Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz dać mi dziś dar prostej służby Tobie. Bez zbędnych pytań, bez gotowych rozwiązań, abym umiał tak po prostu zdać się na Ciebie. Pomóż mi troszczyć się o Twoje sprawy z tą ufnością, że Ty zatroszczysz się o mnie. Św. Rito, perło Umbrii, pomóż mi przychodzić do Pana i otwierać przed Nim swoje serce, mówić Mu o swoich troskach, oddawać Mu swoje niepokoje. Uproś mi łaskę posłuszeństwa Jego Słowu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś zawsze wierny swoim obietnicom. W przeciwieństwie do mnie, dotrzymujesz raz danego słowa. Jezu, daj mi łaskę czuwania, aby Twoje Słowo było dla mnie zawsze ważne, nigdy nie upadało na ziemię, lecz na żyzną glebę serca. Pomóż mi być zawsze gotowym na to, co mi przygotowujesz. Św. Rito, ty złożyłaś ślub posłuszeństwa Panu. Naucz mnie zawsze pilnie oczekiwać na Jego wezwanie, abym nigdy nie utracił poczucia Jego obecności i opieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Ty widzisz i znasz moje serce lepiej niż ja sam, Jezu. Pragniesz uczynić mnie krystalicznie czystym, abym niczego nie musiał ukrywać przed Tobą, sobą i innymi. Daj mi, Panie, taką prostotę duszy, abym umiał przyznać się do relacji z Tobą – nie tylko słowem, ale i czynem. Św. Rito, Oblubienico Ukrzyżowanego Pana, która wszystkie swe sprawy zawierzałaś Umiłowanemu, uproś i dla mnie taką łaskę ufności. Ucz mnie zawierzać Bogu każde, nawet najmniejsze doświadczenie codzienności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tak często dbam o pozory – o to, co pomyślą inni. Tak łatwo ulegam pogoni za sensacją w mediach czy bliższym otoczeniu. A Ty pragniesz dziś, abym spojrzał wgłąb własnego serca i zobaczył prawdę o sobie; abym doświadczył tego, że w głębię człowieka nie można patrzeć bez miłosierdzia. Jezu, daj mi takie spojrzenie w siebie i na drugiego. Św. Rito, dla ciebie zawsze najważniejsze było Boże spojrzenie, a nie to, co na zewnątrz. Pomóż mi oczyścić moje serce, abym umiała kochać prawdziwie. Uproś mi łaskę skupienia na Jezusie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, świętaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty znasz mnie bardzo dobrze. Wiesz, że w chwilach słabości próbuję uciekać, w momentach upadku – mam pokusę, by już się nie podnosić. Tak często nie mam już sił do walki. Ty, Panie, walcz za mnie. Obroń mnie przed moją słabością. Św. Rito, ty dostałaś szczególną łaskę udziału w cierpieniu Pana, pomóż mi wytrwać w chwilach trudnych. Naucz mnie dostrzegać łaskę nawet tam, gdzie wydaje się, że jej nie ma. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz mieszkać w świątyni mojego serca. Nieustannie zachęcasz mnie abym wchodził do niej wciąż niżej, a nie szukał Cię tylko na wyżynach niebieskich. Daj mi łaskę odkrywania Ciebie w głębi mnie samego – w służbie, a nie w zajmowaniu zaszczytnych miejsc. Św. Rito, ty byłaś służebnicą swojego Mistrza. Ucz mnie takiej prawdy o mnie samym, bym potrafił być sobą; bym porzucił te maski, które zasłaniają mi Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz bym kochała Cię całym moim sercem, umysłem, wolą i wszystkimi siłami. Aby to było możliwe zbierasz wszystkie kawałki mego porozbijanego serca i Swoim Słowem na nowo składasz je w jedno, pochylając się z miłością nad każdym, nawet najmniejszym fragmente. Panie, posklejaj Swoją łaskę moje połamane życie. Św. Rito, twoim szczególnym zadaniem danym ci przez Jezusa było wprowadzanie pokoju, jedności – w miejsce podziałów. Uproś mi łaskę uleczenia zranień, abym mógł całym sobą wysławiać Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, dziś przychodzisz, by ożywić moje serce. Moją obojętność, próby pozostania jedynie widzem wobec Ciebie chcesz zamienić na pełne zaangażowanie mojej duszy i życia. Dajesz mi serce zdolne do miłości bez granic. Jezu, skrusz mój upór i lęk. Św. Rito, ty w miłosnej wymianie całkowicie oddałaś siebie Bogu, otrzymując w zamian pełnię Jego darów. Ucz mnie takiej otwartości serca. Uproś mi tę łaskę, by Pan był zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, czy w moim życiu może istnieć coś lub ktoś ponad Ciebie? Przecież tylko Ty jesteś źródłem wszystkiego. Często jednak działasz z taką prostotą i pokorą, że ciężko mi to dostrzec i próbuję to skomplikować na swój sposób. Jezu, pomóż mi odnajdywać Ciebie w prostocie krzyża, chleba, wina… Św. Rito, ty całe swoje życie w zaufaniu oddałaś Panu. Prowadź mnie do Niego jako Opoki, na której zbudowane jest moje życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej