Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wciąż na nowo chcesz ofiarowywać mi wolność, którą tak łatwo tracę przez nieposłuszeństwo wobec Twoich natchnień. Naucz mnie jak na co dzień słuchać Twego Słowa, abym potrafił realizować Twoją wolę i odnaleźć prawdziwą miłość i szczęście, jakich dla mnie pragniesz. Święta Rito, ty przebaczyłaś tym którzy odwrócili się od ciebie zostawiając cię zupełnie samą w najtrudniejszych chwilach. Ten ból, dzięki Bożej łasce umiałaś jednak wykorzystać jako oręż  do walki ze złem i zwyciężyć je mocą przebaczenia. Uproś mi taką postawę serca. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, codziennie dajesz mi pełnię Swoich darów. Naucz mnie nie zapominać o tym jak wiele od Ciebie otrzymuję. Udziel mi ducha wdzięczności, abym potrafił błogosławić Cię każdą myślą, pragnieniem i czynem. Spraw, abym nie zważał na przeciwności, ale oddawał Ci siebie do Twojej zupełnej dyspozycji. Święta Rito, wciąż spotykały cię różne trudności ze strony najbliższych a mimo to nie poddawałaś się zgorzknieniu. Pokaż mi jak zachować nieustanną radość i pokój serca niezależnie od okoliczności. Uproś mi łaskę cierpliwego codziennego zbliżania się do Boga. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś uzdalniasz i wzywasz mnie do miłości wzajemnej. Naucz mnie kochać Ciebie i drugiego człowieka tak, abym potrafił przekraczać siebie. Ty bądź całym moim życiem i powstaniem z grobu grzechu, do którego codziennie ciągną mnie różne pokusy. Pomóż  mi je przezwyciężyć. Święta Rito, potężna orędowniczko w sprawach, które często już uznaję za beznadziejnie trudne, wspomóż mnie swoim wstawiennictwem u Boga. Zanieś wszystkie moje troski przed Boży tron i zanurz je w Sercu Jezusa. Pokaż mi jak przyjmować Jego wolę we wszystkim, co mnie spotyka. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Twoja obecność przemienia całą moją codzienność. Przy Tobie wszystko, co wydawało mi się niemożliwe, nagle staje się wykonalne. Ty każdy mój smutek i żal potrafisz przemienić w radość i pokój serca. Naucz mnie otwierać się na tak wielkie dary, abym umiał z wdzięcznością spoglądać w Twoje oblicze. Święta Rito, ty wielokrotnie doświadczałaś niesamowitego działania Pana w twoim monotonnym, szarym życiu. To Jego Miłość dodawała kolorytu każdej nawet najmniejszej chwili. Pokaż mi jak ukrywać się w Namiocie Spotkania jedynie z Nim, abym właśnie z Niego czerpał siłę do życia. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś łaskawy i miłosierny. Przygarniasz mnie do Swego Serca. Spraw, abym potrafił odpowiedzieć na Twą wielką dobroć. Niech Twoja obecność przemienia moją codzienność, abym każdą chwilę dnia przeżywał na Twoją większą chwałę. Dziękuję za to, że wciąż jesteś przy mnie. Święta Rito, ty potrafiłaś z każdej sytuacji wyciągnąć to, co najlepsze. Nie koncentrowałaś się nigdy na złu i nienawiści, ale potrafiłaś je przemienić siłą Bożej miłości. Naucz mnie takiej postawy, abym nie zapatrywał się w siebie, ale wciąż adorował Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie i drugim człowieku. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Twoja miłość jest tak ogromna, że wciąż – pomimo moich upadków i słabości – jestem Twoją dumą i ukochanym dzieckiem. Proszę, oczyść moje serce z bożków, które zajmują Twoje miejsce. Ulecz mnie z pychy, chęci niezależności i buntu, a uczyń Twoim pokornym i cichym uczniem, który będzie nieustannie słuchał i kierował się Słowem Bożym. Święta Rito, twoja wiara jak ziarno gorczycy wyrosła na wielkie drzewo ufności, które prowadziło innych do odkrywania Pana w ich codzienności. Naucz mnie cierpliwości w oczekiwaniu na łaskę Boga, który pragnie również mi objawić Swoje tajemnice. Niech każda moja modlitwa będzie odpowiedzią na to Jego pragnienie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tylko Ty potrafisz zaspokoić głód mego serca, nawet wtedy, gdy wydaje się, że Twoja łaska jest zbyt mała. Przypominaj mi wciąż o Twojej nieustannej trosce i wszechmocy, abym nie wątpił w Twą opatrzność. Dbasz o wszystkie me potrzeby posyłając mi Swego Ducha, który wlewa w me serce pokój. Święta Rito, ty żyłaś we wspólnocie z siostrami zachowując z nimi jedność Ducha i kochając je Miłością, jaką Bóg wlewał w twoje serce. Naucz mnie znosić siebie i innych w cierpliwości, pokorze i cichości. Spraw, abym realizował swoje powołanie tak, jak pragnie tego Pan, wszędzie niosąc Jego Słowo. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty widzisz jak często jestem grzeszny i na nowo powracam do tego, co chciałem opuścić z miłości do Ciebie. Zanurz mnie w Kielichu Twej Krwi i obmyj ze wszystkiego, co nie pozwala mi przylgnąć do Twego Serca z całej duszy. Daj mi siłę ducha łagodności, abym potrafił przyjąć Twoje Słowo. Święta Rito, moja nieustanna wstawienniczko przed tronem Najwyższego. Ty wypraszasz mi nie tylko potrzebne łaski, ale również uczysz jak stawać w pokorze przed Panem. Pokaż mi co oznacza żyć całkowicie dla Niego i nie opierać się na własnych siłach. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, pragnę każdego dnia umierać po to, byś Ty mógł żyć w moim sercu. Proszę, uwolnij mnie od dotychczasowych, grzesznych przyzwyczajeń i stwórz ze mnie nowego człowieka. Udziel mi tej niezwykłej łaski przyjmowania Twej miłości  z otwartą duszą, abym umiał chronić się codziennie w Twoich ranach. Święta Rito, ty trwałaś nieustannie w nauce Pana i przynosiłaś owoce swej niewzruszonej wiary w postaci nawróconych serc twych bliskich. Naucz mnie być prawdziwym świadkiem dobroci Ojca Niebieskiego, żeby moją jedyną troską było szerzenie Jego chwały i wszechmocy wśród tych, których spotykam. Amen.Czytaj więcej

„Jezus spojrzał z miłością na [młodzieńca] i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»” Mk 10, 21 Panie, Ty patrzysz z miłością na mnie i całe moje życie. Bardzo pragniesz, abym i ja umiała spojrzeć na siebie z perspektywy życia wiecznego – nieba, które chcesz mi ofiarować. A moim oczom i sercu wciąż tak trudno jest wznieść się ku górze. Stale znajduję coś, co przygniata mnie do ziemi. Pomóż mi to wszystko zostawić, porzucić to „bogactwo”, które zaburza Twój porządek rzeczy. Spojrzyj dziś na mnie z miłością. Święta Rito, ty przeszłaś już przez bramę śmierci do wiecznego przebywania z Panem. Uproś mi łaskę dostrzegania najważniejszych rzeczy w moim życiu i pozostawienia tych, które są mniej istotne.Czytaj więcej