„Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem!” Ps 121, 7 Jezu, Ty jesteś obecny w każdej chwili mojego życia. Szczególnie, gdy wydaje mi się, że milczysz, nie widzisz, a może nawet śpisz – Ty nie odwracasz Swego Miłującego wzroku ode mnie. Gdy rozpiera mnie radość i szczęście – Ty jesteś szczęśliwy we mnie. Kiedy mrok całkowicie zalewa moją duszę, a ból zdaje się już nie mieć żadnych granic – Ty jesteś i cierpisz ze mną. W takich momentach daj mi, proszę, łaskę oparcia się na Twoim Słowie, które mówi, że choćby mama o mnie zapomniała, Ty o mnie nigdy nie zapomnisz (por. Iz 49, 15) Św. Rito, ty przeżywałaś ogromny ból z powodu utraty męża i obydwu ukochanych synów. Wiesz jak to jest być na dnie ciemności i wciążCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tak często wciąż na nowo popadam w te same grzechy, a Ty wciąż mi przebaczasz każde przewinienie. Naucz mnie w momentach kryzysu spoglądać na Twój krzyż, który jest znakiem największej miłości, oddającej Swe życie za zagubione dzieci. Daj mi czerpać wtedy siły z Twojego uniżenia i posłuszeństwa aż do śmierci. Święta Rito, ty oddałaś całe swoje istnienie Temu, który ukochał cię tak bardzo, że oddał Swego Syna za ciebie. Uproś mi łaskę uwielbiania Pana w każdej sytuacji, jaka mnie spotyka. Niech każda chwila mojej codzienności będzie wyznawaniem mocy imienia Jezusa, który zbawił mnie od złego. Amen.Czytaj więcej

“Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię.” Ps 121, 1-2 Panie, dokąd zmierza mój wzrok, gdy pojawiają się niespodziewane problemy? Czy to zawsze jest spojrzenie ku Tobie, w górę? Czy czasem nie rozglądam się dookoła i nie obwiniam innych za to, co mnie spotyka? A Ty dziś zachęcasz mnie właśnie do spojrzenia w górę, ponad to, co ziemskie – abym odnalazł Twoje Oczy, które troskliwie towarzyszą mi w każdej trudności. Jezu, pomóż mi odkrywać Twą cichą Obecność we wszystkim, co mnie spotyka. Św. Rito, w życiu małżeńskim napotkałaś na wiele problemów ze względu na zatwardziałość serca twego ukochanego męża. Swą cierpliwością, miłością i wyrozumiałością doprowadziłaś go w końcu do pojednania z Panem. Uproś mi łaskę, abym – tak jak tyCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Twoim największym pragnieniem jest, abym wciąż nieustannie był blisko Twego Serca, widział wielkość daru, jakim jest odpuszczenie grzechu i potrafił przebaczyć bliźniemu. Daj mi łaskę takiej miłości, która potrafi wznieść się ponad własną krzywdę i – patrząc w Twoje oczy – okazać miłosierdzie każdemu, kogo do mnie przyślesz. Święta Rito, ty wiedziałaś, że nie żyjesz jedynie dla siebie, ale największym celem twego istnienia jest zjednoczenie z Bogiem. Naucz mnie takiego zawierzenia, abym potrafił tak jak ty nieść pokój tam, gdzie go brakuje. Niech ci, których Jezus stawia na mojej drodze idą dalej drogą Pana umocnieni Jego Duchem. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy: Święta Rito, PatronkoCzytaj więcej

JUŻ 13 WRZEŚNIA ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ przed co miesięcznym wspomnieniem św. RITY – 22 września. Wrzesień to wciąż jeszcze czas poszukiwania drogi, rozpoczynania czegoś na nowo. I my dołączmy się duchowo do tych, którzy poszukują codziennie sensu swego istnienia. Abyśmy nauczyli się odkrywać go w codzienności rozważajmy wspólnie przez 9 dni fragment Pisma św. oraz fragment życiorysu naszej św. Rity. Żeby nasza nowenna nie była jedynie pobożnym czytaniem, na każdy dzień będzie podane postanowienie do dobrowolnego podjęcia. Modlitwa przemienia oblicze świata, więc módlmy się wspólnie! Jeśli chcesz dostawać rozważania na kolejne dni nowenny na maila, zapisz się na newsletter. Po zapisaniu się prosimy o potwierdzenie woli dostawania e-maili poprzez kliknięcie w link zawarty w wysłanej wiadomości. UWAGA! Maile mogą trafiać do folderu SPAM lub innego katalogu niż główne (np. w przypadku gmailCzytaj więcej

„Dziecko, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia! (…) Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!” Syr 2, 1. 6 Panie, Ty powołujesz mnie do służby Tobie – a w Tobie moim siostrom i braciom. Bardzo pragnę odpowiedzieć na to wezwanie całym sercem, jednak gdzieś w głębi mnie czai się obawa przed cierpieniem, przed nieznanym. A tymczasem Ty obiecujesz, że zaopiekujesz się mną, jeśli tylko Ci zaufam. Udziel mi, Panie, łaski całkowitego oddania się w Twoje Ręce jak dziecko. Niech trwam wiernie przy Tobie, pomimo wielu przeciwności i trudności. Św. Rito, ty już od najmłodszych lat ufałaś Panu bezgranicznie. Powierzałaś Mu swe troski i pragnienia w spotkaniu na nocnych modlitwach. Uproś mi łaskę takiego zawierzenia, bym mógł zamknąć oczyCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty dałeś mi Siebie samego – czyli to, co miałeś najcenniejszego, a ja wciąż tak często oglądam się za obcymi bożkami. Proszę, obmyj mnie w Swojej Krwi, abym mógł doświadczyć ogromu Twej miłości. Chroń mnie przed ciągłymi upadkami w grzech i trzymaj blisko Swego Serca, abym odpowiadał na Twój dar przyjaźni, jaki mi ofiarowałeś. Święta Rito, ty wydawałaś obfite owoce życia głęboko zakorzenionego w Panu. Uproś mi łaskę budowania na Skale, którą jest Chrystus, a nie na moich pomysłach czy emocjach. Niech Duch Święty oczyści moją duszę tak, aby to co wypływa z mojego wnętrza budowało tych, z którymi się spotykam. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wzywasz mnie do głoszenia Dobrej Nowiny wszędzie, dokądkolwiek mnie posyłasz. Potrzeba jednak do tej misji odpowiedniego przygotowania. Naucz mnie poskramiać pożądania mojego ciała, abym nie biegł na oślep i nie uderzał w próżnię. Proszę, niech ta moja walka dla Ciebie przyniesie zwycięstwo Ewangelii w mojej codzienności. Święta Rito, ty wiedziałaś, że każdemu człowiekowi grozi obłuda i pycha, jeśli tylko da się zwieść podszeptom złego ducha. Dlatego nie pokładałaś nigdy ufności we własnych siłach, ale zawierzałaś się zupełnie Jezusowi i Jego Matce. Naucz mnie stawania w prawdzie o sobie, abym potrafił również dostrzec belkę w moim oku i ją usunąć zamiast osądzać bliźniego. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty przestrzegasz mnie dziś przed zgubnym wpływem nadmiernego dążenia do wiedzy. Proszę, ujarzmij moją ciekawość tak, abym przede wszystkim koncentrował się na Tobie i Twoim działaniu. Uwolnij mnie od bożków podziwu, inteligencji i uznania tak, abym potrafił stanąć przy Tobie – poniżonym, opuszczonym, wzgardzonym. Święta Rito, ty świadczyłaś dobro również tym, którzy cię krzywdzili w życiu i nigdy nie spodziewałaś się od nich wzajemności. Modliłaś się jednak, aby odnaleźli Boga w swoim życiu. Naucz mnie tak kochać moich bliźnich, żebym umiał modlić się dla nich o to, co najlepsze i potrafił oddawać dobrem za zło, które mnie spotyka. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty nieustannie przypominasz mi o tym, że postać tego świata przemija, a jedyną pewną ostoją jest Twoje Serce. Naucz mnie odkrywać Jego nieskończoną miłość na kartach Pisma Świętego, które jest żywym Słowem zmieniającym moje życie. Daj mi łaskę szczerej odpowiedzi na to, co w Nim słyszę. Święta Rito, ty doświadczyłaś mocy błogosławieństw w swoim życiu i będąc odrzuconą przez innych potrafiłaś – wbrew ludzkiemu rozumowaniu – być prawdziwie szczęśliwa. Twoim jedynym skarbem był bowiem Jezus, z którym jednoczyłaś się w chwilach bólu i cierpienia. Uproś mi dar dostrzegania Jego obecności jako największej nagrody za moje codzienne trudy. Amen.Czytaj więcej