Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: prostota Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, jako dziecko naturalnie posiadałaś prostotę serca, którą wzmacniała zwyczajna miłość rodziców do ciebie, codzienne obowiązki w domu i wokół niego oraz normalne życie, bez spektakularnych zdarzeń. Ucz mnie odnajdywania siły w takiej codziennej prostocie. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, jako młoda dziewczyna kształtowałaś w sobie prostotę przez codzienną, mozolną modlitwę bez szczególnej egzaltacji czy uniesień. Po prostu trwałaś w Bożej Obecności. Ucz mnie szukania prostoty bez nadzwyczajności. Tajemnica trzecia:Czytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: wierność Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, twoi rodzice bardzo cierpieli z powodu bezdzietności i z pewnością spotykali się z opinią, że oznacza ona brak Bożego błogosławieństwa. Pomimo tego bólu, pozostali wierni Bogu przez całe życie. Ucz mnie takiej wierności wbrew temu, co mówią inni. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, twoje serce tak mocno zostało zakorzenione w ideałach młodości, że nigdy ich nie zdradziłaś. Zawsze pozostałaś wierna wartościom, jakie wyznawałaś od początku. Ucz mnie wytrwałej wierności.Czytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: posłuszeństwo Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, posłuszeństwa uczyłaś się patrząc na swych rodziców, którzy w codziennym życiu słuchali Boga, ale i siebie nawzajem. To dzięki nim odkrywałaś jak ważne jest bycie czujnym na słowo drugiego. Ucz mnie posłuszeństwa Słowu Bożemu. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, gdy byłaś młodą dziewczyną rodzice postawili przed tobą decyzję – wyjście za mąż czy pójście do klasztoru. Potrafiłaś odczytać pragnienie ich serc i wybrałaś małżeństwo. Ucz mnie mądrego posłuszeństwa wobec najbliższych.Czytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: ubóstwo Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, od dzieciństwa byłaś wychowywana w średnio zamożnej rodzinie. Jednak nabyłaś to, co najważniejsze – czyli przekonanie o istnieniu wartości, w imię których warto poświęcić życie. Ucz mnie takiego ubóstwa ducha, abym umiał wybierać to, czemu warto poświęcać czas. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, jako młoda dziewczyna poszukiwałaś w swym życiu tego, co jest najważniejsze. Dzięki temu znalazłaś prawdziwy Skarb, jakim jest sam Bóg.Czytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: czystość Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, jako dziecko nauczyłaś się co oznacza mieć niewinne serce. Nigdy nie podejrzewałaś nikogo o złe zamiary. Ucz mnie takiej czystości w patrzeniu na siebie i drugiego człowieka. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, nawet wstępując w młodość nie utraciłaś tej dziecięcej czystości serca, jakiej nauczyli cię rodzice. Pomimo trudnych decyzji, jakie podjęłaś, zachowałaś czystość intencji i postępowania. Ucz mnie czujności w zachowywaniu czystości. Tajemnica trzecia: Życie małżeńskie ŚwiętaCzytaj więcej

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: życie Słowem Bożym Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, w najwcześniejszym okresie twego życia jedynym słowem Boga, jakie słyszałaś było słowo miłości twoich rodziców. To dzięki niemu rozkwitłaś na tak piękną kobietę. Ucz mnie odnajdywania Słowa Pana w moich najbliższych. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, wbrew obiegowym opiniom, w młodości uzyskałaś wykształcenie, które pozwoliło ci samodzielnie karmić się Słowem. To Ono ukształtowało twoje serce. Ucz mnie wytrwałości w codziennym karmieniu się Pismem Świętym. TajemnicaCzytaj więcej

  Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: mądrość Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, jako dziecko poznawałaś mądrość Bożą przez swych rodziców. Roztropnie doradzali oni tym, którzy szukali u nich wsparcia. Ucz mnie odnajdywania prawdziwego źródła mądrości na co dzień. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, już od początku mądrze budowałaś fundament swego życia na Chrystusie, w każdej decyzji zasięgając Jego opinii. Ucz mnie poznawania Jego Mądrości. Tajemnica trzecia: Życie małżeńskie Święta Rito, w codziennym życiu z twoim mężem, w codziennejCzytaj więcej

  Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: niesienie pojednania i pokoju Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, od najmłodszych lat widziałaś codzienną drogę do cudu pojednania zwaśnionych stron. Przekazali ci ją rodzice, którzy pomagali skłóconym osobom. Ucz mnie wnoszenia pokoju w moje otoczenie Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, jako młoda dziewczyna starałaś się nie wzbudzać sporów i sensacji, ale nieść pokój między innych, a przede wszystkim we własnej rodzinie. Ucz mnie pokoju w relacjach z najbliższymi. Tajemnica trzecia: Życie małżeńskie Święta Rito, wieleCzytaj więcej

  Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: zawierzenie Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, ty miałaś w sobie tę dziecięcą ufność, która nigdy nie została zawiedziona przez twoich rodziców. Takie samo zaufanie złożyłaś w Bogu Ojcu. Ucz mnie ufnego zawierzania Panu moich spraw. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, ty od młodości oddawałaś swą codzienną rutynę w ręce Pana. Dzięki temu całe twe życie było piękne. Ucz mnie zawierzenia Mu każdej chwili. Tajemnica trzecia: Życie małżeńskie Święta Rito, pomimo swychCzytaj więcej

  Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Święta Rito, naucz nas kochać. Cecha na dziś: niezłomność Tajemnica pierwsza: Dzieciństwo św. Rity Święta Rito, twoi rodzice niezłomnie wierzyli Słowu Pana i pomimo braku potomstwa wciąż przy Nim trwali. Ucz mnie takiej niezłomnej wiary. Tajemnica druga: Młodość św. Rity Święta Rito, wiele godzin spędzałaś modląc się do Pana. Dzięki temu, że w młodości zbudowałaś ten fundament na łasce, potrafiłaś bronić do końca swych ideałów. Ucz mnie niezłomności w modlitwie. Tajemnica trzecia: Życie małżeńskie Święta Rito, pomimo trudnych doświadczeń i niezrozumienia w małżeństwie,Czytaj więcej