Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, proszę, daj mi wreszcie przejrzeć i zobaczyć własne nieprawości w świetle Twojej prawdy i miłości. Nawróć mnie zupełnie do siebie, abym już nie błądził i nie poszukiwał bożków, którymi będę próbował zapełnić serce zamiast oczyścić je i oddać Tobie na własność. Proszę, daj mi wiarę w każde Słowo, które kierujesz do mnie, żeby opowiedzieć mi o Swojej trosce. Święta Rito, ty każdego dnia rozważałaś w głębi duszy przesłanie Dobrej Nowiny, jaką karmił cię Oblubieniec. Wierzyłaś, że wszystko jest możliwe, jeśli nie pozwolisz zabrać sobie nadziei. Naucz mnie takiej ufności w dobroć Stworzyciela, abym przestał w nią wątpić. Amen.Czytaj więcej

„Z miłości przeznaczył nas dla Siebie” Ef 1, 5 Panie, już od początku przeznaczyłeś mnie do miłości. W samym momencie stworzenia dałeś mi wszystko, co jest potrzebne do tego, abym umiał odpowiedzieć na Twój dar. Nic mniejszego od Twojej nieskończonej Miłości nie zdoła mnie napełnić ani nasycić. Niezależnie od mojej życiowej drogi – pierwsze i najważniejsze powołanie to bycie blisko Twego Serca. Skoro mnie do tego wzywasz, to uzdalniasz mnie do ufnej odpowiedzi na Twój głos. Otwórz moje uszy, abym uważnie słuchał tego cichego wołania w sercu. Święta Rito, ty całą duszą odpowiedziałaś na ten miłosny głos Oblubieńca. Mimo, że wola twoich rodziców zdawała się krzyżować Boże plany, zachowałaś w sobie Miłość do Pana jako tą najważniejszą i na pierwszym miejscu. To z Niej uczyłaś się kochać swojego męża i dzieci. Pomóż mi w pokorze przyjśćCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś uzdalniasz mnie do wychwalania Twego Miłosierdzia, które ogarnia każdą chwilę mojego istnienia. Daj mi, proszę, łaskę, abym nie tylko innym głosił Twoją dobroć i uwolnienie z więzów, ale również sam doświadczał mocy Twojej Miłości. Pomóż mi zaufać Ci bezgranicznie i zaradź wszelkim brakom mojej wiary.  Święta Rito, ty nigdy nie czyniłaś zbędnych zabezpieczeń, ale w całości opierałaś się na swoim Oblubieńcu. Naucz mnie pokładać w Nim nadzieję szczególnie wtedy, gdy nadchodzi moment cierpienia lub smutku. Uproś mi dar mężnego wytrwania przy Jego Sercu. Amen.Czytaj więcej

„Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść.” Jr 20, 7a Panie, Ty mnie codziennie poszukujesz Swoim Słowem, działaniem, natchnieniem. Wciąż na nowo odnajdujesz mnie pośród zawiłości tego świata i pociągasz Swą łaską, bo pragniesz dać mi szczęście bez miary. Ty najlepiej wiesz, że nic i nikt inny nie wypełni, nie nasyci mnie do końca tak jak Ty Sam. Jesteś zawsze pierwszy ze Swoją łaską, wyprzedzasz każdą moją myśl. To nie Prawo jest najważniejsze w relacji z Tobą, ale Miłość. Pomóż mi dziś odkrywać, że jeśli będę Cię prawdziwie kochał, to z tej miłości będzie wypływać moje działanie, zgodne z Twoimi pragnieniami. Święta Rito, ty zostałaś od najwcześniejszej młodości pociągnięta do Serca Pana na samotnię modlitwy, gdzie odkrywałaś głębię Jego wezwania. Ucz mnie dostrzegać to mocne przywiązanie mojej duszy do Niego, bez którego nie mógłbym kochać,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś wzywasz mnie do oczyszczenia mojego serca z nieufności i podejrzliwości wobec Ciebie. Daj mi łaskę przyjmowania Twego Słowa, aby umacniało mnie każdego dnia. Naucz mnie czytać Pismo Święte, które zostawiłeś jako światło na drogę mojego życia. Niech Ono prowadzi mnie do odrzucania bożków i zła, które często wybieram.  Święta Rito, ty zawsze liczyłaś przede wszystkim na pomoc Jezusa, a nie na własne siły. Pokaż mi jak zaufać Mu bez granic – nie stawiając warunków ani nie czyniąc żadnych planów. Uproś mi łaskę, abym dostrzegał Jego działanie w mojej codzienności. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty patrzysz na moje serce, w którym pragniesz rozniecić miłość do Ciebie. Proszę, daj mi łaskę mądrości, abym umiał dobrze wybierać w każdej decyzji, jaką podejmuję. Niech wszystkie prowadzą mnie do odkrywania Twojej obecności. Oczyść moją duszę, aby wypalona ogniem Ducha Świętego, nieustannie jaśniała Twoją chwałą.  Święta Rito, ty zupełnie powierzyłaś swą drogę Panu. Wiedziałaś, że On nigdy nie poprowadzi cię na manowce, ale będzie strzegł przed pokusą błędu. Naucz mnie takiej ufności w Jego dobroć, abym nie sprzeciwiał się Bożym planom wobec mojego życia. Uproś mi dar uległości łasce. Amen.Czytaj więcej

