Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz wyprowadzić mnie na głębiny modlitwy, by tam się ze mną spotykać – w pełnej ufności, zawierzeniu. Gdy tylko zwątpię, od razu wyciągasz rękę i łapiesz mnie. Pomóż mi dostrzegać tą Twoją troskliwą obecność nawet w najtrudniejszych chwilach. Św. Rito, ty trwałaś przy Panu pomimo wielu przeciwności, które spotykały Cię nieustannie. Uproś mi łaskę odwagi zaufania Panu. Ucz mnie żyć bez lęku. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie pytasz mnie o to, czego mi brakuje do zrobienia czegoś, ale o to, co mam. Tak jak uczniów zapytałeś o to ile mają chleba i ryb, a nie o to ile nie mają. Pomóż mi dostrzegać to, co otrzymuję od Ciebie w przekonaniu, że to Ty zaradzisz wszelkim moim niedostatkom. Św. Rito, ty podejmowałaś dzieło miłości i przebaczenia będąc pewną mocy Chrystusa. Naucz mnie przede wszystkim na Nim opierać moje działanie, a nie liczyć tylko na własne siły. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, aby pokochać Ciebie, a potem bliźniego, potrzeba mi zapatrzeć się w Twoje Oblicze. Po prostu usiąść u Twych stóp i słuchać słów, przyjmować je do serca. Św. Rito, ty adorowałaś Miłość Boga każdą swą chwilą, ucz mnie teraz postawy słuchającego ucznia. Uproś mi łaskę kontemplacji Bożego Serca wypełnionego Miłością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

  Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty kształtujesz moje życie tak, aby było zgodne z Twoim planem. Pomóż mi po prostu pozwolić Ci na działanie w moim sercu i życiu, abym zarówno przez to co nowe, jak i przez ponowne, uzdrowione spojrzenie na to, co stare, umiała odnajdywać Ciebie. Św. Rito, pokorna Orędowniczko, uproś mi łaskę uległości Bożej woli i zawierzenia Panu w każdej sytuacji. Naucz mnie odkrywać piękno Jego darów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pokazujesz mi, że Twoje Królestwo jest najcenniejszą perłą, dla której warto zostawić wszystko inne. Daj mi, proszę, taką łaskę słuchania Twojego Słowa, abym umiał odnaleźć skarb, który złożyłeś w moje serce. Św. Rito, Perło Umbrii, ty odnalazłaś w swym życiu największy skarb – Miłość Pana. Ucz mnie odkrywać Ją w historii mego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dotrzymujesz Swoich obietnic, choć nie zawsze w taki sposób, w jaki ja się spodziewam. Przekraczasz przecież wszelkie moje wyobrażenie, dając mi przedsmak pełni szczęścia. Św. Rito, ty widziałaś wypełnianie się Bożych obietnic w każdym okruchu codzienności, uproś mi łaskę takiego spojrzenia. Ucz mnie cierpliwości w oczekiwaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, tylko dzięki Twej łasce mam siły, by znieść cierpienie, nie poddać się zwątpieniu i walczyć każdego dnia. Sam z siebie jestem tylko kruchym, glinianym naczyniem. Naucz mnie służyć Tobie tak, jak Ty tego pragniesz. Św. Rito, ty dostrzegałaś działanie zbawczej łaski Jezusa każdego dnia i umiałaś być za nią wdzięczna. Uczyń mnie takim niewolnikiem miłości Boga, abym bez wahania podejmował każdą służbę dla Niego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, jak bardzo zmienia się mój sposób myślenia i działania, gdy umieram dla Prawa. Jakże inne jest moje życie, gdy rezygnuję z postawy kupowania sobie łaski za dobre uczynki czy modlitwę. Dopiero wtedy Ty uwalniasz mnie od lęku i dajesz prawdziwą wolność. Św. Rito, ty w swoim życiu kierowałaś się Miłością, którą odkryłaś już w dzieciństwie, uproś mi łaskę poznania Boga pełnego dobroci. Ucz mnie prostoty dziecka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty obdarzasz mnie potokiem łask i szczęścia. Tylko, że moje serce jest tak bardzo popękane, że często marnuję Twoje dary. Jezu, uzdrów moje oczy, by widziały i uszy, by słyszały, abym mógł przyjąć to, co mi dajesz. Św. Rito, ty przez całe życie nie utraciłaś gorliwości w miłowaniu Boga, uproś mi łaskę przemiany serca, uzdrowienia zranień i przebaczenia. Ucz mnie żyć słowem Jezusa każdego dnia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej