Jezu, pomimo moich licznych potknięć i upadków, wciąż na nowo powtarzanych, Ty nigdy nie męczysz się wybaczaniem mi. Pragniesz nieustannie okazywać mi miłosierdzie – zarówno podnosząc z błota przewinień, jak i ratując przed grzechem. Dziękuję Ci za Twoją cichą, łaskawą wierność.
Święta Rito, córko Ojca niebieskiego, który umiłował cię aż do szaleństwa krzyża, ty znałaś sekrety Jego pokornego Serca. Wiedziałaś, że zawsze przyjmie z powrotem skruszonego grzesznika, przywracając mu godność dziecka Bożego. Naucz mnie takiej niezłomnej ufności, która wypełni miejsce każdego lęku w mojej duszy. Amen.Czytaj więcej

Panie, Ty wiesz jak często jestem Judaszem sprzedającym Cię nawet za mniej niż trzydzieści srebrników. Niejednokrotnie wystarczy czyjeś słowo, jakaś nęcąca propozycja – i już odwracam się od Ciebie. Naucz mnie nie koncentrować się na upadku, ale powstawać wciąż na nowo i przychodzić nieustannie do Twego miłosiernego Serca.
Święta Rito, ty wiedziałaś, że Ojciec tak cię umiłował, że za ciebie wydał na śmierć Swego jedynego Syna. Pomóż mi docenić na co dzień tak wielki dar i odpowiedzieć na niego miłością. Niech moje ciche, codzienne zmaganie wyda owoce, jakich pragnie Pan. Amen.Czytaj więcej

Jezu, Ty wlewasz w moje małe serce umiłowanie przedwiecznej Mądrości. Pragnę Jej zawsze poszukiwać i iść śladami, którymi mnie poprowadzi. Wyprostuj moje ścieżki, aby potrafił postępować za Twymi natchnieniami, prowadzącymi ku pełni życia. Niech moją duszę rozpiera radość z wypełniania Twej woli.
Święta Rito, ty byłaś wybrana do szczególnej bliskości z Panem i wszystko inne uznawałaś często za stratę, a zwłaszcza to, co mogło być uszczerbkiem w relacji z Nim. Naucz mnie kochać Jezusa tak, jak ty go miłowałaś, abym umiał z tej miłości czerpać siły do bycia dobrym dla innych. Amen.Czytaj więcej

Panie, Ty wiesz jak często odpłacam Ci złem za dobro, którego doświadczam od Ciebie. Wpadając w kolejne pułapki narzekania, plotkarstwa, gadulstwa coraz bardziej zabijam swoją wdzięczność. Proszę, ulituj się nade mną i uratuj mnie. Pomóż mi stanąć w prawdzie i odrzucić grzech. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Jezus przyszedł na świat po to, aby służyć człowiekowi i wybawić go od potępienia. Potrafiłaś naśladować Go w wyrzeczeniu i oddaniu Ojcu. Naucz mnie takiego zawierzenia, abym potrafił z wdzięcznością wypić kielich, który dla mnie przygotował. Amen.Czytaj więcej

Jezu, Ty jesteś tak miłosierny, że choćby moje grzechy były jak szkarłat, dzięki Twej łasce, mogą stać się białe jak śnieg. Tylko skrusz moje dumne i pyszne serce, abym potrafił uznać swoje błędy i za nie przeprosić. Naucz mnie wspomagać uciśnionych, troszczyć się o słabszych i zaprawiać się w tym, co dobre.
Święta Rito, pokorna służebnico Pana, często zajmowałaś ostatnie miejsca, szukając Jego obecności pośród ubogich, potrzebujących pomocy. Uproś mi łaskę odnajdywania woli Bożej w codzienności, abym czynił zawsze to, co się podoba Jezusowi. Amen.Czytaj więcej

Panie, Ty wiesz jak bardzo błądzę, buntuję się przeciw Twojej woli i wciąż chodzę własnymi ścieżkami. Przepraszam Cię za każdy akt nieposłuszeństwa, który wynika z braku zaufania Tobie. Ulituj się nade mną i okaż Swą łaskawość. Daruj moje winy, które są bardzo duże. Twoje miłosierdzie jest jednak od nich większe.
Święta Rito, ty rozdawałaś drugiemu człowiekowi siebie, poświęcając swój czas, okazując miłosierdzie każdemu, kogo spotkałaś, modląc się za tych, którzy twego wstawiennictwa potrzebowali. Naucz mnie żyć w takim oddaniu Bogu, abym potrafił dostrzec potrzeby mojego bliźniego i na nie odpowiedzieć. Amen.Czytaj więcej

Jezu, Ty za mnie ofiarowałeś się na krzyżu, abym mógł powrócić do kochającego Ojca. A ja tak często zatwardzam serce na Twoje natchnienia i nie słucham Słowa, które do mnie nieustannie kierujesz. Skrusz moją duszę, abym potrafił stanąć w prawdzie o mej słabości i ujrzeć Twą nieskończoną miłość. Pochyl się nade mną ze Swym miłosierdziem. Święta Rito, ty wiedziałaś, że jesteś umiłowaną córką Boga, nawet wtedy, gdy doświadczałaś trudnych chwil. Jego obecność przemieniała twoją codzienność. Pomóż mi doświadczyć takiego wybrania, jakie było twoim udziałem, abym potrafił zaufać Panu we wszystkich wydarzeniach mojego życia. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Panie, Ty pragniesz, abym był Twoją szczególną własnością. Usuń z mojego życia wszystkie bożki, którym jeszcze tak często się kłaniam. Pozwól mi pozbyć się ich z serca, bo Twoja miłość jest zazdrosna. Chcę chodzić Twoimi drogami, jakie dla mnie w Swej dobroci przygotowałeś, abym już nie błądził po manowcach.

Święta Rito, ty potrafiłaś prawdziwie kochać tych, którzy Ciebie głęboko ranili, zawsze życząc im największego dobra – zbawienia. Dlatego wybaczałaś wszystkie doznane krzywdy i doprowadzałaś zwaśnionych ludzi do pojednania. Naucz mnie nie koncentrować się na swoim bólu, ale wyciągać rękę pomimo niego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz mojej zguby, nie jesteś Bogiem czyhającym na każdy mój upadek. Raczej jesteś ze mną w ciężkich doświadczeniach, schylasz się i podnosisz mnie do Swego policzka, obmywasz z grzechów własną Krwią i karmisz Swym Ciałem. Daj mi łaskę życia zamiast umierania w złych wyborach, których bardzo żałuję. Wybacz mi wszystkie odejścia od Twego miłosiernego Serca. Święta Rito, ty zawsze starałaś się służyć pojednaniu ludzi, pomagając im zasypać topór wojenny. Naucz mnie skupiać się na tym, co jest piękne i dobre w duszy człowieka, zamiast dostrzegać wciąż to, co złe. Pomóż mi pojednać się z tymi, którzy mają do mnie o coś żal. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty widzisz moje udręczenie, smutek i cierpienie. Jesteś ze mną zawsze w tym wszystkim, co mnie spotyka. Wiesz jak bardzo jestem samotny, pomimo tego, że czasem wokół jest tak wielu ludzi. Bądź moim Wspomożycielem, który przeprowadzi mnie przez ciemną dolinę. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Boga trzeba prosić o łaski z niezachwianą ufnością w ich otrzymanie. Uproś mi dar takiego zawierzenia, abym pamiętał, że jestem Jego dzieckiem i dlatego udzieli mi wszystkiego, co jest dla mnie dobre. Ucz mnie dawać moim bliźnim to, co sam chciałbym od nich otrzymać. Amen.Czytaj więcej