Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, daj mi wytrwać w Twojej nauce niezależnie od okoliczności, które mnie otaczają. Daj mi łaskę trwania w jedności ze wszystkimi braćmi i siostrami, którzy są blisko. Ty wybrałeś mnie do niezniszczalnego dziedzictwa, jakie przewidziałeś w Królestwie Ojca. Pomóż mi radować się Twoim zmartwychwstaniem pomimo smutku, który wdziera się do mego serca z każdej strony. Święta Rito, ty ukrywałaś się w trudnych momentach w ranach Chrystusa nigdy nie wątpiąc w moc Jego łaski. Uproś mi dar błogosławieństwa, abym miał w sobie życie w imię Jezusa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz przede wszystkim nawrócenia mojego serca, zgładzenia wszystkich moich grzechów i zaniedbań wobec Ciebie. Nie tylko chcesz mi je wybaczyć, ale wrzucić w otchłań morza Twego Miłosierdzia. Proszę, daj mi skruchę serca, żebym potrafił przyznać się do tego, co jest jeszcze złe w moim myśleniu i postępowaniu. Święta Rito, ty nie lękałaś się świadczyć o miłości, jaką obdarzył cię Jezus Chrystus. To ona dała ci siłę do przebaczenia wrogom, wytrwania w bólu po stracie najbliższych czy spędzenia ostatnich lat życia w samotności. Naucz mnie przyjmowania tych wielkich łask, jakie chce mi dać Bóg. Amen.Czytaj więcej

„To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” J 6, 58 Jezu, chlebem, który dajesz mi do jedzenia jest Twoje Ciało z posłuszeństwa wydane za mnie na śmierć. Często powtarzałeś, że Twoim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Tak bardzo zjednoczyłeś się z nią, że zostałeś do niej przybity gwoździami. W każdym momencie miałeś jednak możliwość wyboru. Sam oddałeś Swe życie za mnie. Daj mi oczy widzące ogrom tego daru i serce posłuszne Ojcu do końca. Święta Rito, gdy kończył się już czas twej ziemskiej pielgrzymki, poprosiłaś o pewne drobne znaki, aby nam ukazać jak wielką Miłością obdarzył cię Oblubieniec. Od tego momentu to właśnie róża jest twoim znakiem przez wszystkie pokolenia. Uproś mi łaskę byciaCzytaj więcej

„Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.” J 6, 57 Panie, udzielasz mi dziś daru takiej relacji jaką Ty masz z Ojcem. Nie chcesz być jedynie Bogiem dalekim, ale pragniesz uczestniczyć w każdej chwili mego życia, bo jestem Twoim ukochanym dzieckiem. Największym darem, jaki mi dajesz jest życie w Tobie. Nie bylejakie, szare czy monotonne, ale obficie wypełnione największą Miłością. Daj mi łaskę Jej dostrzegania. Święta Rito, twoje życie w klasztorze nie zawsze było usłane różami. Nigdy jednak nie zwątpiłaś w siłę Miłości, która wezwała cię na tą drogą. Pomóż mi zaufać tak całkowicie i bez stawiania granic. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. NaznaczyłeśCzytaj więcej

„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” J 6, 56 Jezu, Ty Sam jesteś w każdym, kto karmi się Twoim Ciałem i pije Twoją Krew. Dostaję w ten sposób od Ciebie dar życia wiecznego, czyli pełni Twojej Obecności już na zawsze. Oddałeś całego Siebie w moje ręce. Niczego nie zostawiłeś dla Siebie. A jednocześnie włączasz mnie w Twoje mistyczne Ciało. Staję się tym, co spożywam, czyli Tobą samym. Daj mi, proszę, łaskę dostrzegania wielkości tego daru i odpowiadania na niego na Twój wzór – całym sercem. Święta Rito, ty jednoczyłaś się z Panem, nosząc na swoim czole znak Jego męki. Nie narzekałaś na ciężki los, jaki cię spotkał, ale w głębi serca żyłaś radością z bycia Jego ukochaną. Naucz mnie tak przeżywać to, czym mnie obdarza dobry Bóg. Potężna orędowniczko w sprawachCzytaj więcej

