„Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.” Mt 27, 50 Panie, Ty z miłości do mnie umarłeś na krzyżu. Wziąłeś na siebie wszystkie moje grzechy i poniosłeś za nie haniebną śmierć, abym ja już nie musiał umierać w samotności – bez Ciebie. Twoje ostatnie tchnienie ożywia moją duszę, rodzi we mnie nowego człowieka. Jezu, spraw, abym umiał być Synem Bożym na Twoje podobieństwo. Maryjo, Ty nie uciekłaś spod krzyża, choć bardzo pod nim cierpiałaś. Widziałaś w pełni dobrowolną śmierć własnego Syna. Przecież wystarczyłoby gdyby powiedział choć jedno słowo sprzeciwu! Ucz mnie takiego posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego, abym Mu pozostał wierny nawet w chwili przytłaczającego bólu. Święta Rito, posłuszna Bogu do końca, wyproś mi łaskę uległości wobec Jego woli. Abym – tak jak ty – potrafił trwaćCzytaj więcej

Wspomożenie wiernych, módl się za nami. „Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: “Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna.” Łk 17, 5-6 Panie, to Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Wiesz jak często mało jest we mnie wiary w Twoją moc. Dużo łatwiej jest mi powiedzieć, że wydarzenia w moim życiu są „Twoją wolą” niż prosić i wierzyć w cud. Moja wiara często jest dużo mniejsza niż ziarenko gorczycy. Proszę, udziel mi łaski zawierzenia Tobie całkowicie i oddania Ci wszelkich moich trosk. Ty jesteś wszechmocny – pomóż mi w to uwierzyć! Maryjo, Ty uwierzyłaś w słowa Anioła, wspomóż mnie swą matczyną troską i ucz ufać do końca. Święta Rito,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, pomóż mi tak zapierać się siebie, o sobie zapominać, abyś Ty był dla mnie najważniejszy. I to nie tylko Ty w kaplicy czy modlitwie, ale przede wszystkim w drugim człowieku. Niech miarą mojej miłości będzie Miłość bez miary! Św. Rito, ty byłaś dobra i przebaczająca nie tylko dla swoich bliskich, ale przede wszystkim dla tych, którzy byli nawet wrogo do ciebie nastawieni. Ucz mnie spojrzenia na innych w Bożej perspektywie, a nie tylko w moim ciasnym pojmowaniu rzeczywistości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„«Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: “Jestem Synem Bożym”».” Mt 27, 43 Boże, jak często mam do Ciebie takie pretensje, bo wydaje mi się, że za moją rzekomą sprawiedliwość należy mi się od Ciebie pochwała, a przynajmniej zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju. Tak często liczę na Ciebie, bo mam skrytą nadzieję nagrody. Jezu, Ty polegałeś na Ojcu niezależnie od tego, jaka była Jego wola względem Ciebie – czy Twoje życie byłoby usłane płatkami czy kolcami róż. Ucz mnie nie wystawiać Ojca na próbę, ale ufać Mu! Maryjo, Niewiasto Zawierzenia, Ty towarzyszyłaś Synowi w tych ostatnich Jego krokach. I mimo bólu i cierpienia wciąż wierzyłaś w Słowo o Jego królowaniu bez końca – choć czułaś, że będzie ono inne niż ludzie się tego spodziewają. UczCzytaj więcej

