Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wiesz jak wiele nieprawości kryje się wciąż w głębinach mojego serca. Znasz je dużo lepiej niż ja sam. Proszę Cię o łaskę stawania w prawdzie. Dajesz mi często czas doświadczenia, abym poznał co kryją najgłębsze tajniki mej duszy. Udziel mi siły, abym nie zachwiał się dostrzegając w sobie tego, który tak często Cię zdradza. Ty kochasz mnie mimo wszystko, umarłeś za mnie, gdy byłem jeszcze grzesznikiem, naucz mnie wierzyć Twej Miłości bez granic. Święta Rito, ty często nie broniłaś się przed zranieniem ciebie przez drugą osobę, ale przyjmowałaś to w duchu pokuty i umartwienia. Pokaż mi jak z pokojem w sercu podchodzić do wszystkiego, co mnie spotyka. Wzmocnij moją wiarę i ufność. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty ukształtowałeś moją duszę zanim ja byłem zdolny pomyśleć o Tobie. Znasz mnie i przenikasz w sposób niezgłębiony. Pragnę dziś jak Maria oddać Ci wszystko, co mam najcenniejszego. Weź cały flakonik najdroższego olejku cierpienia złączonego z Twoją Męką, lęku przezwyciężonego przez ufność, skłonności do zła pokonanego dobrocią. To wszystko, co otrzymuję nie przez swoją zasługę, ale z Twojej łaski, składam dziś w Twe Serce. Święta Rito, nawet pośród najciemniejszych chwil twego życia trwałaś niezłomnie przy Jezusie, rozważając Jego uniżenie. Proszę, naucz mnie takiej wierności, abym nie uciekał wtedy, gdy jest mi ciężko, ale nieustannie trwał w Jego cichej obecności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty uniżyłeś się przez przyjęcie ludzkiej natury, a następnie mękę i śmierć na krzyżu po to, abym ja mógł powrócić jak dziecko w ramiona kochającego mnie Ojca. Proszę, naucz mnie wraz z Tobą ogałacać się ze wszystkiego dla Miłości. Niech ona będzie w moim życiu zawsze na pierwszym miejscu, niezależnie od tego, co dzieje się dookoła. Naucz mnie kochać. Święta Rito, ty trwałaś z Panem na modlitwie adorując Go wiszącego na krzyżu i znosiłaś wiele cierpień jednocząc się z Nim. Uproś mi łaskę takiej wrażliwości, abym umiał zobaczyć Jego obecność w drugim człowieku i mimo własnej niedogodności przyjść potrzebującemu z pomocą, dobrym słowem czy modlitwą. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wybierasz mnie do szczególnej bliskości. Pragniesz, bym nie oddalał się od Ciebie przez grzech, niewierność czy osądzanie drugiego człowieka. Chcesz bym patrzył w Twoje przebite Serce i w Nim odnalazł pełnię Twoich darów. Udziel mi łaski dostrzegania tych drobnych znaków Twojej obecności, jakie mi dajesz każdego dnia, aby ukoiły moją skołataną lękiem i niepewnością duszę. Święta Rito, tobie Oblubieniec utworzył nowe serce i nowego ducha, bo codziennie uczyłaś się na nowo wybierać Jego wolę. Proszę, uproś mi dar zupełnego zaufania temu najlepszemu Pasterzowi w to, że obroni mnie, Swoją owcę, przez zagubieniem się w zaroślach tego świata. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dokonujesz wielkich dzieł w moim życiu – nawracasz moje serce, odmieniasz myślenie, dajesz mi nowe relacje z drugim człowiekiem. A ja tak często nie dostrzegam Twoich darów i mam do Ciebie pretensje. Proszę, daj mi wdzięczną duszę, abym potrafił nie tylko przyjmować to, co mi dajesz, ale przede wszystkim dziękować za to, co mnie spotyka. Pomóż mi nawet pośród największego mroku odnaleźć Twoje światło. Święta Rito, ty byłaś zapatrzona w przebite Serce Jezusa, które z miłości do Ciebie pozwoliło się zranić. Naucz mnie w Nim widzieć jedyne źródło prawdziwego Miłosierdzia, którym mogę dzielić się z bliskimi. Pokaż mi jak odnajdywać we wszystkim Słowo dające życie wieczne. