Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często czuję się tak po prostu słaby, niemocny wobec tego, co się dzieje dookoła. A przecież Ty wszystko trzymasz w Swoich kochających dłoniach. Spraw, abym umiał w każdej chwili tego dnia odkrywać Twoją moc, bo tylko dzięki niej mogę żyć. Pomóż mi odnaleźć w każdej słabości promień Twojej Miłości. Święta Rito, ty wiedziałaś, że tajemnica wszechmocy Boga objawia się poprzez twoją słabość. Naucz mnie takiego spojrzenia, abym zawsze dążył do coraz głębszego poznawania Jego Serca. Uproś mi łaskę ufności, która uzdrowi intencję każdego mojego czynu tak, aby był dla Jego większej chwały. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pozwalasz mi doświadczyć zarówno chwil radosnych, jak i smutnych, zdrowia, ale i choroby. Niezależnie od tego, co mnie spotyka – zawsze jesteś przy mnie wciąż niezmiennie ofiarowując mi Swoją nieskończoną Miłość. Otwórz moje oczy, abym dostrzegał Twą dyskretną i delikatną obecność. Święta Rito, twoim największym skarbem zawsze był Jezus. Nie gromadziłaś zbytecznych dóbr światowych, nie pokładałaś nadziei jedynie w relacjach z drugim człowiekiem, ale w centrum swego życia postawiłaś Boga. Ucz mnie takiego budowania każdej chwili na fundamencie wiary. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dajesz mi dziś możliwość przemiany, nawrócenia mego serca. Daj mi odwagę i roztropność, abym umiał odpowiedzieć na Twoją łaskę. Spraw, by moja droga do Ciebie była coraz prostsza, bez skręcania w niewłaściwą ścieżkę. Proszę Cię, abym umiał dziś wejść do izdebki mego serca i odkrywać w niej wielkość Twego miłosierdzia. Święta Rito, ty zawsze dbałaś bardziej o to, co myśli Bóg, niż o opinię ludzką. Naucz mnie podejmowania decyzji w taki sposób, abym większą uwagę zwracał na Jezusa i odnajdywanie Jego woli niż swoje mniemania. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nie chcesz ode mnie wymuszonych darów, ale raczej spontanicznej odpowiedzi wdzięcznego serca. Daj mi tę łaskę uwolnienia od narzekania i znajdowania powodów do niezadowolenia. Niech każda chwila mojej codzienności będzie nieustannym Magnificat na Twoją chwałę. Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra. Święta Rito, ty często modliłaś się w ukryciu tak, aby tylko Jezus widział twoje oddanie wobec Niego. Naucz mnie bardziej zabiegać o Jego zdanie niż o akceptację w ludzkich oczach. Niech moje wyrzeczenia i modlitwa będą tylko dla Niego, a nie dla opinii drugich. Uproś mi uzdrowienie serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dla mnie stałeś się ubogi przychodząc z nieba na ziemię, przyjmując ludzką naturę. Tak bardzo pozwoliłeś się ogołocić, że na krzyżu niczego nie zostawiłeś dla Siebie. Daj mi, proszę, łaskę wzajemności, abym potrafił podobnie całkowicie oddać się Tobie nie jako równowartość, ale dlatego, że nie mam niczego więcej. Święta Rito, starałaś się każdego dnia wypełniać przykazanie miłości, jednak nie opierając się jedynie na własnych siłach, ale na mocy Wszechmocnego. Dzięki Jego łasce umiałaś nieść pojednanie i przebaczenie tam, gdzie ich brakowało. Naucz mnie takiej ufności w potęgę Pana. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nie chcesz dawać mi Swej łaski na próżno. Otrzymuję od Ciebie wciąż na nowo dar miłosierdzia. Spraw, abym potrafił nieustannie przebaczać moim bliźnim tak, jak Ty wybaczasz mi – z miłości, bez wypominania krzywd. Naucz mnie odpowiadać dobrem na zło. Święta Rito, ty codziennie służyłaś Bogu niezależnie od okoliczności, jakie cię spotykały. Naucz mnie przyjmować Jego wolę we wszystkim, co wydarza się w moim życiu. Uproś mi dar wytrwałości, abym nie poddawał się zbyt szybko zniechęceniu, ale walczył o bycie blisko Serca Jezusa. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, moje codzienne życie zbudowane jest z drobiazgów, na które czasem nie zwracam już nawet uwagi. A przecież Twoje Królestwo właśnie w małych rzeczach jest ukryte. Pomóż mi dobrze rozeznawać Twoją wolę w każdej, nawet najmniejszej sytuacji. Wlej w moje serce pragnienie bycia blisko Ciebie. Święta Rito, ty byłaś bardzo cierpliwa w codziennym dążeniu drogami Pana. Całkowicie uzależniłaś każdą swą decyzję od Jego pragnień. Naucz mnie rozpoznawać Bożą dobroć we wszystkich momentach, jakie mnie spotykają. Uproś mi łaskę nadziei na bycie wciąż blisko Niego. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiasz się za namiCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś moją radością i wszystkim, co jest mi potrzebne do prawdziwego szczęścia. Spraw, abym już nie poszukiwał nigdzie poza Tobą wypełnienia mojego spragnionego serca. Ty mnie przyodziałeś płaszczem zbawienia. Niech ta nowa szata da mi moc i siłę do pokonywania zła w moim życiu i zwyciężania go dobrem.  Święta Rito, ty wiernie chowałaś w swej duszy wszystko, co usłyszałaś na modlitwie lub w Słowie Bożym. Rozważałaś je i wprowadzałaś w czyn. Naucz mnie takiej postawy bycia blisko Serca Jezusa i Maryi, abym potrafił nieustannie nosić w sobie Ich pragnienia i starał się je wypełniać. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, ukryj mnie dziś w Twoim Przenajświętszym Sercu przed wszystkimi problemami. Zanurz moją duszę w Kielichu Twej Krwi i obroń przed nieprzyjaciółmi, chcącymi oddzielić mnie od Ciebie, a szczególnie przed lenistwem, nienawiścią, niechęcią, osądem drugiego człowieka. Oczyść mnie, bym miał serce podobne do Twego cichego i pokornego Serca. Święta Rito, ty całe życie pozostałaś małą i zupełnie zależną od Jezusa. Ufałaś Mu bezgranicznie, a On prowadził cię do coraz bliższej zażyłości z Sobą samym. Naucz mnie takiego zaufania, abym nie lękał się pozostać człowiekiem prostego serca. Niech zawsze Bóg będzie moim ukojeniem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dając mi Ducha Świętego, ofiarowałeś mi wolność, dzięki której mogę prawdziwie odpowiedzieć na Twe wezwanie do miłości. To On zabiera z mego serca zasłonę, przez którą nie mogłem Ciebie zobaczyć. Daj mi łaskę czytania Twego Słowa, abym codziennie coraz bardziej poznawał Twoje miłosierne Oblicze. Święta Rito, ty realizowałaś przykazanie, które zostawił nam Pan, szczególnie niosąc pokój między zwaśnionych ludzi. Potrafiłaś przebaczyć wszystkie krzywdy, bo tak bardzo ukochałaś Boga, że tylko On mógł wypełniać twe serce. Naucz mnie postawy pojednania, szczególnie wobec najbliższych. Amen.Czytaj więcej