Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, każdego dnia dajesz mi tak wiele łask, że moją odpowiedzią może być jedynie uwielbienie Twego miłosierdzia i dobroci. Proszę, pomóż mi zawsze niezłomnie stawać w obronie Prawdy, abym nie dał się zwieść fałszowi i obłudzie. Niech moje serce będzie szczere i pokorne w spotkaniu z Tobą. Święta Rito, ty pragnęłaś przede wszystkim zawsze mieszkać w domu Bożym, czyli w Jego Słowie, sakramentach, wspólnocie Kościoła. Naucz mnie sycić się darami, których Bóg mi udziela i nie szukać poza Nim wypełnienia tym, co daje świat. Pokaż mi jak nie utracić ani jednego okruszka z tego, co otrzymuję od Jezusa. Amen.Czytaj więcej

„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu” J 6, 32-33 Jezu, dziś przychodzę do Ciebie z pytaniem o znaki, jakie zdziałasz w moim życiu. A przecież to Ty jesteś jedynym i prawdziwym znakiem, który daje mi pełnię życia. Dla mnie przyszedłeś na ten świat, przyjmując ludzką naturę. Pomóż mi odkrywać codziennie wielkość tego daru i być wdzięcznym Ojcu za dar Twej obecności. Daj mi łaskę Twego spojrzenia. Święta Rito, ty zawsze wiedziałaś, gdzie jest źródło siły do życia. Ukazywałaś je również wszystkim swoim bliskim. Naucz mnie być takim znakiem dla innych, aby widzieli we mnie blask Zmartwychwstałego Jezusa. Uproś mi łaskę karmienia siebie i moich bliskich tym chlebem, który otrzymaliśmy od Ojca. PotężnaCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wyprowadzasz mnie z każdej śmierci, w jaką sam siebie wprowadziłem. Proszę, uzdrów moje chore serce, daj łaskę stawania w pokorze, bycia Twoim żebrakiem, którego przytulisz i podniesiesz do policzka jak niemowlę. Niech Twoja moc przywróci mi radość i pokój duszy. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Bóg obdarzył cię miłością bez granic, więc starałaś się z podobną hojnością odpowiedzieć na Jego dary. Świadczyłaś wobec każdego, kogo spotkałaś o Jego hojności. Naucz mnie być prawdziwym uczniem Pana, który nie ustaje w głoszeniu Dobrej Nowiny nie tylko słowem, ale i czynem. Amen.Czytaj więcej

„Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” J 6, 29 Panie, Ty chcesz, abym po prostu uwierzył w Ciebie i Tobie zaufał. Po to przyszedłeś na świat, aby przekonać mnie o dobroci i miłości Ojca. Posłany – odpowiedziałeś na wezwanie całym Sercem. Naucz mnie takiego posłuszeństwa Twojej woli, abym bez wątpliwości podejmował to, co dla mnie zamierzyłeś. Przymnóż mi wiary w Ciebie samego. Święta Rito, ty już od najwcześniejszej młodości zawierzyłaś Jezusowi całym swoim sercem. Z twojego trwania przy Nim wyrastała twa gotowość do pełnienia woli Ojca, wyrażająca się choćby w pragnieniu rodziców, abyś wyszła za mąż. Pomimo, iż nie zgadzało się to z tym, co czułaś wewnętrznie, bez wahania poszłaś tą drogą. Uproś mi łaskę takiej uległości Bogu. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych,Czytaj więcej

Modlitwa wiernych jest już trzecią naszą odpowiedzią na Słowo Pana podczas Eucharystii. „Najedliśmy się” bardzo dużo Słowa i teraz nie możemy być obojętni na potrzeby i cierpienia ludzi. To modlitwa, w której chcemy dotrzeć do osób potrzebujących. Nie możemy pomóc wszystkim fizycznie, bo to jest niemożliwe, ale duchowo możemy to uczynić.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wyprowadzasz mnie z każdego więzienia, do jakiego sam siebie wtrącam. Zrywasz wszystkie więzy, które nie pozwalają mi w wolności Ciebie uwielbiać. Proszę, uwolnij mnie z tego, co odrywa mój wzrok od Twego Serca. Popatrz na moją biedę i ulituj się nad mą niemocą. Święta Rito, ty doświadczyłaś nieskończonej miłości Jezusa, który oddał za ciebie Swoje życie. Naucz mnie takiego spojrzenia na krzyż, abym nie tyle widział w nim zgorszenie czy słabość, ale raczej ogrom miłości, która dla mnie oddała wszystko. Uproś mi dar umiłowania światła łaski. Amen.Czytaj więcej

