II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

.
Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii…

 

“Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (…) Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. (…)” J 1, 1-18

 

O Słowo przed czasami, przez które czasy nastały, zrodzone w czasie, będące życiem wiecznym, wzywające doczesnych, czyniące wiecznymi!
(św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 101/2/, 10)
Czyż mogła zabłysnąć nam większa łaska Boga od tej, by Syna swego Jednorodzonego uczynił synem człowieczym i nawzajem syna człowieczego uczynił synem Bożym? Szukaj występku, szukaj winy, szukaj sprawiedliwości i zauważ, że nic nie znajdziesz prócz łaski.
(św. Augustyn, Kazanie 185, 3)

P1040583 (2)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *