Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, pragnę każdym czynem wychwalać Ciebie. Pomóż mi pokonywać przeszkody, które próbują mnie wciąż odciągnąć od Twojego Serca. Daj mi łaskę dobrej i szlachetnej duszy, która będzie wydawać owoc wytrwałości dzięki nieustannemu wsłuchaniu w Twoje Słowo. Otwórz moje uszy na prawdę, jaką chcesz mi przekazać. Święta Rito, twoją drogą było zawsze wypełnianie Bożej woli. Zostałaś wypróbowana w ogniu cierpienia i pozostałaś wierna Panu. Spraw, aby On był zawsze dla mnie tarczą, która będzie bronić mnie w trudnych chwilach. Naucz mnie opierać się na Nim jako na najpewniejszej opoce.  Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty błogosławisz z głębi Swego miłującego Serca każdy mój krok. Spraw, aby wszystkie moje pragnienia, myśli i czyny były prawdziwie na Twoją chwałę. Daj mi łaskę mądrości, żebym nie ustał w drodze lecz wszędzie głosił Królestwo Miłości, która nieustannie pochyla się nad grzesznikiem i prowadzi do pełni szczęścia. Święta Rito, ty oddałaś panowanie nad swoim życiem w ręce twego Oblubieńca, który nigdy cię nie zawiódł. Naucz mnie zawierzać Mu zarówno każde nowe wyzwanie, przed jakim staję, jak i szarą codzienność. Pomóż mi widzieć we wszystkim Jego łaskę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tak często liczę jedynie na własne siły zapominając zupełnie o Twojej wszechmocy. A przecież Ty jesteś Bogiem, który może uczynić wszystko, co zechce. Daj mi łaskę przyjmowania wszystkich Twoich darów, abym nie przypisywał sobie żadnej zasługi lecz trwał w pokorze o własnej słabości. Uzdrów mnie z mego niedowiarstwa. Święta Rito, ty słuchałaś głosu swego Pasterza, który wołał cię każdego dnia delikatnie, a jednocześnie z ogromną mocą. Naucz mnie poddawać się Jego Słowu, jakie codziennie do mnie wypowiada. Uproś mi dar świadomości mojej kruchości. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tak często umiera we mnie Twoja łaska zanim zdąży wydać plon obfity. Proszę, wskrzeszaj nieustannie moje serce do życia, aby umiało kochać Cię wciąż na nowo. Pragnę dziś dotknąć frędzli Twego płaszcza, abyś uzdrowił we mnie wszystko to, co jeszcze krwawi. Weź każdą ranę do Swego Serca, obmyj Przenajświętszą Krwią i przemień mocą Zmartwychwstania. Święta Rito, ty nigdy nie wątpiłaś w Słowo, jakie słyszałaś od swego Oblubieńca. Nawet wtedy, gdy opłakiwałaś śmierć własnych dzieci, nie przestałaś ufać w dobroć Boga. Uproś mi łaskę takiej wiary, która nie załamie się nawet w tych najtrudniejszych chwilach. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty najlepiej wiesz do kogo i do czego najczęściej lgnie moje serce. Widzisz moją chwiejność i zależność od drugiego człowieka. Daj mi, proszę, łaskę opierania się jedynie na Tobie, abym nie ulegał zbyt łatwo opinii drugiego człowieka. Spraw, abym potrafił być obojętny na to, co o mnie mówią, a troszczył się przede wszystkim o Twoje Serce. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Pan oczyszcza twoje życie z ludzkich przywiązań, abyś mogła ukochać Go jeszcze bardziej. Naucz mnie przyjmować wszystko z Jego dobrej ręki, abym pozwolił Mu wypędzić to, co mnie od Niego oddala. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wysyłasz przede mną Swego anioła, aby strzegł ścieżek, którymi mnie prowadzisz. Nie pozwól odejść mi nawet na pół kroku z tej drogi, jaką mi przewidziałeś. Daj mi łaskę oczekiwania w cierpliwości na wszystko, co masz dla mnie. Spraw, abym potrafił dostrzec Ciebie, gdy przychodzisz nawet w maleńkich natchnieniach. Święta Rito, twoim Oblubieńcem był Ten, który upodobnił się do nas we wszystkim oprócz grzechu. Naucz mnie odkrywać Jego uniżenie, w jakim nieustannie przychodzi na ten świat. Pokaż mi jak pocieszać Jego cierpiące Serca i trwać przy Nim niezależnie od okoliczności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wiesz jak bardzo zgrzeszyłem wobec Ciebie. Daj mi, proszę, odwagę, abym umiał stanąć w prawdzie o mojej słabości. Odbierz mi wszelką pokusę udawania mocniejszego niż jestem. Spraw, niech zniknie lęk, który wciąż czai się w głębi mego serca. Niech wypełni je dziecięca ufność w Twoją nieskończoną Miłość. Święta Rito, ty znałaś moc prawdziwej pokuty i modlitwy zwierzenia. Proszę, naucz mnie zdawania się całkowicie na łaskę Pana, abym nie liczył jedynie na własne siły. Uproś mi zmianę mojego myślenia. Niech w moim sercu wzrośnie łaska wiary w Tego, który uspokaja wszelkie burze. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dajesz mi wielkie dary nawet w najmniejszych rzeczach. Udziel mi Swojej łaski, abym potrafił wypełniać te maleńkie obowiązki, które są niewidoczne dla oczu ludzkich. Spraw, abym podejmował je z miłością i oddawał Ci przez nie tym większą chwałę. Ustrzeż mnie od gnuśności i lenistwa, które wciąż kuszą mnie ułudą pójścia pozornie łatwiejszą drogą. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Twój Oblubieniec zadba o wszystko, co będzie ci potrzebne. Naucz mnie takiej ufności, abym jak dziecko potrafił oddać się w Jego ramiona bez zbędnych pytań i zastrzeżeń. A ilekroć zbłądzę – przyprowadź mnie z powrotem do Jego miłosiernego Serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty chcesz wybudować w moim sercu Swoje sanktuarium, a ja tak często wpuszczam do jego wnętrza tyle niepotrzebnych rzeczy i hałasu. Daj mi łaskę roztropności, abym nie zaśmiecał świątyni Twego Ducha. Spraw, abym potrafił świadczyć o Tobie wobec innych, ukazując im właściwą drogę, która daje prawdziwe szczęście. Święta Rito, ty nieustannie poszukiwałaś przede wszystkim Bożego Królestwa i wprowadzałaś je w swoim życiu i otoczeniu. Proszę, naucz mnie co jest w życiu najważniejsze. Pokaż mi jak wybierać to, czego pragnie ode mnie Pan. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tak często próbuję wprowadzić w życie swoje plany. Ty wciąż krzyżujesz je jednak Swoją łaską. Pomóż mi w końcu uwierzyć i zaufać w to, że Twoje zamysły są lepsze niż wszelkie moje małe mniemania. Daj mi tak codziennie przyjmować ziarno Twego Słowa, aby wypleniło lęk z mojego serca, a wlało ufność w Twoją dobroć. Święta Rito, ty często nie rozumiałaś tego, co działo się w twoim życiu, a mimo to nigdy nie zwątpiłaś w obecność Jezusa we wszystkich tych wydarzeniach. Naucz mnie mądrze wybierać codzienny pokarm duszy, abym nie zagłuszał w sobie słów, jakie nieustannie kieruje do mnie Duch Święty. Amen.Czytaj więcej