Wspomożenie wiernych, módl się za nami. „Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: “Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna.” Łk 17, 5-6 Panie, to Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Wiesz jak często mało jest we mnie wiary w Twoją moc. Dużo łatwiej jest mi powiedzieć, że wydarzenia w moim życiu są „Twoją wolą” niż prosić i wierzyć w cud. Moja wiara często jest dużo mniejsza niż ziarenko gorczycy. Proszę, udziel mi łaski zawierzenia Tobie całkowicie i oddania Ci wszelkich moich trosk. Ty jesteś wszechmocny – pomóż mi w to uwierzyć! Maryjo, Ty uwierzyłaś w słowa Anioła, wspomóż mnie swą matczyną troską i ucz ufać do końca. Święta Rito,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wypiłeś kielich cierpienia do dna, bo przyszedłeś służyć człowiekowi, który Ciebie skazał na śmierć. Ileż razy dziennie krzyżuję Cię swoimi małymi decyzjami o tym, że będę słuchał raczej swoich upodobań niż Twojego delikatnego głosu. Daj mi wrażliwość na każdy szept jaki do mnie wypowiadasz w Swoim Słowie i drugim człowieku. Święta Rito, ty przez wiele lat dźwigałaś ciężar cierpienia z wdzięcznością zamiast pretensji. Pokaż mi swoim życiem jak codziennie na nowo szukać Boga, który jest moją tarczą i schronieniem w trudnych chwilach. Wspomóż mnie twoją modlitwą. Amen.Czytaj więcej

Bramo niebieska, módl się za nami. „Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.” Rz 6, 5 Panie, tylko wtedy, gdy zapominam o sobie, przekraczam własne ego, przełamuję swoje stereotypy – mogę umierać z Tobą i w Tobie. Nie ma innej drogi prowadzącej do Twych umiłowanych Ramion, jak tylko ta – wyrzeczenie się siebie samego. Przybij mnie dziś do Twojego krzyża, abym cała swą wolą, umysłem, duszą i sercem mógł jednoczyć się z Tobą w umieraniu i powstawaniu z martwych. Maryjo, Ty zrezygnowałaś z Siebie zupełnie. Całkowicie oddałaś każdą chwilę Swego życia na służbę Panu. Ucz mnie takiego zawierzenia. Św. Rito, patronko ludzi cierpiących w trudnych sytuacjach, uproś mi łaskę cierpliwości w codziennym zmaganiu się z przeciwnościami. UczCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, pragnę dziś poznawać Twój zamysł wobec mnie. Daj mi, proszę otwarte serce i oczy, abym odkrywał Twoje łaski każdego dnia. To Ty jesteś pełnią wszystkiego. Ucz mnie zawierzenia Tobie we wszystkich trudnych sytuacjach, a szczególnie tej nadziei wbrew wszelkiej nadziei. Ty bądź dla mnie zawsze pierwszą i ostatnią deską ratunku. Święta Rito, moja najdroższa orędowniczko, tobie zawierzam wszystkie strapienia mego serca, potrzeby duchowe i materialne. A Ty, moja opiekunko, wysłuchaj moich próśb. Usuń z mego serca niedowierzanie Bożej dobroci i ucz mnie doceniać każdą łaskę, jakiej doznaję od Niego. Amen.Czytaj więcej

Różo duchowna, módl się za nami. „[Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor 12, 9 Panie, Ty wcale nie pragniesz, abym był mocny. Wtedy radziłbym sobie o własnych siłach. Jeśli jednak stanę się jak dziecko, które tak bardzo potrzebuje Ciebie, że samo z siebie niczego nie dokona – wtedy właśnie objawia się Twoja moc. I jest to nieogarnięta przez moje serce moc Miłości. Jezu, pomóż mi stać się takim małym i przyznać do własnej słabości, aby wśród mojej ciemności rozbłysła potęga Twojej Miłości. Maryjo, Ty byłaś słabą kobietą, która pozwoliła Bogu działać w Swym życiu. Ucz mnie takiej uległości Jego Słowu. Św. Rito, ty doświadczyłaś wieleCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie mój, jak bardzo jestem cenny w Twoich oczach! Kochasz mnie całego takim, jakim jestem i bronisz przed działaniem złego. Dziękuję Ci dziś za pieczęć Twego Ducha, którą odciskasz na moim sercu każdego dnia na nowo. Udzielaj mi codziennie pokarmu z Twego Słowa prawdy. Święta Rito, zwierciadło cierpliwości i postrachu złego ducha, zdrowie chorych i przykładzie wszystkich cnót, wysłuchaj moich próśb i pomóż mi dziś szczególnie doświadczać Bożej Obecności. Uproś mi łaskę ufności w Jego troskliwą opiekę nad każdym moim krokiem. Amen.  Czytaj więcej

