Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, każdego dnia dajesz mi tak wiele łask, że moją odpowiedzią może być jedynie uwielbienie Twego miłosierdzia i dobroci. Proszę, pomóż mi zawsze niezłomnie stawać w obronie Prawdy, abym nie dał się zwieść fałszowi i obłudzie. Niech moje serce będzie szczere i pokorne w spotkaniu z Tobą. Święta Rito, ty pragnęłaś przede wszystkim zawsze mieszkać w domu Bożym, czyli w Jego Słowie, sakramentach, wspólnocie Kościoła. Naucz mnie sycić się darami, których Bóg mi udziela i nie szukać poza Nim wypełnienia tym, co daje świat. Pokaż mi jak nie utracić ani jednego okruszka z tego, co otrzymuję od Jezusa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wyprowadzasz mnie z każdej śmierci, w jaką sam siebie wprowadziłem. Proszę, uzdrów moje chore serce, daj łaskę stawania w pokorze, bycia Twoim żebrakiem, którego przytulisz i podniesiesz do policzka jak niemowlę. Niech Twoja moc przywróci mi radość i pokój duszy. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Bóg obdarzył cię miłością bez granic, więc starałaś się z podobną hojnością odpowiedzieć na Jego dary. Świadczyłaś wobec każdego, kogo spotkałaś o Jego hojności. Naucz mnie być prawdziwym uczniem Pana, który nie ustaje w głoszeniu Dobrej Nowiny nie tylko słowem, ale i czynem. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wyprowadzasz mnie z każdego więzienia, do jakiego sam siebie wtrącam. Zrywasz wszystkie więzy, które nie pozwalają mi w wolności Ciebie uwielbiać. Proszę, uwolnij mnie z tego, co odrywa mój wzrok od Twego Serca. Popatrz na moją biedę i ulituj się nad mą niemocą. Święta Rito, ty doświadczyłaś nieskończonej miłości Jezusa, który oddał za ciebie Swoje życie. Naucz mnie takiego spojrzenia na krzyż, abym nie tyle widział w nim zgorszenie czy słabość, ale raczej ogrom miłości, która dla mnie oddała wszystko. Uproś mi dar umiłowania światła łaski. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz, aby jeden Duch – Twój Duch – łączył wszystkich wierzących w jedną wspólnotę. Udziel mi proszę łaski troskliwego serca, abym potrafił zatroszczyć się o drugiego człowieka, który żyje blisko mnie. Otwórz moje serce na jego potrzeby i pragnienia. Oderwij mnie od zatroskania jedynie o siebie. Święta Rito, ty wiedziałaś, że aby żyć według Bożej woli, musisz narodzić się na nowo z Ducha Świętego, czyli obumrzeć dla przyzwyczajeń światowych, a czynić jedynie to, czego chce Pan. Uproś mi dar miłosnego spojrzenia na Chrystusa, który wybawia mnie od złego i daje zupełnie nowe życie. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaśCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, spójrz na moje trudy codzienności, jak często wszystko zdaje się być przeciwko mnie. Ty jednak nigdy nie pozostawiasz mnie samego, ale Swoją obecnością wypełniasz każdą chwilę mojego “samotnego” zmagania. Proszę, naucz mnie widzieć Twą troskę, z jaką przygarniasz mnie do Serca. Święta Rito, ty wiedziałaś, że musisz powtórnie narodzić się dla Królestwa niebieskiego, które obiecał Jezus. Umierałaś dla swoich pragnień, jednoczyłaś się z konającym Chrystusem i dzięki Jego łasce potrafiłaś otworzyć się na dar Ducha Świętego. Uproś mi również tak wielką łaskę. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, wszystko, co od Ciebie pochodzi zwycięża pożądanie tego świata, które wciąż jest w mojej duszy i pociąga do czynienia swojej woli. Jednak w Swoim wielkim Miłosierdziu, dajesz mi łaskę odnajdywania Twojej drogi, która prowadzi mnie do wiecznego szczęścia. Naucz mnie stawania w prawdzie o mojej słabości i Twojej ogromnej miłości wobec mnie, biednego grzesznika, z jaką litujesz się nade mną. Święta Rito, ty wierzyłaś Słowu Pana, które słyszałaś w Kościele, Piśmie oraz własnej duszy. Uproś mi dar takiego zawierzenia, abym nie wahał się zaufać Mu każdej mojej chwili. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz, abym bardziej słuchał Twojego Słowa niż ludzkich mniemań, które tak często prowadzą na manowce błędu. Uzdrów moje serce, żebym nie obawiał się dawać świadectwo o cudach, których już tak wiele dokonałeś w moim życiu. Pomóż mi też dostrzegać Twoje codzienne, mniej spektakularne działanie. Święta Rito, ty wiedziałaś, że dar przebaczenia i mocnej wiary zawdzięczasz tak naprawdę łasce Jezusa. Pomóż mi dostrzegać darmowość Jego działania w mojej duszy. Niech Jego Miłosierne Serce obdarzy i mnie taką wiarą, która nie ugnie się pod brzemieniem wątpliwości. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty powiedziałeś, że modlitwa zanoszona w Twoje imię zostanie zawsze wysłuchana. Przyjmij dziś moją szczególną intencję, którą noszę w sercu, ale jej wypełnienie zostawiam Tobie – jeśli jest zgodna z wolą Ojca. Daj mi łaskę zawierzenia Tobie każdego mojego kroku, myśli, słowa i czynu. Święta Rito, ty wiedziałaś, że działanie Pana często przekracza nasze ludzkie mniemania. Proszę, naucz mnie nie zatrzymywać się jedynie na tym, co mi wydaje się właściwe, ale wciąż poszukiwać Jego woli. Pomóż mi dostrzec, że to właśnie jej wypełnienie przyniesie mi prawdziwe szczęście. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś Dawcą Życia, który może pokazać mi jego prawdziwy sens, uzdrowić to, co jest we mnie chore oraz przywrócić siły tam, gdzie ich brakuje. Pomóż mi zobaczyć grób mojego życia i wyprowadź mnie z niego, wskrzeszając to, co już dawno umarło w moim sercu – miłość, dobroć, uległość Twojej woli. Święta Rito, ty często przynosiłaś zalęknionym i skłóconym ludziom pokój Chrystusa Zmartwychwstałego, bo wiedziałaś, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Naucz mnie tak patrzeć na trudne sytuacje w moim życiu, aby łaska Pana rozwiązała wszystkie węzły braku przebaczenia i niewdzięczności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz, abym był żebrakiem, szukającym potwierdzenia mojej wartości i godności u drugiego człowieka. Dałeś mi je za darmo i pragniesz, żebym odkrył ten wielki dar i wielkodusznie przyjął go całym sercem. Uzdrów moją duszę z ciągłego zapatrzenia w siebie i spraw, bym w Twoim Sercu szukał Źródła wszelkich łask. Święta Rito, ty lubiłaś przebywać w cichej obecności Pana na samotnej modlitwie, czerpiąc z niej siłę do znoszenia utrapień codzienności. Naucz mnie patrzeć po Bożemu na wszystko, co wydarza się w mojej codzienności, abym potrafił oddawać w tym chwałę Panu. Amen.Czytaj więcej