Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty zostałeś ze mną w darze Eucharystii. Codziennie czekasz aż znajdę choć chwilę na spotkanie z Tobą. Ucz mnie takiej cierpliwości w oczekiwaniu na Twoją łaskę. Udziel mi daru posłuszeństwa Twoim natchnieniom, które delikatnie posyłasz do mego serca. Święta Rito, Twoje życie było całkowitym wypełnieniem Prawa danego przez Pana. W zupełnym posłuszeństwie zjednoczyłaś swoją wolę z pragnieniami Jego Serca. W pokorze i ubóstwie zawierzyłaś każdą swoją chwilę Jego miłosiernej Miłości. Pomóż i mi w mojej codzienności odkrywać Boży plan dla mojego życia i jednoczyć moje pragnienia z Jego zamysłami. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tylko Ty jesteś moją drogą, prawdą i życiem. Daj mi łaskę stawania w pokorze przed Tobą i odkrywania nawet najbardziej niegodziwych motywacji. Oczyszczaj dziś moje serce ogniem Twojej Miłości. Spraw, abym każdą chwilę tego dnia potrafił oddać Tobie. Prowadź mnie Swoimi ścieżkami. Święta Rito, ty nie troszczyłaś się zbytnio o doczesność całą swą ufność pokładając w łasce Bożej. Uproś mi dar takiego zawierzenia, abym nie chełpił się swoimi planami, ale potrafił w każdej chwili odkrywać plan Pana. Naucz mnie podejmowania Jego woli. Amen.Czytaj więcej

W święto patronalne naszej świętej Rity pomódlmy się modlitwą odmawianą w Sanktuarium Cascia – w duchowej jedności z Siostrami Augustiankami w Cascia: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalona, o święta Rito z Cascii, za Twoją wierność obietnicom chrztu świętego. Wstawiaj się za nami, abyśmy z radością i wiernie realizowali nasze powołanie do świętości, zwyciężając zło dobrem.  Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o święta Rito, za Twoje umiłowanie modlitwy. Pomagaj nam, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem, ponieważ bez Niego nic uczynić nie możemy i tylko w Jego imieniu i naśladując Go możemy być zbawieni. Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o Święta przebaczenia, za Twoją stałość i odwagę, którą ukazałaś w najtragiczniejszych momentach Twego życia oraz za wspaniałość przebaczenia. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy przezwyciężali uprzedzenia i lęki oraz wierzyli w zwycięstwo miłości nawet w beznadziejnych sytuacjach. Chwała Ojcu…Czytaj więcej

Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała Ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał Twój Boski Oblubieniec wsławić Cię także na ziemi. Toteż zaraz po śmierci, zdziałał za Twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i z bliska tłumnie cisnęli się do Twego grobu, ogłaszając Cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który Cię również ogłosił świętą. Odtąd chwała Twa szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną “Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych i Świętą od spraw trudnych”. O pełna chwały Rito! Zlituj się nad nami. Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa PanaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś Panem rzeczy niemożliwych. Twoje Słowo wlewa nadzieję tam, gdzie wydaje się, że już jej nie ma. Daj mi łaskę ufności Tobie, abym przyjmował to, co masz dla mnie i potrafił ucieszyć się nawet najmniejszym darem. Pomóż mi oderwać wzrok od moich ciągłych problemów, abym umiał spojrzeć na nie tak jak Ty. Święta Rito, ufam tobie i zawierzam w twoje ręce każdą chwilę mego życia. Weź je wszystkie i zanieś w swoim sercu do Pana. Ty wciąż wnosisz miłość, przebaczenie i nadzieję tam, gdzie jest tylko pustka i rozczarowanie. Uproś mi łaskę, o którą cię teraz bardzo proszę i naucz mnie kochać Pana całą duszą. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie Jezu, Ty jesteś źródłem każdej mojej radości i łaski, której doznaję. Pomóż mi każde Słowo, które mi dajesz przechowywać jak Twoja Matka – w moim sercu. Otwieraj mnie na działanie i dary Twego Ducha, abym wciąż na nowo trwał w oczekiwaniu na Jego działanie i odpowiadał na nie z całą gotowością. Święta Rito, potężna orędowniczko, Ty jesteś blisko mnie podczas każdego mojego utrapienia. Módl się do Pana o pełne nawrócenie mojego serca, abym całkowicie umiał poddać się Jego woli tak, jak Ty to umiałaś. Święta Rito, naucz mnie tak kochać bezwarunkowo i taką Miłość przyjmować. Amen.Czytaj więcej

Boski Twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc Cię bardziej uświęcić i uczynić podobną do Siebie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata Twego życia ciężką chorobą. Zostawiłaś nam  wspaniały przykład poddania się woli Bożej i cierpliwości. Przykrą tylko była dla Ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego. Cóż się stanie z nami w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znieść spokojnie żadnej choroby? Miej litość nad nami, o święta Rito! Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. V.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie Jezu, w Swoim przebitym Sercu ukazujesz mi dziś pełnię Twej miłości. Dbasz o mnie nawet bardziej niż ja sam. Jesteś wciąż blisko mnie. Naucz mnie zdawać się na Twoją wolę i Tobie do końca zaufać. Pragnę powierzyć Ci dziś wszystkie moje troski, przyjmij je i przemień Swoją łaską. Święta Rito, która wciąż na nowo doświadczałaś tej szczególnej Obecności, pomóż mi przyjmować moją codzienność oraz przebaczać tym, którzy mnie zranili. Ty również – na wzór Boskiego Mistrza – doświadczałaś bólu przebitego serca, chroń mnie przed zranieniami i wyproś łaskę uzdrowienia tych, które miały miejsce w przeszłości. Amen.Czytaj więcej

Święta Rito, Ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę Twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił Cię cudownie w czoło cierniem Swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę. My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, smucimy się i narzekamy. O święta Rito uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy, przez modlitwę i poddanie się woli Bożej, stali się godnymi wraz z Tobą radować się w wieczności. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. V. NaznaczyłeśCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz przede wszystkim obdarować mnie Swoją Miłością i chcesz, abym odpowiadał na Nią całą swą duszą. Rozpal dziś na nowo moje serce do poszukiwania Ciebie w każdej chwili dnia. Daj mi łaskę błogosławienia Ciebie za wszystko, co mnie spotyka. Święta Rito, ty wiernie słuchałaś Słowa Pana na modlitwie. Ono otwierało twe serce na prawdziwą Miłość. Naucz mnie kochać Boga całym moim sercem, duszą, umysłem i wszystkimi siłami. Bądź ze mną w każdym moim utrapieniu i wskazuj ścieżki wierności, po których prowadzi mnie Bóg. Amen.Czytaj więcej