Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś Emmanuelem, czyli Bogiem z nami – zawsze obecnym, pamiętającym i kochającym. Powołałeś mnie do swojej służby – niesienia Dobrej Nowiny innym. Spraw, bym dostrzegał tę najpiękniejszą Nowinę o Twojej Miłości w każdej chwili dnia i dzielił się Nią z innymi. Święta Rito, przebywająca w nieustannej Obecności Pana, usuń z mego serca lęk przed zaufaniem Bogu do końca. Ucz mnie dokonywania rzeczy po ludzku niemożliwych w Jego Imię. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, to w mojej słabości i niewierności, najpełniej widać Twoją moc. Ty otaczasz mnie opieką i ratujesz w tych chwilach najtrudniejszych. Spraw, by w moim sercu i otoczeniu rozkwitał Twój pokój. Przyjdź do mego serca! Święta Rito, ty nigdy nie wątpiłaś w wierność Pana, uproś mi dar przemiany mojego bólu i płaczu w radosny taniec na Jego cześć. Ucz mnie niezachwianej ufności w przymierze pokoju, jakie On mi ofiaruje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś światłem, które rozświetla wszystkie mroki mojego serca. Ty prostujesz wszystkie te drogi, które ja zagmatwałem swoimi pomysłami. Spraw, bym wydawał owoce działania Twojej łaski. Pomóż mi zostać Twoim sługą. Święta Rito, twoje życie było pieśnią na cześć Pana, uproś mi błogosławieństwo Boże, abym umiał dostrzec oblicze Boże nad moim życiem. Ucz mnie dzielenia się radością z Jego działania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, to dzięki Twojej łasce jestem tym, kim jestem. To Ty sam ochraniasz mnie nawet przed karzącym grotem mojej własnej przeszłości. Z miłością przygarniasz mnie dziś do Swego Serca. Daj mi łaskę poszukiwania Ciebie czystym sercem w każdym momencie mojego życia. Święta Rito, ty nigdy nie wątpiłaś w wierność Pana, uproś mi dar przemiany mojego bólu i płaczu w radosny taniec na Jego cześć. Ucz mnie niezachwianej ufności w przymierze pokoju, jakie On mi ofiaruje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa za nasze Siostry Augustianki w Cascia oraz o ustanie wstrząsów po trzęsieniu ziemi we Włoszech: Święta Rito, wstawiaj się za bliskimi ci osobami. Niech twoja modlitwa trafia do Bożego Serca. Uproś wszystkim szczęśliwy powrót do domów i chroń przed kolejnymi tragediami. Przez Chrystusa Pana naszego. AmenCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, oprócz Ciebie nie ma innego boga! Spraw, abyś i w moim sercu był zawsze jedynym Panem każdej mojej myśli i czynu. Pomóż mi przychodzić do Ciebie w każdej sytuacji, niezależnie od tego jak byłoby to trudne. Święta Rito, moja orędowniczko w każdej sytuacji, uproś uzdrowienie w zranieniu, umocnienie w słabości i uwolnienie z wątpliwości. Ucz mnie przychodzić do Boga z moimi pytaniami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa za nasze Siostry Augustianki w Cascia oraz o ustanie wstrząsów po trzęsieniu ziemi we Włoszech: Święta Rito, wstawiaj się za bliskimi ci osobami. Niech twoja modlitwa trafia do Bożego Serca. Uproś wszystkim szczęśliwy powrót do domów i chroń przed kolejnymi tragediami. Przez Chrystusa Pana naszego. AmenCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty panujesz nad moimi słabościami i grzeszną przeszłością, udziel mi daru pokornego stawania w prawdzie prześwietlonej Twoją Miłością. Przywróć mi czystość myśli, słów i uczynków. Pozwól mi zawrócić ze złej drogi, jeśli gdziekolwiek kieruję na nią moje kroki. Święta Rito, wzywająca Pana w moich potrzebach, uproś mi łaskę prawdziwej radości z tego, że Bóg ocala moją duszę każdego dnia. Ucz mnie dostrzegać Jego