia w swojej ostatniej chorobie. I to ten właśnie znak – kwiat róży – stał się twoim symbolem, rozpoznawanymCzytaj więcej

„Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.” Ps 34, 19 Panie, Ty wcale nie pragniesz, abym był mocny, silny i umiał sobie radzić w każdej sytuacji, ale raczej bym w pokorze serca uznał swą słabość i Tobie się całkowicie zawierzył. To Ty wybawiasz mnie ze smutku i wszelkich ciężkich doświadczeń. Ja sam z siebie nie mogę tego uczynić. Dlatego proszę, daj mi odwagę przyznawania się przed Tobą do moich słabości, abym mógł być coraz bliżej Ciebie. Niech nasze serca biją jednym rytmem. Św. Rito, ty doświadczyłaś cząstki cierpienia, jakie było udziałem Chrystusa, w postaci ciernia z Jego korony. Twoje serce jest wciąż blisko Serca twego Oblubieńca. Uproś mi łaskę odwagi stanięcia w prawdzie wobec Tego, który kocha mnie bezwarunkowo i bezgranicznie. Wprowadzaj mnie w taką bliskośćCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty całkowicie uwiodłeś moje serce tak, że już nie potrafię żyć bez Ciebie. Tylko w Tobie czuję się całkowicie kochany i zrozumiany. Daj mi odczuć dziś Twoją obecność i moc Twej opieki nade mną. Pomóż mi dobrze rozeznawać każdy mój czyn, aby chwalił Ciebie, a nie budował moją pychę. Święta Rito, ty wiedziałaś co oznacza iść za Panem, potrafiłaś oddać Mu ster swojego życia. Naucz mnie takiej pokory, abym zawsze uznawał Jego panowanie nad chwilą obecną, ale też nad moją przeszłością i przyszłością. Jezu, ufam Tobie w każdej sytuacji. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dostrzegasz każdy odruch pokory w moim sercu. Proszę, uwalniaj mnie od pychy, która wciąż kradnie nawet moje dobre uczynki. Naucz mnie stawać w bezradności przed Tobą jak dziecko, abym wszystkiego oczekiwał od Ciebie jako jedynego źródła dobra w codzienności, którą Ty mi dajesz. Święta Rito, ty zawsze ze wszystkich sił poszukiwałaś swego Oblubieńca, który pozwalał odnajdywać ci Siebie w trudnych sytuacjach życia. Pokaż mi jak nie zwątpić w Jego moc i miłość wtedy, kiedy tracę Go zupełnie z oczu. Uproś mi łaskę wytrwania w ufności w Jego nieustającą obecność. Amen.Czytaj więcej

„[Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor 12, 9 Cóż to za przedziwny paradoks Twej Miłości, Jezu, że ukazuje się Ona przede wszystkim w tym, co słabe, odepchnięte, pomijane. Wtedy, gdy czuję się mocny i stoję pewnie na swoich nogach, nie potrzebuję Ciebie. Dopiero, gdy dopada mnie słabość, kiedy chwieję się lub upadam – przypominam sobie o Tobie. Panie, spraw, niech już będę taki słaby, niemocny, ale pełen Ciebie. Niech Twoja, a nie moja moc wypełnia każde me działanie. Ucz mnie, abym nie przypisywał sobie Twoich zasług. Św. Rito, ty doświadczyłaś słabości w chorobie i cierpieniu – i wiedziałaś, że niczego nie zrobisz o własnych siłach, że nie wytrwasz nawet w najmniejszej próbie. Uproś miCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty przyszedłeś na ten świat nie po to, aby Ci służono, ale aby służyć. Naucz mnie poprzestawać na tym co małe, abym nigdy nie pragnął tego, co wielkie w oczach świata. Udziel mi łaski pragnienia bycia cichym i często pomijanym świadkiem Twojej Ewangelii. Oczyść moje serce z nieuporządkowanych przywiązań nawet do ludzkiej opinii. Święta Rito, ty jesteś świętą znaną na całym świecie, a nie pozostawiłaś po sobie ani jednego pisanego słowa. Nie zabiegałaś również nigdy o sławę czy władzę. Pokaż mi jak codziennie stawać w pokorze przed Bogiem, uznając, że wszystko, co posiadam pochodzi od Niego. Pobudź moją duszę do wdzięczności. Amen.Czytaj więcej

św. Rita przy studni

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” Rz 8, 35 Panie Jezu, nie ma takiej rzeczy, sytuacji czy osoby, która mogłaby mnie oddzielić od Ciebie. Ty zawsze jesteś dla mnie i nigdy mnie nie zostawiasz. Jedynie ja mogę odejść od Ciebie, próbować zapomnieć o Twej miłości, uciekać przed wypełnieniem Twej woli. I tak często się dzieje. Wybacz mi, Panie, moje codzienne ucieczki i zapomnienia. Przygarniaj mnie znów do Siebie mocą Twojej Miłości. Pomóż mi odwracać wzrok od moich udręk, głodu i nagości. Tylko Ty możesz je wszystkie wypełnić Swą łaską. Św. Rito, ty wiernie trwałaś przy Sercu Jezusa, nie pozwalając na to, by przeciwności życia oderwały cię od Niego. W życiu zakonnym mogłaś tak po prostu zatopić się w rozważaniu Jego Miłości. Pomóż mi nie odchodzić od Pana,Czytaj więcej

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” Flp 4, 13 Tylko w Tobie, Panie, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Mocą Twojej Miłości usuwasz słowo „niewykonalne” z mojego życia. Wszystko, co tylko jest zgodne z Twoją wolą, co służy Twojej większej chwale, jest możliwe. Łatwo mi to deklarować, trudniej wykonać. Daj mi więc, Jezu, taką wiarę jak maleńkie ziarno gorczycy, z którego wyrośnie ogromny krzew. Pomóż mi zrozumieć, że wystarczy tylko ziarenko mego wysiłku, mojej dobrej woli, a morze Twojej łaski zaleje me serce i stanie się to, co „niemożliwe”! Św. Rito, pośród wielu cudownych wydarzeń z twego życia, wspominamy często również przeniesienie cię do klasztoru przez trzech twoich ukochanych świętych. Wystarczyło tylko, że na pragnienie Jezusa, odpowiedziałaś: „Tak, chcę zostać Augustianką”. Reszty dokonał za ciebie Pan. Uproś mi łaskę wiernego czekaniaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dajesz mi Swoje charyzmaty, które nieustannie zbliżają mnie do Twego Najświętszego Serca. Spraw, abym potrafił odpowiadać na Twoje wezwanie do ich realizacji zgodnie z Twoją wolą. Uchroń mnie przed przypisywaniem ich moim zdolnościom czy talentom. Daj mi wdzięcznego ducha, abym nigdy nie zapominał, że wszystko otrzymuję od Ciebie. Święta Rito, ty odnajdywałaś swoje powołanie siedząc u stóp Pana na cichej modlitwie. Naucz mnie odgadywać Jego pragnienia, abym mógł je zrealizować z miłości do Niego. Niech cały mój dzień będzie hymnem uwielbienia na Jego cześć, cokolwiek dziś mnie spotka. Amen.Czytaj więcej