Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Twoje Słowo jest jak miecz obosieczny, który przenika moją duszę, oddzielając w niej to, co dobre od tego co złe. Prowadzisz mnie do rozeznawania Twojej woli. Wciąż pamiętasz o mnie, jesteś zawsze obecny i pragniesz, abym zwracał się do Ciebie w każdej sytuacji. Pomóż mi we wszystkich momentach dnia modlić się nieustannie. Święta Rito, ty niosłaś swoim najbliższym Dobrą Nowinę o zbawieniu. Tym, którzy byli skłóceni – pokój, zwaśnionym między sobą – przebaczenie, a wszystkim miłość, której sama doświadczyłaś od Pana. Naucz mnie pochylać się nad tymi, którzy potrzebują mojej pomocy i prowadzić ich do Boga. Amen.Czytaj więcej

„Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.” Rz 6, 4 Panie, jeśli chcę Ciebie naśladować to jestem wezwany do tego nie tylko w chwilach radosnych i chwalebnych, ale przede wszystkim w codziennym umieraniu dla siebie samego, swych pomysłów czy zgubnych pragnień. Umrzeć oznacza oddać życie po to, aby uzyskać prawdziwe Życie – w Tobie, z Tobą i przez Ciebie. Tylko Twoja łaska jest źródłem mocy przemieniającej moje serce twarde jak kamień zasunięty do wejścia Twego grobu – w serce zdolne do Miłości. Ty podnosisz mnie z łoża śmierci i wprowadzasz w blask Twego zmartwychwstania. Daj mi łaskę otwartości i zaufania, abym pozwolił Ci na przemienianie mnie. Święta Rito, dotyk śmierci w twoim życiu spowodowałCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty obiecujesz mi wejście do odpoczynku, który mogę znaleźć jedynie w Twoim Sercu. Naucz mnie posłusznie iść za każdym wezwaniem Twojego Słowa, a jednocześnie wciąż pamiętać o wszystkich wielkich dziełach, których dokonałeś w moim życiu. Niech wszystkie chwile mojej codzienności świadczą o Twojej chwale. Święta Rito, ty już od najmłodszych lat wzmacniałaś swoją wiarę poprzez spotkania modlitewne z Jezusem, szczególnie nocami w odosobnieniu. Pomóż mi powstawać z moich słabości zamiast pozostawać w beznadziei. Niech moc Pana podnosi mnie każdego dnia. Amen.Czytaj więcej

„[Bóg] sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.” Dz 17, 25 Jezu, Ty dajesz mi wszystko – nie mam zupełnie niczego, czego bym od Ciebie nie otrzymał. Każdą chwilę, westchnienie, oddech, słowo, czyn, otrzymuję z Twojej ręki. A tak często sam z siebie nie potrafię Tobie we wdzięczności oddać jakiejś drobnej rzeczy. Jak rzadko dostrzegam wartość tego, co mam i za to dziękuję. A przecież gdybyś choć na moment przestał o mnie myśleć – skończyłoby się moje istnienie. Panie, naucz mnie dostrzegać Twoje dary i cieszyć się nimi tak, jak Ty chcesz, abym się radował. Święta Rito, dni narodzin twoich synów były jednocześnie dniami wielkiego święta i szczęścia w twoim życiu. Oboje z mężem bardzo pragnęliście tego daru potomstwa. Otoczyliście ich swoją miłością i opieką. Od tego momentu każdą wolną chwilę oddawałaś Bogu poprzez troskę o swojeCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wiesz jak bardzo przewrotne bywa moje serce, aby zrealizować swoje własne pragnienia, zamiast Twojej woli. A mimo to nie pozostawiasz mnie samego, ale zawsze jesteś blisko i prowadzisz na Twoje ścieżki poprzez ciche natchnienia Ducha Świętego. Nakłoń moje ucho do tych napomnień, abym chętnie szedł tam, dokąd Ty chcesz. Święta Rito, ty wiedziałaś, że prawdziwe oczyszczenie twej duszy jest możliwe jedynie dzięki łasce Pana. Często też modliłaś się o dar czystego serca dla siebie i swych bliskich. Uproś mi uzdrowienie z duchowego trądu, którego tak często doświadczam, abym potrafił kochać Boga całym sercem, duszą i umysłem. Amen.Czytaj więcej

„Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.” J 5, 26 Jezu, Twoja relacja z Ojcem jest pełna Miłości, czyli tej wzajemnej serdecznej wymiany wszystkiego co posiadacie. Takiego właśnie przebywania z Nim chcesz nauczyć i mnie, abym umiał odnaleźć szczęście w relacji ze Stwórcą i z drugim człowiekiem. To one dają mi życie na nowo. Dobre relacje, miłość wzajemna, prosty codzienny uśmiech – są tchnieniem Twojego Ducha. Udziel mi łaski bycia otwartym na dostrzeganie Twoich darów, nawet tych najmniejszych. Daj mi odwagę wkraczania w nowe sytuacje, jakie przede mną stawiasz. Święta Rito, ty wybrałaś w swym młodym życiu ścieżkę małżeństwa, która nie była dla ciebie zawsze łatwą drogą. Nawet mimo różnicy poglądów, nigdy nie zapomniałaś o tym, że ten sakramentCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiele wycierpiałeś, aby mnie z powrotem przyprowadzić do Ojca. Daj mi łaskę cierpliwości i męstwa, abym nie uciekał na widok pierwszych przeciwności, ale wiernie trwał przy Twoim przebitym Sercu. W Swoim miłosierdziu zawróć mnie z niewłaściwych ścieżek i przygarnij mnie z powrotem na nowo. Święta Rito, ty wiedziałaś, że twoim powołaniem jest cicha i pokorna służba drugiemu człowiekowi – dobrym słowem, radą, uczynkiem i modlitwą. Naucz mnie świadczenia o Jezusie w taki właśnie zwyczajny sposób, żeby wszystko, co robię było na Jego chwałę. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiasz się za nami u Pana, uproś darCzytaj więcej

„Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.” Rdz 2, 7 Boże, Ty utworzyłeś mnie ze zwykłej ziemi. Bez Twojego tchnienia nie byłoby mnie na tym świecie. To Ty ożywiasz mnie w każdej chwili wciąż na nowo Twoim Duchem. Jesteś jedynym Dawcą Życia, które nigdy się nie kończy. Pragnę trwać w Twoim Sercu w dziękczynieniu za dar bycia Twoim dzieckiem. Daj mi łaskę takiego wdzięcznego i ufnego serca. Święta Rito, narodziny były wydarzeniem, na które twoi rodzice czekali przez długie lata, powoli tracąc nadzieję i próbując odkryć w tym Boży plan na ich życie. Jednak Pan w ten sposób pragnął ukazać im wielkość Swojej łaski. Do końca życia dziękowali za dar córki – perełki, która lśniła dobrociąCzytaj więcej

JUŻ 13 STYCZNIA ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ przed co miesięcznym wspomnieniem św. RITY – 22 stycznia. Styczeń to czas rozpoczynania wszystkiego na nowo i podziękowania za to, co otrzymaliśmy od Pana. Abyśmy  nauczyli się takiej wdzięczności w codzienności rozważajmy wspólnie przez 9 dni fragment Pisma św. oraz fragment życiorysu naszej św. Rity. Żeby nasza nowenna nie była jedynie pobożnym czytaniem, na każdy dzień będzie podane postanowienie do dobrowolnego podjęcia. Modlitwa przemienia oblicze świata, więc módlmy się wspólnie! Jeśli chcesz dostawać rozważania na kolejne dni nowenny na maila, zapisz się na newsletter. Po zapisaniu się prosimy o potwierdzenie woli dostawania e-maili poprzez kliknięcie w link zawarty w wysłanej wiadomości. UWAGA! Maile mogą trafiać do folderu SPAM lub innego katalogu niż główne (np. w przypadku gmail – najczęściej do zakładki „Oferty”). Chcesz, aby inni modlili sięCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty – Stwórca całego świata – pamiętasz nieustannie o mnie, Swoim marnym stworzeniu, które wciąż się od Ciebie odwraca. Dla mnie cierpiałeś ogromne męki, aby móc na nowo zanieść mnie w ręce Ojca. Daj mi, proszę, łaskę uświęcenia, żeby wszystko, cokolwiek czynię było na Twoją chwałę. Święta Rito, ty znałaś moc nauczania twojego Oblubieńca, bo z niej czerpałaś siły do bycia Jego świadkiem. Pomóż mi otwierać się na Jego działanie i głosić Ewangelię wszystkim, do których mnie posyła. Naucz mnie otwartości na Słowo, które Bóg kieruje do mojej duszy, abym Je przyjmował i realizował całym sercem. Amen.Czytaj więcej