Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, świętaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty masz wobec mnie Swój plan – dałeś mi powołanie, które mam odkryć w swoim sercu. Ofiarowujesz mi też Swoją łaskę każdego dnia – zawsze inną, niepowtarzalną. Pomóż mi wykorzystać każdą chwilę, jaką dostaję od Ciebie. Spraw, bym nie marnował czasu na żal, gniew, brak miłości czy przebaczenia. Ucz mnie odpowiadać otwartym sercem na Twoje dary. Święta Rito, ty zawsze dawałaś innym więcej miłosierdzia niż surowości. Spraw, abym dostrzegał chorobę mej duszy tak, żeby w każdej chwili wzrastała moja wdzięczność i wyrozumiałość wobec innych. Pomóż mi odkrywać to przebaczające Oblicze Ojca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak wielkich dzieł dokonałeś już w moim życiu i codziennie sprawiasz dla mnie nowe cuda – takie małe, drobne, których często nawet nie zauważam. Jak dobry Ojciec czuwasz nad każdym moim krokiem. Pomóż mi, Jezu, dostrzec tą Opatrzność, która prowadzi mnie przez wszystkie chwile. Daj mi łaskę wdzięczności. Święta Rito, ty wiernie słuchałaś każdego Bożego Słowa. Uproś mi dar takiej wewnętrznej postawy czujności, abym i ja potrafił nie upuścić na ziemię ani jednej małej joty z tego, co mówi do mnie Pan. Naucz mnie całym sercem odpowiadać na to do czego On mnie wzywa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tylko Ty jesteś prawdziwym Królem mego życia. Jedynie w Tobie pragnę znajdować wszystko, co jest mi potrzebne do odnajdywania sensu każdej chwili. Naucz mnie szukać przede wszystkim Twojej chwały poprzez proste, ciche, codzienne czynności wykonywane jedynie z miłości do Ciebie. Święta Rito, ty wiedziałaś co oznacza utrata najbliższych, a nawet w tak trudnej chwili nie poddałaś się rozpaczy. Uproś mi łaskę męstwa wiary, abym zawsze ufał Bożemu Miłosierdziu, które czuwa nad każdym moim krokiem i nie pozwala mi pobłądzić. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dostrzegasz każdy odruch pokory w moim sercu. Proszę, uwalniaj mnie od pychy, która wciąż kradnie nawet moje dobre uczynki. Naucz mnie stawać w bezradności przed Tobą jak dziecko, abym wszystkiego oczekiwał od Ciebie jako jedynego źródła dobra w codzienności, którą Ty mi dajesz. Święta Rito, ty zawsze ze wszystkich sił poszukiwałaś swego Oblubieńca, który pozwalał odnajdywać ci Siebie w trudnych sytuacjach życia. Pokaż mi jak nie zwątpić w Jego moc i miłość wtedy, kiedy tracę Go zupełnie z oczu. Uproś mi łaskę wytrwania w ufności w Jego nieustającą obecność. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Twoim największym pragnieniem jest, abym wciąż nieustannie był blisko Twego Serca, widział wielkość daru, jakim jest odpuszczenie grzechu i potrafił przebaczyć bliźniemu. Daj mi łaskę takiej miłości, która potrafi wznieść się ponad własną krzywdę i – patrząc w Twoje oczy – okazać miłosierdzie każdemu, kogo do mnie przyślesz. Święta Rito, ty wiedziałaś, że nie żyjesz jedynie dla siebie, ale największym celem twego istnienia jest zjednoczenie z Bogiem. Naucz mnie takiego zawierzenia, abym potrafił tak jak ty nieść pokój tam, gdzie go brakuje. Niech ci, których Jezus stawia na mojej drodze idą dalej drogą Pana umocnieni Jego Duchem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jeden wiesz jak wielkim jestem grzesznikiem, jednak nigdy nie pozostawiasz mnie samego. Szczególnie wtedy, gdy jestem słaby podnosisz mnie do policzka jak niemowlę i okazujesz Swą nieskończoną miłość. Daj mi Swego Ducha, abym potrafił chwalić Cię przez cały dzień i noc – każdą myślą, słowem i czynem. Święta Rito, ty budowałaś fundament swego życia na Słowie Pana, który obiecał, że żaden wicher przeciwności nie zaszkodzi twojej relacji z Nim, jeśli pozostaniesz Mu wierna. Naucz mnie trwać pomimo burz i niepowodzeń, aby Serce Jezusa było dla mnie zawsze najpewniejszą ucieczką. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiele wycierpiałeś w posłuszeństwie woli Ojca, chcąc mnie przyprowadzić z powrotem w Jego kochające ramiona. Dziękuję Ci za ten niesamowity dar zbawienia, który mi ofiarowałeś za darmo. Niech też Twoja miłosierna Matka będzie dla mnie zawsze ucieczką i ostoją w trudnych chwilach. Święta Rito, ty cierpiałaś razem z twoim Oblubieńcem, wypraszając wiele łask osobom ich potrzebującym. Naucz mnie nie uciekać spod krzyża, ale wytrwać do końca na drodze, którą prowadzi mnie Jezus. Niech mój cierpliwie znoszony ból będzie dla Niego pocieszeniem w opuszczeniu, którego doświadczył i wciąż doświadcza. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty z miłości do mnie uniżyłeś samego Siebie najpierw poprzez Wcielenie, a później przez ofiarę krzyżową. To w tym pięknym znaku mogę dostrzec Twą wielką troskę o moje zbawienie. Naucz mnie przychodzić w trudnych i radosnych chwilach zawsze najpierw do Ciebie, a dopiero później do innych. Święta Rito, ty nosiłaś na swoim ciele szczególny znak łączności z Męką Pana. Uproś mi łaskę męstwa, abym potrafił w cichości i pokorze serca nieść ciężar codzienności. Pokaż mi jak mądrze podejmować decyzje kierując spojrzenie nieustannie na krzyż Jezusa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, pragnę ukryć się zupełnie w Twoim Sercu i często wznosić myśl ku Ojcu. Udziel mi darów Swojego Ducha, abym potrafił uśmiercić w sobie doczesne dążenia, które odwracają mnie od Twej Miłości. Naucz mnie odrzucać wszystko, co jeszcze tli się we mnie, a nie pochodzi od Ciebie. Św. Rito, ty mają trudne życie nigdy nie poddałaś się zwątpieniu i rozpaczy. Z całej siły wierzyłaś, że Jezus może zamienić twój płacz w radość a ubóstwo w bogactwo Miłości. Pokaż mi jak otworzyć swe serce, by zawierzyć Mu całkowicie każdy mój krok. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiasz się za nami u Pana, uproś dar nowychCzytaj więcej