Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś szczególnie dajesz mi Swoją Matkę, która nieustannie towarzyszy mojej drodze wiary. Za Jej przyczyną proszę Cię o nieustanny wzrost mojej małej miłości do Ciebie. Naucz mnie uwielbiać Cię za wszystko, co mnie spotyka, aby każda chwila mego życia była oddawaniem Tobie największej chwały. Święta Rito, ty nie lękałaś się trudnego życia, bo wiedziałaś, że Jezus zawsze jest przy tobie. Uproś mi łaskę pewnego oparcia się na Jego Słowie, abym przyjmował dar Ducha Świętego, którym On chce mnie dziś osłonić. Pokaż mi jak zgadzać się na Jego wolę w każdej chwili dnia, która zostanie mi dziś ofiarowana. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak często wołam do Ciebie, a moje prośby wydają się pozostawać bez odpowiedzi. Daj mi łaskę wyciszenia wszystkiego co jest dookoła, abym potrafił wsłuchać się w Twoje milczenie, w którym słychać bicie kochającego mnie Serca. Pomóż mi wyzbyć się pretensji do Ciebie i siebie samego, aby służyć Ci w pełnej wolności. Święta Rito, ty codziennie rozpalałaś w sobie na nowo charyzmaty, jakimi obdarzał cię Pan, poprzez nieustającą modlitwę. Naucz mnie wciąż przebywać w obecności Boga, abym potrafił uczestniczyć w trudach i przeciwnościach znoszonych przez wzgląd na Jego Imię. Wyproś mi dar wytrwałości i męstwa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, mimo najlepszych chęci, wciąż zdarza mi się składać ofiary różnym bożkom zamiast Tobie. Codziennie ulegam pożądliwościom, z którymi walczę mocą Twej łaski. Daj mi prostotę ducha, abym potrafił wszystkie moje starania złożyć w Twoim Sercu. Naucz mnie liczyć przede wszystkim na Twoją moc, a nie własne siły. Święta Rito, ty całe życie pozostałaś cicha i pokorna sercem. Pokaż mi jak kroczyć za Jezusem nawet wtedy, gdy inni nadużywają mojej dobroci. Uproś mi dar pokoju serca w takich sytuacjach, abym potrafił ofiarować to Bogu jako zadośćuczynienie za moje niewierności. Naucz mnie cieszyć się prawdziwymi wartościami w miejsce namiastek. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak często zapominam o Tobie pomimo Twej dobroci i nieskończonej Miłości, jaką nieustannie mnie obdarzasz. Wciąż odnajduję w swym sercu bożki, które stawiam na pierwszym miejscu zamiast Ciebie. Pomóż mi, proszę odrzucić tę obłudę i daj siły do zupełnego nawrócenia, aby nic nie przysłaniało mi Ciebie samego. Święta Rito, posłuszna siostro zakonna, która przez piętnaście lat w cichości niosłaś stygmat ciernia na czole, naucz mnie tej cierpliwości, abym ciągle na nowo powstawał z każdego upadku. Uproś mi łaskę wsłuchiwania się w Boży głos, który codziennie wybrzmiewa dookoła w wielu wydarzeniach, spotkaniach, w liturgii. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wciąż posyłasz do mnie świadków Twej Ewangelii, aby głosili mi Dobrą Nowinę o nieskończonej Miłości Boga. Otwórz moje uszy na każdy okruszek Twojego Słowa, aby wydawało w moim sercu plon stokrotny. Spraw, abym porzucił wszelkie ludzkie zabezpieczenia, opierając się jedynie na Twojej obecności i dobroci. Święta Rito, ty z radością służyłaś Jezusowi przez całe swoje doczesne życie, niezależnie od okoliczności. Naucz mnie rezygnować ze swoich planów ufając w mądrość Bożą. Pokaż mi jak odkrywać Jego królestwo w ludziach, których codziennie spotykam. Uproś mi łaskę prawdziwego szczęścia i pokoju serca. