Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty zbawiasz mnie mocą Twojej łaski, a nie moich dobrych czynów. W Twoim Królestwie rządzi Prawo Miłości. Pomóż mi, jak Twoja Matka, zawierzyć całkowicie Twej Dobroci. Udziel mi, proszę, tej łaski, bym będąc blisko Twego Serca, nie odrywał innych od Ciebie. Pomóż mi porzucić moje złe nawyki. Św. Rito, Oblubienico Ukrzyżowanego, uproś mi łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu, abym za Jego tchnieniem znalazł i porzucił to wszystko, co przeszkadza mi w pełni kochać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie Jezu, wszystko, co otrzymuję jest Twoją łaską. Niczego tak naprawdę nie posiadam na własność, bo Ty mnie wciąż na nowo wszystkim obdarzasz. Daj mi siły, abym nie przestawała Ciebie prosić o każdą łaskę. Udziel mi wytrwałości, mimo gasnącej nadziei. Św. Rito, ty jesteś moją Orędowniczką, naucz mnie stawania w pokorze przed Panem i mówienia Mu o potrzebach moich i innych ludzi. Uproś mi dar Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, wciąż czekam na przyjście Twego Królestwa – i to nie tylko to „ostateczne”, całkowite przyjście, ale na codzienne odkrywanie Go. Jezu, pomóż mi dostrzec Twoje Królestwo w zwykłych sprawach, w ludziach, których spotykam każdego dnia. Proszę, przemień moje serce w Twoją własność. Św. Rito, ty niosłaś innym orędzie miłosierdzia i pokoju. Naucz mnie nie wprowadzać podziałów między ludźmi. Uproś mi łaskę wprowadzania jedności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tak dużo biegam za różnymi sprawami, że może się okazać, że nie tylko nie wypełniam Twoich zamysłów co do mnie, ale że nawet z Tobą walczę! Jezu, naucz mnie pytać Cię o Twoje zdanie i czekać na odpowiedź. Niech każde moje działanie będzie nasycone Twoją Obecnością. Św. Rito, ty wybrałaś najlepszą cząstkę i nie zostałaś jej pozbawiona. Kieruj moje pierwsze kroki nie ku poszukiwaniu pełni w drugim człowieku, ale ku Panu! Pomóż mi odkrywać Jego wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak często porzucam Twoje Słowo i próbuję karmić się „dobrą nowiną” z innych źródeł – od ludzi, z mediów, z wirtualnej rzeczywistości. A przecież to Twoja Ewangelia daje mi życie! Czemu daję się tak oszukać? Bo wciąż zbyt łatwo zapominam o tym, jak wiele mi przebaczyłeś. Panie, nie wypuszczaj mnie z Twych Miłosiernych Rąk. Św. Rito, ty mocno trwałaś przy Bogu. Uproś mi dar mężnej wiary, abym umiał innym nieść Orędzie o Miłosierdziu i nie dał się zwodzić słowami, które nie pochodzą od Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, czasem wydaje mi się, że Ciebie nie ma. Pośród bólu, cierpienia, zwątpienia krzyczę do Ciebie, a Ty nie odpowiadasz. Jednak, gdy wytrwam, odkrywam, że jesteś we wszystkich mych ciężkich chwilach. Tylko czasem brakuje mi wiary w Twą Obecność. Jezu, przymnóż mi wiary! Św. Rito, twoja wiara zrodziła się ze słuchania Słowa i wypełniania Go. Ucz mnie takiej postawy gotowości, by również moja wiara każdego dnia stawała się jak ziarno gorczycy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty chcesz, abym wobec Ciebie był mały i bezbronny jak dziecko. W tym zawierzeniu chcesz ukazywać mi Siebie samego. Proszę Cię o łaskę dostrzegania Ciebie w codziennych wydarzeniach, jakie mnie spotykają. Pozwól mi spojrzeć w Twe oczy wypełnione miłością, abym ten dar umiał przekazać innym. Św. Rito, twój wzrok zawsze sięgał dalej niż doczesne życie. Naucz mnie spojrzenia, które widzi to, co zakryte. Uproś mi łaskę zupełnego powierzenia się Jezusowi nawet w tych chwilach, w których trudno mi zobaczyć sens tego, co się dzieje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, tylko Ty znasz mnie tak dobrze, że wiesz o mnie wszystko. I wciąż wzywasz mnie, abym w Tobie – a nie tylko w samym sobie – szukał odpowiedzi na wszystkie pytania i troski, jakie mi towarzyszą. Udziel mi, proszę, łaskę metanoi – zmianę sposobu myślenia – abym odtąd już zupełnie zależał od Ciebie. Św. Rito, patronko mych trudnych spraw, uproś mi dar nawrócenia serca. Naucz mnie trwania w tej świadomości, że Pan widzi i troszczy się o każdy mój krok. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty zawsze się mną opiekujesz. Posyłasz mi codziennie Swoich aniołów. Dziękuję Ci za Twą pomocną dłoń, wyciągniętą często pośród mroków, jakie mnie otaczają. Proszę Cię o dar prostej ufności w to, że się o mnie zawsze zatroszczysz. Św. Rito, ty jesteś jednym z moich „aniołów”. Towarzysz mi nieustannie i wspieraj w trudach codzienności. Weź moje troski i zanieś je do stóp Jezusa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty każdego dnia wzywasz mnie do Miłości. Pragniesz, abym poszła Twymi śladami ku Jej szczytom. Panie, dodaj mi odwagi, bym potrafiła umierać dla tego, co nie pochodzi od Ciebie. Wspieraj, proszę, każdy mój krok. Św. Rito, ty miałaś serce wypełnione odważną miłością do Pana. Naucz mnie życia bez lęku. Uproś mi łaskę pójścia za Jezusem, dokądkolwiek mnie dziś wzywa, bez oglądania się na to, co zostawiam za sobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa o powołania – w dniu co miesięcznego wspomnienia św. Augustyna: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a teraz wstawiasz się za nami u Pana, uproś dar nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Augustianek. Niech młode dziewczęta, chcące iść drogą augustiańskiego charyzmatu, czyli też Twoją drogą, odważnieCzytaj więcej