Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, przygotuj mnie na doświadczenia, które mnie czekają. Uprzedź je Swoją łaską, abym nie trwał w upadku, ale jak najszybciej z ufnością powierzał się Twoim ramionom. Udziel mi daru mądrości, bym potrafił rozeznawać Twoją wolę w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka. Pokaż mi jak podejmować decyzję w oparciu o Twoje Słowo. Święta Rito, ty znałaś obietnicę Pana, że otrzymasz stokroć więcej, jeśli dla Niego opuścisz wszystko. Nie obawiałaś się utraty rodziny, statusu społecznego czy rzeczy materialnych. Uproś mi dar takiego zaufania, abym umiał nie oglądać się wciąż za siebie, ale zostawić wszystko dla imienia Jezusa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty widzisz jak często w ciągu dnia odchodzę od Ciebie, zapominając zupełnie o Twej obecności. Nawróć mnie, proszę, do Siebie. Oczyść moje serce z niewierności i szukania pomocy gdzie indziej. Podnieś mnie z upadku i przygarnij na nowo. Niech już nie błądzę w poszukiwaniu sensu, ale znajdę go w Tobie. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Duch Święty zawsze pomoże ci w spotkaniu z drugim człowiekiem. Nie obmyślałaś planów na każdy moment dnia, ale pozwoliłaś prowadzić się natchnieniom Pana. Naucz mnie takiej uległości cichemu głosowi sumienia, który odzywa się nieustannie w mej duszy. Niech nie będzie we mnie oschłości, ale gorące pragnienie wypełnienia woli Ojca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty ukochałeś mnie przed wiekami i od początku pragnąłeś mojego istnienia. Przytul mnie dziś do Twego Serca i spraw, abym już nie uciekał od Ciebie. Zabierz ten dziwny lęk, który odzywa się na dnie mojej duszy. Niech wypełni mnie pokój, w którym będę przebywał w Twej obecności, blisko zranionego Oblicza Dobrego Pasterza. Święta Rito, ty głosząc moc Pana w swoim życiu nie dbałaś o ludzkie zabezpieczenia. Naucz mnie tej zupełnej ufności i dobroci, abym rozdawał innym wszystko to, co od Boga dostaję za darmo – radość, miłość, cierpliwość, życzliwość. Niech Duch Święty uczyni mnie świadkiem Jego szczodrobliwości. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nieustannie dbasz o mnie z ogromną troskliwością widząc każdą, najmniejszą nawet potrzebę i pragnienie. Proszę, nasyć moje serce Twoją miłością, abym to Ciebie przede wszystkim potrzebował i pragnął. Niech wszystkie bożki, które mnie zniewalają opuszczą moją codzienność. Oczyść każdą chwilę mego życia z tych przywiązań. Święta Rito, ty zawsze starałaś się być apostołem Miłosierdzia twojego Oblubieńca, niosąc innym przebaczenie i zrozumienie. Uproś mi odwagę pójścia za Nim, dokądkolwiek mnie zawoła, abym nie oglądał się za siebie, lecz szedł odważnie patrząc wciąż w Jego Oblicze. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz być zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. Pomóż mi odrzucić wszelkie bożki, które bezprawnie zajmują moje serce. Oczyść mnie i daj łaskę stawania w prawdzie, ale i w poczuciu bycia kochanym przez Ciebie mimo wszystko. Pozwól mi wyznać na nowo moje grzechy i przewinienia i dopuść z powrotem do Twego Miłosiernego Oblicza. Święta Rito, ty wypraszasz wciąż wiele łask uwolnienia, uzdrowienia, szczególnej Bożej opieki. Bądź przy mnie w każdym moim utrapieniu i wspieraj swym wstawiennictwem każdy mój krok. Wyproś mi dar bycia prawdziwym świadkiem Pana i głoszenia Jego Miłości. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz wyprowadzić mnie na pustynię, gdzie będziesz w ciszy mówił do mego serca. Daj mi łaskę słuchania Twego głosu, abym nie zamykał się w sobie, ale był wciąż otwarty na Twoje natchnienia. Udziel mi daru wierności, niech Duch Święty wypełni moje serce tak, żebym nigdy nie chciał już od Ciebie odchodzić. Święta Rito, ty jesteś wciąż blisko Jezusa, aby z Jego Serca czerpać łaski nie tylko dla siebie, ale również dla tych, którzy cię o to proszą. Naucz mnie właśnie w Nim pokładać ufność i nadzieję na to, że wyrwie mnie z krainy grzechu i na nowo przywróci do prawdziwego życia. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś moją prawdziwą i jedyną radością. Usuwasz wszystkie troski Swoją łaską, którą wlewasz w moje niegodne serce. Oczyść mnie, abym potrafił żyć zgodnie z tchnieniem Twego Ducha. Niech nie łudzą mnie już kłamstwa tego świata, ale pociąga prawda Twego Słowa. Uchroń mnie od duchowej śmierci. Święta Rito, ty pokładałaś ufność jedynie w Panu. Wiedziałaś, że kocha on ludzi prostego serca. Uproś mi łaskę zupełnego oddania się Jemu, abym nie troszczył się zbytnio o doczesność, ale na pierwszym miejscu stawiał Boga i Jego wolę w moim życiu. Niech Jego jarzmo będzie moim pokrzepieniem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty widzisz ruiny mojej duszy i pragniesz je odbudować Swoją miłością. Uwolnij mnie z wszelkiej niewoli, w jaką dałem się wpędzić. Spraw, abym nie popadał wciąż na nowo w te same błędy. Oczyść moją duszę, zamień moje serce kamienne na serce z ciała. Daj mi łaskę ukochania tych, z którymi spotykam się na co dzień. Święta Rito, ty byłaś nieustannie otwarta na łaskę, jaką dawał ci Jezus, pozwalając Mu zupełnie przejąć kontrolę nad twoją codziennością. Naucz mnie takiej uległości wobec planu Boga. Niech stary człowiek, wciąż obecny w moim wnętrzu, przemieni się w nowe stworzenie, wypełnione całkowicie Duchem Świętym. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty czynisz mnie Swoim przyjacielem, pragnąc być zawsze blisko, nawet wtedy, gdy absorbuje mnie praca czy spotkania z drugim człowiekiem. Daj mi, proszę, łaskę takiej czujności duszy, abym potrafił nieustannie przebywać w Twojej nieustającej obecności. Moje serce jest Twoim sanktuarium – miejscem przebywania Boga – naucz mnie odkrywać Ciebie we mnie samym. Święta Rito, ty wierzyłaś Panu nie widząc Go fizycznie, lecz rozpoznając po codziennych znakach Jego opatrzności. Uproś mi dar takiej wiary, która nie potrzebuje mierzyć i ważyć, ale potrafi zawierzyć każdą chwilę życia Bogu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, otwórz moje uszy na Twoje Słowo. Spraw, abym słuchał Cię i wypełniał wszystko, co mi każesz ochoczym sercem. Niech Dobra Nowina będzie moim światłem na drodze, którą kroczę, abym pomimo potknięć i upadków wciąż na nowo podnosił się, mając przed oczami cel mojej wędrówki – Twoje miłujące ramiona. Święta Rito, ty pomagałaś poprzez swoją posługę w uzdrowieniu chorych, sparaliżowanych relacji między ludźmi. Naucz mnie być zwiastunem przebaczenia i pokoju pośród tych, z którymi żyję na co dzień. Uproś mi łaskę odwagi w czynieniu dobra, abym nie lękał się ludzkich opinii, ale troszczył się o to, by postępować tak, jak zrobiłby to Jezus. Amen.Czytaj więcej