Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity: Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek. O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kościoła świętego, ochraniaj Papieża i błogosław rodzinom. Także my, w tym dniu poświęconym tobie, pozdrawiamy cię,Czytaj więcej

„Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.” Ps 145, 15 Codziennie spostrzegam tak wielu ludzi, wiele rzeczy, sytuacji, ale rzadko kiedy dostrzegam w nich od razu Twoją Obecność. Daj mi, proszę, oczy, które będą szukały Ciebie. A poprzez wpatrywanie się w Twoje Oblicze naucz mnie pragnąć pokarmu, jaki Ty masz dla mnie. Ty Sam wiesz lepiej kiedy mi go dać. Proszę, Jezu, ofiaruj mi łaskę oczekiwania na Ciebie, który jesteś pokarmem z nieba. Nakarm moją łaknącą duszę. Św. Rito, pomimo wielu prób i utrapień do końca życia wiernie wytrwałaś przy Bogu. Uproś mi łaskę serca otwartego na pokarm od Pana, a szczególnie na ten, którego się nie spodziewam. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uprośCzytaj więcej

„[Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy] pociesza nas w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.” 2 Kor 1, 4 Jezu, Ty pragniesz pocieszać mnie, gdy jestem smutny czy zrozpaczony. Wtedy jednak często szukam takiego podniesienia na duchu nie u Ciebie, lecz u ludzi, w ucieczce od rzeczywistości lub w rzeczach, które mnie otaczają. A przecież to wszystko nie da mi szczęścia. Tylko Ty możesz wypełnić moje serce całkowicie – aż do dna. Na Twoje dary trzeba jednak czasem poczekać. Panie, daj mi łaskę cierpliwego trwania w oczekiwaniu zamiast pośpiechu do zaspokajania mych pragnień byle czym. Św. Rito, ty długo czekałaś na jakiś znak pocieszenia w swojej ostatniej chorobie. I to ten właśnie znak – kwiat róży – stał się twoim symbolem, rozpoznawanymCzytaj więcej

„Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.” Ps 34, 19 Panie, Ty wcale nie pragniesz, abym był mocny, silny i umiał sobie radzić w każdej sytuacji, ale raczej bym w pokorze serca uznał swą słabość i Tobie się całkowicie zawierzył. To Ty wybawiasz mnie ze smutku i wszelkich ciężkich doświadczeń. Ja sam z siebie nie mogę tego uczynić. Dlatego proszę, daj mi odwagę przyznawania się przed Tobą do moich słabości, abym mógł być coraz bliżej Ciebie. Niech nasze serca biją jednym rytmem. Św. Rito, ty doświadczyłaś cząstki cierpienia, jakie było udziałem Chrystusa, w postaci ciernia z Jego korony. Twoje serce jest wciąż blisko Serca twego Oblubieńca. Uproś mi łaskę odwagi stanięcia w prawdzie wobec Tego, który kocha mnie bezwarunkowo i bezgranicznie. Wprowadzaj mnie w taką bliskośćCzytaj więcej

„[Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor 12, 9 Cóż to za przedziwny paradoks Twej Miłości, Jezu, że ukazuje się Ona przede wszystkim w tym, co słabe, odepchnięte, pomijane. Wtedy, gdy czuję się mocny i stoję pewnie na swoich nogach, nie potrzebuję Ciebie. Dopiero, gdy dopada mnie słabość, kiedy chwieję się lub upadam – przypominam sobie o Tobie. Panie, spraw, niech już będę taki słaby, niemocny, ale pełen Ciebie. Niech Twoja, a nie moja moc wypełnia każde me działanie. Ucz mnie, abym nie przypisywał sobie Twoich zasług. Św. Rito, ty doświadczyłaś słabości w chorobie i cierpieniu – i wiedziałaś, że niczego nie zrobisz o własnych siłach, że nie wytrwasz nawet w najmniejszej próbie. Uproś miCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, wszystko, cokolwiek uczyniłem dobrego pochodzi z Twojej łaski. Ja sam tak często prześladuję Ciebie w drugim człowieku oceniając go czy plotkując na jego temat. Proszę, zabierz ode mnie pokusę osądzania bliźniego, a wlej w to miejsce miłość, dzięki której będę mógł uwielbiać Cię całą duszą. Święta Rito, ty wiedziałaś, że ocalić cię może jedynie mocna wiara i bliska relacja z Jezusem. To spowodowało, że nie poddałaś się przeciwnościom, ale zawsze świadczyłaś o miłosierdziu, jakie Bóg ma dla grzeszników. Naucz mnie wybaczać drugiemu jego potknięcia, pamiętając również moje własne upadki. Uproś mi dar pokory. Amen.Czytaj więcej

