Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty posyłasz mi Swojego Ducha, aby w moim sercu uczynił Tobie świątynię. Daj mi łaskę nieustannego przebywania w Twojej obecności, abym z ufnością powierzał Ci każdą chwilę dnia. To w Twoim ręku są wszystkie sytuacje, które mnie spotykają. Naucz mnie przeżywać je na Twoją chwałę, abym stawał się wciąż na nowo świadkiem Dobrej Nowiny. Święta Rito, ty oddawałaś każdego dnia Oblubieńcowi to, co miałaś najcenniejszego. Przyjmij dziś wszystkie klejnoty moich dobrych myśli, pragnień, modlitw, uczynków i jako bukiet wdzięczności złóż przed tronem Najwyższego. Pomóż mi za wszystko Go uwielbiać. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty całkowicie uwiodłeś moje serce tak, że już nie potrafię żyć bez Ciebie. Tylko w Tobie czuję się całkowicie kochany i zrozumiany. Daj mi odczuć dziś Twoją obecność i moc Twej opieki nade mną. Pomóż mi dobrze rozeznawać każdy mój czyn, aby chwalił Ciebie, a nie budował moją pychę. Święta Rito, ty wiedziałaś co oznacza iść za Panem, potrafiłaś oddać Mu ster swojego życia. Naucz mnie takiej pokory, abym zawsze uznawał Jego panowanie nad chwilą obecną, ale też nad moją przeszłością i przyszłością. Jezu, ufam Tobie w każdej sytuacji. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dostrzegasz każdy odruch pokory w moim sercu. Proszę, uwalniaj mnie od pychy, która wciąż kradnie nawet moje dobre uczynki. Naucz mnie stawać w bezradności przed Tobą jak dziecko, abym wszystkiego oczekiwał od Ciebie jako jedynego źródła dobra w codzienności, którą Ty mi dajesz. Święta Rito, ty zawsze ze wszystkich sił poszukiwałaś swego Oblubieńca, który pozwalał odnajdywać ci Siebie w trudnych sytuacjach życia. Pokaż mi jak nie zwątpić w Jego moc i miłość wtedy, kiedy tracę Go zupełnie z oczu. Uproś mi łaskę wytrwania w ufności w Jego nieustającą obecność. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty przyszedłeś na ten świat nie po to, aby Ci służono, ale aby służyć. Naucz mnie poprzestawać na tym co małe, abym nigdy nie pragnął tego, co wielkie w oczach świata. Udziel mi łaski pragnienia bycia cichym i często pomijanym świadkiem Twojej Ewangelii. Oczyść moje serce z nieuporządkowanych przywiązań nawet do ludzkiej opinii. Święta Rito, ty jesteś świętą znaną na całym świecie, a nie pozostawiłaś po sobie ani jednego pisanego słowa. Nie zabiegałaś również nigdy o sławę czy władzę. Pokaż mi jak codziennie stawać w pokorze przed Bogiem, uznając, że wszystko, co posiadam pochodzi od Niego. Pobudź moją duszę do wdzięczności. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dajesz mi Swoje charyzmaty, które nieustannie zbliżają mnie do Twego Najświętszego Serca. Spraw, abym potrafił odpowiadać na Twoje wezwanie do ich realizacji zgodnie z Twoją wolą. Uchroń mnie przed przypisywaniem ich moim zdolnościom czy talentom. Daj mi wdzięcznego ducha, abym nigdy nie zapominał, że wszystko otrzymuję od Ciebie. Święta Rito, ty odnajdywałaś swoje powołanie siedząc u stóp Pana na cichej modlitwie. Naucz mnie odgadywać Jego pragnienia, abym mógł je zrealizować z miłości do Niego. Niech cały mój dzień będzie hymnem uwielbienia na Jego cześć, cokolwiek dziś mnie spotka. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiele wycierpiałeś w posłuszeństwie woli Ojca, chcąc mnie przyprowadzić z powrotem w Jego kochające ramiona. Dziękuję Ci za ten niesamowity dar zbawienia, który mi ofiarowałeś za darmo. Niech też Twoja miłosierna Matka będzie dla mnie zawsze ucieczką i ostoją w trudnych chwilach. Święta Rito, ty cierpiałaś razem z twoim Oblubieńcem, wypraszając wiele łask osobom ich potrzebującym. Naucz mnie nie uciekać spod krzyża, ale wytrwać do końca na drodze, którą prowadzi mnie Jezus. Niech mój cierpliwie znoszony ból będzie dla Niego pocieszeniem w opuszczeniu, którego doświadczył i wciąż doświadcza. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty z miłości do mnie uniżyłeś samego Siebie najpierw poprzez Wcielenie, a później przez ofiarę krzyżową. To w tym pięknym znaku mogę dostrzec Twą wielką troskę o moje zbawienie. Naucz mnie przychodzić w trudnych i radosnych chwilach zawsze najpierw do Ciebie, a dopiero później do innych. Święta Rito, ty nosiłaś na swoim ciele szczególny znak łączności z Męką Pana. Uproś mi łaskę męstwa, abym potrafił w cichości i pokorze serca nieść ciężar codzienności. Pokaż mi jak mądrze podejmować decyzje kierując spojrzenie nieustannie na krzyż Jezusa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wysłuchujesz mojego wołania, które codziennie do Ciebie kieruję. Daj mi łaskę wytrwałości i stałości w wierze, abym nie pozwalał nikomu kierować mnie na manowce błędu. Naucz mnie nie wątpić w Twoją dobroć i miłość, ale – doświadczając ich – nieść te dary innym napotkanym ludziom. Święta Rito, ty całym swoim życiem głosiłaś orędzie pokoju. Uproś mi pokój serca, abym potrafił w każdej sytuacji zaufać Bogu i dbać o dobre relacje z drugim człowiekiem. Wspomóż swym wstawiennictwem moje prośby i złóż te wszystkie intencje u tronu samego Pana. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiaszCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tak często próbuję uciec od odpowiedzialności za drugiego człowieka. A Ty dzisiaj pokazujesz mi na czym polega prawdziwa wspólnota. To przede wszystkim miejsce, w którym kocham drugiego człowieka i jego życie nie jest mi obojętne. Naucz mnie tej wrażliwości na osobę, która jest obok mnie. Święta Rito, ty potrafiłaś napominać swoich bliskich, ale również nieprzyjaciół. Zależało ci na dobru i zbawieniu każdego człowieka. Uproś mi tę łaskę Bożego spojrzenia na tych, wśród których żyję. Pomóż mi nie zawieść zaufania Jezusa, który w moje dłonie powierza również ich los. Amen.  Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jeden wiesz jak wielkim jestem grzesznikiem, jednak nigdy nie pozostawiasz mnie samego. Szczególnie wtedy, gdy jestem słaby podnosisz mnie do policzka jak niemowlę i okazujesz Swą nieskończoną miłość. Daj mi Swego Ducha, abym potrafił chwalić Cię przez cały dzień i noc – każdą myślą, słowem i czynem. Święta Rito, ty budowałaś fundament swego życia na Słowie Pana, który obiecał, że żaden wicher przeciwności nie zaszkodzi twojej relacji z Nim, jeśli pozostaniesz Mu wierna. Naucz mnie trwać pomimo burz i niepowodzeń, aby Serce Jezusa było dla mnie zawsze najpewniejszą ucieczką. Amen.Czytaj więcej