Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, oczyść moje serce z dwuznaczności, która wciąż przebywa na jego dnie – daj mi prawdziwe nawrócenie, abym nie wracał już do starych grzechów i przyzwyczajeń. Ulecz to rozdarcie pomiędzy dobrem i złem, które wciąż jest w głębi mej duszy. Pomóż mi wybierać dobro, aby Twoja łaska zwyciężała w moim życiu. Święta Rito, ty swoją łagodnością wielu przekonałaś do wiary w Chrystusa. Naucz mnie takiej cierpliwości wobec mnie samego, abym potrafił później okazywać ją również drugiemu człowiekowi. Niech Jego imię i nieustanna obecność będzie moją jedyną nadzieją. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, każdy mój grzech ciężki jest śmiertelną raną dla Twojego przebitego Serca. Daj mi, proszę, łaskę skruchy za popełnione nieprawości, ale i pokuty za całe zło, które uczyniłem do tej pory. Niech Twoja nieskończona miłość naprawi moje błędy, abym mógł wrócić z radością do domu Ojca Niebieskiego, który czeka na mnie każdego dnia. Święta Rito, miłosierna siostro z augustiańskiego klasztoru, ty umiałaś nie tylko codziennie w cichości znosić dla Boga ogromne ofiary cierpienia, ale przede wszystkim okazywać miłosierdzie tym, którzy go potrzebowali. Proszę, uproś mi łaskę serca tak otwartego na drugiego człowieka, aby nie zamknął go nawet największy ból. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jesteś największym pragnieniem mej duszy, która szuka Ciebie nieustannie. Jednak, nawet gdybym wstawał przed świtem, w tym poszukiwaniu Ty zawsze będziesz pierwszy, zanim ja zdążę o Tobie pomyśleć. Proszę, spraw, abyś był jedyną Osobą, której potrzebuję bardziej niż wody na pustyni. Niech wszystkie moje troski znajdą ukojenie w Tobie. Święta Rito, ty byłaś na wzór Pana osobą cichą i pokornego serca. Nie odpłacałaś złem tym, którzy cię skrzywdzili, ale potrafiłaś okazać im miłość i przebaczenie. Naucz mnie przychodzić w moim utrudzeniu przed Boże oblicze, aby to Jego łaska była zawsze moim pokrzepieniem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, pomimo wielu łask, jakich wciąż nieustannie mi udzielasz, tak często odrzucam Twoje Słowo, które woła mnie do coraz bardziej radykalnego pójścia za Tobą. Proszę, naucz mnie dobrze wybierać w każdej sytuacji – tak, abym zastanawiał się wtedy co Ty byś uczynił i szedł za tym natchnieniem. Daj mi Ducha męstwa. Święta Rito, ty poznawałaś Ojca, którego pokazywał ci Jezus, dzięki temu, że pozostałaś niewiastą o prostym sercu. Uproś mi podobny dar. Oducz mnie kombinowania wciąż na własną rękę i naucz zależności od Bożej woli. Niech Jego zamysł będzie ważniejszy od mojego mniemania o wszystkim. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak często na widok nieprzyjaciela słabnie moje serce. Pozwalam ogarnąć się lękowi, który zupełnie paraliżuje duszę. Wlej we mnie odwagę, abym potrafił całkowicie oprzeć się na Twojej łasce i działaniu tak, bym nie drżał ze strachu na widok pierwszych przeciwności. Niech zaufanie Twej woli przyniesie mojemu wnętrzu pokój. Święta Rito, ty doceniałaś łaski, którymi obdarzał cię Pan, prowadząc również do nawrócenia tych, z którymi się spotykałaś. Naucz mnie wdzięczności za Jego nieustanną opatrzność, abym umiał dostrzegać ogrom darów, jaki od Niego otrzymuję. Niech moje ciągłe dziękczynienie wznosi się za twoim wstawiennictwem aż do tronu Ojca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, staję dziś przed Tobą z sercem skruszonym i duchem uniżonym i pokornie błagam – ulituj się nade mną. Wyciągnij Swą wszechmocną dłoń i przygarnij z powrotem do siebie żałującego grzesznika. Spraw, abym z pomocą Twojej łaski powrócił na drogi, które prowadzą do Twego Miłosiernego Serca i zachowaj mnie od upadków. Święta Rito, ty najbardziej ze wszystkich ukochałaś Jezusa, który był dla ciebie ważniejszy nawet niż najbliższa rodzina. Naucz mnie właściwie ustawiać hierarchię mojego życia, aby to Bóg był dla mnie zawsze na pierwszym miejscu. Uproś mi oczyszczenie oczu, żebym umiał Jego oczami oglądać rzeczywistość. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty mnie ukochałeś i wybrałeś jeszcze przed założeniem świata. Jak mogę odwdzięczyć się za Twą nieskończoną Miłość do mnie? Pragnę całym sercem odpowiedzieć na dar Twej Miłości, choć wiem jak nikłe są moje siły. Wspomóż mnie łaską, abym w Twoim Ciele i Krwi odnajdywał źródło mocy do odpowiadania Tobie każdego dnia. Święta Rito, naznaczona pieczęcią Ducha Świętego, głosiłaś Pana poprzez doskonałe realizowanie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Uproś mi łaskę stawania przed Bogiem w ubóstwie serca, aby On sam wypełniał je Swymi darami. Amen.Czytaj więcej

„I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.” Mt 4, 23 Jezu, w czasie choroby czy cierpienia tak bardzo naturalne wydaje się być pozostawanie w domu, unikanie ludzi, oszczędzanie sił. Tymczasem jednak, wbrew temu co zdroworozsądkowe, aby spotkać Ciebie muszę wyjść z siebie samego. Trzeba mi porzucić własne schematy, przyzwyczajenia, zabezpieczenia i wyjść na zewnątrz, poza własne problemy. To wtedy mogę spotkać Ciebie, który zawsze jesteś w drodze i nigdy nie ustajesz w poszukiwaniu mnie. Panie, ulecz dziś we mnie te słabości, które mnie odgradzają od ludzi. Święta Rito, ty ostatnie lata swego życia spędzałaś samotnie ze względu na niemiłą woń pochodzącą ze stygmatu na czole. Kiedy jednak zapragnęłaś wyjść, by uczestniczyć w pielgrzymce do Rzymu, rana cudownie zagoiła się na ten czas.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, przygotuj mnie na doświadczenia, które mnie czekają. Uprzedź je Swoją łaską, abym nie trwał w upadku, ale jak najszybciej z ufnością powierzał się Twoim ramionom. Udziel mi daru mądrości, bym potrafił rozeznawać Twoją wolę w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka. Pokaż mi jak podejmować decyzję w oparciu o Twoje Słowo. Święta Rito, ty znałaś obietnicę Pana, że otrzymasz stokroć więcej, jeśli dla Niego opuścisz wszystko. Nie obawiałaś się utraty rodziny, statusu społecznego czy rzeczy materialnych. Uproś mi dar takiego zaufania, abym umiał nie oglądać się wciąż za siebie, ale zostawić wszystko dla imienia Jezusa. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty widzisz jak często w ciągu dnia odchodzę od Ciebie, zapominając zupełnie o Twej obecności. Nawróć mnie, proszę, do Siebie. Oczyść moje serce z niewierności i szukania pomocy gdzie indziej. Podnieś mnie z upadku i przygarnij na nowo. Niech już nie błądzę w poszukiwaniu sensu, ale znajdę go w Tobie. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Duch Święty zawsze pomoże ci w spotkaniu z drugim człowiekiem. Nie obmyślałaś planów na każdy moment dnia, ale pozwoliłaś prowadzić się natchnieniom Pana. Naucz mnie takiej uległości cichemu głosowi sumienia, który odzywa się nieustannie w mej duszy. Niech nie będzie we mnie oschłości, ale gorące pragnienie wypełnienia woli Ojca. Amen.Czytaj więcej