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” Rz 8, 35 Panie Jezu, nie ma takiej rzeczy, sytuacji czy osoby, która mogłaby mnie oddzielić od Ciebie. Ty zawsze jesteś dla mnie i nigdy mnie nie zostawiasz. Jedynie ja mogę odejść od Ciebie, próbować zapomnieć o Twej miłości, uciekać przed wypełnieniem Twej woli. I tak często się dzieje. Wybacz mi, Panie, moje codzienne ucieczki i zapomnienia. Przygarniaj mnie znów do Siebie mocą Twojej Miłości. Pomóż mi odwracać wzrok od moich udręk, głodu i nagości. Tylko Ty możesz je wszystkie wypełnić Swą łaską. Św. Rito, ty wiernie trwałaś przy Sercu Jezusa, nie pozwalając na to, by przeciwności życia oderwały cię od Niego. W życiu zakonnym mogłaś tak po prostu zatopić się w rozważaniu Jego Miłości. Pomóż mi nie odchodzić od Pana,Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, sensem każdej chwili mojego życia jest miłość, którą wlewasz bezgranicznie w serce otwarte na Twą łaskę. A ja tak często tego nie dostrzegam, stając się jak pusty, brzmiący cymbał, wygłaszający tylko swoje teorie. Proszę, naucz mnie stawać w prawdzie, udzielając mi cierpliwości, nadziei i wiary potrzebnej do przyjęcia Ciebie samego. Święta Rito, ty wiedziałaś, że słowa wypowiadane do drugiego człowieka potrafią ranić, dlatego tak roztropnie czuwałaś nad tym, co mówisz, zawsze pytając najpierw o Bożą wolę. Uproś mi łaskę szczerego przejmowania się pragnieniami Pana, zamiast ludzkimi opiniami i osądami. Niech Jego Słowo będzie moim drogowskazem. Amen.Czytaj więcej

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” Flp 4, 13 Tylko w Tobie, Panie, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Mocą Twojej Miłości usuwasz słowo „niewykonalne” z mojego życia. Wszystko, co tylko jest zgodne z Twoją wolą, co służy Twojej większej chwale, jest możliwe. Łatwo mi to deklarować, trudniej wykonać. Daj mi więc, Jezu, taką wiarę jak maleńkie ziarno gorczycy, z którego wyrośnie ogromny krzew. Pomóż mi zrozumieć, że wystarczy tylko ziarenko mego wysiłku, mojej dobrej woli, a morze Twojej łaski zaleje me serce i stanie się to, co „niemożliwe”! Św. Rito, pośród wielu cudownych wydarzeń z twego życia, wspominamy często również przeniesienie cię do klasztoru przez trzech twoich ukochanych świętych. Wystarczyło tylko, że na pragnienie Jezusa, odpowiedziałaś: „Tak, chcę zostać Augustianką”. Reszty dokonał za ciebie Pan. Uproś mi łaskę wiernego czekaniaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiele wycierpiałeś w posłuszeństwie woli Ojca, chcąc mnie przyprowadzić z powrotem w Jego kochające ramiona. Dziękuję Ci za ten niesamowity dar zbawienia, który mi ofiarowałeś za darmo. Niech też Twoja miłosierna Matka będzie dla mnie zawsze ucieczką i ostoją w trudnych chwilach. Święta Rito, ty cierpiałaś razem z twoim Oblubieńcem, wypraszając wiele łask osobom ich potrzebującym. Naucz mnie nie uciekać spod krzyża, ale wytrwać do końca na drodze, którą prowadzi mnie Jezus. Niech mój cierpliwie znoszony ból będzie dla Niego pocieszeniem w opuszczeniu, którego doświadczył i wciąż doświadcza. Amen.Czytaj więcej