Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz, abym moje serce i duszę kształtował na Twoje podobieństwo. Spraw, bym nie lękał się prześladowania czy obmowy, ale z odwagą głosił Twoje Słowo wszystkim, do których mnie posyłasz. Pomóż mi w Tobie odnaleźć jedyne źródło Życia, które nie przemija. Święta Rito, odważny świadku Chrystusa, naucz mnie nieustannie kierować wzrok ku górze, gdzie przebywa Twój Oblubieniec. Uproś mi łaskę, by nie przygniatały mnie troski tego świata, ale bym potrafił oderwać się od nich w zaufaniu do Stwórcy i pamiętał, że jestem tylko Jego własnością. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często pośród wielu informacji tego świata do mojej duszy wdziera się zamęt. Proszę, ześlij mi Ducha Świętego, który pouczy mnie o Twojej Prawdzie. Pomóż mi odrzucić wszelkie bożki, którym jeszcze składam hołd. Oczyść moje serce z przywiązań, które się Tobie nie podobają. Święta Rito, całkowicie ufająca Miłości, ty niosłaś dar przebaczenia realizując w ten sposób nowe przykazanie, które zostawił nam Jezus. Naucz mnie kochać moich bliźnich tak, abym wzrastał również w przyjaźni z Bogiem. Pokaż mi co oznacza być tak blisko Jego Serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz dać mi pełnię radości, której nie uzyskam żadnym moim dobrym uczynkiem, lecz jedynie mocą Twej łaski. Naucz mnie tak nieść jarzmo Twej nieskończonej Miłości, aby stawało się słodyczą Bożej Obecności w każdej chwili dnia. Udziel mi daru wytrwałości, bym wciąż na nowo zanurzał się w Sercu Ojca. Święta Rito, niezłomna towarzyszko Chrystusa Ukrzyżowanego, ty zdejmowałaś z ludzi jarzmo niezgody i nienawiści niosąc pokój przebaczenia wszystkim, którym go brakowało. Uproś mi taką ufność, abym nigdy nie wystawiał Pana Boga na próbę, ale wiernie trwał przy Nim w tym, do czego mnie wzywa Jego Słowo.  Amen.Czytaj więcej

W święto patronalne naszej świętej Rity pomódlmy się modlitwą odmawianą w Sanktuarium Cascia – w duchowej jedności z Siostrami Augustiankami w Cascia: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalona, o święta Rito z Cascii, za Twoją wierność obietnicom chrztu świętego. Wstawiaj się za nami, abyśmy z radością i wiernie realizowali nasze powołanie do świętości, zwyciężając zło dobrem.  Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o święta Rito, za Twoje umiłowanie modlitwy. Pomagaj nam, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem, ponieważ bez Niego nic uczynić nie możemy i tylko w Jego imieniu i naśladując Go możemy być zbawieni. Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o Święta przebaczenia, za Twoją stałość i odwagę, którą ukazałaś w najtragiczniejszych momentach Twego życia oraz za wspaniałość przebaczenia. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy przezwyciężali uprzedzenia i lęki oraz wierzyli w zwycięstwo miłości nawet w beznadziejnych sytuacjach. Chwała Ojcu…Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często lękam się wielu rzeczy: opinii innych na mój temat, przyszłości, konsekwencji jakichś wydarzeń. Zapominam o tym, że w każdym minionym i nadchodzącym wydarzeniu Ty jesteś ze mną. Pomóż mi dostrzegać Twoją obecność w aktualnej chwili, abym już nie wątpił w Ciebie. Święta Rito, głosicielko Chrystusa Ukrzyżowanego, ty kochałaś Jezusa całym swym sercem nieustannie ponawiając akt ufności w Jego dobroć i opiekę. Naucz mnie przyjmować do serca Ducha Pocieszyciela, który pokaże mi jak chodzić Bożymi drogami. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz ode mnie jedynie odpowiedzi miłości na Twoje dary. Spraw, aby nikt i nic stworzonego nie przesłaniało mi Ciebie. Bądź zawsze na pierwszym miejscu w każdej mojej decyzji, a wtedy wszystko inne pozostanie na swoim miejscu. Daj mi łaskę przyjęcia Pocieszyciela w szarej codzienności dnia. Święta Rito, ty wiernie poznawałaś i zachowywałaś naukę Jezusa i dlatego mogłaś cieszyć się Jego szczególną obecnością, zwłaszcza w trudnych chwilach. Naucz mnie przyjmowania pouczeń Pana tak, aby one przemieniały moje serce w Jego sanktuarium. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty zostałeś uwielbiony poprzez Swoją śmierć i zmartwychwstanie, choć do tej pory trudno jest mi uwierzyć w tak niezwykły sposób zbawienia mnie od grzechów. Pragniesz jednak, abym przekazywał dalej miłość, której doświadczam od Ciebie i dzielił się nią z innymi. Pokaż mi jak mam to czynić w mojej codzienności. Święta Rito, ty ukochałaś swoich nieprzyjaciół w zamian za ich niechęć zanosząc im cierpliwie, nieustannie samego Jezusa. Naucz mnie chodzenia Jego drogami, abym potrafił rozpoznać, w które miejsce chce mnie dziś zaprowadzić. Pomóż mi być Jego wiernym świadkiem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tak często przychodzisz do mnie ze Swoją łaską, a ja wciąż Cię odrzucam, pomimo iż to Twoje Słowo jest prawdziwym duchem i życiem. Oczyść moje serce ze światowych przywiązań, aby każda chwila mojej codzienności oddawała coraz większą chwałę Ojcu. Daj mi Go wciąż na nowo poznawać. Święta Rito, w twoim życiu Pan uczynił wiele cudów, dzięki którym Jego światło ukazywało się w tym, co cię spotykało. Nawet najgorszy mrok został rozświetlony mocą Jego Zmartwychwstania. Pokaż mi jak pozwolić Mu przezwyciężać trudności w moim życiu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nie chcesz, aby moje serce trwożyło się z byle powodu i dlatego napełniasz je Twoim Duchem wnoszącym pokój w moją codzienność. Spraw, bym potrafił cierpliwie iść drogą, którą Ty Sam dla mnie jesteś. Naucz mnie przyjmować łaskę dziecięctwa Bożego, którą mnie obdarzasz. Święta Rito, wiele chwil spędziłaś na kontemplacji Miłości, która jest mocniejsza niż śmierć, nienawiść i chęć zemsty.  Pokaż mi jak Nią żyć w każdej chwili dnia i nie tracić nadziei nawet wtedy, gdy zawodzą moje ludzkie kalkulacje. Ucz mnie zupełnego zawierzenia Jezusowi. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty przyszedłeś na ten świat, aby objawić mi miłość i dobroć Ojca, który zawsze dba o mnie. Naucz mnie głosić i budować Twoje królestwo w moim życiu i wśród bliskich mi osób. Bądź moją radością i światłem, które zaniosę do drugiego człowieka znajdującego się w potrzebie. Święta Rito, twoje życie było – na wzór Mistrza – głośnym wołaniem o jedność i przebaczenie wzajemne. Pokaż mi jak dzisiaj tak budować wspólnotę Kościoła z innymi ludźmi, abyśmy stanowili jedno Ciało Chrystusa. Uchroń moje serce od rozłamów i uproś łaskę uświęcenia mnie w prawdzie. Amen.Czytaj więcej