Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Twoje Słowo jest jak miecz obosieczny, który przenika moją duszę, oddzielając w niej to, co dobre od tego co złe. Prowadzisz mnie do rozeznawania Twojej woli. Wciąż pamiętasz o mnie, jesteś zawsze obecny i pragniesz, abym zwracał się do Ciebie w każdej sytuacji. Pomóż mi we wszystkich momentach dnia modlić się nieustannie. Święta Rito, ty niosłaś swoim najbliższym Dobrą Nowinę o zbawieniu. Tym, którzy byli skłóceni – pokój, zwaśnionym między sobą – przebaczenie, a wszystkim miłość, której sama doświadczyłaś od Pana. Naucz mnie pochylać się nad tymi, którzy potrzebują mojej pomocy i prowadzić ich do Boga. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty obiecujesz mi wejście do odpoczynku, który mogę znaleźć jedynie w Twoim Sercu. Naucz mnie posłusznie iść za każdym wezwaniem Twojego Słowa, a jednocześnie wciąż pamiętać o wszystkich wielkich dziełach, których dokonałeś w moim życiu. Niech wszystkie chwile mojej codzienności świadczą o Twojej chwale. Święta Rito, ty już od najmłodszych lat wzmacniałaś swoją wiarę poprzez spotkania modlitewne z Jezusem, szczególnie nocami w odosobnieniu. Pomóż mi powstawać z moich słabości zamiast pozostawać w beznadziei. Niech moc Pana podnosi mnie każdego dnia. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wiesz jak bardzo przewrotne bywa moje serce, aby zrealizować swoje własne pragnienia, zamiast Twojej woli. A mimo to nie pozostawiasz mnie samego, ale zawsze jesteś blisko i prowadzisz na Twoje ścieżki poprzez ciche natchnienia Ducha Świętego. Nakłoń moje ucho do tych napomnień, abym chętnie szedł tam, dokąd Ty chcesz. Święta Rito, ty wiedziałaś, że prawdziwe oczyszczenie twej duszy jest możliwe jedynie dzięki łasce Pana. Często też modliłaś się o dar czystego serca dla siebie i swych bliskich. Uproś mi uzdrowienie z duchowego trądu, którego tak często doświadczam, abym potrafił kochać Boga całym sercem, duszą i umysłem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiele wycierpiałeś, aby mnie z powrotem przyprowadzić do Ojca. Daj mi łaskę cierpliwości i męstwa, abym nie uciekał na widok pierwszych przeciwności, ale wiernie trwał przy Twoim przebitym Sercu. W Swoim miłosierdziu zawróć mnie z niewłaściwych ścieżek i przygarnij mnie z powrotem na nowo. Święta Rito, ty wiedziałaś, że twoim powołaniem jest cicha i pokorna służba drugiemu człowiekowi – dobrym słowem, radą, uczynkiem i modlitwą. Naucz mnie świadczenia o Jezusie w taki właśnie zwyczajny sposób, żeby wszystko, co robię było na Jego chwałę. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiasz się za nami u Pana, uproś darCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty – Stwórca całego świata – pamiętasz nieustannie o mnie, Swoim marnym stworzeniu, które wciąż się od Ciebie odwraca. Dla mnie cierpiałeś ogromne męki, aby móc na nowo zanieść mnie w ręce Ojca. Daj mi, proszę, łaskę uświęcenia, żeby wszystko, cokolwiek czynię było na Twoją chwałę. Święta Rito, ty znałaś moc nauczania twojego Oblubieńca, bo z niej czerpałaś siły do bycia Jego świadkiem. Pomóż mi otwierać się na Jego działanie i głosić Ewangelię wszystkim, do których mnie posyła. Naucz mnie otwartości na Słowo, które Bóg kieruje do mojej duszy, abym Je przyjmował i realizował całym sercem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś wzywasz mnie po imieniu do porzucenia sieci moich dawnych przyzwyczajeń. Spraw, abym potrafił pójść za Tobą dokądkolwiek mnie poprowadzisz. Niech moje troski i problemy znajdą ukojenie w Twoim Przebitym Sercu. Daj mi doświadczenie Twej Boskiej miłości, z jaką codziennie wchodzisz w każdą chwilę mego istnienia. Uzdrawiaj moje spojrzenie na otaczający mnie świat. Święta Rito, ty często cierpiałaś z powodu wielu przeciwności, jakie cię spotkały. Nigdy jednak nie poddawałaś się rozpaczy. Uproś mi dar takiej ufności Panu, abym zawsze pamiętał o Jego Miłosierdziu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, obmyj mnie dzisiaj w wodzie Twojego Miłosierdzia. Ukaż mi moją prawdziwą wartość i godność, jaką mam w Twoich oczach. Ty powołałeś mnie do szczególnej bliskości z Tobą już od początku. Pozwól mi poznawać siebie poprzez Twe kochające Serce. Daj mi łaskę dostrzegania tego, jak bardzo umiłowanym dzieckiem Boga jestem. Święta Rito, ty sama ukochałaś Jezusa ponad wszelkie skarby tego świata, uproś mi dar takiego zawierzenia. Ucz mnie dostrzegania tego, co w życiu najważniejsze i uproś łaskę pokoju serca, abym potrafił być wdzięczny za dary Ducha, które codziennie otrzymuję. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wciąż na nowo pozwalasz mi odnaleźć się w Twoim kochającym Sercu. Naucz mnie nieustannie zwracać się do Ciebie, szczególnie w momentach lęku przed burzą wydarzeń, które nadchodzą. Daj mi ufność w Twoją dyskretną obecność. Otwórz moje oczy i uszy na Słowo, jakie każdego dnia składasz mi w duszy, aby owocowało na Twoją chwałę. Święta Rito, ty wciąż litujesz się nad tymi, którzy proszą cię o wstawiennictwo i wypraszasz potrzebne im łaski. Pokaż mi jak odnajdywać wolę Boga w moim życiu. Daj mi odwagę wiary i zaufania Mu bez końca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko Ty możesz nakarmić do syta głód mojej duszy. Spraw, abym nie szukał pocieszenia i spełnienia w sercu drugiego człowieka, ale w trudnych chwilach zawsze zwracał się najpierw do Ciebie. Ty kochasz mnie ponad Swoje życie. Pomóż mi odpowiedzieć na ten największy dar hojnością duszy, abym wciąż w pokorze pamiętał o Dawcy wszelkiego dobra. Święta Rito, ty nieustannie rozważałaś Mękę Pana, pamiętając o tym, że poniósł za ciebie śmierć krzyżową. Naucz mnie patrzeć na Jego ofiarę wdzięcznym wzrokiem, abym wciąż na nowo poznawał głębię Jego Miłosierdzia, z jakim przychodzi do każdego grzesznika. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty przychodzisz zapalić dziś światło Twej miłości nawet w najciemniejszych zakątkach mej duszy. Spraw, abym potrafił przyjąć Twoją moc uzdrawiającą moją przeszłość ze zranień. Uzdrów me serce ze wszystkiego, co jeszcze nie pozwala mi całkowicie nawrócić się do Ciebie. Daj mi Twoje spojrzenie na wszystko, co mnie spotyka. Święta Rito, ty codziennie wstawiasz się u Jezusa w moich intencjach. Uproś mi potrzebne łaski, uzdrowienie z dolegliwości duszy i ciała oraz wolność serca, aby było zdolne do kochania Boga, siebie i drugiego człowieka. Naucz mnie służyć Panu w tych osobach, które On daje mi na co dzień. Amen.Czytaj więcej