„To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” J 6, 58 Jezu, chlebem, który dajesz mi do jedzenia jest Twoje Ciało z posłuszeństwa wydane za mnie na śmierć. Często powtarzałeś, że Twoim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Tak bardzo zjednoczyłeś się z nią, że zostałeś do niej przybity gwoździami. W każdym momencie miałeś jednak możliwość wyboru. Sam oddałeś Swe życie za mnie. Daj mi oczy widzące ogrom tego daru i serce posłuszne Ojcu do końca. Święta Rito, gdy kończył się już czas twej ziemskiej pielgrzymki, poprosiłaś o pewne drobne znaki, aby nam ukazać jak wielką Miłością obdarzył cię Oblubieniec. Od tego momentu to właśnie róża jest twoim znakiem przez wszystkie pokolenia.Czytaj więcej

„Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.” J 6, 57 Panie, udzielasz mi dziś daru takiej relacji jaką Ty masz z Ojcem. Nie chcesz być jedynie Bogiem dalekim, ale pragniesz uczestniczyć w każdej chwili mego życia, bo jestem Twoim ukochanym dzieckiem. Największym darem, jaki mi dajesz jest życie w Tobie. Nie bylejakie, szare czy monotonne, ale obficie wypełnione największą Miłością. Daj mi łaskę Jej dostrzegania. Święta Rito, twoje życie w klasztorze nie zawsze było usłane różami. Nigdy jednak nie zwątpiłaś w siłę Miłości, która wezwała cię na tą drogą. Pomóż mi zaufać tak całkowicie i bez stawiania granic. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa PanaCzytaj więcej

„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” J 6, 56 Jezu, Ty Sam jesteś w każdym, kto karmi się Twoim Ciałem i pije Twoją Krew. Dostaję w ten sposób od Ciebie dar życia wiecznego, czyli pełni Twojej Obecności już na zawsze. Oddałeś całego Siebie w moje ręce. Niczego nie zostawiłeś dla Siebie. A jednocześnie włączasz mnie w Twoje mistyczne Ciało. Staję się tym, co spożywam, czyli Tobą samym. Daj mi, proszę, łaskę dostrzegania wielkości tego daru i odpowiadania na niego na Twój wzór – całym sercem. Święta Rito, ty jednoczyłaś się z Panem, nosząc na swoim czole znak Jego męki. Nie narzekałaś na ciężki los, jaki cię spotkał, ale w głębi serca żyłaś radością z bycia Jego ukochaną. Naucz mnie tak przeżywać to, czym mnie obdarzaCzytaj więcej

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” J 6, 51 Panie, Ty przyszedłeś od Ojca po to, aby mnie nakarmić. Wszystkie moje pragnienia, głód miłości pragniesz wypełnić Sobą samym. Chcesz mnie dziś nakarmić oddając za mnie Swoje życie. Nikt Cię do tego nie zmusza, robisz to, bo Sam tego pragniesz. Pomóż mi tak popatrzeć na Twoje Ciało w Eucharystii – jako na Ciebie samego, który karmisz mnie, Swoje dziecko tym, co masz najlepszego. Daj mi łaskę otwierania serca na Twą Obecność pod postaciami chleba i wina. Święta Rito, ty cała oddałaś się Oblubieńcowi w życiu zakonnym. Cierpliwie karmiłaś się Jego Ciałem czekając na ten moment, w którym będziesz mogła należećCzytaj więcej

„Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.” J 6, 37b-38 Panie, Ty nigdy nie zostawisz mnie samego i nie odrzucisz. Przyszedłeś właśnie po to, aby odnaleźć mnie w gąszczu codzienności, w który się zaplątałem. Uczysz, co oznacza pełnienie woli Ojca, który posyła mnie wciąż w nową rzeczywistość. Pomóż mi ją odkrywać w każdej chwili i na nowo przychodzić do Ciebie, gdy tylko stracę Cię z oczu. Daj mi nowe spojrzenie na to, co mnie otacza. Święta Rito, ty świadczyłaś o obecności Jezusa w trudnej dla ciebie codzienności. W cierpieniu po utracie męża i dzieci nigdy nie poddałaś się całkowitej rozpaczy. Uproś mi łaskę posłuszeństwa woli Ojca, choćby była dla mnie trudna. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań megoCzytaj więcej

„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu” J 6, 32-33 Jezu, dziś przychodzę do Ciebie z pytaniem o znaki, jakie zdziałasz w moim życiu. A przecież to Ty jesteś jedynym i prawdziwym znakiem, który daje mi pełnię życia. Dla mnie przyszedłeś na ten świat, przyjmując ludzką naturę. Pomóż mi odkrywać codziennie wielkość tego daru i być wdzięcznym Ojcu za dar Twej obecności. Daj mi łaskę Twego spojrzenia. Święta Rito, ty zawsze wiedziałaś, gdzie jest źródło siły do życia. Ukazywałaś je również wszystkim swoim bliskim. Naucz mnie być takim znakiem dla innych, aby widzieli we mnie blask Zmartwychwstałego Jezusa. Uproś mi łaskę karmienia siebie i moich bliskich tym chlebem, który otrzymaliśmy od Ojca. PotężnaCzytaj więcej

„Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” J 6, 29 Panie, Ty chcesz, abym po prostu uwierzył w Ciebie i Tobie zaufał. Po to przyszedłeś na świat, aby przekonać mnie o dobroci i miłości Ojca. Posłany – odpowiedziałeś na wezwanie całym Sercem. Naucz mnie takiego posłuszeństwa Twojej woli, abym bez wątpliwości podejmował to, co dla mnie zamierzyłeś. Przymnóż mi wiary w Ciebie samego. Święta Rito, ty już od najwcześniejszej młodości zawierzyłaś Jezusowi całym swoim sercem. Z twojego trwania przy Nim wyrastała twa gotowość do pełnienia woli Ojca, wyrażająca się choćby w pragnieniu rodziców, abyś wyszła za mąż. Pomimo, iż nie zgadzało się to z tym, co czułaś wewnętrznie, bez wahania poszłaś tą drogą. Uproś mi łaskę takiej uległości Bogu. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych,Czytaj więcej

„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy” J 6, 27 Jezu, jak często całą moją troskę codzienną wypełnia to, co nie daje mi prawdziwego życia. Wciąż zabiegam o rzeczy, które dają mi jedynie małe chwile wytchnienia, satysfakcji. One są moją ucieczką od Ciebie. Pomóż mi dziś odkryć prawdziwe źródło mego lęku. Daj mi łaskę poznania głębi mego serca, abym dostrzegł to, dlaczego tak łatwo rezygnuję z tego, co Ty pragniesz mi podarować. Święta Rito, w domu rodzinnym miałaś również wiele zajęć koło domu, w rodzinie, a jednak zawsze pamiętałaś o Tym, Który jest najważniejszy. Uczyłaś się rozpoznawać znaki Jego obecności w codziennym życiu i dbałaś o to, by zawsze mieć czas na spotkanie z Nim. UprośCzytaj więcej

„Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.” J 6, 26b Panie, tak często poszukuję Ciebie jedynie dla własnej korzyści – jako zaspokojenie pragnień, które gnębią mnie na dnie duszy. Im bardziej odkrywam swoją własną pustkę, tym bardziej próbuję ją zapełnić. Jeśli to nie będzie jednak Twoja łaska, ale próżne poszukiwanie przyjemności to na nic zda się moja ucieczka. Pomóż mi, Jezu, nie zapędzać samego siebie w miejsce bez wyjścia, ale ufnie powierzyć się Tobie. Całe swe życie pragnę złożyć w Twoje ramiona. Święta Rita od początku swego życia była oddana Bogu. Najpierw przez cudowne narodziny, w których wyraża się wielka ufność jej rodziców. Nie zwątpili oni nigdy w błogosławieństwo Pana dla ich małżeństwa, ale cierpliwie trwali w oczekiwaniu. Święta Rito, uproś miCzytaj więcej

„Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.” Ef 5, 8 Panie, Ty znasz całe moje życie, każdy moment jest bowiem w Twoich rękach. Wiesz z jak wielkich ciemności egipskich wyciągnąłeś moje życie. Dziękuję Ci za to, że Ty nigdy nie zniechęcasz się w poszukiwaniu mnie. Wciąż na nowo przychodzisz i walczysz o moje serce. Pomóż mi odpowiedzieć z całej duszy na ten Twój dar, abym postępował jak Twoje dziecko, a nie brodził w ciemnościach tego świata. Święta Rito, twoje oblicze do dziś promienieje na widok osób nawróconych, proszących cię o wstawiennictwo. Ty jesteś takim światłem dla każdego z nas, które prowadzi do Chrystusa. Naucz mnie tego, abym nie koncentrował innych na sobie, ale zawsze na Jezusie. Uproś mi dar wzrastania w świętości tak, jak tego chce Sam Bóg. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchajCzytaj więcej