Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, naucz mnie przebaczać tym, którzy mnie ranią. Daj mi łaskę, abym potrafił być tak dobry i miłosierny, jak Ty. Z całego serca pragnę naśladować Ciebie i postępować drogą miłości, na którą mnie wzywasz. Udziel mi Ducha wytrwałości, abym potrafił wśród ciemności tego świata wskazywać na jedyne źródło Światła – Ciebie samego. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Słowo Jezusa jest prawdą, dla której warto poświęcić całe swoje życie. Uproś mi łaskę uzdrowienia z niemocy, abym potrafił sprzeciwiać się grzechowi, który wciąż w niejednym miejscu kwitnie w mojej codzienności. Niech Pan uwolni mnie z tych więzów. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Twoja dobroć wobec mnie przekracza wszelkie pojęcie. Ja często jestem tak niecierpliwy dla siebie czy drugiego człowieka, a Ty potrafisz wytrwale czekać na moje nawrócenie. Proszę, naucz mnie czynić każde dobro wobec bliźniego, jakie przewidziałeś w mojej codzienności. Niech moja odpowiedź wobec Twojej woli zawsze brzmi: “niech mi się stanie według Twego Słowa”. Święta Rito, ty kochałaś nie tylko swoich bliskich, ale i nieprzyjaciół wybaczając im nawet największe błędy, jakie popełnili. Uproś mi łaskę ukochania Boga całym sercem, abym potrafił budować Jego świątynię opartą na miłości. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś dawcą wszelkich łask w moim życiu. Obdarzasz mnie darami i talentami, które są mi potrzebne do tego, abym bardziej kochał Ciebie i drugiego człowieka. Proszę, daj mi taką wiarę, aby nie poruszał mną każdy wicherek nowej nauki, ale bym potrafił wytrwać w tym co dajesz mi w Kościele. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Bóg zawsze daje szansę zmiany i powrotu. Naucz mnie niezłomnego trwania przy Jezusie, który nieustannie kocha i czeka na moje nawrócenie. Pomóż mi stawać codziennie w prawdzie, abym nie zginął we własnych błędach, lecz pomagał budować Królestwo jedności i pokoju. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty powołujesz mnie do bliskiej relacji z Tobą, wlewając w moje serce pokój, dobroć, cichość i cierpliwość. Daj mi również łaskę, abym nie marnował Twoich darów, ale odpowiadał na nie z hojnością. Ty jesteś w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka. Proszę, udziel mi błogosławieństwa na wszystkie chwile, które będą dziś dla mnie trudne. Święta Rito, ty często rozpoznawałaś znaki, jakie dawał ci Pan. Naucz mnie tej uważności na powiewy Jego Ducha. Niech On pomoże mi rozeznać co powinienem czynić, aby wypełnić Jego wolę. Uproś mi łaskę przebaczenia wszystkim, którzy w jakiś sposób mnie zranili, abym nie siedział wciąż w więzieniu własnego żalu i pretensji. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty traktujesz mnie jak najlepszego przyjaciela objawiając Swe niezgłębione tajemnice. Pomóż mi odnajdywać Twe prawdziwe bogactwo, które jest przede wszystkim miłością, dobrocią, pokojem. Napełnij nim moje serce, abym potrafił być Twoim świadkiem, zanoszącym to światło tym, którzy jeszcze go nie dostrzegają. Święta Rito, ty nieustannie oczekiwałaś na spotkanie swego Oblubieńca, który przychodzi często w niespodziewany sposób w sytuacjach często nawet niewygodnych. Naucz mnie przyjmować Jezusa właśnie wtedy, gdy wychodzi poza moje wąskie myślenie, zaskakując mnie swoimi planami. Uproś mi uległość woli wobec Jego zamysłów. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty na nowo scalasz moje rozdarte serce czyniąc ze mnie zupełnie nowego człowieka. Proszę, niech Twój pokój rozlewa się w mojej duszy tak, abym potrafił go rozdawać tym, których spotykam. W tym czasie pełnym zawirowań niech Twoje Ciało i Krew będą dla mnie największą ostoją i zapewnieniem o nieustannej, cichej obecności. Święta Rito, zawsze gotowa na spotkanie z Panem, ty oczekiwałaś Go z niecierpliwością właściwą miłości. Naucz mnie takiego poszukiwania Boga w codzienności, abym wciąż na nowo Go wypatrywał. Przepasz moje biodra, zapal pochodnię Bożego Słowa, żeby nic nie odciągało mnie od Niego samego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś bogaty w miłosierdzie, bo wydobywasz mnie z otchłani grzechu, w którą wchodzę spełniając wciąż jedynie własne zachcianki. Uratuj mnie, pomóż stanąć w pokorze przed Tobą, abym umiał odnaleźć prawdziwe źródło wszelkiego dobra – Twoje kochające Serce. Naucz mnie dziękować za to przeogromne bogactwo. Święta Rito, ty nie zabezpieczałaś swojej przyszłości przez rozmyślanie o niej i planowanie, ale składałaś ją zawsze w ręce umiłowanego Oblubieńca, który zadbał o wszystko. Proszę, uproś mi łaskę takiego zaufania, abym najpierw dbał o relację z Nim i z niej czerpał siły do podejmowania działania w codzienności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś Bogiem, który pragnie być na pierwszym miejscu w moim życiu. Poślij mi Swego Ducha, abym zawsze pamiętał, że poza Tobą nie ma innego boga. Niech nic nie przesłania mi już Ciebie samego. Dziękuję Ci, że wybrałeś mnie do bycia tak blisko Twego Serca i proszę, abym nie zmarnował tak wielkiego daru. Święta Rito, ty wiedziałaś, że jesteś własnością Pana i dbałaś o to, aby wciąż mieć z Nim bliską relację. Oddawałaś Mu nieustannie to, co należało do Niego – samą siebie, swoją rodzinę, bliskich, ale również nieprzyjaciół. Naucz mnie takiej postawy, abym potrafił właśnie Bogu zawierzyć wszystko, co mnie spotyka. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, proszę Cię o światłe oczy serca, abym mógł poznawać Ciebie każdego dnia na nowo w Twoim Słowie, sakramentach, we wszystkich wydarzeniach, jakie mnie spotykają i osobach, które stawiasz na mej drodze. Udziel mi Ducha mądrości, który poprowadzi mnie na Twoje ścieżki, wiodące do nieustannego przebywania w Twej cichej obecności. Święta Rito, ty nie pokładałaś ufności w ludzkich zabezpieczeniach, ale zupełnie zawierzyłaś wszystko Jezusowi. Prosząc o wzajemne przebaczenie nigdy nie obmyślałaś argumentów, które przekonają drugiego człowieka, ale zawsze okazywałaś mu miłość, jaką otrzymywałaś od Boga. Naucz i mnie rozdawać Jego dary tym, którzy tego potrzebują. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pieczętujesz mnie każdego dnia znakiem Ducha Świętego, który w moim sercu ma Swoją świątynię. Niech ten zadatek życia wiecznego, jaki otrzymuję już na tym świecie na nowo obudzi we mnie nadzieję na uczestniczenie w budowaniu Twego Królestwa. Proszę, aby Słowo Twojej prawdy oświecało każdy krok mej codzienności.  Święta Rito, ty nie lękałaś się tych, którzy cię ranili, ale współczułaś im i modliłaś się wiele w ich intencji. Naucz mnie takiej postawy przebaczenia, abym zawsze pamiętał o tym co jest w moim życiu najważniejsze. Niech miłość zwycięża w każdej chwili, jaką Pan daje mi w prezencie. Pomóż mi nie zmarnować ani jednej. Amen.Czytaj więcej