Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz bym kochała Cię całym moim sercem, umysłem, wolą i wszystkimi siłami. Aby to było możliwe zbierasz wszystkie kawałki mego porozbijanego serca i Swoim Słowem na nowo składasz je w jedno, pochylając się z miłością nad każdym, nawet najmniejszym fragmente. Panie, posklejaj Swoją łaskę moje połamane życie. Św. Rito, twoim szczególnym zadaniem danym ci przez Jezusa było wprowadzanie pokoju, jedności – w miejsce podziałów. Uproś mi łaskę uleczenia zranień, abym mógł całym sobą wysławiać Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, dziś przychodzisz, by ożywić moje serce. Moją obojętność, próby pozostania jedynie widzem wobec Ciebie chcesz zamienić na pełne zaangażowanie mojej duszy i życia. Dajesz mi serce zdolne do miłości bez granic. Jezu, skrusz mój upór i lęk. Św. Rito, ty w miłosnej wymianie całkowicie oddałaś siebie Bogu, otrzymując w zamian pełnię Jego darów. Ucz mnie takiej otwartości serca. Uproś mi tę łaskę, by Pan był zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, czy w moim życiu może istnieć coś lub ktoś ponad Ciebie? Przecież tylko Ty jesteś źródłem wszystkiego. Często jednak działasz z taką prostotą i pokorą, że ciężko mi to dostrzec i próbuję to skomplikować na swój sposób. Jezu, pomóż mi odnajdywać Ciebie w prostocie krzyża, chleba, wina… Św. Rito, ty całe swoje życie w zaufaniu oddałaś Panu. Prowadź mnie do Niego jako Opoki, na której zbudowane jest moje życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, tak często upatruję swojego bogactwa wszędzie dookoła, a wystarczy abym popatrzyła w Twoje Serce – Skarbnicę Łask. Pomóż mi oderwać się od rzeczy materialnych i całą moją ufność złożyć w Tobie. Ty bądź moim Bogiem. Św. Rito, ty przez całe swoje życie nadzieję pokładałaś w Bogu, a nie w rzeczach materialnych czy nawet własnych siłach. Uproś mi łaskę pokornego zawierzenia, bez pretensji do pełnienia roli Boga przeze mnie samego. Ucz mnie zupełnego ubóstwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, każdego dnia tak wiele Ci zawdzięczam, a tak mało dziękuję. Pomóż mi dostrzegać te najprostsze łaski, którymi mnie nieustannie obdarzasz. Uczyń moje oczy i serce wdzięcznymi za Twoją obecność we wszystkim. Św. Rito, ty nie miałaś pretensji do Boga za to, co spotykało cię w życiu. Ucz mnie wdzięczności i radości z najmniejszych nawet drobiazgów. Uproś mi łaskę zanoszenia Chrystusa do wszystkich sytuacji i osób w moim życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, aby zobaczyć wielkość Twego miłosierdzia, muszę wejść w błoto swego grzechu, zobaczyć co tak łatwo mnie zniewala. Dopiero wtedy widzę jak ogromnym i niezasłużonym darem jest Twoje przebaczenie. Jezu, rozpal mnie nieugaszonym ogniem Twej Miłości, abym nie tęsknił już za moim grzechem. Św. Rito, pochodnio Miłości Pana, zapal i moje serce tą samą łaską. Wyciągnij mnie z błota grzechu i ucz wybierać to, co prawdziwie jest dobre. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wybrałeś mnie jeszcze przed założeniem świata. Wybrałeś i powołałeś do świętości – abym był jak Ty – niezależnie od tego, jakie jest moje powołanie – zakonne, małżeńskie… Pomóż mi odczytać Twoją łaskę, zwłaszcza w trudniejszych momentach, Św. Rito, ty rozpoznałaś to wybranie cię przez Pana do szczególnej bliskości z Nim. Współcierpiałaś z Jezusem poprzez dar stygmatu. Uproś i dla mnie takie głębokie zrozumienie i przyjęcie Jego łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty codziennie na nowo dajesz mi szansę życia dla Ciebie. Pozwalasz mi odkrywać nowość Twojego przymierza przypieczętowanego miłością na krzyżu. Udziel mi, proszę, łaski nawrócenia serca od dziś – od teraz. Nie pozwól mi odkładać tego na później. Św. Rito, Oblubienico Ukrzyżowanego, ty każdego dnia odkrywałaś wielkość miłości Pana do ciebie. Pomóż i mnie na nowo dostrzec ją w każdym drobiazgu mego życia. Uproś mi łaskę otwartego serca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, jak często zapominam o tym jak wiele darowałeś mi w każdym Sakramencie Pokuty i Pojednania. Wziąłeś na Siebie wyrok śmierci, który należał się mnie. A mi tak ciężko przebaczyć drugiej osobie, która dużo mniej zawiniła wobec mnie niż ja wobec Ciebie, Panie. Udziel mi łaski cierpliwego przebaczania. Św. Rito, Patronko przebaczających, uproś mi łaskę królowania Bożego Miłosierdzia w moim sercu. Ucz mnie tej przebaczającej miłości, która przemienia codzienność. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, mogę w służbie Tobie być leniwy, małostkowy, chytry, a mogę też obficie dać Tobie wszystko. Jezu, naucz mnie tego Twojego ryzyka, które pomoże mi wszystko Tobie zawierzyć. Daj mi taką łaskę radykalnej miłości. Św. Rito, ty nie wahałaś się oddać wszystkiego, co miałaś, na służbę Panu. Ucz mnie tej postawy ubogiego serca, abym nic nie zachowywał dla siebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej