Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz całkowitego nawrócenia mojego serca do Ciebie. Pomóż mi odrzucić wszystko, co nie pochodzi od Twego Ducha, abym potrafił postawić Ciebie na pierwszym miejscu w każdej chwili codzienności. Udziel mi potrzebnych darów Ducha Świętego, abym miał odwagę żyć według Twego Słowa. Święta Rito, ty zawsze szukałaś w swoim życiu przede wszystkim Jezusa. Nie zatrzymywałaś jednak Jego łask tylko dla siebie, ale hojnie rozdawałaś je wszystkim potrzebującym. Naucz mnie poszukiwać Go z całego serca, abym nigdy nie zatrzymywał się na błahostkach, lecz wciąż szukał Najważniejszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty znasz chwiejność mojego serca, które po wielkich uniesieniach tak często upada jeszcze niżej. Proszę, daj mi łaskę wiernego trwania przy Twoim Przebitym Boku. Naucz mnie odkrywać w Twoich ranach łaskę przemiany mojego bólu w radość odkupienia. Tylko Ty jesteś moją jedyną nadzieją, więc daj mi dziś zobaczyć Ciebie w moim sercu i w drugim człowieku. Święta Rito, ty ufałaś Panu całym sercem i do Niego prowadziłaś wszystkich, z którymi się spotykałaś. Pokaż mi jak dzisiaj mogę świadczyć o wierze, nadziei i miłości, jakie od Niego otrzymuję. Uproś mi dar chodzenia drogami życia, które w Swojej dobroci przewidział dla mnie Bóg. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, tylko Ty jesteś Panem życia i śmierci. Dziś wstajesz z grobu, pokonujesz ciemność grzechu, jaki mnie zniewalał i dajesz mi nowe serce, abym mógł ukochać Cię bez granic. Tylko u Ciebie mogę odnaleźć takie zaufanie i miłosierdzie. Zapominasz o moich wyznanych winach, przygarniasz na nowo do Siebie i udzielasz daru pokoju pośród ogromnego zamętu, jaki targa tym światem. Święta Rito, ty zawsze pokładałaś nadzieję i ufność w Jezusie. Naucz mnie odnajdywać Jego cichą obecność w każdej chwili dnia. Pokaż mi jak dziękować Mu za odsunięcie kamienia grzechu z mojego grobu i udzielenie mi łaski nowego życia. Niech już zawsze w moim sercu rozbrzmiewa radosne Alleluja! Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, dziś moje życie przenika delikatna samotność i cisza, jaka zaległa po złożeniu Ciebie do grobu. Daj mi, proszę, łaskę wiernego czekania na Twoje powstanie z martwych. Oddałeś mnie na krzyżu Swej Matce. Naucz mnie wraz z Nią oczekiwać na Twoje dary nie tracąc cichej, wiernej nadziei. Niech Maryja trzyma mnie dziś szczególnie w Swych matczynych ramionach, abym nie zwątpił w moc Twej miłości. Święta Rito, ty wiele razy w życiu cierpliwością i łagodnością łamałaś pieczęcie grobów serc ludzi, którzy cię otaczali. Swym przebaczeniem i nieustanną troską zdobywałaś ich na nowo dla Pana. Uproś mi męstwo w zmaganiach, abym nie poddawał się zbyt łatwo po pierwszych przeciwnościach. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty oddałeś Swoje życie dobrowolnie, z miłości do mnie, abym ja mógł wrócić w ramiona kochającego mnie Ojca. A ja tak często jednym kopniakiem grzechu wyrzucam Cię z mojego serca. Pluję w Twoją ukochaną twarz ilekroć coś innego uznaję za ważniejsze od Ciebie. Daj mi dziś łaskę nawrócenia poprzez kontemplację Twej Męki. Przemień moje kamienne serce w żyjące każdym Twym pragnieniem i tchnieniem Ducha Świętego.  Święta Rito, ty wiedziałaś, że twój Oblubieniec nigdy cię nie zawiedzie, dlatego oddawałaś Mu zawsze wszystko, co należało do ciebie. Pokaż mi jak spełniać pragnienia Jezusa, abym z oddaniem przyjmował swój codzienny krzyż i potrafił złączyć go z Jego cierpieniem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty umywając nogi swoim uczniom przyjąłeś posługę niewolnika. Jak bardzo ukochałeś mnie – słabego człowieka – że tak się dla mnie uniżyłeś. Naucz mnie miłości, która pochyla się nad drugim z troską i cierpliwością. Oczyść moje serce i przemień w Twoje Najświętsze Ciało – pobłogosław, połam i rozdaj tym, którzy potrzebują Ciebie. Święta Rito, zapatrzona w swojego Mistrza, który był dla ciebie Wzorem ukochania bliźniego. Uproś mi łaskę przebaczenia tym, którzy mnie zranili. Weź moją tęsknotę za Eucharystią i zanieś ją Sercu Jezusa jako zadośćuczynienie za zło, które uczyniłem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jak łagodny baranek pozwoliłeś się zaprowadzić na rzeź – śmierć krzyżową – aby wziąć mnie w ramiona i zanieść do Ojca. Twoja śmierć i zmartwychwstanie zasypały przepaść, jaką wykopały moje grzechy. Daj mi łaskę wdzięczności za tak bezcenny dar nowego życia, jaki mi nieustannie dajesz. Każdego dnia chcesz również abym przekazywał go dalej przez łagodność i cierpliwość do drugiego człowieka. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Jezus lituje się nad biednymi i pokornymi. Uproś mi łaskę stawania się prostym i ubogim, żebym całą swoją ufność pokładał jedynie w Bogu. Wspieraj mnie swym wstawiennictwem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wiesz jak wiele nieprawości kryje się wciąż w głębinach mojego serca. Znasz je dużo lepiej niż ja sam. Proszę Cię o łaskę stawania w prawdzie. Dajesz mi często czas doświadczenia, abym poznał co kryją najgłębsze tajniki mej duszy. Udziel mi siły, abym nie zachwiał się dostrzegając w sobie tego, który tak często Cię zdradza. Ty kochasz mnie mimo wszystko, umarłeś za mnie, gdy byłem jeszcze grzesznikiem, naucz mnie wierzyć Twej Miłości bez granic. Święta Rito, ty często nie broniłaś się przed zranieniem ciebie przez drugą osobę, ale przyjmowałaś to w duchu pokuty i umartwienia. Pokaż mi jak z pokojem w sercu podchodzić do wszystkiego, co mnie spotyka. Wzmocnij moją wiarę i ufność. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty ukształtowałeś moją duszę zanim ja byłem zdolny pomyśleć o Tobie. Znasz mnie i przenikasz w sposób niezgłębiony. Pragnę dziś jak Maria oddać Ci wszystko, co mam najcenniejszego. Weź cały flakonik najdroższego olejku cierpienia złączonego z Twoją Męką, lęku przezwyciężonego przez ufność, skłonności do zła pokonanego dobrocią. To wszystko, co otrzymuję nie przez swoją zasługę, ale z Twojej łaski, składam dziś w Twe Serce. Święta Rito, nawet pośród najciemniejszych chwil twego życia trwałaś niezłomnie przy Jezusie, rozważając Jego uniżenie. Proszę, naucz mnie takiej wierności, abym nie uciekał wtedy, gdy jest mi ciężko, ale nieustannie trwał w Jego cichej obecności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty uniżyłeś się przez przyjęcie ludzkiej natury, a następnie mękę i śmierć na krzyżu po to, abym ja mógł powrócić jak dziecko w ramiona kochającego mnie Ojca. Proszę, naucz mnie wraz z Tobą ogałacać się ze wszystkiego dla Miłości. Niech ona będzie w moim życiu zawsze na pierwszym miejscu, niezależnie od tego, co dzieje się dookoła. Naucz mnie kochać. Święta Rito, ty trwałaś z Panem na modlitwie adorując Go wiszącego na krzyżu i znosiłaś wiele cierpień jednocząc się z Nim. Uproś mi łaskę takiej wrażliwości, abym umiał zobaczyć Jego obecność w drugim człowieku i mimo własnej niedogodności przyjść potrzebującemu z pomocą, dobrym słowem czy modlitwą. Amen.Czytaj więcej