Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, jak często zapominam o Twoim miłosierdziu, gdy patrzę na moje grzechy, które wydają mi się tak wielkie, że tym razem są już niemożliwe do przebaczenia. Jednak Twoja miłość jest większa niż moje osądy, również te, które dotyczą drugiego człowieka. Jezu, pomóż mi kochać, a nie oceniać. Święta Rito, ty przez długie lata okazywałaś swemu mężowi cierpliwość i zrozumienie, aż w końcu pomogłaś mu odnaleźć drogę do Boga. Naucz mnie byś takim świadkiem Miłosiernego Pana, aby inni, patrząc na moje czyny i słysząc moje słowa, zwracali swe serca ku Niemu. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty codziennie dajesz mi szansę na nawrócenie mego serca, a ja tak często odwracam się do moich własnych pragnień zamiast zanurzać się w Twoim Najświętszym Sercu. Spraw, abym to w Tobie odnalazł najbliższego przyjaciela mej duszy, któremu będę powierzać swe sekrety. Święta Rito, ty często udawałaś się na samotnię na szczycie góry blisko twego domu, aby porozmawiać na osobności z Bogiem. Naucz mnie dbania o czas na takie spotkania, abym pośród codziennego zabiegania potrafił się czasem zatrzymać i znaleźć chwilę dla Przyjaciela. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dajesz mi dziś do wypicia kielich niesprawiedliwego osądu, nieoczekiwanych pretensji i nieodwzajemnionej miłości. Podobnie jak Ty otrzymałeś za Swoje dobre czyny ode mnie krzyż, upodabniając się do Ciebie, niosę jego brzemię. Spraw, abym potrafił wciąż na nowo odpowiadać dobrem na zło, które mnie spotyka. Święta Rito, ty potrafiłaś powstrzymać chęć zemsty nie tylko u siebie samej, ale i u twoich bliskich. Niech twój przykład inspiruje mnie i pociąga do częstego wybaczania tym, którzy mi w jakikolwiek sposób zawinili. Naucz mnie służyć drugiemu człowiekowi bez pretensji w sercu czy pragnienia bycia docenionym. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty codziennie przysyłasz mi różnych aniołów, którzy przekazują mi Twoje słowa tak jak to miało miejsce w życiu św. Józefa. Spraw, abym i ja potrafił po cichu, bez szelestu przyjmować Twoją wolę i odgadując Twe pragnienia, wypełniać je całym życiem. Naucz mnie przytulać się do Serca Jezusa ilekroć wokół mnie trwają burze niezrozumienia i zamętu. Święta Rito, ty zawierzyłaś Panu w każdej chwili, jaka Cię spotykała. Naucz mnie otwierać uszy na to, co On chce mi powiedzieć, abym nie uronił ani jednego Jego słowa. Pomóż mi uwierzyć wbrew nadziei, która czasem mnie już zawodzi. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, wiele razy w ciągu dnia odwracam od Ciebie moje Serce, a Ty mimo wszystko wciąż na nowo czekasz aż będę chciał do Ciebie wrócić. Spraw, abym potrafił cierpliwie trwać przy Tobie, niezależnie od sytuacji czy czekających mnie obowiązków. Niech moja dusza zanurza się nieustannie w Twojej miłości. Święta Rito, ty nie oszczędzałaś się w dawaniu siebie samej, swojego czasu i dobroci, drugiemu człowiekowi. Naucz mnie odrywać się od moich fałszywych osądów o rzeczywistości, która mnie otacza i stawać się bardziej miłosiernym wobec bliźniego. Pokaż mi jak dawać mu siebie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś pragniesz po raz kolejny wyprowadzić mnie na pustynię modlitwy, abym mógł w głębi mej duszy odkryć obecność Ojca. Spraw, aby to spotkanie odmieniało całą moją codzienność. Niech w ciemności, która mnie wciąż otacza zabłyśnie światło Twojej łaski, abym mógł usłyszeć słowa: “To jest mój Syn umiłowany”. Święta Rito, ty zawsze wiedziałaś, że jesteś ukochaną córką Boga. Naucz mnie pośród mojego cierpienia i zmagań dostrzegać ten ogromny dar, jaki wciąż na nowo otrzymuję. Pokaż mi jak przemieniać moje życie przed odnawianie serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś otwierasz moje uszy na Twoje Słowo i pragniesz, abym zawsze chodził drogami, którymi prowadzi mnie Twoje kochające Serce. Spraw, abym nie zbaczał z raz obranej ścieżki, ale wiernie wypełniał wszystko to, czego ode mnie pragniesz. Udziel mi łaski otwartości na Twoje działanie Święta Rito ty w swoim życiu realizowałaś wezwanie Jezusa do tego, aby miłować nieprzyjaciół. Wybaczyłaś tym wszystkim, którzy zranili cię poprzez zabójstwo męża, ale i odrzucenie ciebie. Naucz mnie kochać tych, którzy mnie nie kochają. Niech Duch Święty kruszy ich serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty chcesz żeby moja sprawiedliwość, którą kieruję swoje czyny wynikała przede wszystkim z ducha Miłości, a nie z litery Prawa. Daj mi łaskę roztropności, abym potrafił rozeznać co jest miłe Twojemu Sercu i to wybierać w każdej chwili dnia. Prowadź mnie do pojednania z moim bliźnim w Tobie. Święta Rito ty uczyłaś się dobrego postępowania przede wszystkim od swoich rodziców, którzy byli rozjemcami dbającymi o prawa ludzi słabszych. Naucz mnie jak nie żywić w sercu urazy do mojego brata czy siostry, ale wciąż na nowo podejmować trud wybaczenia zranień. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś moim jedynym wspomożycielem w dniu utrapienia. Daj mi łaskę odwagi, abym prosił Cię całym sercem o opiekę i zawierzył się bez reszty Twojej dobroci. Spraw, aby żaden lew, jakiego spotykam na mej drodze, nie wzbudził lęku w mej duszy, lecz zwiększał mą ufność w Twoją moc. Święta Rito dla ciebie Jezus był zawsze schronieniem, w które uciekałaś szczególnie w chwilach bólu i cierpienia. Zawsze wiedziałaś, że jedynie w Nim znajdziesz prawdziwe wsparcie. Naucz mnie takiego powierzania Mu każdej chwili, abym odnajdywał Jego troskliwą obecność w każdym momencie.  Amen.Czytaj więcej