Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz mojej zguby, nie jesteś Bogiem czyhającym na każdy mój upadek. Raczej jesteś ze mną w ciężkich doświadczeniach, schylasz się i podnosisz mnie do Swego policzka, obmywasz z grzechów własną Krwią i karmisz Swym Ciałem. Daj mi łaskę życia zamiast umierania w złych wyborach, których bardzo żałuję. Wybacz mi wszystkie odejścia od Twego miłosiernego Serca. Święta Rito, ty zawsze starałaś się służyć pojednaniu ludzi, pomagając im zasypać topór wojenny. Naucz mnie skupiać się na tym, co jest piękne i dobre w duszy człowieka, zamiast dostrzegać wciąż to, co złe. Pomóż mi pojednać się z tymi, którzy mają do mnie o coś żal. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty widzisz moje udręczenie, smutek i cierpienie. Jesteś ze mną zawsze w tym wszystkim, co mnie spotyka. Wiesz jak bardzo jestem samotny, pomimo tego, że czasem wokół jest tak wielu ludzi. Bądź moim Wspomożycielem, który przeprowadzi mnie przez ciemną dolinę. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Boga trzeba prosić o łaski z niezachwianą ufnością w ich otrzymanie. Uproś mi dar takiego zawierzenia, abym pamiętał, że jestem Jego dzieckiem i dlatego udzieli mi wszystkiego, co jest dla mnie dobre. Ucz mnie dawać moim bliźnim to, co sam chciałbym od nich otrzymać. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dajesz mi codziennie wielu proroków, którzy próbują mi przekazać Słowo od Ciebie, a ja tak rzadko Je przyjmuję. Skrusz moje serce, abym potrafił uznać moją wielką słabość i grzeszność. Przyjmij mnie, pokornego sługę, który żałuje za całe zło, jakie popełnił. Okaż mi dziś Swoje miłosierdzie. Święta Rito, ty w swoim życiu poszukiwałaś przede wszystkim Pana i tego uczyłaś swoich najbliższych. Wiesz, jak często pokładam ufność w ludziach czy rzeczach, które nie mogą dać mi tego co najważniejsze – miłości bezinteresownej. Zanieś dziś przed tron Boży prośbę o moje nawrócenie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty posyłasz codziennie Swoje Słowo do mojego serca i pragniesz, aby wydało plon. Najpierw jednak oczyszcza mnie z przyzwyczajeń, które nie podobają się Tobie. Pomóż mi odkrywać moją niewolę, abym nawracał się z tego, co odwodzi mnie od Ciebie i powracał do jedynego Źródła życia. Święta Rito, ty w ogromnej prostocie kierowałaś się na modlitwie do Pana w każdej sytuacji, jaka cię spotykała. Odnajdywałaś w Nim prawdziwie dobrego Ojca, który udziela ci wszelkich potrzebnych łask. To z Niego czerpałaś siłę do miłości i przebaczenia. Uproś mi dar takiego zasłuchania się w Jego natchnienia, aby był jedyną podporą mego istnienia. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty zawarłeś ze mną przymierze na krzyżu, w Twojej Krwi. Obmywaj mnie Nią codziennie z moich grzechów, ponieważ tak często łamię to, co Ci obiecuję. Umocnij moją dobrą wolę, abym potrafił dochowywać Ci wierności. Daj mi łaskę posłuszeństwa Twej woli, aby moje serce stawało się na Twój wzór ciche i pokorne. Święta Rito, ty skutecznie opierałaś się pokusom, szczególnie popadania w rozpacz czy zniechęcenie. Choć starałaś się zawsze odpowiadać na Boże wezwanie, doświadczałaś wielu przeciwności. Mimo to wiernie trwałaś przy Panu. Umocnij mnie swoim wstawiennictwem, abym potrafił wytrwać w ogniu pokus. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, dziś chcę odrzucić jarzmo niewolnika i przyjąć dar wolności, jakiego mi udzielasz. Prowadź moją duszę po pustkowiach i nasyć ją tam Twoją obecnością. Ty jesteś dla mnie źródłem łaski, która nigdy się nie wyczerpie. Naucz mnie nie przeprowadzać swojej woli, ale dać się poprowadzić Twemu Duchowi. Święta Rito, ty wiedziałaś, że dla Jezusa warto zostawić wszystko. Na Jego wezwanie odpowiadałaś zawsze hojnym sercem. Przyprowadzałaś też do Niego w modlitwie wszystkich chorych i cierpiących, których spotykałaś. Poproś dziś Boskiego Lekarza o nawrócenie dla mnie i moich bliskich. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz, aby o moich postach i wyrzeczeniach wiedzieli wszyscy dookoła. Pragniesz jedynie cichej, ale wiernie składanej ofiary. Pomóż mi rozerwać kajdany zła w moim życiu, wyrwać się z więzów niewoli, połamać wszelkie jarzmo. Naucz mnie wprowadzać pokój, wszędzie gdzie mnie poślesz. Święta Rito, twoje życie było wypełnione cierpieniem, ale i radością. Wbrew ludzkim pozorom byłaś szczęśliwa mogąc wypełnić wolę Bożą i ciesząc się nieustanną obecnością Oblubieńca. Uproś mi łaskę zanoszenia Jezusa tam, gdzie Go brakuje. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś wzywasz mnie do wyboru między drogą prowadzącą do szczęścia, a tą, która wiedzie do zguby – między życiem i śmiercią. Pomóż mi odwrócić się od bożków, którym wciąż oddaję hołd i całym sercem zwrócić się do Ciebie. Daj mi siły do odrzucenia światowych żądz. Święta Rito, idąc za Chrystusem i biorąc codzienny krzyż na ramiona, zgodziłaś się również na to, że zostaniesz wzgardzona przez swych bliskich. Towarzyszyłaś w ten sposób Jezusowi w Jego odrzuceniu. Uproś mi również łaskę bycia blisko Niego, abym właśnie na spotkanie z Nim “tracił” chwile mojej codzienności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś wołasz, że pragniesz mojego nawrócenia poprzez post. Daj mi łaskę powrotu do Ciebie całym moim sercem. Skrusz moją duszę, abym potrafił uznać w Tobie jedynego Pana mojej codzienności. Zlituj się nad Twoim słabym dzieckiem i podnieś w Swe ramiona, abym zawsze był blisko Twego Serca. Święta Rito, ty zawsze miałaś serce wrażliwe na Boże natchnienia, dlatego potrafiłaś wykonać Jego wolę wobec tych, których spotykałaś. Nie rozgłaszałaś też nigdy innym o swoich dobrych uczynkach, ale wykonywałaś je w ukryciu. Naucz mnie takiej skrytości i pokory, żebym troszczył się przede wszystkim o to, aby sprawić radość i przyjemność Bogu. Amen.Czytaj więcej