Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty czynisz prawdziwe cuda w moim życiu. Każdego dnia mogę je dostrzegać jeśli tylko wzbudzę w sobie ducha wdzięczności. Daj mi łaskę spoglądania w prawdzie na wszystko, co mi dajesz. Pragnę codziennie na modlitwie otwierać swoje serce i dzielić się najskrytszymi pragnieniami z Tobą, który wiesz o mnie wszystko. Święta Rito, mimo trudności i po ludzku niewielkich szans na powodzenie, ty nie ustawałaś w swojej misji szerzenia pokoju wśród najbliższych. Proszę, naucz mnie takiej wytrwałości w proszeniu Boga o wszystko, czego potrzebuję. Niech On sam będzie fundamentem, na którym oprę się w chwili, gdy zacznę już tracić nadzieję. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tak często zapominam o Tobie pośród moich codziennych zajęć. Naucz mnie odnajdywać Twoje Królestwo w tym, co robię. Daj mi łaskę przylgnięcia do Ciebie całym sercem pośród monotonii szarych czynności, które przestają być żmudne tylko wtedy, gdy odkrywam w nich Twoją obecność. Pomóż mi wciąż mieć oczy zwrócone na Twoje Oblicze. Święta Rito, całym swoim życiem głosiłaś niepojęte łaski, jakich udzielał ci Pan. Uproś mi dar bycia Jego prawdziwym świadkiem wśród tych, których spotykam na mojej drodze. Pokaż mi jak uwalniać się z przywiązań, które utrudniają mi rozpoznanie obecności Boga w moim życiu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiesz jak łatwo gubię się we współczesnym świecie koncentrując się na tym, co złe. Jednak Twoja łaska sprawia, że dobra jest więcej, choć jest dużo cichsze. Daj mi Ducha mądrości, abym potrafił dostrzegać to co dobre i piękne. Niech Twoje stworzenie wciąż na nowo prowokuje mnie do uwielbienia Ciebie. Święta Rito, ty oczyma wiary widziałaś królestwo Boże wokół siebie i szerzyłaś je poprzez moc przebaczenia doznanych krzywd. Naucz mnie nieść miłość Jezusa wszędzie tam, gdzie panują kłótnie i spory. Pomóż mi poprzecinać te krępujące więzy mocą miłosierdzia, które zawsze przygarnia błądzących, prowadząc ich do nawrócenia. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, oczyść moje serce z trądu, który wciąż na nowo pokrywa intencje wszystkiego, co czynię. Daj mi łaskę ukochania Ciebie ponad wszystko, abym nie poszukiwał już pełni poza Tobą. Ty nieustannie obdarowujesz mnie swoimi łaskami. Naucz mnie dziękować Ci za to wszystko, co mi dajesz każdego dnia. Święta Rito, ty wciąż na nowo starałaś się odczytywać wolę Boga względem ciebie. Pokaż mi jak wiernie trwać w odczytywaniu Jego Słowa i pokrzepianiu ducha, który czasami traci siły do walki. Uproś mi dar męstwa, abym nie uląkł się pierwszych trudności, ale oddawał Mu każdy krok, jaki uczynię tego dnia. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, PatronkoCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty stworzyłeś mnie na wzór własnej wieczności dlatego moje serce nie pozwala wypełnić się całkowicie niczym innym poza Tobą. Jedynie Twoja łaska może zaspokoić me najgłębsze pragnienie miłości. Naucz mnie trwać mimo przeciwności blisko Ciebie, abym nie uciekał przy pierwszych trudnościach. Wzmacniaj mnie darem wytrwałości. Święta Rito, ty wiedziałaś, że jesteś szczególnie wybrana i umiłowana przez Pana. Pokaż mi jak dziękować Mu za dar powołania, jakim mnie obdarza dając mi codzienność, w której mogę zawsze służyć drugiemu człowiekowi – czynem, słowem lub modlitwą. Pomóż mi stawać w pokorze wobec Jego