Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dostrzegasz każdy odruch pokory w moim sercu. Proszę, uwalniaj mnie od pychy, która wciąż kradnie nawet moje dobre uczynki. Naucz mnie stawać w bezradności przed Tobą jak dziecko, abym wszystkiego oczekiwał od Ciebie jako jedynego źródła dobra w codzienności, którą Ty mi dajesz. Święta Rito, ty zawsze ze wszystkich sił poszukiwałaś swego Oblubieńca, który pozwalał odnajdywać ci Siebie w trudnych sytuacjach życia. Pokaż mi jak nie zwątpić w Jego moc i miłość wtedy, kiedy tracę Go zupełnie z oczu. Uproś mi łaskę wytrwania w ufności w Jego nieustającą obecność. Amen.Czytaj więcej

„[Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor 12, 9 Cóż to za przedziwny paradoks Twej Miłości, Jezu, że ukazuje się Ona przede wszystkim w tym, co słabe, odepchnięte, pomijane. Wtedy, gdy czuję się mocny i stoję pewnie na swoich nogach, nie potrzebuję Ciebie. Dopiero, gdy dopada mnie słabość, kiedy chwieję się lub upadam – przypominam sobie o Tobie. Panie, spraw, niech już będę taki słaby, niemocny, ale pełen Ciebie. Niech Twoja, a nie moja moc wypełnia każde me działanie. Ucz mnie, abym nie przypisywał sobie Twoich zasług. Św. Rito, ty doświadczyłaś słabości w chorobie i cierpieniu – i wiedziałaś, że niczego nie zrobisz o własnych siłach, że nie wytrwasz nawet w najmniejszej próbie. Uproś miCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tylko Ty jesteś prawdziwym Królem mego życia. Jedynie w Tobie pragnę znajdować wszystko, co jest mi potrzebne do odnajdywania sensu każdej chwili. Naucz mnie szukać przede wszystkim Twojej chwały poprzez proste, ciche, codzienne czynności wykonywane jedynie z miłości do Ciebie. Święta Rito, ty wiedziałaś co oznacza utrata najbliższych, a nawet w tak trudnej chwili nie poddałaś się rozpaczy. Uproś mi łaskę męstwa wiary, abym zawsze ufał Bożemu Miłosierdziu, które czuwa nad każdym moim krokiem i nie pozwala mi pobłądzić. Amen.Czytaj więcej

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” Rz 8, 35 Panie Jezu, nie ma takiej rzeczy, sytuacji czy osoby, która mogłaby mnie oddzielić od Ciebie. Ty zawsze jesteś dla mnie i nigdy mnie nie zostawiasz. Jedynie ja mogę odejść od Ciebie, próbować zapomnieć o Twej miłości, uciekać przed wypełnieniem Twej woli. I tak często się dzieje. Wybacz mi, Panie, moje codzienne ucieczki i zapomnienia. Przygarniaj mnie znów do Siebie mocą Twojej Miłości. Pomóż mi odwracać wzrok od moich udręk, głodu i nagości. Tylko Ty możesz je wszystkie wypełnić Swą łaską. Św. Rito, ty wiernie trwałaś przy Sercu Jezusa, nie pozwalając na to, by przeciwności życia oderwały cię od Niego. W życiu zakonnym mogłaś tak po prostu zatopić się w rozważaniu Jego Miłości. Pomóż mi nie odchodzić od Pana,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wysłuchujesz mojego wołania, które codziennie do Ciebie kieruję. Daj mi łaskę wytrwałości i stałości w wierze, abym nie pozwalał nikomu kierować mnie na manowce błędu. Naucz mnie nie wątpić w Twoją dobroć i miłość, ale – doświadczając ich – nieść te dary innym napotkanym ludziom. Święta Rito, ty całym swoim życiem głosiłaś orędzie pokoju. Uproś mi pokój serca, abym potrafił w każdej sytuacji zaufać Bogu i dbać o dobre relacje z drugim człowiekiem. Wspomóż swym wstawiennictwem moje prośby i złóż te wszystkie intencje u tronu samego Pana. Amen.Czytaj więcej

