Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz, abym moje serce i duszę kształtował na Twoje podobieństwo. Spraw, bym nie lękał się prześladowania czy obmowy, ale z odwagą głosił Twoje Słowo wszystkim, do których mnie posyłasz. Pomóż mi w Tobie odnaleźć jedyne źródło Życia, które nie przemija. Święta Rito, odważny świadku Chrystusa, naucz mnie nieustannie kierować wzrok ku górze, gdzie przebywa Twój Oblubieniec. Uproś mi łaskę, by nie przygniatały mnie troski tego świata, ale bym potrafił oderwać się od nich w zaufaniu do Stwórcy i pamiętał, że jestem tylko Jego własnością. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często pośród wielu informacji tego świata do mojej duszy wdziera się zamęt. Proszę, ześlij mi Ducha Świętego, który pouczy mnie o Twojej Prawdzie. Pomóż mi odrzucić wszelkie bożki, którym jeszcze składam hołd. Oczyść moje serce z przywiązań, które się Tobie nie podobają. Święta Rito, całkowicie ufająca Miłości, ty niosłaś dar przebaczenia realizując w ten sposób nowe przykazanie, które zostawił nam Jezus. Naucz mnie kochać moich bliźnich tak, abym wzrastał również w przyjaźni z Bogiem. Pokaż mi co oznacza być tak blisko Jego Serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz dać mi pełnię radości, której nie uzyskam żadnym moim dobrym uczynkiem, lecz jedynie mocą Twej łaski. Naucz mnie tak nieść jarzmo Twej nieskończonej Miłości, aby stawało się słodyczą Bożej Obecności w każdej chwili dnia. Udziel mi daru wytrwałości, bym wciąż na nowo zanurzał się w Sercu Ojca. Święta Rito, niezłomna towarzyszko Chrystusa Ukrzyżowanego, ty zdejmowałaś z ludzi jarzmo niezgody i nienawiści niosąc pokój przebaczenia wszystkim, którym go brakowało. Uproś mi taką ufność, abym nigdy nie wystawiał Pana Boga na próbę, ale wiernie trwał przy Nim w tym, do czego mnie wzywa Jego Słowo.  Amen.Czytaj więcej

W święto patronalne naszej świętej Rity pomódlmy się modlitwą odmawianą w Sanktuarium Cascia – w duchowej jedności z Siostrami Augustiankami w Cascia: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalona, o święta Rito z Cascii, za Twoją wierność obietnicom chrztu świętego. Wstawiaj się za nami, abyśmy z radością i wiernie realizowali nasze powołanie do świętości, zwyciężając zło dobrem.  Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o święta Rito, za Twoje umiłowanie modlitwy. Pomagaj nam, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem, ponieważ bez Niego nic uczynić nie możemy i tylko w Jego imieniu i naśladując Go możemy być zbawieni. Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o Święta przebaczenia, za Twoją stałość i odwagę, którą ukazałaś w najtragiczniejszych momentach Twego życia oraz za wspaniałość przebaczenia. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy przezwyciężali uprzedzenia i lęki oraz wierzyli w zwycięstwo miłości nawet w beznadziejnych sytuacjach. Chwała Ojcu…Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często lękam się wielu rzeczy: opinii innych na mój temat, przyszłości, konsekwencji jakichś wydarzeń. Zapominam o tym, że w każdym minionym i nadchodzącym wydarzeniu Ty jesteś ze mną. Pomóż mi dostrzegać Twoją obecność w aktualnej chwili, abym już nie wątpił w Ciebie. Święta Rito, głosicielko Chrystusa Ukrzyżowanego, ty kochałaś Jezusa całym swym sercem nieustannie ponawiając akt ufności w Jego dobroć i opiekę. Naucz mnie przyjmować do serca Ducha Pocieszyciela, który pokaże mi jak chodzić Bożymi drogami. Amen.Czytaj więcej

Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała Ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał Twój Boski Oblubieniec wsławić Cię także na ziemi. Toteż zaraz po śmierci, zdziałał za Twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i z bliska tłumnie cisnęli się do Twego grobu, ogłaszając Cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który Cię również ogłosił świętą. Odtąd chwała Twa szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną “Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych i Świętą od spraw trudnych”. O pełna chwały Rito! Zlituj się nad nami. Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa PanaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz ode mnie jedynie odpowiedzi miłości na Twoje dary. Spraw, aby nikt i nic stworzonego nie przesłaniało mi Ciebie. Bądź zawsze na pierwszym miejscu w każdej mojej decyzji, a wtedy wszystko inne pozostanie na swoim miejscu. Daj mi łaskę przyjęcia Pocieszyciela w szarej codzienności dnia. Święta Rito, ty wiernie poznawałaś i zachowywałaś naukę Jezusa i dlatego mogłaś cieszyć się Jego szczególną obecnością, zwłaszcza w trudnych chwilach. Naucz mnie przyjmowania pouczeń Pana tak, aby one przemieniały moje serce w Jego sanktuarium. Amen.Czytaj więcej

Boski Twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc Cię bardziej uświęcić i uczynić podobną do Siebie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata Twego życia ciężką chorobą. Zostawiłaś nam  wspaniały przykład poddania się woli Bożej i cierpliwości. Przykrą tylko była dla Ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego. Cóż się stanie z nami w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znieść spokojnie żadnej choroby? Miej litość nad nami, o święta Rito! Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. V.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty zostałeś uwielbiony poprzez Swoją śmierć i zmartwychwstanie, choć do tej pory trudno jest mi uwierzyć w tak niezwykły sposób zbawienia mnie od grzechów. Pragniesz jednak, abym przekazywał dalej miłość, której doświadczam od Ciebie i dzielił się nią z innymi. Pokaż mi jak mam to czynić w mojej codzienności. Święta Rito, ty ukochałaś swoich nieprzyjaciół w zamian za ich niechęć zanosząc im cierpliwie, nieustannie samego Jezusa. Naucz mnie chodzenia Jego drogami, abym potrafił rozpoznać, w które miejsce chce mnie dziś zaprowadzić. Pomóż mi być Jego wiernym świadkiem. Amen.Czytaj więcej

Święta Rito, Ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę Twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił Cię cudownie w czoło cierniem Swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę. My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, smucimy się i narzekamy. O święta Rito uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy, przez modlitwę i poddanie się woli Bożej, stali się godnymi wraz z Tobą radować się w wieczności. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. V. NaznaczyłeśCzytaj więcej