JUŻ 13 LUTEGO ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ przed co miesięcznym wspomnieniem św. RITY – 22 lutego. Luty to czas odkrywania na nowo Miłości, jaką zostaliśmy obdarowani i podziękowania za to, co otrzymaliśmy od Pana. Abyśmy  nauczyli się takiej wdzięczności w codzienności rozważajmy wspólnie przez 9 dni fragment Pisma św. oraz fragment życiorysu naszej św. Rity. Żeby nasza nowenna nie była jedynie pobożnym czytaniem, na każdy dzień będzie podane postanowienie do dobrowolnego podjęcia. Modlitwa przemienia oblicze świata, więc módlmy się wspólnie! Jeśli chcesz dostawać rozważania na kolejne dni nowenny na maila, zapisz się na newsletter. Po zapisaniu się prosimy o potwierdzenie woli dostawania e-maili poprzez kliknięcie w link zawarty w wysłanej wiadomości. UWAGA! Maile mogą trafiać do folderu SPAM lub innego katalogu niż główne (np. w przypadku gmail – najczęściej do zakładki „Oferty”). Chcesz, abyCzytaj więcej

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.” Iz 49, 15 Panie, Ty nie zapominasz o swoich dzieciach. Choć czasem może mi się wydawać inaczej, bo Twoja obecność jest dyskretna, bardzo delikatna. Jesteś moim powietrzem – bez Ciebie nie mogę żyć, ale wciąż zdarza mi się o Tobie zapominać. A przecież to Ty jesteś moim wszystkim. I Ty zawsze pamiętasz o mnie. Gdybyś choć na chwilę zapomniał – zniknąłbym natychmiast. Wyryłeś moje imię na Swoich Dłoniach nie rylcem, ale gwoździem. Nie po to by nie zapomnieć, ale z Miłości. Pomóż mi dziś szczególnie pamiętać o Niej, pomimo zabiegania w codziennym hałasie. Święta Rito, byłaś długo wyczekiwanym przez twoich rodziców dzieckiem. Zawsze też wiedziałaś jak bardzo jesteś przez nich kochana. Ponieważ otrzymali dar potomstwaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty stworzyłeś wszystko jako bardzo dobre. Również dla mnie masz najlepszy z możliwych planów na życie. Pomóż mi odkrywać codziennie ścieżkę, jaką przewidziałeś wobec mnie w Twoim Sercu. Spraw, abym potrafił z odwagą odpowiedzieć na niespodzianki, które dla mnie szykujesz.  Święta Rito, ty dziękowałaś codziennie Stwórcy za wszystko, czym cię obdarzył. Naucz mnie takiej postawy serca, abym nie koncentrował się na swoich brakach, ale na tym, co otrzymuję od Boga. Otwórz moje oczy nawet na najmniejsze drobiazgi. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tylko w Twoich Przenajświętszych ranach jest moje zdrowie. Pozwól mi dziś dotknąć Twego płaszcza, abym doświadczył szczególnej łaski, która jest mi tak potrzebna. Ty wszystko wiesz – przemień moje pragnienia, aby były zgodne z Twoją wolą. Ty pragniesz mojego dobra – udziel mi daru ufności Tobie nawet w trudnych momentach. Święta Rito, ty znalazłaś w Chrystusie swoją jedyną opokę, która każdego dnia wspierała cię w kroczeniu naprzód. Naucz mnie dostrzegać Jego cichą obecność w zwykłych, szarych czynnościach. Pokaż jak przemieniać to, co jest takie codzienne w niezwykłe momenty przynoszące Mu chwałę. Amen.Czytaj więcej