„Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.” Iz 53, 3 Jezu, Ty Sam wydałeś się w nasze ręce. Z miłości do mnie pozwoliłeś, abym Tobą wzgardził. Każdy mój grzech tak bardzo Cię oszpeca, że stajesz się kimś, przed kim można już tylko zakryć twarz, aby go nie widzieć. Nie tylko na widok cierpienia, ale i ze wstydu, że ono jest przeze mnie. Przepraszam Cię za Twoją samotność i odepchnięcie w Ogrójcu. Maryjo, Ty jedna odnajdywałaś wciąż w Jezusie Swój największy skarb. Tam, gdzie już inni nie widzieli niczego cennego, Ty dostrzegałaś ogrom Miłości. Pomóż mi spojrzeć z takiej  Bożej perspektywy również na moje życie. Uzdrów moje oczy. Święta Rito, ty wiesz co oznacza być tak wzgardzoną i odrzuconą przez innych. Również w tym cierpieniu upodobniłaś się do swego Mistrza. Naucz mnie trwaćCzytaj więcej

„Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.” Ps 34, 9 Panie, Ty zostawiłeś mi Swoje Ciało do spożywania, abym już nigdy nie cierpiał z powodu głodu duchowego. Pragnąłeś być tak bardzo blisko mnie, że zostawiłeś Siebie w tak małym, niepozornym znaku, abym nie bał się do Ciebie przyjść. Pomóż mi jak najczęściej odpowiadać hojnym sercem na Twój dar. Maryjo, Ty wciąż żyjesz w jedności ze Swoim Synem. Uproś mi taką łaskę, abym mógł powiedzieć, że nie żyję już ja sam, ale w moim sercu króluje Chrystus. Naucz mnie stawać się coraz bardziej eucharystycznym – małym, niepozornym, ale kochającym i oddającym się w całości. Święta Rito, ty często karmiłaś swoją duszę Panem obecnym w Eucharystii również poprzez Adorację. Uproś mi łaskę tak wiernego trwania przy Nim. Naucz mnie często łączyć się z NimCzytaj więcej

„W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.” J 1, 4-5 Panie, tylko w Tobie mogę odnaleźć pełnię światła. I to takiego, które przenika ciemności wszystkich moich grzechów, myśli, pragnień. Nie ma takiego błota, którego Ty byś nie wziął na Siebie, ani takiej ciemności, której nie przenikałoby światło Twego Miłosierdzia. Pomóż mi, pomimo bólu i zniechęcenia dziś ponownie spojrzeć w Twoje gorejące Serce. Daj mi na nowo odnaleźć siłę do trwania w Twojej Miłości. Maryjo, Ty poznałaś światłość przemiany nie na Górze Tabor, ale już w Nazarecie, bo to światło Ducha Świętego napełniło Cię w momencie Zwiastowania. Pomimo mroków, domysłów, nieprzychylnych komentarzy bliskich, nie zachwiałaś się nigdy w postanowieniu należenia jedynie do Boga i w ufności. Naucz mnie takiego zawierzenia. Święta Rito, ty często przeżywałaś ciemności duszy, związane z odrzuceniem przez innych. Nie poddawałaś się jednak, choćCzytaj więcej

„Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” Ef 4, 6 Jezu, Ty wzywasz nas do jedności. Nie chcesz, abyśmy głosili swoje nauki, ale Twoją Dobrą Nowinę, która jest jedna – za każdego z nas umarłeś i zmartwychwstałeś. Pomóż mi odrzucić moje upodobania, jeśli stoją na przeszkodzie budowania jedności. Przemieniaj moje myślenie, abym zawsze pamiętał o tym, że to Ojciec jest we mnie Sprawcą każdej myśli, pragnienia i działania. Maryjo, Ty wiedziałaś co oznacza budować wspólnotę opartą na jednym Duchu. Taką małą przystanią była Twoja rodzina. Nigdy nie zapominałaś jednak, że w jej centrum znajduje się sam Bóg. Pomóż i mi ustawić Pana w centrum mojej codzienności. Spraw, abym nie przypisywał sobie zasług, które nie należą do mnie. Święta Rito, żyjąc we wspólnocie augustiańskiej, jako swoje motto wybrałaś hasło: „Jeden duch i jedno serce w Bogu”.Czytaj więcej

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego” J 1, 12 Panie, jak często odrzucam Ciebie i Twe natchnienia. Choć tak bardzo pragnę w sercu odpowiadać na Twoje zaproszenie, ulegam słabości, która czyha na mnie w każdej chwili. Pomóż mi, proszę, stać się wobec Twoich natchnień jak dziecko – uwierzyć bez granic, bez podejrzliwości i przyjąć takie, jakie przychodzą.  Maryjo, Ty nie dyskutowałaś ze słowem Jezusa, nawet jeśli na pozór wydawało się – jak w Kanie – zbyt szorstkie. Rozumiałaś Jego pragnienia w mgnieniu oka, bo tak dobrze znałaś Jego Najświętsze Serce. Naucz mnie nie zadawać zbędnych pytań, ale ufając Jego Miłości, wykonać wszystko, cokolwiek powie. Święta Rito, ty nie poddawałaś się lenistwu, nie szukałaś wymówek, ale całym życiem starałaś się słuchać i wypełniać wolęCzytaj więcej