„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy” J 6, 27 Jezu, jak często całą moją troskę codzienną wypełnia to, co nie daje mi prawdziwego życia. Wciąż zabiegam o rzeczy, które dają mi jedynie małe chwile wytchnienia, satysfakcji. One są moją ucieczką od Ciebie. Pomóż mi dziś odkryć prawdziwe źródło mego lęku. Daj mi łaskę poznania głębi mego serca, abym dostrzegł to, dlaczego tak łatwo rezygnuję z tego, co Ty pragniesz mi podarować. Święta Rito, w domu rodzinnym miałaś również wiele zajęć koło domu, w rodzinie, a jednak zawsze pamiętałaś o Tym, Który jest najważniejszy. Uczyłaś się rozpoznawać znaki Jego obecności w codziennym życiu i dbałaś o to, by zawsze mieć czas na spotkanie z Nim. UprośCzytaj więcej

„Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.” J 6, 26b Panie, tak często poszukuję Ciebie jedynie dla własnej korzyści – jako zaspokojenie pragnień, które gnębią mnie na dnie duszy. Im bardziej odkrywam swoją własną pustkę, tym bardziej próbuję ją zapełnić. Jeśli to nie będzie jednak Twoja łaska, ale próżne poszukiwanie przyjemności to na nic zda się moja ucieczka. Pomóż mi, Jezu, nie zapędzać samego siebie w miejsce bez wyjścia, ale ufnie powierzyć się Tobie. Całe swe życie pragnę złożyć w Twoje ramiona. Święta Rita od początku swego życia była oddana Bogu. Najpierw przez cudowne narodziny, w których wyraża się wielka ufność jej rodziców. Nie zwątpili oni nigdy w błogosławieństwo Pana dla ich małżeństwa, ale cierpliwie trwali w oczekiwaniu. Święta Rito, uproś miCzytaj więcej

JUŻ 13 KWIETNIA ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ przed co miesięcznym wspomnieniem św. RITY – 22 kwietnia. Kwiecień to czas świętowania Męki i Zmartwychwstania Pana, w którym zatrzymujemy się szczególnie nad łaską, jaką jest dla nas dar nawrócenia, który otrzymujemy ilekroć otwieramy swoje serca. Abyśmy  nauczyli się wdzięczności za to, co otrzymujemy w codzienności rozważajmy wspólnie przez 9 dni fragment Pisma św. oraz fragment życiorysu naszej św. Rity. Żeby nasza nowenna nie była jedynie pobożnym czytaniem, na każdy dzień będzie podane postanowienie do dobrowolnego podjęcia. Modlitwa przemienia oblicze świata, więc módlmy się wspólnie! Jeśli chcesz dostawać rozważania na kolejne dni nowenny na maila, zapisz się na newsletter. Po zapisaniu się prosimy o potwierdzenie woli dostawania e-maili poprzez kliknięcie w link zawarty w wysłanej wiadomości. UWAGA! Maile mogą trafiać do folderu SPAM lub innego kataloguCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pragniesz, aby jeden Duch – Twój Duch – łączył wszystkich wierzących w jedną wspólnotę. Udziel mi proszę łaski troskliwego serca, abym potrafił zatroszczyć się o drugiego człowieka, który żyje blisko mnie. Otwórz moje serce na jego potrzeby i pragnienia. Oderwij mnie od zatroskania jedynie o siebie. Święta Rito, ty wiedziałaś, że aby żyć według Bożej woli, musisz narodzić się na nowo z Ducha Świętego, czyli obumrzeć dla przyzwyczajeń światowych, a czynić jedynie to, czego chce Pan. Uproś mi dar miłosnego spojrzenia na Chrystusa, który wybawia mnie od złego i daje zupełnie nowe życie. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaśCzytaj więcej