Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz, abym nie tylko wyznawał wiarę w Ciebie swoimi słowami, ale przede wszystkim uczynkami wobec drugiego człowieka. Wypełnij moje serce taką miłością, aby chętnie rozdawała się każdemu potrzebującemu. Naucz mnie brać codzienny krzyż i nieść go z wdzięcznością i radością za wszystko, co otrzymuję. Niech Twoja obecność będzie mi osłodą w chwilach trudniejszych. Święta Rito, ty codziennie na spotkaniu modlitewnym spoglądałaś w twarz swego Oblubieńca, w której widziałaś odbicie niebiańskiego szczęścia. Uproś mi, proszę, odwagę kroczenia za Nim, dokądkolwiek mnie zaprowadzi tak, abym nie wstydził się przyznawać do Jego łaski. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz abym oceniał drugiego człowieka, ale bym patrzył jedynie w Twoje oczy. Wciąż błądzę w swoich myślach, kręcąc się wokół własnego serca. Pomóż mi uwolnić się z egoizmu, który nie pozwala mi prawdziwie kochać. Daj mi łaskę odrzucenia wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie, abym był ubogi w oczach świata, ale bogaty w Twoje dary. Święta Rito, ty szukałaś słów wieczności w Sercu Pana. Naucz mnie rozpoznawać Jego obecność w każdej chwili tego dnia. Wspomóż mnie swoim wstawiennictwem, abym podczas wytrwałej modlitwy uczył się patrzeć na świat spojrzeniem samego Boga. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś wzywasz mnie do szczególnie trudnego zadania – zapanowania nad własnym językiem. Tobie oddaję każde wypowiedziane tego dnia słowo, każdą myśl, jaka urodzi się w moim sercu i każde nawet najmniejsze pragnienie. Proszę Cię, niech będą zgodne z Twoją wolą, aby moja mowa była pożyteczna dla mnie i drugiego człowieka. Święta Rito, ty patrzyłaś na świat oczami Jezusa, bo często przebywałaś na rozmowie z Nim i wsłuchiwałaś się w Jego głos. Naucz mnie powściągliwości w mówieniu i hojności w słuchaniu, abym otwierał wciąż na nowo swoje serce na Słowo Boże. Pokazuj mi jak być dobrym dla drugiego człowieka. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko Ty jesteś źródłem prawdziwego dobra, jakie do mnie przychodzi. Twoja łaska obmywa moje serce ze wszystkiego, co jeszcze nie pozwala mi być blisko Ciebie. Daj mi, proszę, męstwo opierania się pokusie, abym nie upadał tak często, a jeśli upadnę – abym podnosił się szybko nadal poszukując Ciebie ze wszystkich sił. Święta Rito, ty chętnie przyjmowałaś pouczenia od swego Oblubieńca, szczególnie wtedy, gdy w twoim życiu mnożyły się niepokoje. Naucz mnie w Nim poszukiwać jedynej ostoi, która przynosi orzeźwiającą pociechę w chwilach trudnych. Pomóż mi swoim wstawiennictwem, abym każdego dnia starał się zachowywać i wypełniać prawo miłości. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pokazujesz mi, że prawdziwe szczęście i radość jest w uniżeniu. Nie jest to łatwa i przyjemna nauka, ale taka przecież była również Twoja droga. Daj mi łaskę ochoczego i wytrwałego kroczenia Twoimi śladami, abym nie cofał się z lękiem po pierwszych trudnościach, lecz ufając w Twoje Miłosierdzie szedł ścieżką, którą pragniesz mnie prowadzić. Święta Rito, ty nie wystawiałaś Boga na próbę, nie żądałaś szczególnych znaków, ale zawsze odnajdywałaś Go w posłuszeństwie krzyża. Naucz mnie Jego spojrzenia na rzeczywistość, abym dostrzegał dobro w rzeczach małych i skromnych. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz abym w wolności wybierał Twoją Miłość. Nie przymuszasz mnie do niczego, lecz czekasz nieustannie aż moje serce będzie gotowe odpowiedzieć na Twoją łaskę. Proszę, obudź mnie z niedowiarstwa i szukania we wszystkim podstępu. Pokazuj mi nieustannie Twoją nieskończoną dobroć, z jaką pochylasz się nade mną nawet wtedy, gdy błądzę z dala od Ciebie. Święta Rito, ty nieustannie szukałaś Pana idąc Jego drogą, zachowując przykazania, które ci dał. Wiedziałaś, że są one niesamowitą obietnicą pięknego życia. Naucz mnie otwierać oczy na prawdziwe Oblicze Boga. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, proszę, daj mi wreszcie przejrzeć i zobaczyć własne nieprawości w świetle Twojej prawdy i miłości. Nawróć mnie zupełnie do siebie, abym już nie błądził i nie poszukiwał bożków, którymi będę próbował zapełnić serce zamiast oczyścić je i oddać Tobie na własność. Proszę, daj mi wiarę w każde Słowo, które kierujesz do mnie, żeby opowiedzieć mi o Swojej trosce. Święta Rito, ty każdego dnia rozważałaś w głębi duszy przesłanie Dobrej Nowiny, jaką karmił cię Oblubieniec. Wierzyłaś, że wszystko jest możliwe, jeśli nie pozwolisz zabrać sobie nadziei. Naucz mnie takiej ufności w dobroć Stworzyciela, abym przestał w nią wątpić. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś uzdalniasz mnie do wychwalania Twego Miłosierdzia, które ogarnia każdą chwilę mojego istnienia. Daj mi, proszę, łaskę, abym nie tylko innym głosił Twoją dobroć i uwolnienie z więzów, ale również sam doświadczał mocy Twojej Miłości. Pomóż mi zaufać Ci bezgranicznie i zaradź wszelkim brakom mojej wiary.  Święta Rito, ty nigdy nie czyniłaś zbędnych zabezpieczeń, ale w całości opierałaś się na swoim Oblubieńcu. Naucz mnie pokładać w Nim nadzieję szczególnie wtedy, gdy nadchodzi moment cierpienia lub smutku. Uproś mi dar mężnego wytrwania przy Jego Sercu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś wzywasz mnie do oczyszczenia mojego serca z nieufności i podejrzliwości wobec Ciebie. Daj mi łaskę przyjmowania Twego Słowa, aby umacniało mnie każdego dnia. Naucz mnie czytać Pismo Święte, które zostawiłeś jako światło na drogę mojego życia. Niech Ono prowadzi mnie do odrzucania bożków i zła, które często wybieram.  Święta Rito, ty zawsze liczyłaś przede wszystkim na pomoc Jezusa, a nie na własne siły. Pokaż mi jak zaufać Mu bez granic – nie stawiając warunków ani nie czyniąc żadnych planów. Uproś mi łaskę, abym dostrzegał Jego działanie w mojej codzienności. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty patrzysz na moje serce, w którym pragniesz rozniecić miłość do Ciebie. Proszę, daj mi łaskę mądrości, abym umiał dobrze wybierać w każdej decyzji, jaką podejmuję. Niech wszystkie prowadzą mnie do odkrywania Twojej obecności. Oczyść moją duszę, aby wypalona ogniem Ducha Świętego, nieustannie jaśniała Twoją chwałą.  Święta Rito, ty zupełnie powierzyłaś swą drogę Panu. Wiedziałaś, że On nigdy nie poprowadzi cię na manowce, ale będzie strzegł przed pokusą błędu. Naucz mnie takiej ufności w Jego dobroć, abym nie sprzeciwiał się Bożym planom wobec mojego życia. Uproś mi dar uległości łasce. Amen.Czytaj więcej