Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko Twoja ręka jest moją obroną przeciw nieprzyjacielowi, który nieustannie próbuje wsączyć w moje serce nieufność do Ciebie. Umocnij mnie w wierności Twemu Słowu, abym nie lękał się wciąż iść za natchnieniem Ducha Świętego. Bądź moją jedyną radością tak, abym nie poszukiwał już pocieszenia w nikim innym.  Święta Rito, ty wobec drugiego człowieka zawsze starałaś się zachować zgodnie z prawem Miłości danym przez samego Boga. Wchodziłaś przez ciasną bramę niezrozumienia i odrzucenia nawet przez najbliższych, aby zanieść przebaczenie tym, którzy – patrząc po ludzku – na to nie zasługiwali. Proszę, naucz mnie takiego miłosierdzia. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty mnie stworzyłeś na tak cudownego człowieka, jakim jestem. Dziękuję Ci za ten dar życia, posiadane talenty, zdrowie lub jego brak i za tych, których stawiasz na mojej drodze. Pokaż mi jak być dla nich Twoim prorokiem, abym swoim sposobem bycia potrafił wciąż wskazywać na Twoje miłosierne Serce.  Święta Rito, ty byłaś posłuszna Słowu, które wypowiadał do Ciebie Jezus. Zawsze nie tylko słuchałaś Go z uwagą i skupieniem, ale również starałaś się wypełniać. Naucz mnie takiej czujności w przyjmowaniu Bożych natchnień, abym nie szukał wymówek, lecz okazji do czynienia dobra. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty przenikasz i znasz mnie. Wiesz o mnie wszystko, nic Cię nie zdziwi. W moje ręce oddałeś Swój Skarb – jedynego Syna. Zaufałeś mi. Rozpalasz me serce do coraz większej miłości i pragniesz, abym świecąc Twoim blaskiem przyciągał innych do Ciebie. Święta Rito, niewiasto zawierzenia, uproś mi łaskę ufności Panu w każdym momencie dzisiejszego dnia. Pomóż mi na nowo uwierzyć, nawet jeśli muszę to zrobić wbrew mojej nadziei. Naucz mnie ciągłego trwania przy Sercu Jezusa, szczególnie w przeciwnościach, jakie mnie spotykają. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, świętaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, ukryj mnie dziś w Twoim Przenajświętszym Sercu przed wszystkimi problemami. Zanurz moją duszę w Kielichu Twej Krwi i obroń przed nieprzyjaciółmi, chcącymi oddzielić mnie od Ciebie, a szczególnie przed lenistwem, nienawiścią, niechęcią, osądem drugiego człowieka. Oczyść mnie, bym miał serce podobne do Twego cichego i pokornego Serca. Święta Rito, ty całe życie pozostałaś małą i zupełnie zależną od Jezusa. Ufałaś Mu bezgranicznie, a On prowadził cię do coraz bliższej zażyłości z Sobą samym. Naucz mnie takiego zaufania, abym nie lękał się pozostać człowiekiem prostego serca. Niech zawsze Bóg będzie moim ukojeniem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś chcesz nasycić mój największy głód – pragnienie Ciebie. Spraw, abym nie szukał już zaspokojenia poza Twoim Sercem, ale nieustannie pamiętał o tym, że wszystko, co jest mi potrzebne do szczęścia znajdę w Tobie. Zabierz ode mnie lęk o kolejne dni i dodaj mi odwagi, aby głosić wszystkim Twoje Królestwo, które nie przemija. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Pan zawsze zadba o wszystko, co jest Ci potrzebne. Nie uciekałaś się do nadmiaru słów, ale z prostotą dziecka modliłaś się codziennie w samotności. Naucz mnie takiego zawierzenia, abym nie był wciąż zatroskany o moją przyszłość, lecz potrafił zaufać Temu, który kocha mnie jak nikt inny na świecie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz żywej wiary w Ciebie kochającego mnie aż do szaleństwa krzyża. Ulecz moją niestałość. Spraw, abym potrafił wytrwale iść za Tobą drogą, którą mnie prowadzisz, oczekując pomocy jedynie od Ciebie. Dziękuję Ci za tych, których do mnie posyłasz – daj mi łaskę czystego serca, aby nie zasłaniali mi Twojej obecności. Święta Rito, ty nieustannie przebywałaś w ukryciu przed światem zewnętrznym. Wiedziałaś, że największe skarby Jezus daje właśnie w takim miejscu – niedostępnym dla oczu innych. Naucz mnie przebywać w moim własnym wnętrzu i na dnie duszy odnajdywać Boga Trójjedynego, który zawsze był, jest i będzie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wiesz jak często w ciągu dnia upadam popełniając coś złego, oceniając drugiego człowieka czy pragnąc czegoś niezgodnego z Twoją wolą. Proszę, uzdrów moje serce. Pomóż mi stanąć w prawdzie, abym już nie próbował ukrywać się za wymyślonymi maskami. Nawróć mnie do siebie, abym nieustannie pamiętał, że Ty kochasz mnie pomimo wszystko. Święta Rito, ty modliłaś się za tych, którzy cię skrzywdzili i przyprawili o ogromne cierpienie. Naucz mnie takiej postawy przebaczającej miłości, abym potrafił moich krzywdzicieli doprowadzić do spotkania Boga w ich życiu. Uproś mi dar męstwa wiary, która nie cofa się na widok trudności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, wciąż przebijam Twoje Serce jeśli czynię zło w moim życiu i popełniam coraz więcej grzechów. Proszę, ustrzeż mnie przed kroczeniem drogą nieprawości. Spraw, abym szedł takimi ścieżkami, którymi Sam pragniesz mnie poprowadzić. Oczyść moją duszę, pomóż stanąć w pokorze i uznać moją małość przed Twoim Miłującym Obliczem. Święta Rito, całym swoim życiem głosiłaś dzieło miłosierdzia Chrystusa, który przebaczył swoim katom. Ty również wybaczyłaś mordercy męża i dążyłaś do pokoju i zgody. Naucz mnie takiej postawy serca, abym nie pielęgnował w sobie złości i nienawiści, ale wciąż otwierał się na nieskończoną miłość Boga. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, moje codzienne życie zbudowane jest z drobiazgów, na które czasem nie zwracam już nawet uwagi. A przecież Twoje Królestwo właśnie w małych rzeczach jest ukryte. Pomóż mi dobrze rozeznawać Twoją wolę w każdej, nawet najmniejszej sytuacji. Wlej w moje serce pragnienie bycia blisko Ciebie. Święta Rito, ty byłaś bardzo cierpliwa w codziennym dążeniu drogami Pana. Całkowicie uzależniłaś każdą swą decyzję od Jego pragnień. Naucz mnie rozpoznawać Bożą dobroć we wszystkich momentach, jakie mnie spotykają. Uproś mi łaskę nadziei na bycie wciąż blisko Niego. Amen.Czytaj więcej