Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Wciąż tak mało wiem o sobie samym, Jezu. Wołam, krzyczę codziennie o Twoją łaskę do poznawania siebie w prawdzie i miłości. Naucz mnie patrzeć na moje życie Twoimi oczami. Spraw, abym uczył się stawać codziennie w pokorze serca w Twojej obecności. Święta Rito, ty nigdy nie zniechęcasz się w wołaniu do Boga o potrzebne łaski. Naucz mnie takiej nieustępliwości w oczekiwaniu na Jego odpowiedź. Uproś mi pewność tego, że moje modlitwy są zawsze wysłuchane, choć nie zawsze wypełnione tak jak ja bym chciał. Zabierz ode mnie zwątpienie w dobroć Pana. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Czasem wydaje mi się, że tak niewiele brakuje mi już do doskonałości – wypełniam wszystkie przykazania, czasem tylko potykam się na drodze, lecz szybko do Ciebie wracam. Ale Ty nie wzywasz mnie do idealnego wypełniania prawa, lecz do oddania Tobie, Jezu, wszystkiego, co posiadam. Naucz mnie tylko w Twojej łasce pokładać ufność. Święta Rito, twoim Oblubieńcem, któremu poświęciłaś się bez reszty był sam Bóg. Uproś mi siłę do porzucenia moich bożków, którym wciąż jeszcze oddaję cześć. Pokaż mi jak ufać tylko Jezusowi. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, aby zobaczyć wielkość Twego miłosierdzia, muszę wejść w błoto swego grzechu, zobaczyć co tak łatwo mnie zniewala. Dopiero wtedy widzę jak ogromnym i niezasłużonym darem jest Twoje przebaczenie. Jezu, rozpal mnie nieugaszonym ogniem Twej Miłości, abym nie tęsknił już za moim grzechem. Święta Rito, pochodnio Miłości Pana, zapal i moje serce tą samą łaską. Wyciągnij mnie z błota grzechu i ucz wybierać to, co prawdziwie jest dobre. Spraw, abym potrafił wciąż na nowo otwierać się na Jego łaskę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tak bardzo chcę służyć jedynie Tobie. Pragnę, abyś był najważniejszy w moim życiu. Pomóż mi powyrzucać z mego serca wszystkie bożki, jakie mnie zwodzą i odciągają od Twojej łaski. Daj mi łaskę takiego dziecięcego zaufania Tobie z całego serca. Święta Rito, ty zawsze w każdej decyzji zdawałaś się na wolę Pana, naucz mnie rozpoznawać ją w każdej chwili, jaką dostaję od Niego w prezencie. Uproś mi dar przyjmowania wszystkiego, co mnie spotyka z wdzięcznością i prostotą. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty codziennie na nowo dajesz mi szansę życia dla Ciebie. Pozwalasz mi odkrywać nowość Twojego przymierza przypieczętowanego miłością na krzyżu. Udziel mi, proszę, łaski nawrócenia serca od dziś – od teraz. Nie pozwól mi odkładać tego na później. Święta Rito, Oblubienico Ukrzyżowanego, ty każdego dnia odkrywałaś wielkość miłości Pana do ciebie. Pomóż i mnie na nowo dostrzec ją w każdym drobiazgu mego życia. Uproś mi łaskę otwartego serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Ty, Boże, chcesz, abym w codzienności oddawał Ci chwałę tak jak tylko potrafię. Weź wszystkie moje siły i wykorzystaj je do tego. Dziś niech każda moja myśl będzie dziękczynieniem za to, co mi dajesz. Ty Sam wiesz najlepiej jak wiele jest Twej łaski w każdym moim kroku. Naucz mnie być wdzięcznym. Święta Rito, ty wiedziałaś, że jedynym zwycięzcą w twoim życiu jest Jezus Chrystus, a nie śmierć. Potrafiłaś sprzeciwić się jej ościeniowi, który siał wokół zamęt i nienawiść. Uproś mi łaskę niesienia pokoju tam, gdzie go najbardziej brakuje – do serc otaczających mnie ludzi. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, trzymasz mnie w Twoich kochających dłoniach. Spraw, abym potrafił oddawać się Tobie i stawać się Twoim przyjacielem. Otwórz moje uszy i serce na szept Twego głosu, abym umiał słuchać go codziennie służąc Tobie w miłości i pokorze. Święta Rito, ty wiedziałaś, że twój Oblubieniec oddał Swoje życie za ciebie. Naucz mnie dostrzegać Jego dary i dziękować Mu za wszystko, co nieustannie dla mnie robi. Pokaż mi jak dziękować Mu za to, że wybiera mnie wciąż na nowo do owocnego głoszenia Ewangelii. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nigdy mnie nie opuścisz i nie zostawisz nawet w najtrudniejszej chwili, jaka mnie spotyka. Zawsze jesteś przy mnie i dzięki Twej łasce często czuję tą delikatną obecność. Naucz mnie nie poszukiwać wielkich rzeczy, ale poprzestać na tym, co mi dajesz. Święta Rito, ty zawsze dbałaś o zagubione owce, które odeszły z domu Pana przez nienawiść i chęć zemsty. Pokaż mi jak rozwiązywać tak trudne sytuacje mocą miłości i przebaczenia. Uproś mi łaskę dziecięctwa Bożego, abym potrafił być wiarygodnym świadkiem Dobrej Nowiny. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiasz się za nami u Pana,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Twoim jestem dzieckiem, Panie. Nie jestem dla Ciebie kimś obcym, ale bliskim Twemu Sercu. Ucz mnie jak przemierzać moją codzienność nie tracąc tej świadomości. Pokazuj mi jak wybierać w sytuacjach, gdy muszę podjąć jakąś decyzję. Udziel mi łaski roztropności i spraw, aby Miłość była moim podstawowym kryterium. Święta Rito, ty chwaliłaś swym życiem Boga, który uczynił wielkie cuda w twojej historii. Wiedziałaś, że On zawsze zadba o ciebie. Uproś mi dar obrzezania mego serca znakiem Jego Obecności, która nigdy nie pozwoli mi na bycie całkowicie samotnym. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wyzwalasz mnie ze wszystkiego, co jeszcze nie pozwala mi całkowicie należeć do Ciebie i oddziela mnie od drugiego człowieka. Daj mi łaskę odnajdywania Ciebie jako największego skarbu. Weź mnie w Swoje ramiona i przeprowadź przez każdą chwilę próby. Święta Rito, wierna oblubienico Jezusa, ty nie pozwoliłaś, aby dar miłości, który zawsze był twoim największym skarbem, został zniszczony przez nienawiść i brak przebaczenia. Naucz mnie otwierać moje serce na odczytywanie woli Bożej i przyjmowanie postawy ofiarnej służby. Amen.Czytaj więcej