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dajesz mi nieustannie ogromny dar w postaci mojego towarzysza – anioła stróża, który jest tak cichy i pokorny, że często zapominam o jego obecności. Spraw, abym umiał dostrzegać jego troskliwą opiekę każdego dnia w wielu wydarzeniach codzienności. Naucz mnie być posłusznym jego słowom. Święta Rito, pokorna służebnico Pana, ty pozostałaś mała i niezauważona dla świata do końca swoich dni. Osamotniona leżałaś w zakonnej celi, w której spotykałaś się z Oblubieńcem. Uproś mi łaskę takiej cichości życia, abym nie zabiegał o to, co wielkie, ale potrafił w swym ubóstwie stanąć z pustymi rękami przed Bogiem. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, dziś chce stanąć przed Tobą jak dziecko – z pustymi rękami i sercem wypełnionym ufnością, wszystkiego oczekując jedynie od Ciebie. Daj mi łaskę takiej pokory, aby pycha, która tak często mnie kusi, nie zwyciężała nade mną w chwilach słabości. Wypełnij moją duszę Swoją łaską, aby ci, z którymi się spotkam pytali mnie o Ciebie. Święta Rito, orędowniczko w sprawach trudnych, ty byłaś świadkiem Jezusa nawet w chwilach po ludzku beznadziejnych. Naucz mnie takiego zawierzenia Mu, żebym każdym moim uczynkiem nie przesłaniał Go, ale prowadził bliźnich do odkrywania Jego obecności. Pokaż mi jak stawać się coraz mniejszym. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz, żebym kochał przede wszystkim Ciebie. Spraw, aby nic stworzonego nie przesłaniało mi Twego Miłosiernego Serca. Naucz mnie odkrywać w Tobie jedyne źródło wszystkiego, co dobre w moim życiu. Udziel mi łaski pokory, abym stając w prawdzie przed Tobą nie szukał siebie, a jedynie Twojej obecności. Święta Rito, ty nie dbałaś przede wszystkim o swoje własne interesy, ale o dobro drugiego człowieka. Wiedziałaś bowiem jak bardzo Bóg umiłował ciebie i tym wybraniem przez Najwyższego dzieliłaś się z bliźnimi. Uproś mi łaskę prawdziwego dziecięctwa, abym we wszystkim należał jedynie do Pana. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, choć nie chcę Cię ranić, wciąż na nowo sprawiam Ci ból jeśli nie przyjmuję Twej łaski. Ty jednak nieustannie okazujesz mi Swoją Miłość przez to, że wybaczasz mi moje przewinienia względem Ciebie i drugiego człowieka. Daj mi, proszę, dar miłosiernego serca, abym i ja potrafił całkowicie przebaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili. Święta Rito, twój Oblubieniec stał się ubogim dla ciebie, aby Swoim ubóstwem ciebie ubogacić. Uproś mi łaskę, abym umiał tak jak On, dzielić się z potrzebującymi tym, co posiadam. Naucz mnie jak nieść łagodność, wierność, zrozumienie wszystkim, których spotykam na mojej codziennej drodze. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, swoim Zmartwychwstaniem zwyciężyłeś wszystkie ciemności, jakie pojawiają się w moim życiu. Spraw, abym potrafił dostrzegać blask Twego przychodzenia do mnie w każdej chwili codziennej szarości. Odmieniaj, proszę, moje serce, by nieustannie zbliżało się do Ciebie – swojej jedynej opoki i najlepszego Pasterza.  Święta Rito, ty każdego dnia cieszyłaś się bliską obecnością swego Oblubieńca wciąż na nowo zawierzając Mu każdą chwilę, jaka cię spotkała. Uproś mi dar uwolnienia od wszelkiego lęku przed przyszłością, który tak często potrafi mnie paraliżować. Naucz mnie powierzać wszystko miłosiernemu Sercu Pana. Amen.Czytaj więcej