Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz, abym nie tylko wyznawał wiarę w Ciebie swoimi słowami, ale przede wszystkim uczynkami wobec drugiego człowieka. Wypełnij moje serce taką miłością, aby chętnie rozdawała się każdemu potrzebującemu. Naucz mnie brać codzienny krzyż i nieść go z wdzięcznością i radością za wszystko, co otrzymuję. Niech Twoja obecność będzie mi osłodą w chwilach trudniejszych. Święta Rito, ty codziennie na spotkaniu modlitewnym spoglądałaś w twarz swego Oblubieńca, w której widziałaś odbicie niebiańskiego szczęścia. Uproś mi, proszę, odwagę kroczenia za Nim, dokądkolwiek mnie zaprowadzi tak, abym nie wstydził się przyznawać do Jego łaski. Amen.Czytaj więcej

„Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość.” PnP 8, 6 Panie, Twoja Miłość jest potężniejsza niż moja śmierć. Ty zwyciężyłeś Swoim Zmartwychwstaniem wszystkie moje upadki i grzechy. Pragnę, abyś dziś przytulił mnie szczególnie do Twego Miłosiernego Serca. Daj mi, proszę, być jak pieczęć, która będzie mocna Twoją mocą, a nie moimi wątłymi siłami. Ucz mnie takiego wytrwania, żebym umiał dochowywać Ci wierności nawet wtedy, gdy wydaje mi się, że fale śmierci już całkowicie mnie pochłaniają. Święta Rito, ty umierałaś mając nadzieję w Panu. Wiedziałaś, że Jego Miłość jest potężniejsza niż śmierć, choć pewnie nie przypuszczałaś nawet, że twoja przygoda dopiero się rozpoczyna. Dziękuję ci za to, że wstawiasz się codziennieCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz abym oceniał drugiego człowieka, ale bym patrzył jedynie w Twoje oczy. Wciąż błądzę w swoich myślach, kręcąc się wokół własnego serca. Pomóż mi uwolnić się z egoizmu, który nie pozwala mi prawdziwie kochać. Daj mi łaskę odrzucenia wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie, abym był ubogi w oczach świata, ale bogaty w Twoje dary. Święta Rito, ty szukałaś słów wieczności w Sercu Pana. Naucz mnie rozpoznawać Jego obecność w każdej chwili tego dnia. Wspomóż mnie swoim wstawiennictwem, abym podczas wytrwałej modlitwy uczył się patrzeć na świat spojrzeniem samego Boga. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy na tegoroczne czwartki ze św. Ritą. Dlaczego wspominamy dziś świętą, która żyła ponad pięć wieków temu? Czy jej ciche istnienie wśród codziennych obowiązków matki, wdowy, siostry zakonnej miało rzeczywiście aż takie znaczenie?Czytaj więcej

„Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje.” Łk 7, 47 Jezu, Ty odpuszczasz wszystkie moje grzechy. Bierzesz w Swoje Dłonie wszystko, co przynoszę do Ciebie i troszczysz się o całe moje życie. Dzięki temu mogę codziennie doświadczać ogromu Twego Miłosierdzia. Im więcej odpuszczasz mi grzechów, tym bardziej dostrzegam darmowość Twojej łaski i Miłości. Jesteś przy mnie niezależnie od tego, jak bardzo w życiu pobłądzę. Prowadź mnie dziś w samo centrum Twego miłującego Serca i pomóż doświadczyć Ciebie samego. Święta Rito, ty ukochałaś Pana całym swym sercem, wszystkimi siłami, całą swoją wolą i każdym pragnieniem. Byłaś grzesznikiem, jak każdy z nas i wiedziałaś, jak wiele Jezus darował również tobie, biorąc twe słabości na Siebie. PomóżCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś wzywasz mnie do szczególnie trudnego zadania – zapanowania nad własnym językiem. Tobie oddaję każde wypowiedziane tego dnia słowo, każdą myśl, jaka urodzi się w moim sercu i każde nawet najmniejsze pragnienie. Proszę Cię, niech będą zgodne z Twoją wolą, aby moja mowa była pożyteczna dla mnie i drugiego człowieka. Święta Rito, ty patrzyłaś na świat oczami Jezusa, bo często przebywałaś na rozmowie z Nim i wsłuchiwałaś się w Jego głos. Naucz mnie powściągliwości w mówieniu i hojności w słuchaniu, abym otwierał wciąż na nowo swoje serce na Słowo Boże. Pokazuj mi jak być dobrym dla drugiego człowieka. Amen.Czytaj więcej

