Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pragniesz przede wszystkim nawrócenia mojego serca, zgładzenia wszystkich moich grzechów i zaniedbań wobec Ciebie. Nie tylko chcesz mi je wybaczyć, ale wrzucić w otchłań morza Twego Miłosierdzia. Proszę, daj mi skruchę serca, żebym potrafił przyznać się do tego, co jest jeszcze złe w moim myśleniu i postępowaniu. Święta Rito, ty nie lękałaś się świadczyć o miłości, jaką obdarzył cię Jezus Chrystus. To ona dała ci siłę do przebaczenia wrogom, wytrwania w bólu po stracie najbliższych czy spędzenia ostatnich lat życia w samotności. Naucz mnie przyjmowania tych wielkich łask, jakie chce mi dać Bóg. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz, abym zaniedbywał modlitwę, bo wiesz jak ważne dla mego serca jest nieustannie trwające spotkanie z Tobą. Nie wypuszczaj mnie, proszę, ze Swej ręki i spraw, abym zawsze przyjmował łaski, które mi dajesz, nawet jeśli dziś jeszcze ich nie rozumiem. Uwielbiam Cię za każdy Twój dar. Święta Rito, ty ufałaś Panu podczas każdej burzy twojego życia. Nie lękałaś się wiatru przeciwności ani grzmotów zemsty i nienawiści ze strony innych. Naucz mnie takiego zawierzenia, abym w trudnych chwilach zawsze szukał przede wszystkim Jego Oblicza i nie odrywał od Niego spojrzenia. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiaszCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty codziennie pragniesz obdarzać mnie łaską nawrócenia do odkrywania Twej Miłości. Czyż mogę tak wielkie dary zachować jedynie dla siebie? Poślij mnie z dobrym słowem, uśmiechem, modlitwą i uczynkiem do wszystkich, którzy potrzebują umocnienia w wierze. Daj mi swego Ducha, abym potrafił być wiarygodnym świadkiem Twej obecności. Święta Rito, dla ciebie podstawowym pokarmem w życiu było pełnienie woli Bożej, którą odczytywałaś również w Słowie Pana. Naucz mnie zawierzać Mu nawet w sytuacji, która po ludzku wydaje się beznadziejna. Pomóż mi dostrzec to, że miłujący Ojciec zawsze czeka na mnie z wyciągniętymi i stęsknionymi ramionami. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz, abym codziennie wsłuchiwał się w Słowo, które mi dajesz. Otwórz moje uszy, żeby nie tylko usłyszały to, co chcesz mi powiedzieć, ale również pobudzały serce do ciągłego nawracania się ku Tobie. Daj mi łaskę życia zgodnego z Twoją wolą, abym potrafił czerpać z obfitości Twego Ducha. Święta Rito, ty wciąż jesteś świadkiem Dobrej Nowiny dla wszystkich, którzy proszą cię o wstawiennictwo. Pokaż mi jak powierzać się bezgranicznie w ręce kochającego mnie Ojca, aby wszystko, co posiadam, należało już tylko do Niego. Naucz mnie takiej dyspozycyjności w chodzeniu Jego ścieżkami. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, jak wiele jest we mnie jeszcze myśli i uczynków ciemności, które nie podobają się Tobie. Proszę, oczyszczaj je światłem Swego Ducha, abym należał całkowicie do Ciebie. Uwalniaj mnie z więzienia moich namiętności, żeby nic nie krępowało mojej miłości do Ciebie. Święta Rito, ty głosiłaś Dobrą Nowinę o zbawieniu i przebaczeniu grzechów wszystkim, którzy cię otaczali, niezależnie od ich poglądów. Naucz mnie być prawdziwym i gorliwym świadkiem Zmartwychwstałego. Pokaż mi jak cierpliwie na co dzień wprowadzać Jego słowo w czyn. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty uczysz mnie prawdziwej wspólnoty opartej na jedności i miłości wzajemnej. Pokaż mi jak dzielić się z drugim człowiekiem tym, co posiadam. Daj mi łaskę upatrywania prawdziwego bogactwa w Twoim Sercu, a nie jedynie w dobrach materialnych. Niech w trudnym czasie to właśnie Ono będzie moim pocieszeniem. Święta Rito, ty wiedziałaś, że jedyny twój ratunek jest w Chrystusie Ukrzyżowanym. Całe twoje życie było wypełnione nieustannym stawianiem Go na pierwszym miejscu w każdych okolicznościach. Pomóż mi dokonywać takich codziennych wyborów, aby były one oddawaniem chwały Panu, któremu zawdzięczam wszystko. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty jesteś przy mnie we wszystkich radosnych, ale i trudnych momentach mojego życia: w moim bólu, cierpieniu, odrzuceniu, opuszczeniu. Nigdy nie zostawiasz mnie samego. Pozwól dzisiaj mi być przy Tobie zarówno w godzinie Twej chwały, jak i męki. Pomóż mi otwartym sercem odpowiadać „Tak” na każde Twoje wezwanie. Święta Rito, oblubienico Ukrzyżowanego, ty zawsze trwałaś przy Jezusie. Naucz mnie kontemplacji Jego Oblicza, abym potrafił odnaleźć w Nim mojego Wybawiciela i Tego, Który ukochał mnie nad życie. Uproś mi łaskę wiernej służby Bogu w cichości serca, aby to On był Tym, który jest na pierwszym miejscu w każdym moim działaniu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty przychodzisz dziś do mnie i w Swoim Miłosierdziu pozwalasz mi dotknąć Twych ran, abym dzięki nim stawał się zdrowy. Oczyszczaj mojego ducha z przywiązań, które nie prowadzą do Ciebie i zanurzaj mnie nieustannie w Twym Przebitym Sercu, abym nie pragnął już nikogo poza Tobą. Święta Rito, ty byłaś świadkiem wielu cudów w swoim cichym życiu. Uproś dziś u Pana cud nawrócenia mojego serca do Niego. Naucz mnie jak być posłusznym Jego Słowu i odnaleźć w Kielichu Jego Najświętszej Krwi największą na świecie Miłość. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty codziennie dajesz mi łaskę odwagi i męstwa, abym świadczył o Twoim nieustannym działaniu w moim życiu. Proszę, otwórz moje serce na te dary, abym mocą Twego Ducha każdym czynem opowiadał światu o Twojej nieskończonej miłości. Spraw, by moje serce stanowiło jedność z moimi czynami. Święta Rito, ty spotykałaś Zmartwychwstałego Pana podczas codziennej modlitwy. To On dodawał ci siły do podjęcia czynów, które po ludzku wydawały się szalone. Naucz mnie bardziej ufać Jego planom niż mojemu poglądowi na rzeczywistość. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko w Twoim imieniu jest zbawienie, wybawienie mnie z przepaści grzechu, w którą tak często wchodzę. Proszę, wyciągnij Swą miłosierną dłoń i uratuj mnie z niej. Napełnij moje serce Swoim Duchem mądrości i odwagi, abym nie lękał przyznawać się do Ciebie, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Uzdolnij mnie do dawania świadectwa o Tobie całym moim życiem. Święta Rito, ty wiedziałaś jak skuteczne jest Słowo Pana i nawet gdy miałaś wątpliwości, posłusznie realizowałaś każde Jego wezwanie. Uproś mi łaskę takiej uległości natchnieniom, jakie Bóg kieruje do mojej duszy. Naucz mnie tak zawierzać Mu każdą chwilę, aby to, co niemożliwe stawało się możliwe na Jego Słowo. Amen.Czytaj więcej