Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” J 6, 54 Gdy przyjmuję Twe Ciało, Jezu i piję Twoją Krew, zapalasz we mnie iskrę życia wiecznego. Każda Eucharystia, Adoracja, rozpala płomień Miłości w mym sercu. Wtedy Ty przemieniasz mnie w Siebie samego i rozpalasz w moim wnętrzu ogromną tęsknotę za życiem w Tobie w wieczności – w pełni. Jezu, ugaś choć odrobinę ten palący żar, poprzez zanurzenie mnie w Twojej Krwi. Święta Rito, ty miałaś wzrok nieustannie skierowany dalej – ku wieczności, ku zbawieniu. Uproś mi łaskę spoglądania na sprawy doczesne w tej Bożej perspektywie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x OjczeCzytaj więcej

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. „Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą?” Łk 4, 36 Boże, Twoje Słowo miało i wciąż ma wielką moc. Ty mówisz i staje się to, co wypowiadasz. Twoim Odwiecznym Słowem do mnie jest Słowo Miłości – Twój Syn – Jezus Chrystus. Ten, który pokonał zło poprzez swoje Zmartwychwstanie. Nie ma większej mocy niż obmycie we Krwi Jezusa. Panie, zanurz mnie w zdroju Twojej Krwi, abym żył Twoim Słowem na co dzień. Święta Rito, ty nie poddawałaś się pokusom złego ducha, nawet wtedy gdy podpowiadał Ci zemstę. Nie wątpiłaś w moc Bożej Miłości. Uproś mi łaskę mężnej wiary, bym na tej drodze nie ustawał wraz z pojawieniem się pierwszych przeszkód. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez ChrystusaCzytaj więcej

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. „Pan jedynie opoką i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.” Ps 62, 7 Panie, jak często gdy czuję się zagrożony, próbuję uciekać się do moich własnych sposobów radzenia sobie z lękiem. Wolę własne „receptury” od zaufania Tobie. A przecież to Ty jesteś moją najpewniejszą opoką w chwilach trudnych. Jezu, obmyj w swojej Krwi każdą chwilę mego lęku, strachu, zachwiania ufności. Daj mi łaskę całkowitego zaufania Tobie. Święta Rito, ty umiałaś w tych najtrudniejszych momentach swego życia odnaleźć ostoję w Bogu. Naucz mnie takiej ufności, szczególnie w chwilach ciemności i lęku. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo,Czytaj więcej

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas. „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował.” 1 J 4, 9 Panie, to Ty wybierasz tych, których powołujesz do swej wyłącznej Miłości. Jednak kochasz z całego swego Serca każdego człowieka. Przecież to z tej Miłości – do mnie – na krzyżu pękło Ci Serce! Jezu, przebacz mi każdą niewdzięczność wobec Ciebie, każdego zranienie Twego Kochającego Serca. Zanurz mnie w Swojej Krwi i ucz tej codziennej Miłości. Święta Rito, Oblubienico Chrystusa, ty uczestniczyłaś w tajemnicy Jego Miłości przez cierpienie. Uproś mi łaskę czystej miłości do Pana. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, 3 x Chwała Ojcu. Naznaczyłeś Panie sługęCzytaj więcej

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas. „Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie (…) Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.” 2 Tm 2, 1. 3 Panie Jezu, to nie ze mnie płynie moc przyznania się do wiary w Ciebie. Tylko z Twoją łaską mogę wyznać, że jesteś moim Panem. Zawsze, ilekroć mówię „Ojcze…” do Boga, to nie czynię tego sam, ale mocą Twego Ducha. Czasem jednak tak trudno mi się przyznać do Ciebie. Jezu, proszę, obmyj w Swojej Krwi każdy moment zwątpienia, braku odwagi czy zaniedbanego natchnienia. Święta Rito, ty mężnie wyznawałaś Pana nie tylko słowem, ale i czynem. Uproś mi tę łaskę odwagi w codziennej walce duchowej. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa PanaCzytaj więcej

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo w jarzmo niewoli” Ga 5,1 Aby oddać życie dla Ciebie, Jezu, i zostać męczennikiem, trzeba być naprawdę wolnym człowiekiem. Ty mi tą wolność dajesz. Nie muszę sam jej wywalczyć, dostaję ją w darze. Tylko… co ja z nią robię? Obmyj mnie, Panie, w Swojej Krwi i wyzwól spod tej niewoli, w którą często sam dobrowolnie wchodzę. Uwolnij mnie, Jezu. Święta Rito, ty zawierzyłaś każdą chwilę swego życia Bogu. Nie pozwoliłaś niczym się zniewolić. Wyproś i dla mnie taką siłę, abym umiał trwać w tej łasce. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz, 3 x ZdrowaśCzytaj więcej

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa” Flp 3, 8b Jezu, Ty dla mnie zostawiłeś wszystko. Widzę to szczególnie podczas odarcia Cię z szat. A ja tak często kurczowo trzymam się swoich zranień, gniewu, poczucia skrzywdzenia. I uderzam tym w innych. Panie, obmyj wszystkie te sytuacje Swoją Krwią. Święta Rito, wzorze przebaczania zranień, pomóż mi wybaczyć z całego serca zarówno tym, którzy mnie skrzywdzili, jak i sobie samemu. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, 3 x Chwała Ojcu. Naznaczyłeś Panie sługę Twoją Ritę. Znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętejCzytaj więcej

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas. „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije.” J 7, 37b Jezu, z Twojego przebitego Boku wypłynęła Krew i woda, którymi codziennie chcesz mnie oczyszczać i poić w Eucharystii. Każdego dnia oddajesz całego Siebie dla mnie, bo tak bardzo i szaleńczo mnie pokochałeś. Tylko – czy ja w to jeszcze wierzę? A może zbyt łatwo przechodzę nad tym do codziennych spraw, które wydają mi się być dużo ważniejsze? Panie, obmyj te moje ukryte intencje i rozproszenia w Zdroju Twojej Krwi. Święta Rito, Niewiasto Eucharystii, uproś mi łaskę wiary w ten Największy Cud, że oto Sam Bóg oddaje Siebie za mnie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz,Czytaj więcej

Krwi Chrystusa, zdroju Miłosierdzia, wybaw nas. „Pan jest łagodny i miłosierny (…) dobry dla wszystkich i Jego Miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.” Ps 145, 8-9 Jezu, jestem Twoim dziełem. Stworzyłeś mnie z ogromu Twej Miłości i Dobroci. Ty jesteś Bogiem Dobrym. Nie – podstępnym, nie – złośliwym, ale po prostu Dobrym. I w tym zdroju Dobroci zanurzasz mnie całego po to, abym i ja stał się podobnym do Ciebie i poznawał głębię Twego Miłosierdzia. Święta Rito, twoje serce było wypełnione tą prostą dobrocią, z jaką zwracałaś się do Boga i innych. Uproś mi tę łaskę prostoty serca. Pomóż mi pozbyć się mojego komplikującego sposobu myślenia. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo,Czytaj więcej

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze zmiłuj się nad nami „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania.” 2 Kor 5, 18 Panie Jezu, Ty przynosisz nam dar pojednania, a wraz z nim pokój serca. Wszystko to pochodzi od Ciebie, bo Twoje życie miało na celu pojednanie ludzi z Ojcem. Teraz zostawiasz każdemu człowiekowi misję niesienia wzajemnego pojednania. Pokój serca to nie „spokój”, który usypia, ale głębokie przeświadczenie o wypełnianiu Twojej woli. Święta Rito, twoje życie pełne było zawirowań i przeszkód, a jednak nie utraciłaś tego wielkiego Skarbu, jakim jest pokój. Potrafiłaś się nim również dzielić z innymi. Ucz mnie, proszę, trwać przy Jezusie, który jest Księciem Pokoju i dar pojednania zanosić wszędzie tam, gdzie ludzie są skłóceni. Pomóż mi być takim zwiastunem przebaczenia, jakim ty samaCzytaj więcej