majestatu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często wątpię w Twoją wszechmoc wystawiając Cię na próbę. Proszę, wzmocnij moją wiarę, abym z ufnością potrafił oddawać Ci każdy mój krok, nie poddając w wątpliwość Twojej woli na moje życie. Daj mi łaskę prostoty serca, które przede wszystkim będzie poszukiwać Twojej obecności przenikającej wszystkie chwile dnia. Święta Rito, pokorna oblubienico Ukrzyżowanego, ty zawsze mocno trzymałaś się Słowa Życia, które prowadziło cię zwłaszcza w trudnych momentach. Pomóż mi dziś na nowo dostrzec obecność Ducha Świętego w mojej codzienności. Niech Ten, który zna moje serce lepiej niż ja sam, prowadzi mnie do odkrywania prawdy w miłości.  Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, pomóż mi nie koncentrować się jedynie na tym, co doczesne, ale zawsze pamiętać o życiu wiecznym, którego zadatek już tutaj mogę otrzymać i codziennie kosztować. Udziel mi Swej łaski, abym codziennie odnajdywał Cię w Eucharystii i ufnie powierzał Ci całe moje życie, byś mógł przemienić je tak, aby jaśniało blaskiem Twego Zmartwychwstania. Święta Rito, ty miałaś serce wciąż skierowane ku miłości Pana. Naucz mnie odnajdywać ją na każdym kroku, abym już nie błądził w światowych mirażach, ale dał się napełnić Duchem Świętym. Pomóż mi odkrywać Jego działanie we wszystkich momentach dnia, szczególnie w tych, które wydają się mnie przerastać. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz być fundamentem całego mojego życia, czyli każdego czynu, każdej myśli i pragnienia. Oczyszczaj moje serce z bycia interesownym i otwieraj je na darmowość Twej łaski. Pomóż mi, Jezu, odkrywać Ciebie na dnie świątyni mego serca i odrywać moje spojrzenie ode mnie, a kierować je na Twoje Serce. Święta Rito, w twoim życiu zawsze Bóg był na pierwszym miejscu. Ucz mnie takiego poszukiwania Go w każdej sytuacji, abym umiał wciąż pytać Go o to, co w tej chwili sprawiłoby Mu przyjemność i wykonać to z miłości do Niego. Uproś mi łaskę odwagi do czynienia dobra dla Boga obecnego w bliźnich. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, to Ty dokonujesz we mnie wszystkiego, co dobre. Ja sam z siebie potrafię jedynie grzeszyć, ale Twoja łaska podtrzymuje moje serce w miłości do Ciebie i chroni przed błądzeniem po manowcach błędu. Ześlij mi potrzebne dary Ducha Świętego, abym potrafił prawdziwie pokochać również drugiego człowieka, którego mi dajesz. Święta Rito, ty kładłaś w relacjach z bliźnimi jako fundament przede wszystkim samego Chrystusa. Wiedziałaś, że to On posyła cię z misją przebaczania i okazywania cierpliwości wobec nich. Naucz mnie, proszę, życia w zgodzie z tymi, których spotykam każdego dnia. Pokaż mi jak ich błogosławić, a nie złorzeczyć. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty powołałeś mnie do istnienia, abym żył na Twoją większą chwałę. Uzdrawiaj moje serce z egoizmu, który wciąż każe mi na nowo koncentrować się jedynie na sobie. Otwórz mnie na Miłość, jaką mnie obdarzasz. Pomóż mi uwielbiać Cię w każdym momencie tego dnia, abym nie zapominał o Tobie – Dawcy wszelkiego dobra. Święta Rito, ty wciąż na nowo poszukiwałaś w sobie i wokół siebie Królestwa Bożego. Odnajdywałaś je w rzeczach cichych i pokornych, które dla świata pozostawały niezauważone. Naucz mnie dostrzegać to, co małe i realizować wolę Jezusa w tych drobnostkach tak, abym pochylając się nad nimi uwielbiał Jego imię. Amen.Czytaj więcej