Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, tylko dzięki Twej łasce mam siły, by znieść cierpienie, nie poddać się zwątpieniu i walczyć każdego dnia. Sam z siebie jestem tylko kruchym, glinianym naczyniem. Naucz mnie służyć Tobie tak, jak Ty tego pragniesz. Św. Rito, ty dostrzegałaś działanie zbawczej łaski Jezusa każdego dnia i umiałaś być za nią wdzięczna. Uczyń mnie takim niewolnikiem miłości Boga, abym bez wahania podejmował każdą służbę dla Niego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, jak bardzo zmienia się mój sposób myślenia i działania, gdy umieram dla Prawa. Jakże inne jest moje życie, gdy rezygnuję z postawy kupowania sobie łaski za dobre uczynki czy modlitwę. Dopiero wtedy Ty uwalniasz mnie od lęku i dajesz prawdziwą wolność. Św. Rito, ty w swoim życiu kierowałaś się Miłością, którą odkryłaś już w dzieciństwie, uproś mi łaskę poznania Boga pełnego dobroci. Ucz mnie prostoty dziecka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię, świętaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty obdarzasz mnie potokiem łask i szczęścia. Tylko, że moje serce jest tak bardzo popękane, że często marnuję Twoje dary. Jezu, uzdrów moje oczy, by widziały i uszy, by słyszały, abym mógł przyjąć to, co mi dajesz. Św. Rito, ty przez całe życie nie utraciłaś gorliwości w miłowaniu Boga, uproś mi łaskę przemiany serca, uzdrowienia zranień i przebaczenia. Ucz mnie żyć słowem Jezusa każdego dnia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” J 6, 54 Gdy przyjmuję Twe Ciało, Jezu i piję Twoją Krew, zapalasz we mnie iskrę życia wiecznego. Każda Eucharystia, Adoracja, rozpala płomień Miłości w mym sercu. Wtedy Ty przemieniasz mnie w Siebie samego i rozpalasz w moim wnętrzu ogromną tęsknotę za życiem w Tobie w wieczności – w pełni. Jezu, ugaś choć odrobinę ten palący żar, poprzez zanurzenie mnie w Twojej Krwi. Święta Rito, ty miałaś wzrok nieustannie skierowany dalej – ku wieczności, ku zbawieniu. Uproś mi łaskę spoglądania na sprawy doczesne w tej Bożej perspektywie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x OjczeCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, Ty mnie powołałeś do głoszenia Twego Słowa jeszcze zanim przyszedłem na ten świat. Pragniesz bym był na co dzień hojnym siewcą na Twoje podobieństwo. Wyzwól mnie, Panie, z próżnego zapału, z poszukiwania własnej chwały i cierni trosk – abym mógł wolnym sercem głosić Ciebie! Św. Rito, ty nie wahałaś się głosić Słowo Miłości i Przebaczenia niezależnie od okoliczności i względów ludzkich. Uproś mi łaskę hojnego serca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. „Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą?” Łk 4, 36 Boże, Twoje Słowo miało i wciąż ma wielką moc. Ty mówisz i staje się to, co wypowiadasz. Twoim Odwiecznym Słowem do mnie jest Słowo Miłości – Twój Syn – Jezus Chrystus. Ten, który pokonał zło poprzez swoje Zmartwychwstanie. Nie ma większej mocy niż obmycie we Krwi Jezusa. Panie, zanurz mnie w zdroju Twojej Krwi, abym żył Twoim Słowem na co dzień. Święta Rito, ty nie poddawałaś się pokusom złego ducha, nawet wtedy gdy podpowiadał Ci zemstę. Nie wątpiłaś w moc Bożej Miłości. Uproś mi łaskę mężnej wiary, bym na tej drodze nie ustawał wraz z pojawieniem się pierwszych przeszkód. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez ChrystusaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wrzucasz nasze grzechy w morze Twego Miłosierdzia. Darowałeś całą naszą winę, przebaczyłeś wszystko. I pragniesz tylko jednego  byśmy całym sercem pełnili wolę Ojca. Św. Rito, ty uczyniłaś z woli Bożej regułę swego życia, uproś nam łaskę takiej uległości, byśmy bez zbędnych prób i pytań, każdego dnia, wypełniali pragnienia Boga wobec nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. „Pan jedynie opoką i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.” Ps 62, 7 Panie, jak często gdy czuję się zagrożony, próbuję uciekać się do moich własnych sposobów radzenia sobie z lękiem. Wolę własne „receptury” od zaufania Tobie. A przecież to Ty jesteś moją najpewniejszą opoką w chwilach trudnych. Jezu, obmyj w swojej Krwi każdą chwilę mego lęku, strachu, zachwiania ufności. Daj mi łaskę całkowitego zaufania Tobie. Święta Rito, ty umiałaś w tych najtrudniejszych momentach swego życia odnaleźć ostoję w Bogu. Naucz mnie takiej ufności, szczególnie w chwilach ciemności i lęku. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, w Twoim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu to nie ofiara liczy się najbardziej, ale miłość – taka, która nie waha się oddać nawet swego syna; taka, która zawsze jest czymś więcej niż to, co dostrzegam czy wyczuwam. Panie, pomóż mi każdego dnia kochać Cię więcej. Św. Rito, ty oddałaś w swym życiu wiele ze względu na Pana, nigdy nie robiąc Mu o to wyrzutów. Ucz mnie takiego zawierzenia i uproś łaskę bezinteresownej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Czytaj więcej