Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tak często czuję się odtrącony przez kogoś bliskiego, zraniony w miłości wzajemnej. I tak bardzo koncentruję się na swoich ranach, że zapominam spojrzeć na Twój Krzyż. Oderwij dziś, Panie, mój wzrok ode mnie samego i pomóż mi spojrzeć w Twoje miłujące oczy. Udziel mi łaski wytrwania wbrew przeciwnościom. Święta Rito, ty wciąż miałaś wzrok skierowany na Chrystusa i na bliźnich w potrzebie, ucz mnie takiej Miłości, która pamięta o drugim człowieku. Uproś mi łaskę pokrzepiania innych na duchu. Pomóż mi zaufać Temu, który jest święty, jedyny, subtelny, przenikliwy, kochający i wszechmogący. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, proszę, ulituj się dziś nade mną. Spójrz z miłością na mnie – trędowatego – który ma jedynie resztkę sił, aby zawołać jeszcze o Twoją uwagę, miłość. Patrzysz dziś na mnie jak na Swoje ukochane dziecko, mimo trądu grzechu, który toczy moją duszę w codzienności. Zmiłuj się i oczyść mnie ze wszystkiego, co nie Twoje. Święta Rito, ty nie tylko prosiłaś Jezusa o łaski, ale przede wszystkim każdą chwilą dziękowałaś za to, co otrzymujesz. Choć trudne były dary Pana dla ciebie, nigdy nie narzekałaś na zbyt ciężkie doświadczenia. Uproś mi łaskę bycia wdzięcznym i ufnym w każdej sytuacji. Ucz mnie tej prostoty serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie przyszedłeś po to, aby Ci służono, lecz Sam chcesz służyć innym. Bóg – Pan Wszechświata – staje się dla mnie Sługą doskonałym. Idąc za Tobą i ja pragnę wyzbyć się żądzy panowania nad innymi, aby być podobnym do Ciebie. Udziel mi łaski bycia jak Ty Sam zarówno w Miłości, jak i służbie. Święta Rito, ty ukazywałaś nam swoim życiem przykład dobrych uczynków i życzliwych słów, naucz mnie bycia otwartym na dary Boże. Uproś mi łaskę wyzbycia się pretensjonalności. Pomóż mi zrozumieć prawdę o potrzebie wierności bycia przy Nim i trwania w Jego miłosierdziu. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życiaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, prawdziwie jestem Twoim dzieckiem i pragnę, abyś nauczył mnie wszystkiego, co niezbędne do bycia podobnym do Ciebie. Udziel mi łaski przebaczającej miłości, aby więzy zawiści, jakie często krępują moje serce, rozplotły się na Twoje słowo. Naucz mnie stawać w prawdzie przed Tobą. Święta Rito, wierna pośredniczko, bądź moją nauczycielką wiary. Spraw, niech to małe ziarenko, jakie Pan sam zasiał w mojej duszy, wyrośnie na wielkie drzewo, w którym znajdzie schronienie sam Jezus – często poprzez innych. Uproś mi łaskę takiego prostego zawierzenia, abym dał się prowadzić Jego drogą. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nie chcesz ode mnie jedynie resztek mojego zaangażowania, ale pragniesz, abym oddawał Ci siebie w całości, nie zostawiając żadnego wyjścia awaryjnego. Naucz mnie z zamkniętymi na ludzkie kalkulacje oczami iść za Twoim wezwaniem, dokądkolwiek mnie poprowadzisz. Poślij do świątyni mego serca Twego Ducha, aby oczyszczał moje intencje. Święta Rito, ty wiedziałaś, że nigdy nie wyczerpie się dzban miłości i zaufania dany ci przez Pana. Pomimo przeciwności nigdy nie zwątpiłaś w Jego troskliwą opiekę, jaką cię otaczał. Uproś mi łaskę błogosławienia Boga w każdej sytuacji. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, nie mogę jednocześnie służyć dwóm Bogom: Tobie i sobie samemu. Pomóż mi troszczyć się przede wszystkim o Ciebie tak, abyś Ty mógł zająć się moimi sprawami. Udziel mi łaski wiary w to, że w Tobie mogę uczynić wszystko. Ty znasz moje serce, oczyść je, proszę, z wszelkiej pychy i wzgardy wobec Ciebie i drugiego człowieka. Święta Rito, patronko spraw po ludzku bez wyjścia, ukazuj mi ścieżki Pana. Ucz mnie wierności w drobnostkach codzienności. Ty najlepiej wiesz, że nie ma sprawy zbyt małej dla Boga. On nosi każdą moją troskę czy radość w Swoim Sercu. Uproś mi łaskę zaufania Mu we wszystkim. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz być fundamentem całego mojego życia, czyli każdego czynu, każdej myśli i pragnienia. Oczyszczaj moje serce z bycia interesownym i otwieraj je na darmowość Twej łaski. Pomóż mi, Panie, odkrywać Ciebie na dnie świątyni mego serca i odrywać moje spojrzenie ode mnie, a kierować je na Twoje Serce. Święta Rito, w twoim życiu zawsze Bóg był na pierwszym miejscu. Ucz mnie takiego poszukiwania Go w każdej sytuacji, abym zawsze umiał zapytać o to, co w tej chwili sprawiłoby Mu przyjemność i wykonać to z miłości do Niego. Uproś mi łaskę odwagi. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, pragnę całą moją ufność złożyć w Tobie. To Ty zawsze pierwszy poszukujesz mnie, wychodzisz mi naprzeciw ze Swą łaską. Spraw, bym umiał na nią odpowiedzieć zawierzeniem Ci wszystkich moich spraw. Rozbudź w mym sercu takie zaufanie. Święta Rito, wspomożycielko w chwilach utrapienia, powierniczko w trudnych momentach, towarzyszko moich radości, swym orędownictwem uproś mi łaskę zupełnego oparcia się na Fundamencie, jakim jest Bóg, abym już nie poszukiwał innych złudnych zabezpieczeń. Amen.    Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, spraw, aby jedynym moim dążeniem i pragnieniem była po prostu Miłość. Naucz mnie kochać Ciebie całym sercem, aby nic już nie przysłaniało mi Twej obecności. Spraw, aby z obfitości tej relacji z Tobą mogli czerpać też moim bliscy. Niech Twoja Miłość rozlewa się bez miary na ich serca. Święta Rito, ty wiedziałaś, że fundamentem Twojego życia jest tylko sam Jezus Chrystus. To Jemu oddałaś wszystko, nie zostawiając sobie ani jednej okruszyny. A On przemienił cię mocą Swej łaski w posłuszną oblubienicę. Prowadź mnie dziś do Jego Serca, abym i ja mógł zapłonąć tą czystą Miłością. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, daj mi miłość prawdziwą – bez obłudy i fałszu. Rozpal mocą swojego Ducha moje serce, aby gorliwie służyło Tobie we wspólnocie Kościoła. Wypleń moją zazdrość i porównywanie się z innymi, a wlej w to miejsce radość z bycia jedną z cegiełek Twojej świątyni. Pomóż mi cieszyć się darami innych. Święta Rito, ty zawsze byłaś gotowa na wezwanie Pana i odpowiadałaś na nie całym swoim życiem. Naucz mnie dziś nie poszukiwać wymówek w chodzeniu własnymi ścieżkami, ale uproś mi dar uległości wobec Bożego planu na moje życie. Wesprzyj mnie swoim wstawiennictwem. Amen.Czytaj więcej