Bramo niebieska, módl się za nami. „Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.” Rz 6, 5 Panie, tylko wtedy, gdy zapominam o sobie, przekraczam własne ego, przełamuję swoje stereotypy – mogę umierać z Tobą i w Tobie. Nie ma innej drogi prowadzącej do Twych umiłowanych Ramion, jak tylko ta – wyrzeczenie się siebie samego. Przybij mnie dziś do Twojego krzyża, abym cała swą wolą, umysłem, duszą i sercem mógł jednoczyć się z Tobą w umieraniu i powstawaniu z martwych. Maryjo, Ty zrezygnowałaś z Siebie zupełnie. Całkowicie oddałaś każdą chwilę Swego życia na służbę Panu. Ucz mnie takiego zawierzenia. Św. Rito, patronko ludzi cierpiących w trudnych sytuacjach, uproś mi łaskę cierpliwości w codziennym zmaganiu się z przeciwnościami. UczCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty powierzasz mi skarby Twego Królestwa w nadziei, że dobrze je wykorzystam. W każdej chwili masz dla mnie zdroje Swych łask. A ja tak często odwracam swoje serce od Ciebie i zapominam o tym, co otrzymuję. Jezu, udziel mi łaski roztropnego czuwania. Św. Rito, strażniczko Bożych skarbów, uproś mi u swego Oblubieńca dar wytrwałości i przedstawiaj Mu wszystkie intencje, jakie noszę w mym sercu. Bądź ze mną i wspieraj moje wątłe siły. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!»” Mt 27, 29 Jezu mój, dziwne jest to Twoje królowanie. Zamiast złota – ciernie. Zamiast berła – sucha trzcina. Zamiast płaszcza królewskiego – szata z Krwi. To zupełnie łamie wszystkie moje schematy myślenia o władzy, panowaniu. Bo w Twoim Królestwie rządzić to służyć, a żyć to umierać. Panie, przełam we mnie to, co nie pochodzi od Ciebie. Maryjo, Ty nie próbowałaś pojąć Tego, który jest Niepojęty, ale nosiłaś Go w Sobie. Ucz mnie zachowywać w sercu to wszystko, czego zupełnie nie rozumiem, ale wiem, że pochodzi od Pana. Święta Rito, oblubienico naznaczona cierniem z korony Chrystusa, naucz mnie współcierpieć z Nim. Uproś mi łaskę nawrócenia poprzez zmianę sposobu myślenia. IntencjaCzytaj więcej

Różo duchowna, módl się za nami. „[Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor 12, 9 Panie, Ty wcale nie pragniesz, abym był mocny. Wtedy radziłbym sobie o własnych siłach. Jeśli jednak stanę się jak dziecko, które tak bardzo potrzebuje Ciebie, że samo z siebie niczego nie dokona – wtedy właśnie objawia się Twoja moc. I jest to nieogarnięta przez moje serce moc Miłości. Jezu, pomóż mi stać się takim małym i przyznać do własnej słabości, aby wśród mojej ciemności rozbłysła potęga Twojej Miłości. Maryjo, Ty byłaś słabą kobietą, która pozwoliła Bogu działać w Swym życiu. Ucz mnie takiej uległości Jego Słowu. Św. Rito, ty doświadczyłaś wieleCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, czasem czuję się tak bardzo samotny w głoszeniu Twojej Nowiny. Ale Ty nigdy mnie nie opuszczasz, zawsze wspierasz i wypełniasz pustkę, która została we mnie po odrzuceniu tego, co nie jest Tobą. Pomóż mi zaufać Ci, abym nie lękał się żyć radykalnie dla Ciebie. Św. Rito, niewiasto Ewangelii, ty niosłaś Słowo Pana wszędzie tam, gdzie Go brakowało. Weź moje potrzeby w swe dłonie i oddaj je Panu, abym bez przeszkód mógł Mu służyć. Wysłuchaj błagań mego strapionego serca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

„Wtedy [Piotr] począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego Człowieka».” Mt 26, 74 Jak bardzo boli, Panie, zdrada zadana przez te najbliższe osoby. W obliczu cierpienia, bólu rozczarowania, Piotr wyparł się znajomości z Tobą. Ten, któremu tak wiele dałeś, teraz udaje, że Cię nie zna. Jak często ja wypieram się znajomości z Tobą, szczególnie w drugim człowieku. Patrzę w twarz potrzebującego i udaję, że nie widzę w nim Twojego spojrzenia. Udziel mi, Jezu, łaski odważnego stawania po Twojej stronie. Maryjo, Pani wierności, Ty zawsze przychodzisz z pomocą każdemu potrzebującemu dziecku. Zabierz mi tchórzliwe serce, a daj odważne, mężne, nie cofające się nawet w obliczu cierpienia. Ucz mnie podejmować krzyż razem z Twoim Synem. Święta Rito, mistrzyni cierpienia, ty wiesz co oznacza zostać samotną w obliczu wielkiego cierpienia. UprośCzytaj więcej