Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często wątpię w Twoją dobroć i nie dowierzam Miłości, którą codziennie mnie obdarzasz. Ty ukochałeś mnie jako grzesznika i oddałeś Swoje życie, abym mógł powrócić w ramiona Ojca. Wypal z mojej duszy tę ogromną niewdzięczność i spraw, abym zawsze pamiętał, że Ty oddałeś dla mnie wszystko. Święta Rito, ty pokładałaś całą ufność w Oblubieńcu, który wybrał cię do szczególnej bliskości z Nim. Wiedziałaś, że tylko Jego Słowo jest prawdziwą drogą, którą warto w życiu iść. Uproś mi łaskę takiej pewności. Naucz mnie wiary w chwilach trudnych, gdy już gaśnie wszelka nadzieja. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś źródłem wszelkiej mojej radości i szczęścia. Pomóż mi Swoją łaską, abym nie wstydził się Twojej Ewangelii lecz głosił Ją każdym słowem, gestem i myślą. Spraw, abym nie pozwolił żadnym bożkom przyćmić Twego blasku w moim życiu. Bądź zawsze na pierwszym miejscu we wszystkich moich pragnieniach. Święta Rito, ty miałaś serce nieustannie otwarte na Słowo Pana. Uproś mi dar takiej czujności, abym pozwalał poddawać się Jego działaniu oczyszczającego mojego ducha z wszelkiej obłudy i udawania. Naucz mnie codziennego stawania w prawdzie przed Jego miłosiernym obliczem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak często wciąż zamykam uszy i serca na Twoje wołanie. Nie potrafię otwierać się bezwarunkowo na Twoją potężną Miłość. Proszę Cię jednak, abyś mi Jej udzielał mimo mojej niegodności. Nawróć mnie do Siebie, abym odnalazł w Twym Sercu jedyne źródło mądrości i szczęścia. Uwolnij mnie od wszelkich namiastek zwodzących na manowce błędu. Święta Rito, ty codziennie słuchałaś Słowa swego Oblubieńca. Naucz mnie otwierać się na to, co On pragnie mi powiedzieć każdego dnia. Uproś mi łaskę posłuszeństwa, którym ty potrafiłaś żyć w obfitości. Pokaż mi jak nieustannie rezygnować z siebie po to, aby wzrastał we mnie wciąż coraz bardziej sam Chrystus. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś przy mnie w każdej chwili. Ocierasz moje łzy w momentach smutku, dzielisz mą radość w sytuacji szczęścia. Znasz każdą moją potrzebę i żadnego mojego wołania nie zostawiasz bez odpowiedzi. Proszę, daj mi łaskę dostrzegania Twej dyskretnej obecności, abym i ja potrafił nieustannie odgadywać Twoje pragnienia i wolę.  Święta Rito, ty wciąż na nowo przygotowywałaś swoją duszę na spotkanie z twym Oblubieńcem. Oczyszczona mocą Słowa Bożego i samotnej, nocnej modlitwy, stawiałaś czoła wielu życiowym przeciwnościom. Pokazuj mi nieustannie skąd mam czerpać siłę do ciągłego trwania przy Panu, który niesie wraz ze mną codzienne bóle i strapienia. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty codziennie mówisz do mnie poprzez swoje Słowo, a ja tak często mam zamknięte uszy. Proszę, otwórz je, abym potrafił usłyszeć i być posłusznym temu, co mówisz do mnie. Naucz mnie wciąż na nowo poszukiwać Twojej woli. Udziel mi łaski wierności Tobie, bym nie poszukiwał szczęścia w namiastkach, które nie wypełniają pustki mego serca. Święta Rito, moja potężna orędowniczko, posłuszna siostro zakonna, pokaż mi jak w każdej trudnej sytuacji odnajdywać obecność Boga. Uproś mi dar prawdziwej wiary, bym nie zwątpił w Jego miłość, która czasem prowadzi mnie trudnymi ścieżkami. Pokaż mi jak wtedy zaufać Panu bez granic. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, często pragnę w głębi serca dobra, a czynię zło. To wewnętrzne rozdarcie pokazuje mi, że jeszcze nie wszystko Tobie oddałem. Proszę, pomóż mi, abym należał do Ciebie całkowicie i zawierzał Twemu Miłosierdziu każdą chwilę mego życia. Masz je przecież w Swoim ręku. Oczyść moją duszę i wypełnij ją Swą świętą obecnością. Święta Rito, ufająca Bogu do końca, wspieraj mnie swoją modlitwą w dniach pokuty i oczyszczania intencji, jakie mam w sercu. Naucz mnie patrzeć na świat oczami Jezusa, abym umiał dostrzec Jego działanie nawet tam, gdzie wydaje się być nieobecny. Pomóż mi pozbyć się z mojej codzienności złych uczynków. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś szczególnie dajesz mi Swoją Matkę, która nieustannie towarzyszy mojej drodze wiary. Za Jej przyczyną proszę Cię o nieustanny wzrost mojej małej miłości do Ciebie. Naucz mnie uwielbiać Cię za wszystko, co mnie spotyka, aby każda chwila mego życia była oddawaniem Tobie największej chwały. Święta Rito, ty nie lękałaś się trudnego życia, bo wiedziałaś, że Jezus zawsze jest przy tobie. Uproś mi łaskę pewnego oparcia się na Jego Słowie, abym przyjmował dar Ducha Świętego, którym On chce mnie dziś osłonić. Pokaż mi jak zgadzać się na Jego wolę w każdej chwili dnia, która zostanie mi dziś ofiarowana. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często buntuję się przeciw Tobie, uważając, że ja wiem lepiej co będzie dobre dla mnie i moich najbliższych. Wciąż nie dowierzam Twojej dobroci i łasce. Proszę, pomóż mi dziś stanąć w pokorze serca, dostrzegając Twą bezwarunkową Miłość, którą pragniesz karmić mnie każdego dnia na nowo. Spraw, abym przestał w Nią powątpiewać. Święta Rito, ufająca Niebieskiemu Ojcu bez granic, naucz mnie zupełnej zależności od Niego. Pokaż mi jak stawać się Jego dzieckiem i wszystkiego oczekiwać od Jego Miłosiernego Serca. Niech cała moja codzienność będzie wypełniona świadomością Jego dyskretnej, ale potężnej obecności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, największym moim pragnieniem ukrytym w głębi serca jest być coraz bliżej Ciebie. Pozwól mi dziś po prostu usiąść u Twych stóp, aby słuchać słów, które wypowiadasz do mnie. Naucz mnie od czasu do czasu zostawiać wszystko, z czego utkana jest sieć mojej codzienności, aby powrócić do Twego Serca. Święta Rito, ty znałaś dobrze swego Oblubieńca i Jego pragnienia. Pokaż mi swoim życiem jak nie poddawać się w różnych okolicznościach, które przychodzą, ale w skrusze i pokorze stawać codziennie przed Bogiem, aby na Nim oprzeć całe moje istnienie. Wyproś mi tę łaskę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dbasz o mnie z ogromną troskliwością. Pielęgnujesz we mnie to, co dobre, jednocześnie pokazując mi moje błędy i grzechy, które ranią Twe Serce. Pomóż mi stawać w prawdzie przed Tobą, abym mógł odpowiedzieć na zaproszenie do miłosnej relacji z samym Bogiem. Niech moje serce, umysł, relacje z drugim człowiekiem wypełni Twój pokój. Święta Rito, ty zawierzyłaś Jezusowi całe swoje życie, nie troszcząc się zbytnio o kolejny nadchodzący dzień. Jedyne o co zawsze zabiegałaś to odgadywanie Jego woli we wszystkim, co cię spotkało. Naucz mnie ufnie składać swe troski w ramiona Pana, który pochyla się nad nimi z niesłychaną dobrocią. Amen.Czytaj więcej