Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze zmiłuj się nad nami „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania.” 2 Kor 5, 18 Panie Jezu, Ty przynosisz mi dar pojednania, a wraz z nim pokój serca. Wszystko to pochodzi od Ciebie, bo Twoje życie miało na celu pojednanie ludzi z Ojcem. Teraz zostawiasz również i mnie misję niesienia wzajemnego pojednania. Pokój serca to nie „spokój”, który usypia, ale głębokie przeświadczenie o wypełnianiu Twojej woli. Święta Rito, twoje życie pełne było zawirowań i przeszkód, a jednak nie utraciłaś tego wielkiego Skarbu, jakim jest pokój. Potrafiłaś się nim również dzielić z innymi. Ucz mnie, proszę, trwać przy Jezusie, który jest Księciem Pokoju i dar pojednania zanosić wszędzie tam, gdzie ludzie są skłóceni. Pomóż mi być takimCzytaj więcej

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy zmiłuj się nad nami „Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą?” Iz 51, 12 Jezu, tylko Twoje Serce jest źródłem prawdziwego pocieszenia. Bez Ciebie to tylko chwilowe namiastki, przemijające szybko momenty dobrego samopoczucia. Prawdziwe pocieszenie to pokrzepienie, umocnienie Twoją Miłością, dla której nic nie jest zbyt trudne. Święta Rito, ty miałaś wiele chwil smutku, a nawet płaczu w swoim życiu. Nigdy jednak nie poddałaś się rozpaczy. Szukałaś swego pocieszenia w Sercu Oblubieńca, który cię wybrał i ukochał. W chwilach trudu i zwątpienia prowadź mnie prosto do Jego Serca. Uproś tę łaskę, abym nigdy nie szukał chwilowych radości, namiastek pocieszenia. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań megoCzytaj więcej

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne zmiłuj się nad nami „Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.” J 6, 38 Jezu, Ty stałeś się posłusznym Ojcu aż do śmierci. Twoje Serce zawsze było tak zjednoczone z Sercem Ojca, że doskonale wypełniłeś Jego wolę. Dla mnie zrezygnowałeś z Siebie, z własnego zdania, ze swojej woli – po to, aby ukazać mi Swą Miłość, sięgającą dalej niż śmierć. Święta Rito, ty byłaś wzorem posłuszeństwa woli Bożej, szczególnie w swym zakonnym życiu. Dla Miłości twego Oblubieńca potrafiłaś zdanie przełożonych traktować jako ważniejsze od twoich upodobań. Dla ciebie najważniejsze było pytanie: czy tak chce Pan? Naucz mnie odczytywać wolę Boga w codzienności, ale też umieć rezygnować z siebie, gdy przyjdzie taka potrzeba. UprośCzytaj więcej

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata zmiłuj się nad nami „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” Ps 42, 2-3 Jezu, Ty jesteś największym pragnieniem każdego człowieka. Często gdzieś na samym dnie serca, pod gruzami wielu innych marzeń, znajduje się to jedno źródło wszystkich pragnień: pragnienie Obecności żywego Boga, pragnienie Twojej Miłości. I niespokojne jest serce człowieka, dopóki Ciebie nie odnajdzie i w Tobie nie spocznie. Naucz mnie poszukiwać Ciebie nieustannie. Święta Rito, ty całym swoim życiem szukałaś Pana. W każdej sytuacji, w wielu trudnościach, nie utraciłaś tego najważniejszego: pragnienia spotkania Oblubieńca. Pomóż mi oczyścić moje serce tak, abym dostrzegał to największe, od zawsze we mnie istniejące pragnienieCzytaj więcej

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności zmiłuj się nad nami „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.” 2 Kor 4, 7 Często jestem zbyt słaby, zbyt mały, zbyt nieporadny, aby coś uczynić. Wtedy mogę odczuć kruchość tego glinianego naczynia – swego własnego serca – w którym Ty, Jezu, składasz podczas każdej Eucharystii największy Skarb: Samego Siebie. I od tej pory cokolwiek robię – działam nie swoją mocą, nie w moim imieniu, ale przez Ciebie, z Tobą i w Tobie. Święta Rito, ty dobrze wiedziałaś, że mądrość, z którą zabiegałaś o zbawienie najbliższych, nie pochodzi od ciebie samej. Wszystkie swe czyny zawierzałaś mocy Bożej, a nie swym wątłym siłom. Niewiasto Eucharystii, ucz mnie dostrzegać ten wielki Skarb złożony z moim sercu.Czytaj więcej

