Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, pragnę dziś słuchać Twego Słowa, przynoszącego memu sercu niezłomną nadzieję, która nie przeminie pod pierwszymi podmuchami przeciwnego wiatru. Ożywiaj moją duszę do coraz głębszej wiary i miłości, abym umiał odpowiadać na Twoje dary tak jak Ty sam tego pragniesz. Proszę, trzymaj mnie nieustannie w Swojej dłoni. Święta Rito, ty często prosiłaś Ojca o wiele łask w imię Jezusa. Twoje prośby były zanoszone z taką ufnością, że chętnie ich wysłuchiwał. Wstaw się za mną u Boga, aby udzielił mi Swego błogosławieństwa i potrzebnego wsparcia. Naucz mnie jednoczyć się z Nim w myślach, pragnieniach i czynach. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz ukazać mi Swoje oblicze. Jednak w Tobie nie ma ani jednej skazy czy kłamstwa, a moje oczy nie są przyzwyczajone do spoglądania w czystą Prawdę. Proszę, oczyść mnie ze wszelkich grzesznych przywiązań i pomóż stanąć w pokorze wobec Twej wielkiej Miłości. Święta Rito, ty nieustannie troszczyłaś się o to, aby być blisko Pana. Często nie odstępowałaś Go nawet na krok, w duchu nieustannie towarzysząc Jego Sercu, które ukochało cię bezgranicznie. Naucz mnie wciąż dbać o to, by sól mojej relacji z Bogiem nie utraciła smaku. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nieustannie przypominasz mi o tym, że postać tego świata przemija, a jedyną pewną ostoją jest Twoje Serce. Naucz mnie odkrywać Jego nieskończoną miłość na kartach Pisma Świętego, które jest żywym Słowem zmieniającym moje życie. Daj mi łaskę szczerej odpowiedzi na to, co w Nim słyszę. Święta Rito, ty doświadczyłaś mocy błogosławieństw w swoim życiu i będąc odrzuconą przez innych potrafiłaś – wbrew ludzkiemu rozumowaniu – być prawdziwie szczęśliwa. Twoim jedynym skarbem był bowiem Jezus, z którym jednoczyłaś się w chwilach bólu i cierpienia. Uproś mi dar dostrzegania Jego obecności jako największej nagrody za moje codzienne trudy. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak często osądzam Ciebie przez pryzmat mojego małego i ciasnego serca. Nie widzę Twojej dobroci koncentrując się tylko na swoich podejrzeniach wobec Ciebie. Uwolnij mnie, proszę, od oskarżania Ciebie o zło, bierność, obojętność. Wypal Swą łaską pojawiający się we mnie żal, a wlej w to miejsce olej Miłosierdzia. Święta Rito, ty koncentrowałaś swe życie na odnajdywaniu woli Ojca wobec ciebie. Pomóż mi w każdej chwili tak zapomnieć o sobie, by jaśniał w moim życiu jedynie Chrystus. Spraw, aby każde wydarzenie, jakie dziś mnie spotka przynosiło Mu chwałę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, dziś pragnę Cię uwielbiać za wielkie dzieła, jakich dokonujesz w moim małym życiu. Przez Niepokalane Serce Twojej Matki, przyjmij moje dziękczynienie. Pomóż mi być dobrym nie tylko dla tych, którzy są moimi przyjaciółmi, ale również dla nieprzyjaciół. Uzdolnij moje serce do prawdziwej miłości. Święta Rito, ty oddawałaś Jezusowi wszystko co miałaś na własność. Niczego nie zachowywałaś na późniejszą chwilę. Poza Nim nie znajdowałaś w żadnej rzeczy ani stworzeniu prawdziwego oparcia. Naucz mnie takiego zawierzenia, abym umiał wszystko inne odrzucić. Niech On będzie moim jedynym skarbem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś moim największym Skarbem, w którym jedynie pokładam nadzieję. Daj mi łaskę odrywania się od ciągłego zabiegania o uznanie innych, rzeczy materialne i wszystko to, co nie prowadzi do Ciebie. Oczyszczaj moje serce, abym potrafił codziennie na nowo stawać w Prawdzie. Święta Rito, całym swoim sercem oddawałaś się Panu. Uproś mi oczyszczenie spojrzenia, abym potrafił patrzeć na świat oczami Jezusa. Naucz mnie stąpać w światłości Jego obecności, aby nie ogarniała mnie ciemność mej wciąż rosnącej pychy. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś prowadzisz mnie na pustynię, abym doświadczył braku i niewystarczalności moich małych ludzkich sił. Daj mi łaskę pokładania całej ufności w Tobie, który żywisz mnie w czasie głodu i troszczysz się nieustannie o każdy krok mej ziemskiej pielgrzymki. Wyprowadzasz mnie z domu niewoli – utwierdź moje serce w Twojej Miłości, żeby nie wracało do starych przyzwyczajeń. Święta Rito, ty wiedziałaś, że najlepszym pokarmem na pokonywanie trudów codzienności jest Ciało Pana, a najlepiej koi wszystkie pragnienia Jego Najświętsza Krew. Naucz mnie doceniać Jego Eucharystyczną obecność i często nawiedzać samotnego Więźnia Tabernakulum, aby Mu towarzyszyć. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz mojej szczerości na modlitwie. Oczyść moje serce i uzdolnij mnie do oddania Tobie wszystkiego, co mnie przygniata od tak dawna. Ty wiesz, jaki ciężar noszę w duszy. Weź go w Swoje ręce i uwolnij mnie od tego jarzma niewoli. Pragnę być Twoim dzieckiem, które całą ufność składa w Bożym Miłosierdziu. Święta Rito, ty wierzyłaś w Pana, który zawsze był blisko przy Tobie, nieustannie oddawałaś Mu każdą chwilę dnia i zawierzałaś wszystkie momenty, które miały nadejść. Proszę, ucz mnie tego zaufania Mu bez końca, abym nie zamartwiał się o przyszłość, ani nie gnębił przeszłością. Niech moje “teraz” oddaje chwałę Bogu. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz ode mnie przede wszystkim zaufania Twojej wielkiej dobroci. Udziel mi tej łaski, abym nie musiał już martwić się i zabiegać zbytnio o moją codzienność. Pomóż mi zająć się Tobą, a Ty zajmij się moimi sprawami. Uzdrów moje serce z pokusy niezależności i samodzielności. Uczyń mnie Swoim dzieckiem. Święta Rito, ty wszystko oddawałaś Jezusowi – każdą chwilę, myśl i działanie. Naucz mnie wszelkie pragnienia kierować ku Niemu, który jest źródłem każdego dobra. Uproś mi dar odkrywania tego, że jestem stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Pokaż mi jak wypełnić Jego wolę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wraz z Ojcem dziś posyłasz mi Ducha Świętego, który uzdalnia moje serce do odpowiedzi na nieskończoną Miłość, jaką mnie ukochałeś. Nieustannie zdumiewasz mnie wielością darów, które mi dajesz. Naucz mnie dostrzegać działanie Ducha ilekroć czynię coś dobrego, wypowiadam słowa podnoszące drugiego czy choćby wznoszę modlitewną myśl do Ciebie. Święta Rito, ty całym swoim życiem głosiłaś moc przebaczenia, jaką daje Bóg. Wiedziałaś, że tylko On może wlać w twoją duszę nieskończony pokój, który nie przeminie wśród niepomyślnych wydarzeń. Proszę, umocnij swoim wstawiennictwem moją wiarę, abym potrafił otworzyć się na Jego działanie. Amen.Czytaj więcej