moc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiasz się za nami u Pana, uproś dar nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Augustianek. Niech młode dziewczęta, chcące iść drogąCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jedyny widzisz prawdziwe piękno mojej duszy i ciała. Stworzyłeś mnie na swoje podobieństwo. Pomóż mi odnaleźć w sobie Twoją łaskę. Pokaż mi tą drogę, którą Ty sam chcesz mnie poprowadzić. Święta Rito, ty wciąż dostrzegałaś łaski, jakimi obdarzał cię Bóg, uproś mi uzdrowienie mojego spojrzenia, abym potrafił patrzeć na siebie i innych Jego oczami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa za nasze Siostry Augustianki w Cascia oraz o ustanie wstrząsów po trzęsieniu ziemi we Włoszech: Święta Rito, wstawiaj się za bliskimi ci osobami. Niech twoja modlitwa trafia do Bożego Serca. Uproś wszystkim szczęśliwy powrót do domów i chroń przed kolejnymi tragediami. Przez Chrystusa Pana naszego. AmenCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty przychodzisz, aby wybawić mnie z moich lęków i smutków. Karmisz mnie swoim Słowem, uwalniasz od uzależnień i więzów, przywracasz wzrok oczom mego serca, dźwigasz z poniżenia, jakie zgotowali mi inni. Ochraniasz mnie, bo jestem Twoim dzieckiem. Daj mi łaskę przyjmowania Twoich darów, szczególnie wtedy, gdy są inne niż te, których się spodziewam. Święta Rito, twoje życie naznaczone cierpieniem było szczęśliwe, bo umiałaś odnaleźć w nim Pana. Ucz mnie radości wypływającej z obecności Bożej i niezależnej od sytuacji, jakie mnie spotykają. Uproś mi dar prawdziwego szczęścia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa za nasze Siostry Augustianki w Cascia oraz o ustanie wstrząsów po trzęsieniu ziemi we Włoszech: Święta Rito, wstawiaj się za bliskimi ci osobami. Niech twoja modlitwa trafia do BożegoCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Twoje Słowo ma niesamowitą moc, którą odkrywam każdego dnia pochylając się nad kartami Biblii. Zapal moje serce płomieniem Twego Słowa. Spraw, abym nigdy nie przechodził już obok Niego obojętnie, ale zachowywał Je w swym sercu i rozważał. Święta Rito, orędowniczko we wszystkich potrzebach twoich czcicieli, zanieś moje prośby przed tron Pana. Ukazuj mi Jego moc w każdym najdrobniejszym geście, słowie, spotkaniu. Uproś mi łaskę nowego życia – dla Niego – już od dziś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa za nasze Siostry Augustianki w Cascia oraz o ustanie wstrząsów po trzęsieniu ziemi we Włoszech: Święta Rito, wstawiaj się za bliskimi ci osobami. Niech twoja modlitwa trafia do Bożego Serca. Uproś wszystkim szczęśliwy powrót do domów i chroń przed kolejnymi tragediami. Przez Chrystusa Pana naszego.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, to Ty jesteś prawdziwym i jedynym źródłem Mądrości. Codziennie pokazujesz mi którą drogą mam kroczyć, aby dojść do Ciebie. Udziel mi łaski roztropności, abym umiał dostrzegać Twą troskliwą opiekę. Proszę, nawróć moje serce do Siebie. Święta Rito, niewiasto mądra i roztropna, prowadź mnie po ścieżkach Pana, abym nie zginął w przepaści własnych pomysłów. Naucz mnie odnajdywać Jego wolę i skłaniać do niej moją duszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa za nasze Siostry Augustianki w Cascia oraz o ustanie wstrząsów po trzęsieniu ziemi we Włoszech: Święta Rito, wstawiaj się za bliskimi ci osobami. Niech twoja modlitwa trafia do Bożego Serca. Uproś wszystkim szczęśliwy powrót do domów i chroń przed kolejnymi tragediami. Przez Chrystusa Pana naszego. AmenCzytaj więcej