Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nie nakładasz na mnie ciężarów niemożliwych do uniesienia, raczej tak wspierasz mnie w niesieniu krzyża, że bierzesz wszystko na Siebie. Moim jedynym zadaniem jest przyjść do Ciebie i wytrwać w trudnościach przy Twym miłosiernym Sercu. A Ty mnie pokrzepisz, pocieszysz i umocnisz. Święta Rito, ty pragnęłaś w każdym momencie realizować Jezusowe wezwanie do miłości wzajemnej. Nie odkładałaś tego wciąż na później. Naucz mnie dziś kochać moich nieprzyjaciół tak, aby przyniosło to trwały, obfity owoc również w ich życiu. Pomóż mi stawać się przyjacielem Chrystusa odpowiadając na Jego zaproszenie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty umarłeś za moje grzechy, aby mnie przywrócić do życia na nowo. Pomóż mi nie trwać wciąż w tych samych błędach, ale podnosić się patrząc w Twoje miłosierne oczy. Daj mi łaskę wytrwania w wierze, aby nie okazała się ona próżna, ale była silna Twoją mocą. Pokaż mi jak być Twoim świadkiem. Święta Rito, ty wiedziałaś, że prawdziwą drogą, prawdą i życiem jest sam Chrystus i dlatego nie obawiałaś się zawierzyć Mu całego swojego istnienia. Naucz mnie tej ufności, abym potrafił dokonywać dzieł przebaczenia, okazywania miłości drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, który mnie rani. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz mojego szczerego serca, które nie będzie musiało już niczego udowadniać, bo całą swoją wartość czerpie z Ciebie. Pomóż mi nie być żebrakiem miłości u ludzi, ale z radością iść na spotkanie z Tobą, na którym doświadczam tego, że jestem Twym umiłowanym dzieckiem. Nie pozwól mi oddalać się od Ciebie. Święta Rito, twoje życie przynosiło niezwykłe owoce łaski, nawrócenia, przebaczenia tylko dzięki temu, że byłaś mocno zakorzeniona w Chrystusie. Naucz mnie w Nim szukać źródła mocy, pokrzepienia, pocieszenia, jakie następnie zaniosę wszystkim, którzy go potrzebują. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak często nie chcę przyjąć gorzkiego napomnienia, jakie kierujesz do mnie poprzez słowo drugiego człowieka. Traktuję ten przejaw Twojej troski jako atak na moją godność. A przecież Ty pragniesz jedynie mojego nawrócenia, abym stanął w prawdzie o mojej słabości i całą ufność pokładał w Tobie. Święta Rito, ty wiedziałaś, że dary Pana są zupełnie inne od tego, co daje świat. Dlatego oczyszczałaś często swoje spojrzenie podczas długich modlitw i czytania Słowa Bożego. Naucz mnie rozsiewania pokoju Jezusa w moim najbliższym otoczeniu, abym potrafił być Jego prawdziwym uczniem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, najważniejszym znakiem, jaki pragniesz mi dawać nieustannie jest Twoja cicha i dyskretna obecność. Wciąż na nowo odkrywam Cię w głębi mego serca, w którym po cichu kierujesz do mnie natchnienia. Przeniosłeś mnie na Swoich ramionach do Twego Królestwa, w którym mogę cieszyć się już pełnią szczęścia. Święta Rito, ty codziennie od nowa przyjmowałaś w każdej chwili Serce Jezusa do swojego małego serca. Naucz mnie tej nieustannej wymiany miłości, abym nie pragnął już zachowywać dla siebie żadnych drobiazgów, ale oddał się Panu całkowicie i do końca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty uwalniasz moje życie od lęku. Pragniesz, aby miłość wypełniła każdą chwilę codzienności, jaką mi dajesz tak, abym i ja umiał miłować czynem i prawdą, a nie tylko słowem i językiem. Udziel mi proszę Swojego Ducha, aby uzdolnił moje serce do zachowywania najważniejszego przykazania. Święta Rito, ty trwałaś wiernie przy swoim Oblubieńcu, starając się nie zostawić Go w żadnym momencie twego życia. Wiedziałaś, że tylko w Nim możesz uczynić wszystko. Naucz mnie właśnie z Niego czerpać siły do przebaczenia, kochania, stawania w prawdzie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty najlepiej wiesz jak często zazdroszczę innym ich talentów, powodzenia, warunków życiowych. Uzdrów moje serce, aby ta trucizna już nie niszczyła mojej duszy. Wypełnij mnie Swoim Duchem, który jest samą miłością. Pomóż mi przyjąć siebie, moją historię życia i uwielbić Cię w każdym jej momencie. Święta Rito, ty poznawałaś oblicze i działanie Ojca poprzez rozważanie życia Jezusa. Podobnie jak On starałaś się przede wszystkim o jedność z Bogiem, który ukochał Cię ponad wszystko. Naucz mnie wykonywania dzieł Pana, czyli wiary w Tego, który zawsze jest przy mnie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś wierny złożonej obietnicy, podczas gdy ja tak często odchodzę od Ciebie do innych bożków. Nigdy mnie nie zostawiłeś, zawsze jesteś przy mnie, nawet gdy odwracam się do Ciebie plecami. Proszę, daj mi łaskę skruchy i powrotu do Ciebie. Przywróć mi godność dziecka Bożego, którą tak często depczę i daj siły do wytrwania. Święta Rito, ty wiedziałaś, że jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus. Ufałaś Mu w każdym momencie twego życia, a szczególnie w chwilach najtrudniejszych. Naucz mnie nie skupiać się na tym, co złego mnie spotyka, ale dostrzec opatrzność Pana, który czuwa nad każdym moim krokiem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś światłem, które rozświetla każdy, nawet najmniejszy czy najbardziej ukryty mrok mojego życia. Nie pozwalasz siedzieć mi w ciemności, ale pragniesz pokazać mi drogę powrotu do Twego kochającego Serca. Daj mi łaskę skruchy, abym mocno trzymając się Twej dłoni, wszedł z powrotem na drogę prowadzącą do Ojca. Święta Rito, ty pozostałaś zawsze prostą, wierzącą kobietą, która ufała swemu Oblubieńcowi. Nie zachwiałaś się nawet wówczas, gdy prowadził cię szczególnie ciemną doliną. Naucz mnie w chwilach trudnych pokrzepiać się przy zdroju wody, jaka wypłynęła z boku Chrystusa. Niech Jego obecność będzie moim ukojeniem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, zmiłuj się nade mną i przyciągnij do Swego policzka jak niemowlę. Uzdolnij moje usta do głoszenia Twego Słowa, moje ręce do czynienia dobra wobec drugiego człowieka, moje serce do ukochania bliźniego tak, jak Ty go umiłowałeś. Przemieniaj mnie w Siebie, abym bez lęku potrafił świadczyć o Twoim wielkim miłosierdziu. Święta Rito, ty zachowywałaś każde natchnienie otrzymane od Pana w swoim sercu. Starałaś się nigdy nie uronić ani jednego Słowa, które słyszałaś od Niego. Naucz mnie, proszę, przyjmowania światła Jego łaski, abym nie opierał się działaniu Ducha Świętego. Uproś mi dar uległości. Amen.Czytaj więcej