Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz wyprowadzić mnie na pustynię, gdzie będziesz w ciszy mówił do mego serca. Daj mi łaskę słuchania Twego głosu, abym nie zamykał się w sobie, ale był wciąż otwarty na Twoje natchnienia. Udziel mi daru wierności, niech Duch Święty wypełni moje serce tak, żebym nigdy nie chciał już od Ciebie odchodzić. Święta Rito, ty jesteś wciąż blisko Jezusa, aby z Jego Serca czerpać łaski nie tylko dla siebie, ale również dla tych, którzy cię o to proszą. Naucz mnie właśnie w Nim pokładać ufność i nadzieję na to, że wyrwie mnie z krainy grzechu i na nowo przywróci do prawdziwego życia. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś moją prawdziwą i jedyną radością. Usuwasz wszystkie troski Swoją łaską, którą wlewasz w moje niegodne serce. Oczyść mnie, abym potrafił żyć zgodnie z tchnieniem Twego Ducha. Niech nie łudzą mnie już kłamstwa tego świata, ale pociąga prawda Twego Słowa. Uchroń mnie od duchowej śmierci. Święta Rito, ty pokładałaś ufność jedynie w Panu. Wiedziałaś, że kocha on ludzi prostego serca. Uproś mi łaskę zupełnego oddania się Jemu, abym nie troszczył się zbytnio o doczesność, ale na pierwszym miejscu stawiał Boga i Jego wolę w moim życiu. Niech Jego jarzmo będzie moim pokrzepieniem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty widzisz ruiny mojej duszy i pragniesz je odbudować Swoją miłością. Uwolnij mnie z wszelkiej niewoli, w jaką dałem się wpędzić. Spraw, abym nie popadał wciąż na nowo w te same błędy. Oczyść moją duszę, zamień moje serce kamienne na serce z ciała. Daj mi łaskę ukochania tych, z którymi spotykam się na co dzień. Święta Rito, ty byłaś nieustannie otwarta na łaskę, jaką dawał ci Jezus, pozwalając Mu zupełnie przejąć kontrolę nad twoją codziennością. Naucz mnie takiej uległości wobec planu Boga. Niech stary człowiek, wciąż obecny w moim wnętrzu, przemieni się w nowe stworzenie, wypełnione całkowicie Duchem Świętym. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty czynisz mnie Swoim przyjacielem, pragnąc być zawsze blisko, nawet wtedy, gdy absorbuje mnie praca czy spotkania z drugim człowiekiem. Daj mi, proszę, łaskę takiej czujności duszy, abym potrafił nieustannie przebywać w Twojej nieustającej obecności. Moje serce jest Twoim sanktuarium – miejscem przebywania Boga – naucz mnie odkrywać Ciebie we mnie samym. Święta Rito, ty wierzyłaś Panu nie widząc Go fizycznie, lecz rozpoznając po codziennych znakach Jego opatrzności. Uproś mi dar takiej wiary, która nie potrzebuje mierzyć i ważyć, ale potrafi zawierzyć każdą chwilę życia Bogu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, otwórz moje uszy na Twoje Słowo. Spraw, abym słuchał Cię i wypełniał wszystko, co mi każesz ochoczym sercem. Niech Dobra Nowina będzie moim światłem na drodze, którą kroczę, abym pomimo potknięć i upadków wciąż na nowo podnosił się, mając przed oczami cel mojej wędrówki – Twoje miłujące ramiona. Święta Rito, ty pomagałaś poprzez swoją posługę w uzdrowieniu chorych, sparaliżowanych relacji między ludźmi. Naucz mnie być zwiastunem przebaczenia i pokoju pośród tych, z którymi żyję na co dzień. Uproś mi łaskę odwagi w czynieniu dobra, abym nie lękał się ludzkich opinii, ale troszczył się o to, by postępować tak, jak zrobiłby to Jezus. