Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, wiele razy w ciągu dnia odwracam od Ciebie moje Serce, a Ty mimo wszystko wciąż na nowo czekasz aż będę chciał do Ciebie wrócić. Spraw, abym potrafił cierpliwie trwać przy Tobie, niezależnie od sytuacji czy czekających mnie obowiązków. Niech moja dusza zanurza się nieustannie w Twojej miłości. Święta Rito, ty nie oszczędzałaś się w dawaniu siebie samej, swojego czasu i dobroci, drugiemu człowiekowi. Naucz mnie odrywać się od moich fałszywych osądów o rzeczywistości, która mnie otacza i stawać się bardziej miłosiernym wobec bliźniego. Pokaż mi jak dawać mu siebie. Amen.Czytaj więcej

Jezu, Ty za mnie ofiarowałeś się na krzyżu, abym mógł powrócić do kochającego Ojca. A ja tak często zatwardzam serce na Twoje natchnienia i nie słucham Słowa, które do mnie nieustannie kierujesz. Skrusz moją duszę, abym potrafił stanąć w prawdzie o mej słabości i ujrzeć Twą nieskończoną miłość. Pochyl się nade mną ze Swym miłosierdziem.

Święta Rito, ty wiedziałaś, że jesteś umiłowaną córką Boga, nawet wtedy, gdy doświadczałaś trudnych chwil. Jego obecność przemieniała twoją codzienność. Pomóż mi doświadczyć takiego wybrania, jakie było twoim udziałem, abym potrafił zaufać Panu we wszystkich wydarzeniach mojego życia. Amen.

Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś otwierasz moje uszy na Twoje Słowo i pragniesz, abym zawsze chodził drogami, którymi prowadzi mnie Twoje kochające Serce. Spraw, abym nie zbaczał z raz obranej ścieżki, ale wiernie wypełniał wszystko to, czego ode mnie pragniesz. Udziel mi łaski otwartości na Twoje działanie Święta Rito ty w swoim życiu realizowałaś wezwanie Jezusa do tego, aby miłować nieprzyjaciół. Wybaczyłaś tym wszystkim, którzy zranili cię poprzez zabójstwo męża, ale i odrzucenie ciebie. Naucz mnie kochać tych, którzy mnie nie kochają. Niech Duch Święty kruszy ich serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty chcesz żeby moja sprawiedliwość, którą kieruję swoje czyny wynikała przede wszystkim z ducha Miłości, a nie z litery Prawa. Daj mi łaskę roztropności, abym potrafił rozeznać co jest miłe Twojemu Sercu i to wybierać w każdej chwili dnia. Prowadź mnie do pojednania z moim bliźnim w Tobie. Święta Rito ty uczyłaś się dobrego postępowania przede wszystkim od swoich rodziców, którzy byli rozjemcami dbającymi o prawa ludzi słabszych. Naucz mnie jak nie żywić w sercu urazy do mojego brata czy siostry, ale wciąż na nowo podejmować trud wybaczenia zranień. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, świętaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz mojej śmierci, biednego grzesznika, ale pragniesz całkowitego odwrócenia się od zła i przylgnięcia do Twego kochającego Serca. Spraw, abym potrafił przyjąć łaskę, którą mi dajesz i poprzez post wrócił do pierwotnej Miłości, która wciąż czeka u wrót mej duszy. Święta Rito, ty nie żądałaś znaków w zamian za obietnicę ufności, ale w prostocie trwałaś przed Panem w modlitwie. Naucz mnie nie stawiać Mu warunków, degradujących Go do roli stworzenia, ale raczej przyjmować Jego nakazy w pokorze serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty posyłasz do mego serca swoje Słowo, aby wydało owoc nawrócenia. Spraw, niech staję się przed Tobą każdego dnia coraz bardziej jak dziecko, wznoszące swe ręce do Ojca w ufnej prośbie. A już Ty sam wiesz, czego mi najbardziej potrzeba do tego, by być coraz bliżej Ciebie. Święta Rito ty lubiłaś samotność na skale, gdzie często modliłaś się w cichości serca do Tego, który widzi wszystko, co pozostaje w ukryciu. Uproś mi takie umiłowanie trwania w Jego obecności, gdy wokół mnie przetaczają się burze. Naucz mnie trwać. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, pragnę, abyś to Ty był prawdziwym Panem mojego życia. Proszę, aby dziś Twoja łaska zdetronizowała wszystkie bożki, jakie sobie sam utworzyłem do tej pory. Naucz mnie być zwyczajnie dobrym dla drugiego człowieka. Zabierz z mego serca żal, brak przebaczenia czy chęć zemsty. Daj mi ciche i pokorne serce. Święta Rito ty z uwagą słuchałaś napomnień Pana, który prowadził cię wąską ścieżką miłości. Pokaż mi jak powstrzymać się od wydawania niesprawiedliwych wyroków, złorzeczenia bliźniemu i okłamywania go pod byle pretekstem. Uproś mi łaskę stawania się na wzór Chrystusa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty zawarłeś ze mną przymierze na krzyżu, w Twojej Krwi. Obmywaj mnie Nią codziennie z moich grzechów, ponieważ tak często łamię to, co Ci obiecuję. Umocnij moją dobrą wolę, abym potrafił dochowywać Ci wierności. Daj mi łaskę posłuszeństwa Twej woli, aby moje serce stawało się na Twój wzór ciche i pokorne. Święta Rito, ty skutecznie opierałaś się pokusom, szczególnie popadania w rozpacz czy zniechęcenie. Choć starałaś się zawsze odpowiadać na Boże wezwanie, doświadczałaś wielu przeciwności. Mimo to wiernie trwałaś przy Panu. Umocnij mnie swoim wstawiennictwem, abym potrafił wytrwać w ogniu pokus. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, wciąż tak często poddaję się zwątpieniu w Twoją dobroć, a wierzę w jarzmo niewoli. Daj mi łaskę zaufania prawdzie o tym, że jestem Twoim ukochanym dzieckiem. Naucz mnie karmić drugiego człowieka, często bardziej zgnębionego niż ja. Spraw, bym niósł mu Twoją obecność, aby w jego sercu zabłysło Twoje światło. Święta Rito ty na jedno słowo Pana byłaś gotowa zostawić wszystko i pójść za Nim. Uproś mi łaskę takiej dyspozycyjności, aby nic nie pociągało mojej duszy bardziej niż Jego Miłość. Pokaż mi jak być miłosiernym dla tych, których spotykam. Amen.Czytaj więcej