Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty wraz z Ojcem dziś posyłasz mi Ducha Świętego, który uzdalnia moje serce do odpowiedzi na nieskończoną Miłość, jaką mnie ukochałeś. Nieustannie zdumiewasz mnie wielością darów, które mi dajesz. Naucz mnie dostrzegać działanie Ducha ilekroć czynię coś dobrego, wypowiadam słowa podnoszące drugiego czy choćby wznoszę modlitewną myśl do Ciebie. Święta Rito, ty całym swoim życiem głosiłaś moc przebaczenia, jaką daje Bóg. Wiedziałaś, że tylko On może wlać w twoją duszę nieskończony pokój, który nie przeminie wśród niepomyślnych wydarzeń. Proszę, umocnij swoim wstawiennictwem moją wiarę, abym potrafił otworzyć się na Jego działanie. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś prowadzisz mnie na pustynię, abym doświadczył braku i niewystarczalności moich małych ludzkich sił. Daj mi łaskę pokładania całej ufności w Tobie, który żywisz mnie w czasie głodu i troszczysz się nieustannie o każdy krok mej ziemskiej pielgrzymki. Wyprowadzasz mnie z domu niewoli – utwierdź moje serce w Twojej Miłości, żeby nie wracało do starych przyzwyczajeń. Święta Rito, ty wiedziałaś, że najlepszym pokarmem na pokonywanie trudów codzienności jest Ciało Pana, a najlepiej koi wszystkie pragnienia Jego Najświętsza Krew. Naucz mnie doceniać Jego Eucharystyczną obecność i często nawiedzać samotnego Więźnia Tabernakulum, aby Mu towarzyszyć. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Swoją najcenniejszą Krwią odkupiłeś mnie od grzechów. Zanurz mnie dziś całkowicie w Jej Kielichu, aby moc Twojej Miłości zupełnie ogarnęła moje serce. Tylko Ona trwa bowiem na wieki i nigdy nie zostawi mnie w samotności. Spraw, abym w każdej sytuacji potrafił do Niej się najpierw uciekać. Święta Rito, ty służyłaś innym w miłości i cierpliwości. Nigdy nie szukałaś swojej wygody, ale przede wszystkim dbałaś o dobro drugiego człowieka. Ucz mnie takiej miłości bliźniego, abym potrafił prawdziwie zapominać o sobie i służyć mu z całym oddaniem i dyspozycyjnością serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty posyłasz mi Swoje Słowo każdego dnia w wielkiej cierpliwości czekając aż wyda owoc. Nie poddajesz się zniechęceniu widząc mój opór, ale tym bardziej zabiegasz o to, abym otworzył moje serce na tak wielki dar. Proszę, przemieniaj moje myślenie, abym potrafił dostrzec w Bogu miłującego Ojca, który nieustannie czeka na mój powrót. Święta Rito, ty codziennie wołałaś do Pana we wszystkich potrzebach – nie tylko swoich, ale wszystkich, których spotykałaś. Naucz mnie każdą chwilę powierzać Jezusowi, abym umiał prosić Go o wszystko, czego potrzebuję. Pokaż mi jak całkowicie polegać jedynie na Nim. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś Miłosierny i litujesz się zawsze nad moją nędzą. Uzdrów oczy mojego serca, abym potrafił w drugim człowieku dostrzec Twoją obecność. Oczyść moją duszę z zawiści, chęci odwetu i nawet najdrobniejszego ignorowania bliźniego. Daj mi łaskę ochoczego pomagania drugiemu człowiekowi, abym umiał odmówić sobie czegoś żeby dać bardziej potrzebującemu. Święta Rito, Ty doświadczałaś Miłosierdzia Pana i rozdawałaś je wszystkim, których spotykałaś. Naucz mnie wybaczać doznane krzywdy i zwyciężać wygodę egoizmu. Pomóż mi je pokonać mocą Miłości potężniejszej niż śmierć. