Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś fundamentem mojego istnienia w każdej chwili. Ani na chwilę nie przestajesz o mnie myśleć z miłością. Proszę Cię, abym nigdy nie czuł się wobec Ciebie jak ktoś obcy, ale zawsze był bliski Twemu Sercu. Naucz mnie trwać w ugruntowanej i statecznej wierze mimo szarzyzny każdego dnia. Św. Rito, całe swoje życie szłaś do Ojca drogą, którą był Jego Syn. Pokaż mi jak mam iść śladami Miłości miłosiernej, by odkrywać Jego dobroć i troskliwość, gdziekolwiek mnie pośle. Uproś mi łaskę otwartości na Jego Słowo, aby kształtowało moją duszę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nieustannie wyrywasz mnie z utartych schematów, przynosząc wciąż wszytko, co tchnie nowością Ducha. Naucz mnie nie zasklepiać się w tym co znane, ale otworzyć serce na ścieżki, którymi Sam zechcesz mnie poprowadzić. Spraw, abym stale pamiętał o tym, że jedynie w Tobie mogę znaleźć pełnię życia. Św. Rito, ty zawsze służyłaś Panu z ogromną radością, którą obdarowywałaś najbliższe ci osoby. Pokaż mi jak pokonywać moje codzienne trudności z pogodą ducha, abym umiał nie załamywać się pod wypływem wielu drobnostek, ale przezwyciężać je w Bogu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często zapominam o Tobie w natłoku codziennych zajęć. Proszę, przychodź do mnie wtedy, gdy zbyt mocno od Ciebie odejdę i zwróć moją duszę ku Twemu Sercu. Spraw, abym w Nim odnajdywał sens każdej chwili, jaką mi dajesz. Ucz mnie cierpliwego podążania za Tobą. Św. Rito, posłuszna uczennico Ukrzyżowanego, pokaż mi jak słuchać wszystkich Jego słów, jakie do mnie kieruje, a przede wszystkim Słowa Miłości. Uproś mi łaskę porzucania wszelkich nawyków, które wciąż nie pozwalają mi pozostawić moich sieci, aby iść tam, dokąd On mnie woła. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie Jezu, tak bardzo chciałbym być Twoim uczniem i Ciebie naśladować, ale wciąż coś mi się nie udaje – zapominam o Tobie, poddaję się lenistwu, dopada mnie choroba, zmęczenie czy przyzwyczajenie. Czasem też przygniatają mnie codzienne problemy. Jezu, daj mi Swą łaskę, abym zrozumiał, że Ty wybrałeś mnie takiego, jakim jestem i nie czekasz aż stanę się idealny, ale już dziś zapraszasz mnie do pójścia w Twoje ślady. Św. Rito, moja ukochana Patronko, ucz mnie rozeznawania woli Boga, abym z ufnością ukochanego dziecka powierzał Mu każdą chwilę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty chcesz być jedyną ostoją mojego życia, na której mogę nieustannie się opierać. Naucz mnie tak kształtować moje serce, abyś był jego fundamentem miłości, którego nie zamienię na nic doczesnego. Wzbudź w mojej duszy ufność Tobie, abym nie lękał się przyszłości, lecz w Twoje Serce ją złożył. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Pan uczynił wielkie rzeczy i znaki w twoim życiu. Sama jesteś teraz takim znakiem dla mnie. Pomóż mi dostrzegać działanie Boga w mojej codzienności, szczególnie wtedy gdy jest mi ciężko wznieść wzrok ku niebu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiedziałeś jak trudno jest głosić Słowo w najbliższym otoczeniu. Daj mi odwagę dążenia do coraz doskonalszego miłowania tych, z którymi spotykam się na co dzień. Udziel mi łaski bycia zwiastunem Dobrej Nowiny, która wciąż na nowo wydarza się w moim życiu. Święta Rito, oblubienico Zmartwychwstałego, ty nieustannie pokazujesz swoim życiem, że możliwa jest radykalna przemiana serca pod wpływem Ducha Świętego. Naucz mnie ufności Jezusowi, który pragnie prowadzić mnie do ludzi zapomnianych, zagubionych, odepchniętych, abym potrafił być Mu uległy. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz abym błądził wciąż w poszukiwaniu dóbr materialnych czy doczesnych przyjemności i zaszczytów, ale pragniesz ofiarować mi dar życia w Twoim Królestwie. Naucz mnie jak służyć Tobie i drugiemu człowiekowi, abym potrafił cieszyć się z małych rzeczy, które mnie spotykają. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Pan nie jest Bogiem odległym, ale wciąż bliższym twemu sercu niż ktokolwiek inny. Pokaż mi jak odnajdywać tę Jego nieustanną, troskliwą i pełną czułości obecność. Uproś mi łaskę stawania w pokorze przed Jego Majestatem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty z ufnością powierzasz mi codzienne obowiązki, abym wypełniał je najlepiej jak potrafię. Naucz mnie kierować się przede wszystkim miłością do Ciebie i bliźniego. Daj mi łaskę sumiennego pomnażania otrzymanych od Ciebie talentów, abym wiernie współpracował z Twoim Duchem. Święta Rito, ty nieustannie doskonaliłaś się w miłości, aby realizować wciąż coraz lepiej wolę Bożą. Pokaż mi jak w każdej chwili jednoczyć się z Jego Sercem, żebym umiał patrzeć na świat Jego spojrzeniem. Uproś mi dar wdzięczności za każde najmniejsze dobro, szczególnie za to, którego czasem nawet nie dostrzegam. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty z ogromną troską patrzysz na mnie każdego dnia. Wciąż nieustannie czekasz na maleńką chwilę uwagi zwróconą ku Tobie. Uchroń, proszę, moje myśli od nieczystości, w której przypisuję bliźnim złe intencje, traktuję ich przedmiotowo. Oczyszczaj moje serce z nieuporządkowanych pragnień bycia kimś wielkim w oczach świata. Święta Rito, ty należałaś do mądrych i roztropnych niewiast, które zawsze mają przy sobie oliwę wierności Panu. Naucz mnie jak wciąż na nowo ufać Mu w każdej sytuacji i nieustraszenie trwać w Jego obecności. Uproś mi łaskę czujności Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często boję się, uciekam przed ludźmi ze strachu przed zranieniem, niezrozumieniem. Jak trudno mi stanąć w Twojej obronie i trwać. Wciąż jest we mnie dużo lęku, zabiegania o własne sprawy, o dobre imię – w ciągłym napięciu, zdenerwowaniu, pośpiechu. A Ty mnie w tym odnajdujesz i wybierasz. I takiego mnie kochasz. Ucz mnie otwierania się na Twoją Miłość, która zabiera ten lęk. Święta Rito, moja Powierniczko, złóż w Sercu Jezusa wszystkie moje sprawy i ucz mnie tej ufności i wiary, że zostanę wysłuchany. Amen.Czytaj więcej