św. Rita przy studni

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” J 6, 51 Panie, Ty przyszedłeś od Ojca po to, aby mnie nakarmić. Wszystkie moje pragnienia, głód miłości pragniesz wypełnić Sobą samym. Chcesz mnie dziś nakarmić oddając za mnie Swoje życie. Nikt Cię do tego nie zmusza, robisz to, bo Sam tego pragniesz. Pomóż mi tak popatrzeć na Twoje Ciało w Eucharystii – jako na Ciebie samego, który karmisz mnie, Swoje dziecko tym, co masz najlepszego. Daj mi łaskę otwierania serca na Twą Obecność pod postaciami chleba i wina. Święta Rito, ty cała oddałaś się Oblubieńcowi w życiu zakonnym. Cierpliwie karmiłaś się Jego Ciałem czekając na ten moment, w którym będziesz mogła należeć już tylko do Niego. Naucz mnie takiego oczekiwania, abymCzytaj więcej

„Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.” J 6, 37b-38 Panie, Ty nigdy nie zostawisz mnie samego i nie odrzucisz. Przyszedłeś właśnie po to, aby odnaleźć mnie w gąszczu codzienności, w który się zaplątałem. Uczysz, co oznacza pełnienie woli Ojca, który posyła mnie wciąż w nową rzeczywistość. Pomóż mi ją odkrywać w każdej chwili i na nowo przychodzić do Ciebie, gdy tylko stracę Cię z oczu. Daj mi nowe spojrzenie na to, co mnie otacza. Święta Rito, ty świadczyłaś o obecności Jezusa w trudnej dla ciebie codzienności. W cierpieniu po utracie męża i dzieci nigdy nie poddałaś się całkowitej rozpaczy. Uproś mi łaskę posłuszeństwa woli Ojca, choćby była dla mnie trudna. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa PanaCzytaj więcej

„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu” J 6, 32-33 Jezu, dziś przychodzę do Ciebie z pytaniem o znaki, jakie zdziałasz w moim życiu. A przecież to Ty jesteś jedynym i prawdziwym znakiem, który daje mi pełnię życia. Dla mnie przyszedłeś na ten świat, przyjmując ludzką naturę. Pomóż mi odkrywać codziennie wielkość tego daru i być wdzięcznym Ojcu za dar Twej obecności. Daj mi łaskę Twego spojrzenia. Święta Rito, ty zawsze wiedziałaś, gdzie jest źródło siły do życia. Ukazywałaś je również wszystkim swoim bliskim. Naucz mnie być takim znakiem dla innych, aby widzieli we mnie blask Zmartwychwstałego Jezusa. Uproś mi łaskę karmienia siebie i moich bliskich tym chlebem, który otrzymaliśmy od Ojca. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań megoCzytaj więcej

„Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” J 6, 29 Panie, Ty chcesz, abym po prostu uwierzył w Ciebie i Tobie zaufał. Po to przyszedłeś na świat, aby przekonać mnie o dobroci i miłości Ojca. Posłany – odpowiedziałeś na wezwanie całym Sercem. Naucz mnie takiego posłuszeństwa Twojej woli, abym bez wątpliwości podejmował to, co dla mnie zamierzyłeś. Przymnóż mi wiary w Ciebie samego. Święta Rito, ty już od najwcześniejszej młodości zawierzyłaś Jezusowi całym swoim sercem. Z twojego trwania przy Nim wyrastała twa gotowość do pełnienia woli Ojca, wyrażająca się choćby w pragnieniu rodziców, abyś wyszła za mąż. Pomimo, iż nie zgadzało się to z tym, co czułaś wewnętrznie, bez wahania poszłaś tą drogą. Uproś mi łaskę takiej uległości Bogu. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzoCzytaj więcej

„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy” J 6, 27 Jezu, jak często całą moją troskę codzienną wypełnia to, co nie daje mi prawdziwego życia. Wciąż zabiegam o rzeczy, które dają mi jedynie małe chwile wytchnienia, satysfakcji. One są moją ucieczką od Ciebie. Pomóż mi dziś odkryć prawdziwe źródło mego lęku. Daj mi łaskę poznania głębi mego serca, abym dostrzegł to, dlaczego tak łatwo rezygnuję z tego, co Ty pragniesz mi podarować. Święta Rito, w domu rodzinnym miałaś również wiele zajęć koło domu, w rodzinie, a jednak zawsze pamiętałaś o Tym, Który jest najważniejszy. Uczyłaś się rozpoznawać znaki Jego obecności w codziennym życiu i dbałaś o to, by zawsze mieć czas na spotkanie z Nim. Uproś mi dar takiej roztropności, abym umiał dbać o to, co Najważniejsze. Potężna orędowniczkoCzytaj więcej