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś wierny Swoim obietnicom i nie zawodzisz, nawet gdy ja odstępuję od Ciebie i próbuję iść własną ścieżką. Ty nigdy nie odwracasz się ode mnie lecz nieustannie czekasz na powrót swego marnotrawnego dziecka. Proszę, daj mi łaskę odrzucania kamieni osądu drugiego człowieka, abym umiał spojrzeć na niego Twoimi oczami. Daj mi miłosierne serce. Święta Rito, ty nieustannie słuchając Bożego głosu, wiedziałaś, że jest On przy tobie w każdej sytuacji. Uproś mi dar takiego poczucia, abym uwierzył, że nie jestem sam wobec lęku i strachu, który mnie ogarnia, ale że jest przy mnie Mocniejszy, dla którego wszystko jest możliwe. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty w każdej sytuacji – nawet takiej pozornie bez wyjścia – potrafisz poprowadzić mnie zgodnie z Twoją wolą tak, abym nie zginął błądząc po bezdrożach. Proszę, bądź moim ratunkiem szczególnie wtedy, gdy wydaje się, że już niewiele da się zrobić. Tylko Ty możesz mnie uwolnić z więzów grzechu, do którego wciąż na nowo powracam. Święta Rito, ty starałaś się nieustannie wypełniać wolę Ojca, który powołał cię do życia klasztornego. Naucz mnie posłuszeństwa Jego natchnieniom, abym potrafił odpowiedzieć miłością na Jego nieskończone dary. Pomóż mi przyjąć naukę Pana całym umysłem, wolą i duszą. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiesz o ile łatwiej przychodzi mi narzekać niż zobaczyć dobre strony w sytuacjach, które mnie spotykają. Proszę, naucz mnie takiego zapatrzenia w Twoje oczy, abym potrafił spojrzeć na wszystko w Boży sposób. Pokaż mi jak być posłusznym aż do końca – tak jak Ty Sam byłeś uległy woli Ojca aż po krzyż, aby mnie ratować. Wyzwól mnie z pęt niezadowolenia. Święta Rito, ziarnem, które każdego dnia zbierałaś do serca było Słowo Boże, które pouczało cię o Swoim zamyśle. Uproś mi łaskę takiego wsłuchania się w Nie, abym pośród zamętu tego świata nie popadł w zwątpienie i nie poszedł inną niż Boża ścieżką. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty bronisz mnie przed prześladowcami, knującymi zasadzki, w które chcą mnie złapać. Proszę, strzeż mojego sumienia, abym nie ranił Ciebie grzechem. Ty jesteś wciąż ze mną, więc zabierz z mojego serca trwogę przed tym, co dzieje się wokół mnie i przed przyszłością, której jeszcze nie znam. Daj mi łaskę wiary w to, że wszystko jest w Twoich miłosiernych Dłoniach. Święta Rito, ty wiedziałaś, że światłem na całe twoje życie jest Słowo Boże, które Pan kierował do ciebie. Naucz mnie widzieć świat, drugiego człowieka, siebie w jasności, jaką daje łaska Boża. Spraw, abym nieustraszenie szedł Jego drogą. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wydobywasz mnie dzisiaj z grobu mojego grzechu. Nie chcesz patrzeć na to jak umieram ze strachu, nienawiści czy braku przebaczenia. Uwolnij od tego zła całe moje serce i wypełnij je Swoją Miłością. Daj mi łaskę podobania się przede wszystkim Tobie i wypełniania Twej świętej woli ze wszystkich sił. Święta Rito, ty podczas epidemii opiekowałaś się chorymi, pomóż mi okazywać w tym trudnym czasie dobre oblicze Ojca poprzez moje miłosierne czyny. Naucz mnie z cierpliwością wciąż na nowo przyjmować kolejny dzień jako dar od Ciebie. Amen.Czytaj więcej