„Jezus spojrzał z miłością na niego…” Mk 10, 21a Panie, dziś przychodzę do Ciebie, a Ty patrzysz na mnie z ogromną miłością. Wystarczy tylko bym podniósł swój wzrok i spojrzał w Twoje oczy. Daj mi taką moc i odwagę, abym mógł dostrzec Twoją miłość, troskę i zrozumienie. Udziel mi tego przekonania, że jestem jeden, jedyny dla Ciebie w tym momencie. Daj mi łaskę bycia jedynie Twoim i wpuszczenia Cię na nowo do swojego życia. Pragnę oddać Tobie wszystko – całego siebie i skarby swego serca. Święta Rito, tak bardzo ukochałaś swego Oblubieńca, że w spojrzeniu wzajemnej miłości podzielił się On z tobą jednym ze swoich skarbów – otrzymałaś stygmat ciernia z Jego korony. Przyjaciółko Pana, pomóż mi dźwigać moje codzienne cierpienie bez utyskiwania na nie. Naucz mnie odkrywać w nim prawdziwy skarb pełen tajemnicy.Czytaj więcej

Mój obecnie 3,5-letni synek przez długi czas nie mógł zacząć mówić. Wraz z mężem i całą rodziną bardzo niepokoiliśmy się o jego prawidłowy rozwój. Wczesnym latem ubiegłego roku zaczęłam modlić się do św. Rity o dar mowy dla synka. Modliłam się zarówno modlitwą do Niej odmawianą w sprawach trudnych i beznadziejnych, jak i nowenną. Po kilku tygodniach, kiedy synek miał mniej więcej 2 lata i 10 miesięcy, pojawiła się u niego mowa – najpierw pojedyncze wyrazy, a wkrótce później całe zdania. Dziś synek mówi już bardzo ładnie, ma bogaty zasób słownictwa, a ja nie przestaję polecać go św. Ricie, żeby dalej wspierała go w prawidłowym rozwoju. Gorąco zachęcam wszystkich, żeby modlili się do tej świętej – modlitwa do Niej naprawdę ma wielką moc. Katarzyna Dodaj swoje podziękowanie lub świadectwo Doświadczyłeś (doświadczyłaś)Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko Ty jesteś źródłem prawdziwego dobra, jakie do mnie przychodzi. Twoja łaska obmywa moje serce ze wszystkiego, co jeszcze nie pozwala mi być blisko Ciebie. Daj mi, proszę, męstwo opierania się pokusie, abym nie upadał tak często, a jeśli upadnę – abym podnosił się szybko nadal poszukując Ciebie ze wszystkich sił. Święta Rito, ty chętnie przyjmowałaś pouczenia od swego Oblubieńca, szczególnie wtedy, gdy w twoim życiu mnożyły się niepokoje. Naucz mnie w Nim poszukiwać jedynej ostoi, która przynosi orzeźwiającą pociechę w chwilach trudnych. Pomóż mi swoim wstawiennictwem, abym każdego dnia starał się zachowywać i wypełniać prawo miłości. Amen.Czytaj więcej

„Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go” Oz 11, 4 Jezu, przywiązałeś moje serce do Swojego mocą łaski. Nie łączy nas jedynie powinność, obowiązek, Prawo, ale przede wszystkim darmowa i całkowita Miłość. Codziennie na nowo ścigasz mnie Swoją łaską, bo pragniesz dać mi to, co masz najlepszego – samego Siebie. Udziel mi możliwości takiej odpowiedzi na Twój dar, aby nasza relacja była świętą, wzajemną wymianą Miłości. Święta Rito, ty cała oddałaś się Oblubieńcowi w życiu zakonnym. Po wielu latach oczekiwania mogłaś w końcu bez ograniczeń spotykać się z Nim na modlitwie. Nie wstąpiłaś do klasztoru z powodu cierpienia, utraty najbliższych czy rozczarowania życiem, ale z powoduCzytaj więcej