„Niech Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk.” (Flp 1, 20-21) Codzienne umieranie dla siebie, swoich pragnień i planów, a jednocześnie życie dla Chrystusa prowadzi do zrozumienia tego pozornego paradoksu, że śmierć jest zyskiem. Jeśli Chrystus jest życiem, to śmierć jest tylko bramą do pełni życia! Święta Rito, gdy przeszłaś z tego świata do wieczności, nie opuściłaś tych, którzy już w doczesności dostrzegali twą świętość. Wchodząc w ramiona oczekującego cię Chrystusa, nie poświęciłaś się jedynie kontemplacji Jego Miłości, ale wciąż słuchasz próśb i dziękczynień swoich czcicieli. Święta Rito, dziękuję za twoją cichą obecność w moim życiu. Dziękuję, że tak wielu ludzi obejmujesz swą troską i opieką – szczególnie tych, których bliscy przeszli już przez bramę śmierci. Dziękuję za Zakon Augustiański i wszystkich, którzy szerzą twój kult.Czytaj więcej

„Panie mój Boże, uczyniłeś wiele cudów, w planach względem nas nikt Ci nie dorówna! Gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, są ponad miarę liczne.” (Ps 40,6) Plany Boga względem człowieka są tak niesamowite, że trudno jest je nawet wyrazić słowami. Jeszcze trudniej to dostrzec w momencie cierpienia i ciemności, gdy wydaje się, że nawet Pan odszedł. Święta Rito, zraniona słodkim cierniem miłości korony Chrystusa Ukrzyżowanego, przychodzę dziś do Ciebie, aby dziękować i uwielbiać Trójcę Świętą w tajemnicy twego cierpienia. Tobie, która tak wiele cierpiałaś na ciele i duchu, dziękuję za wszelkie wyproszone łaski w utrapieniu. Dziękuję za wszystkie uzdrowienia ciała i ducha, które dokonały się za twoim wstawiennictwem. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. Święta Rito, z cierpliwością znosząca trudy i przeciwności, naucz nas kochać. Módlmy się: Dziękuję Ci, Panie, za dobra, którymi raczysz nas obdarzaćCzytaj więcej

„Bóg wybrał nas w Chrystusie, przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w Miłości(…) W Nim także my zostali wybrani i już wcześniej przeznaczeni przez Tego, który wszystko czyni według postanowienia swej woli”(Ef 1, 4. 11) Źródłem każdego powołania jest szczególne wybranie danej osoby przez Boga. Mały, niegodny człowiek tylko odpowiada na ten dar. Jednak gdy kocha, ta odpowiedź jest udzielana codziennie z całego serca. Święta Rito, Bóg w Swoim Odwiecznym zamyśle wybrał ciebie i uczynił wzorem dla osób konsekrowanych. Stałaś się płonącą świecą dającą nam przykład radykalnego życia modlitwą, postem i pokutą . Swoją historią wypełnioną uczynkami miłosierdzia, przypominasz nam, że i my mamy być Miłosierni, bo taki był nasz Mistrz – Jezus Chrystus. I my mamy z całego serca odpowiadać na Boże powołanie. Zakonnico Augustiańska – świętaCzytaj więcej

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i bardzo pragnę, aby już zapłonął” (Łk 12,49) Tym Ogniem, który Chrystus przyszedł rzucić na ziemię, jest Duch Święty czyli Pełnia Miłości. Święta Rito, całe twoje życie było dążeniem do odkrywania tej Pełni, która nieustannie rozpalała cię ogniem Miłości. Byłaś pochodnią Oblubieńca, swoją codzienną cierpliwością i wiernością, wskazującą wciąż na Pana. Jak lampka wieczysta przy Tabernakulum, tak ty trwałaś każdego dnia przez wiele godzin w Jego Obecności, jednocześnie ukazując Ją swym bliskim. Święta Rito, dziękuję ci za pomoc w rozeznawaniu powołania wszystkim młodym ludziom, uciekającym się do twojego wstawiennictwa. Dziękuję za to, iż nieustanie wprowadzasz również mnie w Obecność Chrystusa. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. Święta Rito, trwająca w płomieniu Bożej Miłości, naucz nas kochać. Módlmy się: Dziękuję Ci, Panie, za dobra, którymi raczyszCzytaj więcej