Serce Jezusa, Dobroci i Miłości pełne zmiłuj się nad nami „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” Mt 11, 28 Jezu, Ty nie obiecujesz, że zdejmiesz ze mnie ciężar, który niosę, ale że w Twoim Sercu znajdę pokrzepienie, by iść dalej. Każdego dnia wciąż na nowo przybywa mi nowych ciężarów, jednak Ty pomagasz mi w tym codziennym trudzie. Do kogo innego mógłbym pójść po pomoc? Prawdziwe pokrzepienie jest jedynie w Twoim Sercu. Święta Rito, do ciebie często ludzie przychodzą po umocnienie, uzdrowienie, pomoc w odzyskaniu sił. A ty pokornie wprowadzasz ich do Boskiego Serca Zbawiciela, które jest źródłem wszelkich łask. Pomóż mi zawsze szukać pokrzepienia w Nim Samym, a nie w różnych namiastkach. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę,Czytaj więcej

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości zmiłuj się nad nami „Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański” Pnp 8, 6 Twoja Miłość, Jezu, jest silniejsza niż śmierć. To nie krzyż jest ostatnim słowem na Twojej drodze, ale zmartwychwstanie! Mocą Ducha Świętego, czyli Miłości, pokonałeś zło śmierci. A mi pozwalasz wciąż na nowo zbliżać się do tego gorejącego Ogniska, po to bym zapłonął Jego ogniem. Święta Rito, twoje serce często rozpalał Płomień Miłości Pana. Już od najmłodszych lat pragnęłaś odpowiedzieć Mu tą samą żarliwością, oddając Mu całkowicie swe życie. Wyproś mi łaskę tego Ognia Miłości, który wypala to, co niepotrzebne, a jednocześnie rozpala serce do coraz żarliwszego poszukiwania Pana. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych,Czytaj więcej

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami „Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” Pwt 30, 14 Słowo Twoje, Boże, to nie jest zwykły słowotok, jak w przypadku człowieka. Ono ma ogromną moc. Ty sam, Jezu, stałeś się Słowem dla każdego – dla mnie. Jesteś bliżej mnie niż ja sam siebie. Twoja Obecność przemienia każdą chwilę mojej codzienności. Jeden wyraz, jedno zdanie z Twojego Słowa wypełnia całe moje serce ogromem Twej Miłości. Pomóż mi to zobaczyć. Święta Rito, ty często niosłaś Chrystusa obecnego w Słowie innym ludziom. Poprzez umiejętność jednania ich ze sobą – której nauczyli cię też twoi rodzice – ukazywałaś Tego, który zawsze był Panem twego życia.Czytaj więcej

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego Zmiłuj się nad nami „Rozległ się głos z nieba „Ty jesteś moim Synem  umiłowanym.”” Mk 1,11 Jezu, tylko przez Twoje serce mogę dostrzec Serce Ojca. Tylko dzięki Tobie mogę usłyszeć we własnej duszy ten delikatny głos: „Ty jesteś moim synem umiłowanym, moją córką umiłowaną”. Pomóż mi na co dzień tak otworzyć uszy mego serca, abym usłyszał Twoje wołanie. Niech ono wypełnia dziś każdą moją myśl. Święta Rito, ty odkrywałaś ten dar dziecięctwa Bożego już od swoich najmłodszych lat. Zawsze z ogromną ufnością klękałaś do modlitwy, rzucając się w ramiona miłującego Ojca. Naucz mnie takiej ufnej modlitwy, abym pełen zawierzenia trwał w obecności Ojca. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę,Czytaj więcej

JUŻ 13 CZERWCA ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ przed co miesięcznym wspomnieniem św. RITY – 22 czerwca. Czerwiec to czas, w którym szczególnie rozważamy Miłość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Abyśmy nauczyli się odkrywać ją w codzienności rozważajmy wspólnie przez 9 dni fragment Pisma św. oraz fragment życiorysu naszej św. Rity. Żeby nasza nowenna nie była jedynie pobożnym czytaniem, na każdy dzień będzie podane postanowienie do dobrowolnego podjęcia. Modlitwa przemienia oblicze świata, więc módlmy się wspólnie! Jeśli chcesz dostawać rozważania na kolejne dni nowenny na maila, zapisz się na newsletter. Po zapisaniu się prosimy o potwierdzenie woli dostawania e-maili poprzez kliknięcie w link zawarty w wysłanej wiadomości. UWAGA! Maile mogą trafiać do folderu SPAM lub innego katalogu niż główne (np. w przypadku gmail – najczęściej do zakładki „Oferty”). Chcesz, aby inni modlili się równieżCzytaj więcej