Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty leczysz wszystkie choroby i dbasz o zagubione owce. Ulituj się nad moimi słabościami. Spraw, abym jedynie w Tobie wyznawał prawdziwego Boga mojego życia. Wyrzuć z mego serca wszystkie bożki, którym po kryjomu oddaję jeszcze chwałę. Niech ono należy jedynie do Ciebie. Święta Rito, bądź przy mnie w każdej chwili, wypraszając mi błogosławieństwo, abym zawsze mógł modlić się i chwalić Boga za wszystkie dobra, jakie otrzymuję i bym nie przypisywał ich jedynie swoim siłom. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty mimo mojej częstej niewiary działasz w mym życiu. Proszę Cię nie zważaj na moje grzechy, lecz daj mi siłę abym tylko dotknął się Twego płaszcza. Wejdź do mojego serca i ujmij mnie za rękę, a wiem, że powstanę do życia mocą Twojego Zmartwychwstania. Święta Rito, ty zawsze opierałaś swe życie na łasce Bożej. Naucz mnie całkowitej ufności w Jego dobroć i miłość. Spraw, abym potrafił otwierać moje serce na Jego działanie i wyciągał rękę do Tego, który może mnie uzdrowić. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś uzdalniasz mnie do głoszenia Twojej Miłości wobec moich najbliższych. Pragniesz, abym był Twoim prorokiem niezależnie od okoliczności. Daj mi moc przemawiania w Twoje Imię, abym nie tylko słowem, ale również gestem i czynem potrafił dawać o Tobie świadectwo. Święta Rito, całym swoim życiem głosiłaś Dobrą Nowinę o Panu. Wiedziałaś jednak, że ta moc pochodzi od Niego, a nie z twoich własnych umiejętności. Uproś mi łaskę chlubienia się z moich słabości, abym tym bardziej zawierzał swoją codzienność Sercu Jezusa. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak daleko mi wciąż do Twojej Miłości. Wiele rzeczy i osób wciąż mi Ją przesłania. Pomóż mi odzyskać prawdziwy wzrok, abym umiał dostrzec Twoją łaskę we wszystkim, co mnie spotyka. Daj mi kierować się Miłością a nie suchą literą Prawa. Święta Rito, ty dla Jezusa podejmowałaś różne umartwienia, nie narzekając na swoją codzienność. Pomóż mi radosnym sercem składać Mu ofiarę również z tego, co dla mnie jest takie ważne. Uproś mi łaskę prostoty w dawaniu i wdzięczności za wszystko, co otrzymuję. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś lekarzem mojej duszy i ciała. Pragniesz, abym był zdrowy i uzdalniasz mnie do Miłości. Poszukujesz we mnie tego, co jeszcze nie jest całkowicie Twoje i dotykasz mnie Swoją Ręką. Nie chcesz moich ofiar, ale miłosierdzia, abym potrafił przyjąć Miłość i Ją dawać innym. Święta Rito, wyproś mi łaskę Ducha Świętego, abym miał wiarę tak odważną jak twoja i bym każdego dnia wzrastał w Miłości. Ucz mnie kochać moich nieprzyjaciół i wybaczać tym wszystkim, którzy mnie zranili. Spraw, aby łaska Boża zajaśniała w moim życiu. Amen.    Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz być dla mnie najważniejszy. Pomóż mi składać ofiarę z tego, co mam cennego, ze względu na Twoją Miłość. Usuwaj z mojego życia wszelki duchowy paraliż. Mocą Twego Słowa prowadź mnie dziś w każdej podejmowanej przeze mnie decyzji. Święta Rito, ty byłaś wiernym świadkiem Słowa. Pomóż mi świadczyć o mocy Jezusa wobec innych. Wspomóż moje słabe pragnienia twoim wstawiennictwem. Ucz mnie naśladować Jezusa w Jego oddaniu i Miłości. Uproś mi łaskę wytrwałego niesienia łoża mojej przeszłości. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty leczysz wszystkie choroby i dbasz o zagubione owce. Ulituj się nad moimi słabościami. Uwolnij mnie z tego, co mnie krępuje i uzdalniaj do codziennego czynienia dobra, abym w każdej małej decyzji realizował Twoją wolę. Ty jesteś ze mną w moim opuszczeniu, daj mi odczuć Twoją Miłość. Święta Rito, bądź przy mnie w każdej chwili, wypraszając mi błogosławieństwo, abym zawsze mógł modlić się i chwalić Boga za wszystkie dobra, jakie otrzymuję. Uproś mi męstwo w wyznawanej wierze, abym nigdy nie wstydził się Boga, który tak wiele dla mnie uczynił. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty znasz moje pragnienia zanim zdołam je wyrazić nawet myślami. Stajesz dziś przede mną z łaską coraz głębszego poznawania Ciebie. Naucz mnie przyjmować Twoje dary. Pomóż mi być jednym z kamieni w budowli Twojej świątyni. Ukryj mnie dziś w Twoich Ranach. Święta Rito, jesteś światłem prowadzącym mnie w progi Kościoła. Oblubienico Chrystusa, naznaczona Jego cierniem, wysłuchaj mojego błagania i zanieś je do Boga. Uproś mi tą świadomość, że Pan zmartwychwstał, a przez to przemienił całe moje życie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie miałeś gdzie złożyć Swej głowy. Jedynie krzyż stał się Twym łożem Miłości. Pomóż mi nie odwlekać decyzji o pójściu Twoją drogą. Ty nie odrzucasz mnie pomimo moich grzechów. Spraw, aby moje serce było dla Ciebie miejscem odpoczynku. Święta Rito, towarzyszko Pana w cierpieniu, wyproś mi cierpliwość w dźwiganiu codziennych trudów, abym umiał przytulić z miłością swój własny krzyż. Uproś mi łaskę serca czułego na każde Boże natchnienie, jakie On kieruje do mojej duszy. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty stworzyłeś mnie dla życia w świętości – Twoją mocą, która potrafi przezwyciężyć wszystkie me słabości. Proszę, wlej w moje serce taką wiarę, że Ty pokonasz wszystko, co złe w moim życiu, niezależnie od tego, jak długo już na to czekam. Zwyciężaj, proszę, w każdej chwili mojej codzienności. Święta Rito, ty w swojej zakonnej celi często kontemplowałaś Jezusa, który dla ciebie stał się ubogim człowiekiem. Naucz mnie dostrzegać wielkość tego daru, jakim jest Wcielenie Bożego Syna. Uproś mi łaskę ubogacania się Jego Duchem. Amen.Czytaj więcej