Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wrzucasz nasze grzechy w morze Twego Miłosierdzia. Darowałeś całą naszą winę, przebaczyłeś wszystko. I pragniesz tylko jednego  byśmy całym sercem pełnili wolę Ojca. Św. Rito, ty uczyniłaś z woli Bożej regułę swego życia, uproś nam łaskę takiej uległości, byśmy bez zbędnych prób i pytań, każdego dnia, wypełniali pragnienia Boga wobec nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, w Twoim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu to nie ofiara liczy się najbardziej, ale miłość – taka, która nie waha się oddać nawet swego syna; taka, która zawsze jest czymś więcej niż to, co dostrzegam czy wyczuwam. Panie, pomóż mi każdego dnia kochać Cię więcej. Św. Rito, ty oddałaś w swym życiu wiele ze względu na Pana, nigdy nie robiąc Mu o to wyrzutów. Ucz mnie takiego zawierzenia i uproś łaskę bezinteresownej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Twoje Słowo często przelatuje mimo moich uszu – nawet jeśli próbuję słuchać, wiele trosk we mnie je zagłusza. Tak dużo działam, nawet w Twoje imię, a wciąż we własnym wnętrzu czuję pustkę. Pomóż mi dostrzec i obrać tę Najlepszą Cząstkę – odnaleźć Ciebie. Św. Rito, ty umiałaś trwać w zasłuchaniu w słowa Oblubieńca, wyproś mi tę łaskę. Ucz mnie wytrwałości w trwaniu u Jego Stóp każdego dnia, pomimo przeciwności i wielości zadań, jakie przede mną stoją. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jakże często czuję się nadłamaną przez przeciwności trzciną czy gasnącym w gorliwości kontem świecy… A Ty przyjmujesz mnie zawsze jak swe ukochane dziecko, niezależnie od moich słabości. Spraw, bym w swoim niedomaganiu zawsze pokładał nadzieję w Twoim imieniu. Św. Rito, twoje życie było usłane przeciwnościami: rezygnacja z pójścia do klasztoru, mąż o trudnym charakterze, śmierć najbliższych… A mimo to nie poddawałaś się rozpaczy. Ucz mnie takiej cierpliwości i pewności bycia ukochanym dzieckiem Bożym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie Boże, obdarz nas pokojem. Wszystko bowiem, co mamy, Twoim jest darem. Obdarz nas pokojem uciszenia, pokojem szabatu, pokojem bez zmierzchu. Ty, który jesteś stale obecny w naszym życiu, spraw, abyśmy nigdy nie szukali zaspokojenia naszych pragnień poza Tobą. Jezu, Ty daj nam jeść pokarm z Nieba. Św. Rito, patronko trwających przed Panem na modlitwie, uproś nam łaskę trwania przy Nim mimo przeciwności, jakie pojawiają się na naszej drodze. Ucz nas cierpliwości w oczekiwaniu na łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty widzisz każdą moją udrękę, ból i smutek. Nie zdejmujesz jednak ze mnie wszystkich ciężarów, ale dodajesz mi sił do niesienia ich, jeśli tylko przyjdę do Ciebie. Gdyby ich nie było to pewnie wcale bym Ciebie nie szukał w moim życiu. A dzięki Twej łasce w każdej ciemności mogę poszukiwać Cię z całego serca i duszy. Św. Rito, ty szukałaś Jezusa od początku swego życia, wielokrotnie całe noce poświęcając modlitwie. Zanieś przed tron Pana moje troski i prowadź mnie w tych trudnych chwilach zawsze do Niego, abym nigdzie indziej nie szukał pocieszenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pokazujesz Ojca tym, którzy mają proste serce; tym, którzy słuchają Twojego Słowa i zachowują je w swoim sercu. Naucz mnie tak przyjmować całą duszą skarby, które mi powierzasz. Św. Rito, ty miałaś serce zawsze proste i otwarte na łaskę Bożą. Uproś mi takie spojrzenie na moje codzienne zmaganie, abym w prostocie serca przyjmował Słowo, którym Pan chce mnie karmić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tak wielu pięknych cudów dokonujesz w moim życiu każdego dnia, a ja wciąż Ci nie dowierzam. W zakamarkach mojego serca stale czai się jakaś nieufność. Proszę, otwórz moje oczy, abym uczył się dostrzegać Twoją łaskę, która często uprzedza moje pragnienia. Św. Rito, Ty ufałaś Panu z trudnych okolicznościach swojego życia, naucz mnie takiego zawierzenia. Wyproś mi łaskę nawrócenia serca, abym nie wątpił w Jego Miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Każdy, kto poszukuje Cię całym sercem, Jezu,  a wszystko, co od Ciebie oddziela – odrzuca, otrzyma stokroć więcej, niż oddał. Otrzyma Ciebie – samego Boga! Panie, bądź największym skarbem mojej duszy. Św. Rito, ukochana Oblubienico Jezusa, ty wcześnie odkryłaś to źródło Miłości i Dobroci. Prowadź mnie codziennie do Pana, abym umiał mu się zawierzyć w prostocie serca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, to w Tobie mogę znaleźć Pełnię wszystkiego. Głębia mego serca może zostać zaspokojona tylko Pełnią Twego Miłosierdzia. Św. Rito, ty zawsze szukałaś swego Oblubieńca całym sercem, umysłem, wolą – ze wszystkich sił. Ucz mnie tego otwarcia na Jego działanie, ale i na drugiego człowieka. Bym nie przechodził obok niego obojętnie. Uproś mi łaskę prawdziwej Miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej