Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz po to wyprowadzić mnie na pustynię, aby – bez niepotrzebnych rozproszeń – mówić do mego serca. Tylko w takiej ciszy możliwe jest przecież spotkanie Serce w serce. Św. Rito, panno roztropna, ty potrafiłaś czujnie oczekiwać przyjścia Oblubieńca. Uproś mi łaskę trwania w oczekiwaniu na łaskę stanięcia w Jego Obecności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty często wymagasz ode mnie choćby najmniejszej chęci zaradzenia problemom i odrobiny współpracy z Twoją łaską. Skrusz moje oporne serce i daj mi łaskę codziennego nawracania się do Ciebie. Św. Rito, orędowniczko w trudnych sprawach, naucz mnie tego prostego zawierzenia Panu – jak dziecko. Wyproś mi łaskę nawrócenia serca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty mnie wybrałeś i powołałeś na Swoją szczególną własność. Pomóż mi w zakrętach codzienności nie zgubić skarbu, jakim mnie obdarzyłeś. Spraw, aby moje serce było zawsze przy Tobie – ufne, ale i czuwające. Św. Rito, ty zostałaś wybrana do szczególnej bliskości z Panem, szczególnie poprzez współcierpienie z Nim w postaci stygmatu ciernia. Ucz mnie trwać w wierności pomimo bólu i cierpienia, a nawet w nim właśnie odnajdywać szczególną łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Gdy wpatruję się w Twe przemienione Oblicze, Ty rozpraszasz wszelkie mroki grzechu, niepewności, lęku i cierpienia. Twoje kochające spojrzenie odmienia całą moją rzeczywistość. Pomóż mi je dostrzec. Św. Rito, ty w każdym obłoku wiary umiałaś dostrzegać Obecność Miłującego Ojca. Naucz mnie trwać wbrew przeciwnościom. Uproś mi łaskę pewności bycia Bożym Dzieckiem w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, która wydaje się być pozbawiona nadziei. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz, abym idąc za Tobą zostawił wszystko inne. Abym troszczył się o Twoje sprawy, a wtedy Ty zatroszczysz się o moje. Ucz mnie jak tracić życie dla Ciebie, jednocześnie nie marnując go na głupoty tego świata. Św. Rito, ty zostawiłaś wszystko ze względu na Pana, ucz mnie takiego radykalizmu, aby odciąć wszystko, co mnie od Niego oddala. Uproś mi łaskę wytrwania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ciebie można poznać nie tyle w mocy ofiary czy wyrzeczenia, ale w mocy przebaczenia. Dopiero wtedy otwierasz moje oczy, gdy staram się patrzeć w perspektywie Miłosierdzia – Twoimi przebaczającymi oczami. Pomóż mi rezygnować z postawy sędziego. Św. Rito, niosąca Miłosierdzie Pana, pomóż mi odkrywać Jego cichą obecność w każdej chwili. Uproś mi łaskę oczyszczenia spojrzenia, abym umiała widzieć świat Bożymi oczami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tylko Ty możesz odbudować w moim życiu to, co ja sam zniszczyłem. Wystarczy jeden okruch, odrobina Twej łaski! Jezu, pomóż mi oddać Ci wszystkie troski mego serca. Św. Rito, pokorna Orędowniczko, ty dostrzegałaś łaskę Pana w każdej chwili. Ucz mnie odnajdywać ją w rzeczach małych, pozornie niewiele znaczących. Uproś mi łaskę otwarcia na Jego dary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz wyprowadzić mnie na głębiny modlitwy, by tam się ze mną spotykać – w pełnej ufności, zawierzeniu. Gdy tylko zwątpię, od razu wyciągasz rękę i łapiesz mnie. Pomóż mi dostrzegać tą Twoją troskliwą obecność nawet w najtrudniejszych chwilach. Św. Rito, ty trwałaś przy Panu pomimo wielu przeciwności, które spotykały Cię nieustannie. Uproś mi łaskę odwagi zaufania Panu. Ucz mnie żyć bez lęku. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie pytasz mnie o to, czego mi brakuje do zrobienia czegoś, ale o to, co mam. Tak jak uczniów zapytałeś o to ile mają chleba i ryb, a nie o to ile nie mają. Pomóż mi dostrzegać to, co otrzymuję od Ciebie w przekonaniu, że to Ty zaradzisz wszelkim moim niedostatkom. Św. Rito, ty podejmowałaś dzieło miłości i przebaczenia będąc pewną mocy Chrystusa. Naucz mnie przede wszystkim na Nim opierać moje działanie, a nie liczyć tylko na własne siły. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, aby pokochać Ciebie, a potem bliźniego, potrzeba mi zapatrzeć się w Twoje Oblicze. Po prostu usiąść u Twych stóp i słuchać słów, przyjmować je do serca. Św. Rito, ty adorowałaś Miłość Boga każdą swą chwilą, ucz mnie teraz postawy słuchającego ucznia. Uproś mi łaskę kontemplacji Bożego Serca wypełnionego Miłością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej