„To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” J 6, 58 Jezu, chlebem, który dajesz mi do jedzenia jest Twoje Ciało z posłuszeństwa wydane za mnie na śmierć. Często powtarzałeś, że Twoim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Tak bardzo zjednoczyłeś się z nią, że zostałeś do niej przybity gwoździami. W każdym momencie miałeś jednak możliwość wyboru. Sam oddałeś Swe życie za mnie. Daj mi oczy widzące ogrom tego daru i serce posłuszne Ojcu do końca. Święta Rito, gdy kończył się już czas twej ziemskiej pielgrzymki, poprosiłaś o pewne drobne znaki, aby nam ukazać jak wielką Miłością obdarzył cię Oblubieniec. Od tego momentu to właśnie róża jest twoim znakiem przez wszystkie pokolenia.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś przynosisz mi radość większą niż wszelki mój smutek czy ból. Ze śmierci prowadzisz mnie do pełni życia. Pomóż mi zobaczyć w Tobie mój jedyny ratunek i ucieszyć się Twoją Miłością. Ty dla mnie przyszedłeś na świat i podjąłeś dzieło zbawienia. Daj mi łaskę wdzięczności za wszystko, czym mnie obdarzasz. Święta Rito, ty żyłaś zawsze radością paschalną. Zabierz dziś wszystkie moje troski przed tron Pana i uproś łaskę wypełnienia mego serca Nim samym, abym już w nikim innym nie szukał pocieszenia ani wypełnienia. Amen.Czytaj więcej

„Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.” J 6, 57 Panie, udzielasz mi dziś daru takiej relacji jaką Ty masz z Ojcem. Nie chcesz być jedynie Bogiem dalekim, ale pragniesz uczestniczyć w każdej chwili mego życia, bo jestem Twoim ukochanym dzieckiem. Największym darem, jaki mi dajesz jest życie w Tobie. Nie bylejakie, szare czy monotonne, ale obficie wypełnione największą Miłością. Daj mi łaskę Jej dostrzegania. Święta Rito, twoje życie w klasztorze nie zawsze było usłane różami. Nigdy jednak nie zwątpiłaś w siłę Miłości, która wezwała cię na tą drogą. Pomóż mi zaufać tak całkowicie i bez stawiania granic. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa PanaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Twoje największe dzieła dokonują się w ciszy. Otul mnie dziś całunem Twego milczenia. Spraw, abym wchodząc w nie odkrywał spokój szabatu i odnajdywał na nowo pokój serca. Pomóż mi dziś zatrzymać się i zadziwić nad Twymi darami dla mnie, których wciąż dostaję nieprzeliczoną ilość. Święta Rito, ty byłaś przy Jezusie odkrywając Jego obecność w ciszy klasztornych murów. Naucz mnie trwać wtedy, gdy niczego nie słyszę i nie czuję. Uproś mi łaskę zwyczajnej wierności w tym co miłe Bogu. Amen.Czytaj więcej

„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” J 6, 56 Jezu, Ty Sam jesteś w każdym, kto karmi się Twoim Ciałem i pije Twoją Krew. Dostaję w ten sposób od Ciebie dar życia wiecznego, czyli pełni Twojej Obecności już na zawsze. Oddałeś całego Siebie w moje ręce. Niczego nie zostawiłeś dla Siebie. A jednocześnie włączasz mnie w Twoje mistyczne Ciało. Staję się tym, co spożywam, czyli Tobą samym. Daj mi, proszę, łaskę dostrzegania wielkości tego daru i odpowiadania na niego na Twój wzór – całym sercem. Święta Rito, ty jednoczyłaś się z Panem, nosząc na swoim czole znak Jego męki. Nie narzekałaś na ciężki los, jaki cię spotkał, ale w głębi serca żyłaś radością z bycia Jego ukochaną. Naucz mnie tak przeżywać to, czym mnie obdarzaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty każdego dnia umierasz za mnie. Nie ma niczego więcej, co mógłbyś oddać. Nie ma większej Miłości niż Twoja. Pomóż mi więc dziś szczególnie Jej zawierzyć i wiernie trwać pod Twoim krzyżem. Nawróć mnie całkowicie do Siebie, abym w Tobie szukał całkowitego sensu każdej chwili mego życia. Święta Rito, ty odpowiadałaś na wybranie Pana całym sercem, naucz mnie takiego zawierzenia, abym już nie poszukiwał siebie samego, ale jedynie Jezusa. Pomóż mi odnajdywać prawdziwe źródło wszystkiego w Jego Sercu przebitym dziś dla mnie. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy na tegoroczne czwartki ze św. Ritą – razem z s. Dorotą Kowalewską OSA i o. Markiem Donajem OSA zrealizowaliśmy je w formie krótkich filmów dzięki Panu Bogu i Stacji7. Kolejne odcinki będą ukazywać się od 9 lutego aż do 18 maja.Czytaj więcej

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” J 6, 51 Panie, Ty przyszedłeś od Ojca po to, aby mnie nakarmić. Wszystkie moje pragnienia, głód miłości pragniesz wypełnić Sobą samym. Chcesz mnie dziś nakarmić oddając za mnie Swoje życie. Nikt Cię do tego nie zmusza, robisz to, bo Sam tego pragniesz. Pomóż mi tak popatrzeć na Twoje Ciało w Eucharystii – jako na Ciebie samego, który karmisz mnie, Swoje dziecko tym, co masz najlepszego. Daj mi łaskę otwierania serca na Twą Obecność pod postaciami chleba i wina. Święta Rito, ty cała oddałaś się Oblubieńcowi w życiu zakonnym. Cierpliwie karmiłaś się Jego Ciałem czekając na ten moment, w którym będziesz mogła należećCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty ukochałeś mnie do końca. Oddałeś mi samego Siebie bez żadnych zastrzeżeń, granic. Niczego nie zostawiłeś Sobie. Codziennie dajesz mi Siebie w darze Eucharystii, ukrywając się pod tak prostymi postaciami chleba i wina. Pomóż mi odpowiadać na ten dar hojnym sercem. Daj łaskę powierzenia się Tobie bez reszty na Twój wzór i Twoje podobieństwo. Święta Rito, ty kochałaś swego Oblubieńca czystą miłością. Naucz mnie stawać się wiernym Bogu każdego dnia. Uproś mi łaskę serca rozpalonego największą Miłością mojego życia, aby już nigdy nie było zimne i obojętne na Jego obecność, ale pozwoliło się pobłogosławić, połamać i rozdać innym. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, zostałeś zupełnie zmiażdżony cierpieniem, które z miłości do mnie przyjąłeś w pokorze Serca. A ja tak często buntuję się na to, co mnie spotyka. Wystarczy mała niesprawiedliwość, a już zapominam o Tobie. Panie, proszę, naucz mnie cierpliwego przyjmowania tego, co trudne. Święta Rito, ty zawsze wiedziałaś, że Pan jest blisko ciebie – w każdym twoim bólu. Naucz mnie dostrzegać tę Jego dyskretną i świętą obecność, abym nigdy nie wątpił w Jego dobroć wobec mnie.  Zanieś przed Jego tron wszystkie moje troski, aby objął je Swoim spojrzeniem. Amen.Czytaj więcej