„”A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.” Mt 16, 15-16 Jezu, w trakcie Twojego chrztu w Jordanie otworzyło się niebo i Ojciec Twój powiedział wobec wszystkich Kim tak naprawdę jesteś. Twoi uczniowie przez kilka lat odkrywali tę prawdę. I ja każdego dnia pragnę odnajdywać Ciebie nie w iluzji, ale w rzeczywistości zbawienia. Ty jesteś moim jedynym Zbawcą, a to oznacza, że wyprowadzasz mnie z krainy grzechu, abym już na zawsze mógł żyć w Twojej obecności. Maryjo, Ty wiedziałaś, że Bóg jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. To On był Dawcą życia, które poczęło się w Twoim łonie. Jednak ten akt był dopiero początkiem wszystkiego. Współodkupicielko moja, uproś mi łaskę odnajdywania Jego darów w codzienności. Spraw, abym w każdej chwili potrafił odpowiedzieć na pytanie Kim jest dla mnie Pan. Święta Rito, oddałaś Jezusowi całe swojeCzytaj więcej

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” Ps 23, 4 Jezu, ukrywasz się swoim rodzicom – zostajesz w świątyni bez ich wiedzy. Podobnie i dzisiaj czasem ukrywasz się przed moimi zmysłami i duszą. Sprawiasz wrażenie, jakby Cię nie było, a wokół jest tylko pustka, ciemność – noc. Jednak wtedy resztką sił duszy mogę czasem wyczuć Twą obecność – bliższą niż zwykle. W takich chwilach niesiesz mnie na Swoich ramionach. Maryjo, jak wielki lęk i ciemność opanowały Twą duszę, gdy zobaczyłaś, że Jezusa nie ma wśród pątników. Szukałaś Go z bólem serca. Mimo tego niepokoju nie poddawałaś się zniechęceniu czy rozpaczy, ale ufnie poszukiwałaś i znalazłaś tam, gdzie i ja dziś mogę Go odnaleźć – w obecności kochającego Ojca. Uproś mi siłę do ciągłego szukania. Święta Rito, twoje życie również było naznaczoneCzytaj więcej

„To Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.” Flp 2, 13 Jezu, to nie moje dobre pomysły realizuję w życiu, ale Twoje natchnienia. Ty sprawiasz, że w mym sercu pojawiają się pragnienia zgodne z Twoją wolą. Jednak to do mnie należy decyzja o oddaniu Ci siebie samego w wolności. Do niczego nie chcesz mnie zmuszać, bo Miłość nie polega na wymuszaniu. Maryjo, niedługo po urodzeniu zaniosłaś Swego Syna do świątyni, aby oddać Go Bogu Ojcu. Nigdy niczego nie zatrzymywałaś dla Siebie, ale w Duchu Świętym każdą myśl, słowo i czyn, ofiarowywałaś Panu. Naucz mnie takiego trwania w nieustannym oddawaniu Mu wszystkiego, co mnie spotyka. Święta Rito, wiedziałaś, że nic z tego, co masz, nigdy nie było twoją zasługą, ale zawsze łaską, którą darmo otrzymujesz. I ty trwałaś w tej przedziwnej wymianie Miłości, oddając Bogu wszystkie wydarzenia, zarówno trudne, jak i te radosne. UprośCzytaj więcej

„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem.” Flp 2, 6 Jezu, ogołociłeś samego Siebie z chwały nieba schodząc na ziemię w ciele zwykłego człowieka. Zrezygnowałeś z zaszczytów, pierwszych miejsc, popularności i sławy tylko z troski o mnie – abym ja nie poszedł do piekła. To Miłość była siłą Twego działania. Przedziwna jest Twoja Miłość – tak wielka, że nie mieści się ani w mojej głowie, ani w sercu. Maryjo, Ty rozpoznałaś to przedziwne Boże działanie w swoim życiu. Jak – wobec takiego uniżenia się Pana – Ty mogłabyś zachować w sercu chęć bycia wielką? Pragnęłaś – podobnie jak Twój Syn – uczynić się maleńką, najmniejszą ze wszystkich – z Miłości. Pomóż mi codziennie chować się w cieniu Boga tak, abym to On rodził się w moim sercu i działaniu. Tak, aby Jezus był na pierwszymCzytaj więcej

„O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”.” Iz 52, 7 Boże, zbawienie, które mi dajesz to prawdziwie Dobra Nowina. To wiadomość o miłości, dobroci, trosce, jakimi wciąż na nowo pragniesz mnie obdarowywać. Najdziwniejsze jest to, że wcale na nią nie zasługuję. Ja, grzesznik, dostaję ją całkowicie za darmo – niejako w miejsce moich grzechów, ran, które zadaję – Ty wlewasz ogrom Swej niepojętej Miłości. Maryjo, Ty w ciemno zaufałaś Sercu Boga. Znałaś je tak dobrze dzięki ciągłej modlitwie, że nie wątpiłaś w Jego Słowo, choć wydawało się niemożliwe do spełnienia. Radości ze spotkania z Nim nie potrafiłaś zachować jedynie dla Siebie. Zaniosłaś Tego, który nie daje się zamknąć w moich schematach, do Elżbiety. Pomóż i mnie tak doświadczyć Jego Miłości, abym nie umiał pomieścićCzytaj więcej