Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wysłuchujesz mojego wołania, które codziennie do Ciebie kieruję. Daj mi łaskę wytrwałości i stałości w wierze, abym nie pozwalał nikomu kierować mnie na manowce błędu. Naucz mnie nie wątpić w Twoją dobroć i miłość, ale – doświadczając ich – nieść te dary innym napotkanym ludziom. Święta Rito, ty całym swoim życiem głosiłaś orędzie pokoju. Uproś mi pokój serca, abym potrafił w każdej sytuacji zaufać Bogu i dbać o dobre relacje z drugim człowiekiem. Wspomóż swym wstawiennictwem moje prośby i złóż te wszystkie intencje u tronu samego Pana. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, często odwracam się od Ciebie do bożków, które sam sobie tworzę. Marnuję czas na to, co pochłania moje serce tak mocno, że zapominam o Twej nieustannej obecności. Proszę, naucz mnie stawać w prawdzie o mojej słabości i wciąż na nowo powracać w Twoje Ojcowskie ramiona. Święta Rito, ty głosząc całym swym życiem moc przebaczenia prowadziłaś innych wprost do odkrywania Bożego Miłosierdzia. Uproś mi łaskę przyobleczenia w dary Ducha Świętego, abym umiał uwierzyć w moc największej Miłości, jaką daje mi sam Bóg. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty z miłości do mnie uniżyłeś samego Siebie najpierw poprzez Wcielenie, a później przez ofiarę krzyżową. To w tym pięknym znaku mogę dostrzec Twą wielką troskę o moje zbawienie. Naucz mnie przychodzić w trudnych i radosnych chwilach zawsze najpierw do Ciebie, a dopiero później do innych. Święta Rito, ty nosiłaś na swoim ciele szczególny znak łączności z Męką Pana. Uproś mi łaskę męstwa, abym potrafił w cichości i pokorze serca nieść ciężar codzienności. Pokaż mi jak mądrze podejmować decyzje kierując spojrzenie nieustannie na krzyż Jezusa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz abym codziennie nieustannie stawał w prawdzie o swej słabej kondycji duchowej. Pokaż mi, proszę, moje błędy, które często są przede mną samym ukryte. Nawróć mnie do Siebie, abym służył Ci w oddaniu całym sercem i potrafił przyznać się do swoich słabości przed Tobą. Święta Rito, ty upominałaś swoich bliskich, gdy źle postępowali, ale najpierw dbałaś o nawrócenie swojego serca. Naucz mnie usuwać w pierwszej kolejności belkę ze swojego oka, a często drzazga w oku bliźniego nie będzie mi już przeszkadzać. Uproś mi dar prawdziwej miłości. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiaszCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, przyoblecz mnie dziś w szatę Twej Miłości, aby moje serce wypełniło się pokojem i miłosierdziem wobec drugiego człowieka. Daj mi, proszę, łaskę dobroci, pokory i cichości, bym umiał znieść zło, które mnie spotyka i pozostać prawdziwie wdzięcznym za wszystko, co otrzymuję od Ciebie. Święta Rito, ty często doświadczałaś niezrozumienia i odrzucenia, a mimo to błogosławiłaś wszystkich, z którymi żyłaś. Naucz mnie takiej postawy, abym umiał zrezygnować z postawy złorzeczenia i odpowiadał dobrem na wszystko, cokolwiek dzieje się w mojej codzienności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, pragnę ukryć się zupełnie w Twoim Sercu i często wznosić myśl ku Ojcu. Udziel mi darów Swojego Ducha, abym potrafił uśmiercić w sobie doczesne dążenia, które odwracają mnie od Twej Miłości. Naucz mnie odrzucać wszystko, co jeszcze tli się we mnie, a nie pochodzi od Ciebie. Św. Rito, ty mają trudne życie nigdy nie poddałaś się zwątpieniu i rozpaczy. Z całej siły wierzyłaś, że Jezus może zamienić twój płacz w radość a ubóstwo w bogactwo Miłości. Pokaż mi jak otworzyć swe serce, by zawierzyć Mu całkowicie każdy mój krok. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, spraw, abym zapuścił korzenie w Twoim Najświętszym Sercu tak mocno, by już nic nie odrywało mnie od Twej Miłości. Pomóż mi stawać się sanktuarium Twej obecności dla wszystkich, z którymi się spotykam, abym potrafił zanosić im Dobrą Nowinę o Bożej dobroci i trosce. Św. Rito, ty każdego dnia przebywałaś ze swoim Oblubieńcem na modlitwie, aby nieustannie Go słuchać i w Nim znajdować uzdrowienie z ran, jakie zadali ci inni ludzie. Naucz mnie szukać ratunku jedynie w Bogu, aby On sam był fundamentem mojej codzienności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nieustannie codziennie walczysz o moje serce. Pragniesz, aby całe było oddane Tobie. Udziel mi łaski hojnego odpowiadania na Twoją Miłość. Naucz mnie dostrzegać Twoją troskliwą obecność, w której pragniesz oczyścić i uzdrowić wszystko to, co już dawno uschło w moim życiu, a nade wszystko gorliwość o Twoje królestwo. Św. Rito, ty opierałaś swoje życie na relacji z Oblubieńcem. Pokaż mi jak podejmować decyzje i realizować Jego wolę każdego dnia, abym przed Nim w prawdzie wylewał to, co ukrywam w głębi duszy. Uproś mi dar budowania twierdzy na fundamencie Jego Słowa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz, abym całe swoje życie budował wraz z Tobą na Miłości. Otwieraj dziś moje serce na Twoje Słowo, które oświeca każdy mój krok. Uwolnij mnie z kajdan, które często sam pozwalam sobie założyć, abym w wolności mógł odpowiedzieć na Twoje wezwanie do naśladowania Ciebie. Św. Rito, ty ukochałaś Boga ponad wszystko, co stworzone. Pokaż mi jak odgadywać Jego zamysły, abym potrafił wypełniać Jego odwieczną wolę każdego dnia. Niech Jego obecność będzie zawsze dla mnie najbezpieczniejszą ucieczką pośród udręk codzienności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś fundamentem mojego istnienia w każdej chwili. Ani na chwilę nie przestajesz o mnie myśleć z miłością. Proszę Cię, abym nigdy nie czuł się wobec Ciebie jak ktoś obcy, ale zawsze był bliski Twemu Sercu. Naucz mnie trwać w ugruntowanej i statecznej wierze mimo szarzyzny każdego dnia. Św. Rito, całe swoje życie szłaś do Ojca drogą, którą był Jego Syn. Pokaż mi jak mam iść śladami Miłości miłosiernej, by odkrywać Jego dobroć i troskliwość, gdziekolwiek mnie pośle. Uproś mi łaskę otwartości na Jego Słowo, aby kształtowało moją duszę. Amen.Czytaj więcej