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dajesz mi każdego dnia w moim sercu odnajdywać dobro i na nim koncentrować moje wysiłki zamiast na złu, które wciąż wokół głośno krzyczy. Daj mi łaskę umiłowania ciszy, która pokaże prawdę mojej duszy w atmosferze Twej nieskończonej Miłości. Pomóż mi stanąć w pokorze i bez lęku wobec Twojego Majestatu. Święta Rito, ty często przebywałaś z Panem, a ten czas przynosił ci ukojenie w momentach wewnętrznych cierpień. Naucz mnie właśnie w Nim szukać wybawienia ze wszystkich problemów, jakie mnie spotykają. Niech dary Jego Ducha wspomagają mnie w codziennej duchowej walce. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nieustannie Swoją miłosierną ręką wyprowadzasz mnie z ciemności błędu. Pragniesz dla mnie szczęścia, abym nie tkwił już w bagnie grzechu. Proszę, wyrwij mnie z paszczy złego ducha, abym potrafił kochać Cię całym, niepodzielnym sercem. Daj mi łaskę całkowitego zawierzenia Twojemu działaniu, żebym już więcej Ci się nie opierał, ale przyjął Twoją wolę. Święta Rito, ty wiedziałaś, że jedyny ratunek pośród życiowych burz jest w Jezusie, który nigdy nie stracił panowania nad żadną chwilą twego istnienia. Naucz mnie wołać do Niego w chwilach trudnych i dzielić z Nim wszelkie radości. Niech Jego obecność będzie moim pokrzepieniem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty stoisz przy mnie w każdej chwili mego życia. Wzmacniasz moje wątłe siły mocą Twojej łaski. Pomagasz mi przejść przez trudne momenty, dając wytrwanie w Twoim Duchu. Prowadzisz przez ciemną dolinę. Pozwalasz dobrze ukończyć bieg każdego dnia, jeśli tylko wiernie słucham Twych natchnień. Strzeż mnie, Panie, bym Cię tylko nie opuszczał. Święta Rito, ty widziałaś w swoim Oblubieńcu przede wszystkim wybawiciela od zła grzechu, nienawiści, chęci odwetu. Wielokrotnie patrzyłaś w Jego oczy na Adoracji czy cichej nocnej modlitwie i nauczyłaś się od Niego tej łagodności serca oraz wybaczenia. Uproś i dla mnie taki dar. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś zanurzasz mnie w Swojej śmierci, abym mógł otrzymać od Ciebie nowe życie. Spraw, aby prawdziwie obumarło we mnie wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Niech każda chwila mojej codzienności od tego momentu będzie tylko na Twoją chwałę. Bądź moją tarczą i schronieniem w trudnych momentach, moim szczęściem w radości. Święta Rito, ty przyjmowałaś wszystkich, których Jezus ci przysyłał, często będąc rozjemcą w konfliktowych sytuacjach. Naucz mnie łagodzić napięcia rosnące w moim otoczeniu. Uproś mi łaskę bycia zwiastunem Bożego pokoju pośród tych, którzy go nie doznają. Wspomagaj mnie swoim wstawiennictwem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, z całego serca wołam do Ciebie o ulitowanie się nad moją słabością. Pochyl się dziś nade mną, abym potrafił Twoją mocą wstać z upadku, który wciąż przydarza mi się wielokrotnie każdego dnia. Naucz mnie patrzeć na Twoje powstawanie na drodze krzyżowej, abym umiał mimo przeciwności iść wciąż dalej – dokądkolwiek mnie wezwiesz.  Święta Rito, orędowniczko w sprawach trudnych, ty byłaś zawsze wierna Bogu i ufałaś w to, że potrafi On rozwiązać wszystkie zawiłe sytuacje twego życia. Uproś mi łaskę powierzania Bogu każdej mojej dolegliwości, aby ją uleczył. Niech moja uzdrowiona dusza będzie świadectwem miłości dla drugiego człowieka. Amen.Czytaj więcej