Panno roztropna, módl się za nami. „Schronieniem dla ciebie tylko Bóg przedwieczny, On będzie cię osłaniał swym wieczystym ramieniem; będzie usuwał z twojej drogi wrogów i On będzie wydawał rozkazy niszczenia.” Pwt 33, 27 Jezu, tylko Twoje ramiona mogą być dla mnie prawdziwym schronieniem. Ty dbasz o mnie nawet wtedy, gdy wszyscy inni już dawno zapomnieli lub zawiedli. Usuwasz z mojej drogi te przeszkody, których nie umiałbym pokonać. Cokolwiek na mnie dopuszczasz – z pewnością nie przekracza to moich sił i możliwości. Panie, ucz mnie nie nakładać sobie samemu ciężarów, które stają się niemożliwe do uniesienia. Pomóż mi poprzestawać na moich drobnych, ale podjętych z Miłości, wyrzeczeniach. Maryjo, ucz mnie tej roztropności w codziennym życiu, abym potrafił rozeznać wolę Twego Syna w tych malutkich chwilach. Św. Rito, patronko życia roztropnego, ty zawszeCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, czasem czuję się tak bardzo samotny w głoszeniu Twojej Nowiny. Ale Ty nigdy mnie nie opuszczasz, zawsze wspierasz i wypełniasz pustkę, która została we mnie po odrzuceniu tego, co nie jest Tobą. Pomóż mi zaufać Ci, abym nie lękał się żyć radykalnie dla Ciebie. Święta Rito, niewiasto Ewangelii, ty niosłaś Słowo Pana wszędzie tam, gdzie Go brakowało. Weź moje potrzeby w swe dłonie i oddaj je Panu, abym bez przeszkód mógł Mu służyć. Wysłuchaj błagań mego strapionego serca i broń mojej duszy w przeciwnościach, jakie mnie spotykają. Amen.Czytaj więcej

Panno wierna, módl się za nami. „Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was.” Iz 43, 11-12 Tylko Ty, Panie, jesteś moim Bogiem. To Ty wybawiasz mnie z każdej opresji. To Ty za mnie umarłeś i dla mnie pokonałeś śmierć. Nikt inny tyle dla mnie nie zrobił. A ja wciąż próbuję uciec przed tą prawdą i szukam sobie innych bożków, które nie są w stanie wypełnić mnie do głębi. Tak trudno mi trwać przy Tobie, zwłaszcza w przeciwnościach. Zamiast znieść tą odrobinkę cierpienia dla Ciebie, odwracam wzrok w poszukiwaniu ulgi i natychmiastowego pocieszenia. Jezu, pomóż mi zrozumieć, że prawdziwie podnieść mnie możesz tylko Ty. Maryjo, Ty trwałaś wiernie nawet w tych chwilach, gdy niczego nie rozumiałaś, uprośCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często ukrywam swe prawdziwe intencje, bo wstydzę się ich. Tymczasem Ty czekasz aż przyniosę je do Ciebie. Tylko moc Krwi, którą za mnie przelałeś może oczyścić je wszystkie. Panie, nie pozwól mi zamykać się w swoich maskach, sztuczności, ale wyzwalaj mnie od tego fałszywego spojrzenia na siebie. Święta Rito, ty wymagałaś wiele przede wszystkim od siebie. Naucz mnie być bardziej pobłażliwym i miłosiernym dla wad innych ludzi a z cierpliwością powierzać Bogu również moje własne. Amen.Czytaj więcej