Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często w trudnych momentach poddaję się zwątpieniu i przestaję wierzyć w Twoją Miłość. Proszę, umocnij moją ufność w Twe Miłosierdzie, abym nie kolekcjonował skarbów jedynie na tej ziemi, ale przede wszystkim w Tobie upatrywał to, co najcenniejsze. Naucz mnie odrywać się od doczesności. Święta Rito, ty wciąż rozważałaś Mękę Pana, który oddał wszystko, co posiadał również za moje odkupienie. Uproś mi łaskę wdzięczności za każdy dar, jaki otrzymuję, abym nie przywłaszczał go sobie, ale hojnie rozdawał potrzebującym. Pokaż mi jak wypełniać na co dzień Jego wolę. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz być poszukiwanym przeze mnie w każdej chwili mojego życia, a ja tak często już po pierwszych trudnościach poddaję się zniechęceniu. Daj mi, proszę, łaskę wytrwałości, abym w ciężkich momentach potrafił wciąż uciekać się do Twego Serca ufając dobroci i miłości, jakimi jest Ono przepełnione. Święta Rito, ufna i wierna oblubienico Najwyższego, pokaż mi jak każdego dnia nie ulegać słabości, ale mężnie walczyć nieustannie wołając do Pana. Wspieraj mnie swoim wstawiennictwem, bym umiał trwać w nauce Ewangelii i naucz mnie przebaczać tym, którzy mnie w jakikolwiek sposób krzywdzą. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty troszczysz się o mnie nieustannie. Nawet w tych momentach, które są dla mnie bardzo trudne, jesteś blisko mnie trzymając za rękę, bo pragniesz przeprowadzić mnie suchą stopą przez dolinę łez. Daj mi ducha męstwa, abym potrafił uwierzyć Tobie wbrew nadziei, nawet w sytuacji po ludzku nazywanej już beznadziejną. Święta Rito, ty zawsze wierzyłaś w dobroć Boga, który nie zostawił cię samej w ciężkich chwilach życia. Pomimo ogromnych trudności i cierpienia nigdy nie zwątpiłaś w Jego miłość. Uproś mi łaskę takiej wiary, aby moc Chrystusa wskrzeszała to, co już umarło we mnie i wokół mnie do życia na nowo. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, czasem czuję się tak bardzo samotny w głoszeniu Twojej Nowiny. Ale Ty nigdy mnie nie opuszczasz, zawsze wspierasz i wypełniasz pustkę, która została we mnie po odrzuceniu tego, co nie jest Tobą. Pomóż mi zaufać Ci, abym nie lękał się żyć radykalnie dla Ciebie. Święta Rito, niewiasto Ewangelii, ty niosłaś Słowo Pana wszędzie tam, gdzie Go brakowało. Weź moje potrzeby w swe dłonie i oddaj je Panu, abym bez przeszkód mógł Mu służyć. Wysłuchaj błagań mego strapionego serca i broń mojej duszy w przeciwnościach, jakie mnie spotykają. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często wątpię w Twoją dobroć i nie dowierzam Miłości, którą codziennie mnie obdarzasz. Ty ukochałeś mnie jako grzesznika i oddałeś Swoje życie, abym mógł powrócić w ramiona Ojca. Wypal z mojej duszy tę ogromną niewdzięczność i spraw, abym zawsze pamiętał, że Ty oddałeś dla mnie wszystko. Święta Rito, ty pokładałaś całą ufność w Oblubieńcu, który wybrał cię do szczególnej bliskości z Nim. Wiedziałaś, że tylko Jego Słowo jest prawdziwą drogą, którą warto w życiu iść. Uproś mi łaskę takiej pewności. Naucz mnie wiary w chwilach trudnych, gdy już gaśnie wszelka nadzieja. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tysiące razy codziennie osądzam drugiego człowieka nawet po jednym tylko spojrzeniu w jego kierunku. Proszę, oczyść moje serce z tak wielkiej obłudy, abym nigdy nie uważał innych za gorszych ode mnie. Daj mi łaskę stawania w prawdzie, abym koncentrował się jedynie na spoglądaniu w Twoje oczy zamiast porównywać się z tymi, którzy mnie otaczają. Święta Rito, ty byłaś dla innych przykładem posłuszeństwa wobec Słowa Pana. Pokaż mi jak chodzić Jego drogami nie usiłując wciąż forsować swojej woli. Naucz mnie jak szukać spokoju jedynie w Jego Miłosiernym Sercu. Ty, która pierwsza podejmowałaś wszelkie trudy z miłości do Boga, uproś mi dar takiego męstwa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś źródłem wszelkiej mojej radości i szczęścia. Pomóż mi Swoją łaską, abym nie wstydził się Twojej Ewangelii lecz głosił Ją każdym słowem, gestem i myślą. Spraw, abym nie pozwolił żadnym bożkom przyćmić Twego blasku w moim życiu. Bądź zawsze na pierwszym miejscu we wszystkich moich pragnieniach. Święta Rito, ty miałaś serce nieustannie otwarte na Słowo Pana. Uproś mi dar takiej czujności, abym pozwalał poddawać się Jego działaniu oczyszczającego mojego ducha z wszelkiej obłudy i udawania. Naucz mnie codziennego stawania w prawdzie przed Jego miłosiernym obliczem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak często wciąż zamykam uszy i serca na Twoje wołanie. Nie potrafię otwierać się bezwarunkowo na Twoją potężną Miłość. Proszę Cię jednak, abyś mi Jej udzielał mimo mojej niegodności. Nawróć mnie do Siebie, abym odnalazł w Twym Sercu jedyne źródło mądrości i szczęścia. Uwolnij mnie od wszelkich namiastek zwodzących na manowce błędu. Święta Rito, ty codziennie słuchałaś Słowa swego Oblubieńca. Naucz mnie otwierać się na to, co On pragnie mi powiedzieć każdego dnia. Uproś mi łaskę posłuszeństwa, którym ty potrafiłaś żyć w obfitości. Pokaż mi jak nieustannie rezygnować z siebie po to, aby wzrastał we mnie wciąż coraz bardziej sam Chrystus. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wciąż na nowo pragniesz uzdrawiać mnie z trądu duszy, jaki ogrania mnie, gdy tylko zanurzam się zbytnio w otaczającym mnie świecie i zapominam o Tobie. Nie chcesz, abym dokonywał rzeczy niemożliwych, ale cierpliwie trwał na modlitwie w oczekiwaniu na Twoje Słowo i abym był Ci posłuszny. Święta Rito, odkrywając wolę Bożą, potrafiłaś nieustannie być wdzięczna za wszystko, co cię spotykało, nawet jeśli było po ludzku trudne do przyjęcia. Uproś mi łaskę takiej prostoty serca, abym w Jezusie odnajdywał swój największy i jedyny skarb. Ucz mnie jak być szczęśliwym z powodu Jego wybrania mnie do tej szczególnej bliskości z Nim. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaśCzytaj więcej