Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, otwórz moje uszy na Twoje Słowo. Pomóż mi poznać to, co chcesz do mnie dziś powiedzieć tak bardzo osobiście, w intymnym spotkaniu serce w Serce. Daj mi usłyszeć to, że podnosisz mnie z łoża mojej niemocy, grzechu, niewoli. Udziel mi łaski powstania z tego, co mnie wciąż przygniata. Święta Rito, ty niosłaś w swym sercu otaczających cię ludzi prosto do Boga. Weź dziś w swoje ręce wszystkie moje intencje, a szczególnie te trudne sprawy i oddaj je Jezusowi. Ucz mnie zawierzania Jego Słowu w każdej sytuacji, abym nie dawał się pochłaniać zbytecznym troskom. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz przyjść dzisiaj do mojego serca w mocy Twego Ducha. Pragniesz oczyścić mnie z wszelkiego trądu, jaki przylgnął do mojej duszy. Daj mi łaskę otwartej duszy i umysłu, abym z ufnością poprosił Cię o uzdrowienie wszystkiego, co jeszcze nie pozwala mi do końca Tobie zaufać. Święta Rito, moja patronko, zadbaj dziś szczególnie o mnie. Przedstaw Jezusowi moje pragnienia i potrzeby. Uproś błogosławieństwo dla ścieżek, którymi On mnie prowadzi i odwagę kroczenia nimi we wszystkich chwilach dnia. Ucz mnie oddawania Mu chwały każdym czynem, jaki dziś podejmę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty uwalniasz dziś całe moje życie od lęku. Przyszedłeś po to, aby przygarnąć mnie do Swego Serca i okazać nieskończoną Miłość. Stałeś się przebłaganiem za moje grzechy, dając mi przy tym uwolnienie od tego, co uśmierca we mnie życie. Daj mi łaskę dostrzegania Twojej opieki, którą roztaczasz nad każdym moim krokiem. Święta Rito, ty jesteś moją orędowniczką u Boga, uproś mi dar uzdrowienia z dolegliwości, które mi dokuczają. Zanieś przed Boży tron moją prośbę o uleczenie wszelkich chorób ciała i duszy, dotykających zarówno mnie, jak i moich najbliższych. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nie wahałeś się przyjąć cierpienia, aby ukazać mi jak bardzo mnie kochasz. Wziąłeś na Siebie wszystkie moje rany i bóle. Przyszedłeś uratować mnie z niewoli moich grzechów, nieczystości intencji, przekonania o mojej własnej nieomylności. Daj mi łaskę stawania w pokorze Twojej Miłości. Święta Rito, ty współcierpiałaś z Jezusem w Jego Męce poprzez stygmat ciernia, ucz mnie cichości cierpienia, które udoskonala w miłości. Uproś mi łaskę uleczenia tego, co oddala mnie od Boga i uzdrowienia wszystkiego, co nie pozwala mi jeszcze w pełni Mu zaufać. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wołasz mnie dziś po imieniu. Przywracasz mi godność dziecka Bożego, podnosisz z upadku i zapraszasz do pójścia za Tobą bez ciągłego oglądania się za siebie. Nie chcesz, abym wciąż naprawiał poprute sieci swojego serca, ale w końcu zapatrzył się w Twoje Najświętsze Serce i dał się ogarnąć Jego szalonej Miłości. Święta Rito, ty przez całe swe życie szłaś wiernie za wezwaniem Pana, pomóż mi porzucić moje własne pomysły i przyjąć Jego propozycję. Ucz mnie oddawania chwały Bogu każdym moim dzisiejszym czynem, myślą i pragnieniem. Uproś mi łaskę uzdrowienia pamięci oraz dar przebaczenia i pojednania. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, obmyj mnie dzisiaj w wodzie Twojego Miłosierdzia. Ukaż mi moją prawdziwą wartość i godność, jaką mam w Twoich oczach. Ty powołałeś mnie do szczególnej bliskości z Tobą już od początku. Pozwól mi poznawać siebie poprzez Twe kochające Serce. Daj mi łaskę dostrzegania tego, jak bardzo umiłowanym dzieckiem Boga jestem. Święta Rito, ty sama ukochałaś Jezusa ponad wszelkie skarby tego świata, uproś mi dar takiego zawierzenia. Ucz mnie dostrzegania tego, co w życiu najważniejsze i uproś łaskę pokoju serca, abym potrafił być wdzięczny za dary Ducha, które codziennie otrzymuję. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaśCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty jesteś jedynym oblubieńcem mojej duszy, która w głębi nie pragnie niczego ponad Ciebie. Tak często jednak ja sam o tym zapominam, przypisując sobie na własność to, co otrzymuję od Ciebie. Wzbudź w moim sercu wdzięczność za wszystkie Twoje dary. Święta Rito, ty świadczyłaś w swoim życiu o prawdziwych narodzinach Pana w twym sercu poprzez miłość, cichą łagodność i pojednanie, jakie wprowadzałaś wszędzie, dokądkolwiek poszłaś. Naucz mnie być zwiastunem Jego Królestwa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, dziś przychodzisz do pustkowia mojego serca wypełniając je Swoją obecnością poprzez miłosne spotkanie na modlitwie. Wyciągnij do mnie Swoją rękę i oczyść moją duszę, wciąż pełną niedomagań i trądu złych przyzwyczajeń. Spraw, abym był cały Twój. Święta Rito, ty niezłomnie wierzyłaś w Bożą obecność nawet w najtrudniejszych sytuacjach, jakie cię spotkały. Naucz mnie dbać przede wszystkim o relację z Panem, abym potrafił w Nim odnaleźć pełnię życia, jaką ma dla mnie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś Królem całego mojego życia. Daj mi przyjmować z otwartością serca Dobrą Nowinę, jaką wnosisz w każdą sytuację, która mnie spotyka. Otwierasz moje oczy, wyzwalasz mnie z więzów niewoli, abym głosił Twoją chwałę. Udziel mi daru odwagi i męstwa. Święta Rito, ty w całym swoim życiu wypełniałaś słowa Chrystusa, wnosząc wiele Jego życia w historię ludzi, do których cię posyłał. Naucz mnie jak nieść bogactwo miłości Pana ubogim, którzy jeszcze jej nie znają. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś samą miłością, którą pragniesz wypełnić również moje lęki. Ukaż mi Swoją świętą Twarz i zabierz obawę przed spotkaniem Ciebie na wzburzonych falach codziennych wydarzeń. Daj mi łaskę odważnego zawierzenia Tobie. Święta Rito, ty starałaś się odpowiadać na wezwanie Pana bezgraniczną miłością do bliźniego, niosąc innym pokój i przebaczenie w Jego imię. Naucz mnie nie omijać ludzi potrzebujących, ale wyciągać do nich codziennie pomocną dłoń. Amen.Czytaj więcej