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś pragniesz mi pokazać Swoje oblicze. Ty jesteś miłosierny i łaskawy, udziel mi Swojej łagodności i delikatności. Niech moje życie będzie wypełnione Twoją łaską aż po brzegi, abym mógł być zwiastunem Twego pokoju. Przyjdź dziś do mnie ze Swoją mocą przebaczenia i jedności, abym bez wahania dążył do doskonałej radości w Duchu Świętym. Niech ona uzdalnia moje serce do służby drugiemu człowiekowi. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Jezus oddał za ciebie życie z miłości, aby ofiarować ci życie wieczne. Niech twoje przebywanie chwale Ojca będzie jednocześnie czasem wstawiania się w moich intencjach u Niego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dziś pragniesz uczynić w mojej duszy ogród spotkania z Twoim Najświętszym Duchem. Daj mi łaskę odcięcia wszystkiego, co we mnie uschnięte, nie wydające już życia i udziel daru wzrostu ziarnu Słowa, które siejesz w mojej duszy nieustannie. Niech Twoje światło rozbłyśnie znów na nowo w sercu, które chce przylgnąć do Ciebie ze wszystkich sił. Święta Rito, ty prosiłaś wciąż Boga o zmiłowanie się nad tobą i twoimi najbliższymi. Naucz mnie karmić przygnębionych i głodnych, którzy szukają Jego oblicza często sami o tym nie wiedząc. Uproś mi dar cierpliwości do bliźnich, abym potrafił przyjmować ich i prowadzić do samego Boga.  Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wzywasz mnie dziś do postu i pokuty, ale nie pragniesz smutku i rozpaczy na pokaz, a nawrócenia serca. Daj mi łaskę rozrywania kajdanów zła, które wciąż więzią moje serce nie pozwalając mi zupełnie oddać się Tobie na własność. Zniszcz we mnie wszelką pożądliwość, zazdrość, nienawiść, pychę. Wypal je z mojej duszy i wypełnij mocą swego Ducha. Święta Rito, ty dzieliłaś się tym, co posiadałaś z ubogimi i potrzebującymi. Naucz mnie wrażliwego spojrzenia na drugiego człowieka, abym nie chodził wciąż zapatrzony we własne wnętrze, ale dostrzegał Jezusa i Jego potrzeby w każdej osobie, którą spotykam.  Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty chcesz być zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu, aby nic nie zasłaniało mi Twojej Miłości. Daj mi łaskę poszukiwania i posłusznego wypełniania Twej woli. Niech będzie ona dla mnie źródłem nieskończonej radości. Udziel mi daru składania Ci małych ofiar w ciągu dnia, abym umiał nieustannie łączyć się z Twoją Jedyną Ofiarą.  Święta Rito, ty wypiłaś kielich goryczy, jaki otrzymałaś aż do końca, ale potrafiłaś odpowiedzieć na niego jeszcze większym oddaniem i miłością. Naucz mnie tak reagować na zło i niesprawiedliwość, abym dobrocią i łagodnością przerywał spiralę nienawiści. Amen.Czytaj więcej

W święto patronalne naszej świętej Rity pomódlmy się modlitwą odmawianą w Sanktuarium Cascia – w duchowej jedności z Siostrami Augustiankami w Cascia: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalona, o święta Rito z Cascii, za Twoją wierność obietnicom chrztu świętego. Wstawiaj się za nami, abyśmy z radością i wiernie realizowali nasze powołanie do świętości, zwyciężając zło dobrem.  Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o święta Rito, za Twoje umiłowanie modlitwy. Pomagaj nam, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem, ponieważ bez Niego nic uczynić nie możemy i tylko w Jego imieniu i naśladując Go możemy być zbawieni. Chwała Ojcu… Bądź pochwalona, o Święta przebaczenia, za Twoją stałość i odwagę, którą ukazałaś w najtragiczniejszych momentach Twego życia oraz za wspaniałość przebaczenia. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy przezwyciężali uprzedzenia i lęki oraz wierzyli w zwycięstwo miłości nawet w beznadziejnych sytuacjach. Chwała Ojcu… BądźCzytaj więcej