Wspomożenie wiernych, módl się za nami. „Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: “Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna.” Łk 17, 5-6 Panie, to Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Wiesz jak często mało jest we mnie wiary w Twoją moc. Dużo łatwiej jest mi powiedzieć, że wydarzenia w moim życiu są „Twoją wolą” niż prosić i wierzyć w cud. Moja wiara często jest dużo mniejsza niż ziarenko gorczycy. Proszę, udziel mi łaski zawierzenia Tobie całkowicie i oddania Ci wszelkich moich trosk. Ty jesteś wszechmocny – pomóż mi w to uwierzyć! Maryjo, Ty uwierzyłaś w słowa Anioła, wspomóż mnie swą matczyną troską i ucz ufać do końca. Święta Rito,Czytaj więcej

Bramo niebieska, módl się za nami. „Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.” Rz 6, 5 Panie, tylko wtedy, gdy zapominam o sobie, przekraczam własne ego, przełamuję swoje stereotypy – mogę umierać z Tobą i w Tobie. Nie ma innej drogi prowadzącej do Twych umiłowanych Ramion, jak tylko ta – wyrzeczenie się siebie samego. Przybij mnie dziś do Twojego krzyża, abym cała swą wolą, umysłem, duszą i sercem mógł jednoczyć się z Tobą w umieraniu i powstawaniu z martwych. Maryjo, Ty zrezygnowałaś z Siebie zupełnie. Całkowicie oddałaś każdą chwilę Swego życia na służbę Panu. Ucz mnie takiego zawierzenia. Św. Rito, patronko ludzi cierpiących w trudnych sytuacjach, uproś mi łaskę cierpliwości w codziennym zmaganiu się z przeciwnościami. UczCzytaj więcej

Różo duchowna, módl się za nami. „[Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor 12, 9 Panie, Ty wcale nie pragniesz, abym był mocny. Wtedy radziłbym sobie o własnych siłach. Jeśli jednak stanę się jak dziecko, które tak bardzo potrzebuje Ciebie, że samo z siebie niczego nie dokona – wtedy właśnie objawia się Twoja moc. I jest to nieogarnięta przez moje serce moc Miłości. Jezu, pomóż mi stać się takim małym i przyznać do własnej słabości, aby wśród mojej ciemności rozbłysła potęga Twojej Miłości. Maryjo, Ty byłaś słabą kobietą, która pozwoliła Bogu działać w Swym życiu. Ucz mnie takiej uległości Jego Słowu. Św. Rito, ty doświadczyłaś wieleCzytaj więcej

Panno roztropna, módl się za nami. „Schronieniem dla ciebie tylko Bóg przedwieczny, On będzie cię osłaniał swym wieczystym ramieniem; będzie usuwał z twojej drogi wrogów i On będzie wydawał rozkazy niszczenia.” Pwt 33, 27 Jezu, tylko Twoje ramiona mogą być dla mnie prawdziwym schronieniem. Ty dbasz o mnie nawet wtedy, gdy wszyscy inni już dawno zapomnieli lub zawiedli. Usuwasz z mojej drogi te przeszkody, których nie umiałbym pokonać. Cokolwiek na mnie dopuszczasz – z pewnością nie przekracza to moich sił i możliwości. Panie, ucz mnie nie nakładać sobie samemu ciężarów, które stają się niemożliwe do uniesienia. Pomóż mi poprzestawać na moich drobnych, ale podjętych z Miłości, wyrzeczeniach. Maryjo, ucz mnie tej roztropności w codziennym życiu, abym potrafił rozeznać wolę Twego Syna w tych malutkich chwilach. Św. Rito, patronko życia roztropnego, ty zawszeCzytaj więcej

Panno wierna, módl się za nami. „Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was.” Iz 43, 11-12 Tylko Ty, Panie, jesteś moim Bogiem. To Ty wybawiasz mnie z każdej opresji. To Ty za mnie umarłeś i dla mnie pokonałeś śmierć. Nikt inny tyle dla mnie nie zrobił. A ja wciąż próbuję uciec przed tą prawdą i szukam sobie innych bożków, które nie są w stanie wypełnić mnie do głębi. Tak trudno mi trwać przy Tobie, zwłaszcza w przeciwnościach. Zamiast znieść tą odrobinkę cierpienia dla Ciebie, odwracam wzrok w poszukiwaniu ulgi i natychmiastowego pocieszenia. Jezu, pomóż mi zrozumieć, że prawdziwie podnieść mnie możesz tylko Ty. Maryjo, Ty trwałaś wiernie nawet w tych chwilach, gdy niczego nie rozumiałaś, uprośCzytaj więcej

