Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty czynisz prawdziwe cuda w moim życiu. Każdego dnia mogę je dostrzegać jeśli tylko wzbudzę w sobie ducha wdzięczności. Daj mi łaskę spoglądania w prawdzie na wszystko, co mi dajesz. Pragnę codziennie na modlitwie otwierać swoje serce i dzielić się najskrytszymi pragnieniami z Tobą, który wiesz o mnie wszystko. Święta Rito, mimo trudności i po ludzku niewielkich szans na powodzenie, ty nie ustawałaś w swojej misji szerzenia pokoju wśród najbliższych. Proszę, naucz mnie takiej wytrwałości w proszeniu Boga o wszystko, czego potrzebuję. Niech On sam będzie fundamentem, na którym oprę się w chwili, gdy zacznę już tracić nadzieję. Amen.Czytaj więcej

„Tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień.” Iz 43, 1-2 Panie, tak często paraliżuje mnie strach przed pokazaniem prawdziwego oblicza wobec innych. Lękam się kompromitacji, słabości, popełniania błędów i bezradności. Trwając w świecie strachu tracę sens własnego istnienia. Proszę Cię, daj mi łaskę takiego słuchania Twego Słowa, żeby w miejsce tego lęku weszła Twoja wszechmocna Miłość. Pomóż mi, Jezu, tak otworzyć się na ten największy z darów, abym umiał oddać swoje życie dla innych i za innych. Święta Rito, ty miałaś świadomość własnej słabości i kruchości, ale przezwyciężałaś ją mocąCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tak często zapominam o Tobie pośród moich codziennych zajęć. Naucz mnie odnajdywać Twoje Królestwo w tym, co robię. Daj mi łaskę przylgnięcia do Ciebie całym sercem pośród monotonii szarych czynności, które przestają być żmudne tylko wtedy, gdy odkrywam w nich Twoją obecność. Pomóż mi wciąż mieć oczy zwrócone na Twoje Oblicze. Święta Rito, całym swoim życiem głosiłaś niepojęte łaski, jakich udzielał ci Pan. Uproś mi dar bycia Jego prawdziwym świadkiem wśród tych, których spotykam na mojej drodze. Pokaż mi jak uwalniać się z przywiązań, które utrudniają mi rozpoznanie obecności Boga w moim życiu. Amen.Czytaj więcej

„Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu».” Łk 19, 5 Jezu, jak często szukam Cię w wielu różnych miejscach – jeżdżę na rozmaite modlitwy, pielgrzymki, słucham nastrojowych piosenek. A wystarczy wejść do głębi własnego serca, aby Cię w niej odnaleźć. Wystarczy popatrzeć dookoła – na twarze najbliższych osób, potrzebujących miłosierdzia, na własną twarz, aby zobaczyć Twe cierpiące, strapione czy radosne Oblicze. Panie, pomóż mi zejść z tej sykomory ułudy, na którą się wspinam i daj mi odnaleźć Ciebie we własnym domu. Święta Rito, ty odnajdywałaś Chrystusa w swojej duszy, ale również w twarzach otaczających cię ludzi. Zawsze byłaś wrażliwa na potrzeby innych i prowadziłaś ich przede wszystkim do spotkania z Bogiem poprzez przebaczenie i pojednanie.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiesz jak łatwo gubię się we współczesnym świecie koncentrując się na tym, co złe. Jednak Twoja łaska sprawia, że dobra jest więcej, choć jest dużo cichsze. Daj mi Ducha mądrości, abym potrafił dostrzegać to co dobre i piękne. Niech Twoje stworzenie wciąż na nowo prowokuje mnie do uwielbienia Ciebie. Święta Rito, ty oczyma wiary widziałaś królestwo Boże wokół siebie i szerzyłaś je poprzez moc przebaczenia doznanych krzywd. Naucz mnie nieść miłość Jezusa wszędzie tam, gdzie panują kłótnie i spory. Pomóż mi poprzecinać te krępujące więzy mocą miłosierdzia, które zawsze przygarnia błądzących, prowadząc ich do nawrócenia. Amen.Czytaj więcej

„Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij” Ap 2, 5 Panie, Ty wzywasz mnie do nawrócenia i przypomnienia sobie o Twojej Miłości do mnie. Nie chcesz ode mnie wielkich dzieł, które przekraczają moje wątłe siły, a po prostu zmiany sposobu myślenia. Uwolnij mnie od moich utartych schematów i daj łaskę codziennego zawracania z drogi, która jest ślepym zaułkiem. Pomóż mi spojrzeć Twoimi oczyma, myśleć Twoimi myślami o moim życiu. Daj mi łaskę widzenia siebie i innych z Twojej perspektywy. Święta Rito, patrząc po ludzku na twoje życie, było ono ciężkie i przegrane. Utraciłaś wszystko i wszystkich, na których ci zależało. Ty jednak – dzięki modlitwie, którą żyłaś już od najmłodszych lat – umiałaś spojrzeć inaczej, głębiej, dalej. Wyproś mi łaskę codziennego powrotu do czynów z miłości. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchajCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, oczyść moje serce z trądu, który wciąż na nowo pokrywa intencje wszystkiego, co czynię. Daj mi łaskę ukochania Ciebie ponad wszystko, abym nie poszukiwał już pełni poza Tobą. Ty nieustannie obdarowujesz mnie swoimi łaskami. Naucz mnie dziękować Ci za to wszystko, co mi dajesz każdego dnia. Święta Rito, ty wciąż na nowo starałaś się odczytywać wolę Boga względem ciebie. Pokaż mi jak wiernie trwać w odczytywaniu Jego Słowa i pokrzepianiu ducha, który czasami traci siły do walki. Uproś mi dar męstwa, abym nie uląkł się pierwszych trudności, ale oddawał Mu każdy krok, jaki uczynię tego dnia. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, PatronkoCzytaj więcej

„Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.” Ps 51, 17 Jezu, jak często wydaje mi się, że nie wysłuchujesz moich próśb. Tak intensywnie proszę, podejmuję posty i wyrzeczenia, a Twoje Serce zdaje się pozostawać wobec tego nieporuszone. Mam wrażenie, że moja modlitwa jest zwyczajnie nadaremna. Naucz mnie przyjmować Ciebie jako Boga, a nie własne wyobrażenia czy pomysły. Daj mi tą pewność, że zawsze mnie wysłuchujesz, choć często nie spełniasz moich próśb. Udziel mi łaski przyjęcia tego, co Ty masz dla mnie. Święta Rito, twoi rodzice długo prosili Pana o łaskę potomstwa. Ich modlitwa była jednak pokornym zdaniem się na Boga, a nie próbą wymuszania spełnienia swojej woli. Naucz mnie takiego zawierzenia Panu, aby każde moje słowo głosiło Jego chwałę i moc, a nie moją wielkość.Czytaj więcej

JUŻ 13 LISTOPADA ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ przed co miesięcznym wspomnieniem św. RITY – 22 listopada. Listopad to miesiąc, w którym szczególnie wspominamy naszych świętych, ale i bliskich nam zmarłych, którzy już dotarli do kochającego ich Serca Boga. Abyśmy i my nauczyli się odkrywać je w codzienności rozważajmy wspólnie przez 9 dni fragment Pisma św. oraz fragment życiorysu naszej św. Rity. Żeby nasza nowenna nie była jedynie pobożnym czytaniem, na każdy dzień będzie podane postanowienie do dobrowolnego podjęcia. Modlitwa przemienia oblicze świata, więc módlmy się wspólnie! Jeśli chcesz dostawać rozważania na kolejne dni nowenny na maila, zapisz się na newsletter. Po zapisaniu się prosimy o potwierdzenie woli dostawania e-maili poprzez kliknięcie w link zawarty w wysłanej wiadomości. UWAGA! Maile mogą trafiać do folderu SPAM lub innego katalogu niż główne (np. w przypadku gmail – najczęściej do zakładkiCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty stworzyłeś mnie na wzór własnej wieczności dlatego moje serce nie pozwala wypełnić się całkowicie niczym innym poza Tobą. Jedynie Twoja łaska może zaspokoić me najgłębsze pragnienie miłości. Naucz mnie trwać mimo przeciwności blisko Ciebie, abym nie uciekał przy pierwszych trudnościach. Wzmacniaj mnie darem wytrwałości. Święta Rito, ty wiedziałaś, że jesteś szczególnie wybrana i umiłowana przez Pana. Pokaż mi jak dziękować Mu za dar powołania, jakim mnie obdarza dając mi codzienność, w której mogę zawsze służyć drugiemu człowiekowi – czynem, słowem lub modlitwą. Pomóż mi stawać w pokorze wobec Jego majestatu. Amen.Czytaj więcej