„Nikt nie ma większej miłości nad tą, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół” (J 15,13) Jezus oddał życie za każdego człowieka nie dlatego, że Bóg ma wielkie upodobanie w cierpieniu, ale po to, by okazać nam głębię swojej Miłości, która przebacza nawet krzyż. Święta Rito, w swoim ziemskim życiu wielokrotnie wykazywałaś heroiczną miłość na wzór twego Boskiego Mistrza. Wybaczyłaś mordercom swojego męża i wyprosiłaś łaskę uchowania przed zemstą, której chcieli dokonać twoi synowie. Z miłości twego Oblubieńca czerpałaś siły do modlitwy za swoich krzywdzicieli. Prawdziwie kocha ten, kto potrafi przebaczać. Święta Rito, dziękuję za wyproszoną mi u Pana przez ciebie siłę i odwagę niezbędną do tego, abym wybaczała wszystkim, którzy mnie zranili i opuścili. Dziękuję ci również za łaskę pocieszenia tych, którzy są samotni w swoim macierzyństwie i ojcostwie.   Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. Święta Rito, przebaczająca na wzórCzytaj więcej

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13) Nie ma takiej rzeczy, która byłaby niemożliwa dla Boga, bo On jest Wszechmocny w swej Miłości. Święta Rito, ty podejmowałaś za swego życia, uczynki miłosierdzia wobec bliźnich. Nie zważając na przeszkody, bez zwłoki spieszyłaś z pomocą wszędzie tam, gdzie wydawać się mogło, że nie ma już rozwiązania. Ty pamiętałaś, że u Boga wszystko jest możliwe – trzeba tylko ufać i wierzyć Mu. Wierna orędowniczko u Boga, Ty poznałaś mój trud, lęk o przyszłość i dręczące mnie troski. Przed tobą mogę wylewać strapienia swego serca, prosząc o twoją pomoc. Święta Rito, dziękuję za otrzymane przez twoje wstawiennictwo łaski, za promień nadziei wlany w moje serce, za pomoc w odnalezieniu pracy i rozwiązaniu moich trudnych, a nawet „beznadziejnych spraw”. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. Święta Rito, zwiastująca pokój swoim bliskim, naucz nas kochać. Módlmy się: Dziękuję Ci,Czytaj więcej

„Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim złączona cała budowla wzrasta, aby stać się świętą w Panu świątynią. W Nim wy także wspólnie budujecie, aby być mieszkaniem Boga w Duchu” (Ef 2,20-22) Każdy człowiek może być świątynią Ducha Świętego, której podstawą, najgłębszą istotą jest sam Jezus. Święta Rito, ty pochodziłaś z pobożnej rodziny, która nauczyła Cię oczekiwania w ufności na łaskę Bożą. Twoi rodzice długo i cierpliwie czekali na dar poczęcia. Kiedy już pojawiłaś się na świecie, pomogli Ci odkryć Chrystusa jako fundament twego istnienia. Później ty nam dałaś przykład jak żyć Bogiem będąc żoną i matką. Walczyłaś modlitwą i łagodnością o to, aby w twojej rodzinie zapanowała zgoda tak, by zawsze w centrum był Chrystus. Niosłaś pokój tam, gdzie ludzieCzytaj więcej

„Ja jestem Panem, twoim Bogiem” (Wj 20, 2) Bóg jest zawsze Pierwszy w życiu każdego człowieka – On jest przyczyną i sensem istnienia. Święta Rito, żyłaś z Bogiem, dla Boga i w Bogu. On był dla Ciebie zawsze Pierwszy. Od najmłodszych lat pragnęłaś kroczyć śladami Jezusa i zawsze starałaś się wypełniać Jego świętą wolę. Kochałaś Boga i bliźnich dla Boga. Dałaś mi przykład całkowitego zawierzenia Opatrzności Bożej. Dziś przychodzę do ciebie, aby podziękować Bogu za Twoje życie i łaskę życia wszystkich, w intencji których prosiłam Cię  o wstawiennictwo: dzieci poczęte, ludzie nieuleczalnie chorzy, cudownie uratowani z trudnych sytuacji, wyrwani z niewoli nałogu, nawróceni. Święta Rito, moja opiekunko, dziękuję za Twą codzienną, cichą obecność przy mnie. Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. Święta Rito, ufna Bogu do końca,Czytaj więcej

W święto patronalne naszej świętej Rity pomódlmy się modlitwą odmawianą w Sanktuarium Cascia – w duchowej jedności z Siostrami Augustiankami w Cascia: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalona, o święta Rito z Cascii, za Twoją wierność obietnicom chrztu świętego. Wstawiaj się za nami, abyśmy z radością i wiernie realizowali nasze powołanie do świętości, zwyciężając zło dobrem.  Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o święta Rito, za Twoje umiłowanie modlitwy. Pomagaj nam, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem, ponieważ bez Niego nic uczynić nie możemy i tylko w Jego imieniu i naśladując Go możemy być zbawieni. Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o Święta przebaczenia, za Twoją stałość i odwagę, którą ukazałaś w najtragiczniejszych momentach Twego życia oraz za wspaniałość przebaczenia. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy przezwyciężali uprzedzenia i lęki oraz wierzyli w zwycięstwo miłości nawet w beznadziejnych sytuacjach. Chwała Ojcu… BądźCzytaj więcej