Matko Dobrej Rady, módl się za nami. „W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą.” 2 Kor 6, 2 Jezu, Ty codziennie wyciągasz do mnie Swoją dłoń, by mnie wesprzeć, podtrzymać, prowadzić. Nawet w największej depresji, w ciemności i oschłości, w problemach i troskach – na dnie mojego serca zawsze tli się światełko Twojej nadziei. Wciąż wysłuchujesz wszystkiego, co Ci powierzam – nawet wtedy, gdy wydaje mi się, że mówię w próżnię. Szczególnie wtedy, gdy mi ciężko dostrzegam na Twej wyciągniętej Dłoni ślady po gwoździach – to moje imię wyryte na Twych Dłoniach jako dowód, że nigdy mnie nie opuścisz. Maryjo, w chwilach doświadczeń bądź przy mnie i wspieraj dobrą radą. Św. Rito, ty wiesz co oznaczają stwierdzenia: „być na dnie”, „ciemność i oschłość”. Przeżyłaś jednak ten trudny czasCzytaj więcej

Matko Miłosierdzia, módl się za nami. „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.” Oz 6, 6 Panie, Ty nie chcesz jakichś wielkich wyrzeczeń, umartwień, które mogłyby wbić mnie w pychę. Pragniesz raczej dać mi miłosierne oczy serca, abym mógł z miłością spojrzeć na Ciebie, na siebie i na innych. Czasem mam tysiąc wymówek i usprawiedliwień dla mojego zachowania, a z taką łatwością osądzam drugiego człowieka. Jezu, daj mi łaskę wyrozumiałości dla potknięć mojego bliźniego i gotowości niesienia mu pomocy, aby powstał. Maryjo, ucz mnie pokory w pomaganiu innym. Św. Rito, ty swoją modlitwą zapobiegłaś krwawej zbrodni, jaką chcieli zrealizować twoi synowie w ramach zemsty za zabójstwo ojca. Złożyłaś na ołtarzu Pana największą ofiarę, jaką może złożyć matka. Ofiarę życia swoich dzieci,Czytaj więcej

Matko łaski Bożej, módl się za nami. „Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał.” 1 Kor 4, 7 Jezu, sam z siebie jestem nikim, nic nie mogę uczynić a nawet pomyśleć. To Twoja łaska uzdalnia mnie do działania. Twoje spojrzenie nadaje mi wartość. A Twoja Miłość uzdalnia mnie do odpowiedzi – do miłości. Każdy Twój dar przychodzi do mnie przez Serce Maryi. To Ona nieustannie wstawia się za mną u Ciebie i prosi o łaski. To dzięki Niej jestem tym, kim jestem. Naucz mnie kochać Twoją – i moją – Mamę całym sercem i dostrzegać Jej cichą obecność każdego dnia. Św. Rito, ty żyłaś ze świadomością nieustannego bycia obdarowywaną. Tak bardzo ceniłaś sobie ten największy z darów – życie wieczne – że gdy zostałaś pozbawiona męża,Czytaj więcej

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. „Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła.” Ps 139, 13-14 Panie Jezu, od początku do końca jestem Twoim dziełem. Ty znałeś mnie jeszcze przed poczęciem. Znałeś i chciałeś. Zanim utkałeś mnie we wnętrzu mojej mamy, Ojciec Niebieski nosił i kołysał mnie z Miłością w Swoim łonie. Co dzień pragnę dziękować Ci za to, że nie tak cudownie stworzyłeś. Za to kim jestem, jaki jestem, jak wyglądam – dziś szczególnie dziękuję Ci, Panie. Za moją historię życia, za to, że nigdy mnie nie zostawiasz, że wciąż codziennie stwarzasz mnie na nowo – dziękuję Ci, Panie. Św. Rito, wspaniały darze od Boga, twoje narodziny były szczególnym cudem Jego łaski. Wstawiaj się dziśCzytaj więcej

JUŻ 13 PAŹDZIERNIKA ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ przed co miesięcznym wspomnieniem św. RITY – 22 października. Październik to miesiąc, w którym szczególnie rozważamy zawierzenie i prostotę Serca Maryi. Abyśmy i my nauczyli się odkrywać je w codzienności rozważajmy wspólnie przez 9 dni fragment Pisma św. oraz fragment życiorysu naszej św. Rity. Żeby nasza nowenna nie była jedynie pobożnym czytaniem, na każdy dzień będzie podane postanowienie do dobrowolnego podjęcia. Modlitwa przemienia oblicze świata, więc módlmy się wspólnie! Jeśli chcesz dostawać rozważania na kolejne dni nowenny na maila, zapisz się na newsletter. Po zapisaniu się prosimy o potwierdzenie woli dostawania e-maili poprzez kliknięcie w link zawarty w wysłanej wiadomości. UWAGA! Maile mogą trafiać do folderu SPAM lub innego katalogu niż główne (np. w przypadku gmail – najczęściej do zakładki „Oferty”). Chcesz, aby inni modlili się równieżCzytaj więcej