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” Flp 4, 13 Tylko w Tobie, Panie, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Mocą Twojej Miłości usuwasz słowo „niewykonalne” z mojego życia. Wszystko, co tylko jest zgodne z Twoją wolą, co służy Twojej większej chwale, jest możliwe. Łatwo mi to deklarować, trudniej wykonać. Daj mi więc, Jezu, taką wiarę jak maleńkie ziarno gorczycy, z którego wyrośnie ogromny krzew. Pomóż mi zrozumieć, że wystarczy tylko ziarenko mego wysiłku, mojej dobrej woli, a morze Twojej łaski zaleje me serce i stanie się to, co „niemożliwe”! Św. Rito, pośród wielu cudownych wydarzeń z twego życia, wspominamy często również przeniesienie cię do klasztoru przez trzech twoich ukochanych świętych. Wystarczyło tylko, że na pragnienie Jezusa, odpowiedziałaś: „Tak, chcę zostać Augustianką”. Reszty dokonał za ciebie Pan. Uproś mi łaskę wiernego czekaniaCzytaj więcej

„Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem!” Ps 121, 7 Jezu, Ty jesteś obecny w każdej chwili mojego życia. Szczególnie, gdy wydaje mi się, że milczysz, nie widzisz, a może nawet śpisz – Ty nie odwracasz Swego Miłującego wzroku ode mnie. Gdy rozpiera mnie radość i szczęście – Ty jesteś szczęśliwy we mnie. Kiedy mrok całkowicie zalewa moją duszę, a ból zdaje się już nie mieć żadnych granic – Ty jesteś i cierpisz ze mną. W takich momentach daj mi, proszę, łaskę oparcia się na Twoim Słowie, które mówi, że choćby mama o mnie zapomniała, Ty o mnie nigdy nie zapomnisz (por. Iz 49, 15) Św. Rito, ty przeżywałaś ogromny ból z powodu utraty męża i obydwu ukochanych synów. Wiesz jak to jest być na dnie ciemności i wciążCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, często odwracam się od Ciebie do bożków, które sam sobie tworzę. Marnuję czas na to, co pochłania moje serce tak mocno, że zapominam o Twej nieustannej obecności. Proszę, naucz mnie stawać w prawdzie o mojej słabości i wciąż na nowo powracać w Twoje Ojcowskie ramiona. Święta Rito, ty głosząc całym swym życiem moc przebaczenia prowadziłaś innych wprost do odkrywania Bożego Miłosierdzia. Uproś mi łaskę przyobleczenia w dary Ducha Świętego, abym umiał uwierzyć w moc największej Miłości, jaką daje mi sam Bóg. Amen.Czytaj więcej

JUŻ 13 WRZEŚNIA ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ przed co miesięcznym wspomnieniem św. RITY – 22 września. Wrzesień to wciąż jeszcze czas poszukiwania drogi, rozpoczynania czegoś na nowo. I my dołączmy się duchowo do tych, którzy poszukują codziennie sensu swego istnienia. Abyśmy nauczyli się odkrywać go w codzienności rozważajmy wspólnie przez 9 dni fragment Pisma św. oraz fragment życiorysu naszej św. Rity. Żeby nasza nowenna nie była jedynie pobożnym czytaniem, na każdy dzień będzie podane postanowienie do dobrowolnego podjęcia. Modlitwa przemienia oblicze świata, więc módlmy się wspólnie! Jeśli chcesz dostawać rozważania na kolejne dni nowenny na maila, zapisz się na newsletter. Po zapisaniu się prosimy o potwierdzenie woli dostawania e-maili poprzez kliknięcie w link zawarty w wysłanej wiadomości. UWAGA! Maile mogą trafiać do folderu SPAM lub innego katalogu niż główne (np. w przypadku gmailCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty z miłości do mnie uniżyłeś samego Siebie najpierw poprzez Wcielenie, a później przez ofiarę krzyżową. To w tym pięknym znaku mogę dostrzec Twą wielką troskę o moje zbawienie. Naucz mnie przychodzić w trudnych i radosnych chwilach zawsze najpierw do Ciebie, a dopiero później do innych. Święta Rito, ty nosiłaś na swoim ciele szczególny znak łączności z Męką Pana. Uproś mi łaskę męstwa, abym potrafił w cichości i pokorze serca nieść ciężar codzienności. Pokaż mi jak mądrze podejmować decyzje kierując spojrzenie nieustannie na krzyż Jezusa. Amen.Czytaj więcej