Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, bądź uwielbiony we mnie niezależnie od tego, co się dzieje – we wszystkich tych sytuacjach, gdy umieram dla siebie, ale również wtedy, gdy żyję pełnią w Tobie. Nie ma bowiem dla mnie życia poza Tobą. Proszę, bądź moją ostoją w każdym momencie, nie pozwól poddać się po pierwszych przeciwnościach. Udziel mi Ducha męstwa. Święta Rito, ty nie szukałaś ludzkich zaszczytów, ale często zajmowałaś ostatnie miejsce koncentrując się raczej na potrzebach drugiego człowieka. Naucz mnie takiego heroizmu w codzienności, abym potrafił to co Boże postawić zawsze na pierwszym miejscu. Odbierz mi lęk przed byciem ostatnim, wyśmianym, wyszydzonym. Pragnę bowiem być zawsze tam, gdzie jest Chrystus. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wypełniasz moje serce miłością do drugiego człowieka, którą pozwalasz mi zanosić mu każdego dnia. Proszę, uzdolnij mnie do takiej odpowiedzi również na zło, które mnie spotyka. Ożywiony Twoją łaską pragnę zanosić ich w sercu przed Twój tron. Dokończ we mnie Twe dzieło -niech każda moja chwila będzie wypełniona Boską obecnością. Święta Rito, ty często słyszałaś wezwanie swego Oblubieńca, który mobilizował cię do czynienia dobra wobec drugiego człowieka, niezależnie od opinii otoczenia. Uproś mi Ducha Świętego, który wleje w moją duszę odwagę do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Naucz mnie być zawsze miłosiernym. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dajesz mi zbroję Twego Słowa, aby obronić mnie przed zakusami złego. Proszę, przyodziej mnie w szatę Twojej miłości, która pomoże mi codziennie gasić rozżarzone pociski skierowane przeciw mnie. Niech moją odpowiedzią na wszystkie sytuacje dnia będzie modlitwa w Duchu i postawa czujnego nasłuchiwania Twoich natchnień. Święta Rito, ty nieustannie przygarniałaś do serca również tych, którzy niejednokrotnie czynili ci krzywdę. Naucz mnie patrzeć w oczy Jezusa, abym potrafił nieść pojednanie i przebaczenie wszędzie tam, gdzie ich brakuje. Uproś mi łaskę odwagi, żeby każdy mój czyn świadczył o Bogu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty czynisz w moim życiu wielkie rzeczy. Daj mi łaskę, abym potrafił Ci za nie codziennie na nowo dziękować. Niech światło Twego Słowa sprawi, że dostrzegę Twoją Miłość we wszystkim, co mnie spotyka. Ulituj się nad moją nędzą i spojrzyj z dobrocią na moje serce, które pragnie Cię kochać. Święta Rito, ty wypraszasz wiele łask uzdrowienia u Pana. Przedstaw Mu dziś moje prośby przede wszystkim o uzdrowienie mojej małej miłości do Niego i braku ufności. Naucz mnie dostrzegać drobne przejawy Jego Opatrzności w mojej codzienności. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, codziennie na nowo staję do walki z moimi wadami, niedoskonałościami – z tym wszystkim, co oddala mnie od Twego Serca. Naucz mnie nie troszczyć się zbytnio o to jak postrzegają mnie inni, ale daj mi ducha skruchy, abym potrafił stanąć w pokorze przed Twoim Obliczem i przyznać się do wszystkich popełnionych błędów. Święta Rito, ty całym swoim życiem głosiłaś bliźnim przede wszystkim słowo pojednania. Nieustającą gorliwością o Boże Królestwo nauczyłaś innych wybaczania zadanych wzajemnie ran. Pomóż mi tak wytrwale dążyć do odkrywania Bożego Miłosierdzia w mojej historii i w codzienności tych, których spotykam. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, naucz mnie przebaczać tym, którzy mnie ranią. Daj mi łaskę, abym potrafił być tak dobry i miłosierny, jak Ty. Z całego serca pragnę naśladować Ciebie i postępować drogą miłości, na którą mnie wzywasz. Udziel mi Ducha wytrwałości, abym potrafił wśród ciemności tego świata wskazywać na jedyne źródło Światła – Ciebie samego. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Słowo Jezusa jest prawdą, dla której warto poświęcić całe swoje życie. Uproś mi łaskę uzdrowienia z niemocy, abym potrafił sprzeciwiać się grzechowi, który wciąż w niejednym miejscu kwitnie w mojej codzienności. Niech Pan uwolni mnie z tych więzów. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Twoja dobroć wobec mnie przekracza wszelkie pojęcie. Ja często jestem tak niecierpliwy dla siebie czy drugiego człowieka, a Ty potrafisz wytrwale czekać na moje nawrócenie. Proszę, naucz mnie czynić każde dobro wobec bliźniego, jakie przewidziałeś w mojej codzienności. Niech moja odpowiedź wobec Twojej woli zawsze brzmi: “niech mi się stanie według Twego Słowa”. Święta Rito, ty kochałaś nie tylko swoich bliskich, ale i nieprzyjaciół wybaczając im nawet największe błędy, jakie popełnili. Uproś mi łaskę ukochania Boga całym sercem, abym potrafił budować Jego świątynię opartą na miłości. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś dawcą wszelkich łask w moim życiu. Obdarzasz mnie darami i talentami, które są mi potrzebne do tego, abym bardziej kochał Ciebie i drugiego człowieka. Proszę, daj mi taką wiarę, aby nie poruszał mną każdy wicherek nowej nauki, ale bym potrafił wytrwać w tym co dajesz mi w Kościele. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Bóg zawsze daje szansę zmiany i powrotu. Naucz mnie niezłomnego trwania przy Jezusie, który nieustannie kocha i czeka na moje nawrócenie. Pomóż mi stawać codziennie w prawdzie, abym nie zginął we własnych błędach, lecz pomagał budować Królestwo jedności i pokoju. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty powołujesz mnie do bliskiej relacji z Tobą, wlewając w moje serce pokój, dobroć, cichość i cierpliwość. Daj mi również łaskę, abym nie marnował Twoich darów, ale odpowiadał na nie z hojnością. Ty jesteś w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka. Proszę, udziel mi błogosławieństwa na wszystkie chwile, które będą dziś dla mnie trudne. Święta Rito, ty często rozpoznawałaś znaki, jakie dawał ci Pan. Naucz mnie tej uważności na powiewy Jego Ducha. Niech On pomoże mi rozeznać co powinienem czynić, aby wypełnić Jego wolę. Uproś mi łaskę przebaczenia wszystkim, którzy w jakiś sposób mnie zranili, abym nie siedział wciąż w więzieniu własnego żalu i pretensji. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty traktujesz mnie jak najlepszego przyjaciela objawiając Swe niezgłębione tajemnice. Pomóż mi odnajdywać Twe prawdziwe bogactwo, które jest przede wszystkim miłością, dobrocią, pokojem. Napełnij nim moje serce, abym potrafił być Twoim świadkiem, zanoszącym to światło tym, którzy jeszcze go nie dostrzegają. Święta Rito, ty nieustannie oczekiwałaś na spotkanie swego Oblubieńca, który przychodzi często w niespodziewany sposób w sytuacjach często nawet niewygodnych. Naucz mnie przyjmować Jezusa właśnie wtedy, gdy wychodzi poza moje wąskie myślenie, zaskakując mnie swoimi planami. Uproś mi uległość woli wobec Jego zamysłów. Amen.Czytaj więcej