„[Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor 12, 9 Cóż to za przedziwny paradoks Twej Miłości, Jezu, że ukazuje się Ona przede wszystkim w tym, co słabe, odepchnięte, pomijane. Wtedy, gdy czuję się mocny i stoję pewnie na swoich nogach, nie potrzebuję Ciebie. Dopiero, gdy dopada mnie słabość, kiedy chwieję się lub upadam – przypominam sobie o Tobie. Panie, spraw, niech już będę taki słaby, niemocny, ale pełen Ciebie. Niech Twoja, a nie moja moc wypełnia każde me działanie. Ucz mnie, abym nie przypisywał sobie Twoich zasług. Św. Rito, ty doświadczyłaś słabości w chorobie i cierpieniu – i wiedziałaś, że niczego nie zrobisz o własnych siłach, że nie wytrwasz nawet w najmniejszej próbie. Uproś miCzytaj więcej

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” Rz 8, 35 Panie Jezu, nie ma takiej rzeczy, sytuacji czy osoby, która mogłaby mnie oddzielić od Ciebie. Ty zawsze jesteś dla mnie i nigdy mnie nie zostawiasz. Jedynie ja mogę odejść od Ciebie, próbować zapomnieć o Twej miłości, uciekać przed wypełnieniem Twej woli. I tak często się dzieje. Wybacz mi, Panie, moje codzienne ucieczki i zapomnienia. Przygarniaj mnie znów do Siebie mocą Twojej Miłości. Pomóż mi odwracać wzrok od moich udręk, głodu i nagości. Tylko Ty możesz je wszystkie wypełnić Swą łaską. Św. Rito, ty wiernie trwałaś przy Sercu Jezusa, nie pozwalając na to, by przeciwności życia oderwały cię od Niego. W życiu zakonnym mogłaś tak po prostu zatopić się w rozważaniu Jego Miłości. Pomóż mi nie odchodzić od Pana,Czytaj więcej

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” Flp 4, 13 Tylko w Tobie, Panie, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Mocą Twojej Miłości usuwasz słowo „niewykonalne” z mojego życia. Wszystko, co tylko jest zgodne z Twoją wolą, co służy Twojej większej chwale, jest możliwe. Łatwo mi to deklarować, trudniej wykonać. Daj mi więc, Jezu, taką wiarę jak maleńkie ziarno gorczycy, z którego wyrośnie ogromny krzew. Pomóż mi zrozumieć, że wystarczy tylko ziarenko mego wysiłku, mojej dobrej woli, a morze Twojej łaski zaleje me serce i stanie się to, co „niemożliwe”! Św. Rito, pośród wielu cudownych wydarzeń z twego życia, wspominamy często również przeniesienie cię do klasztoru przez trzech twoich ukochanych świętych. Wystarczyło tylko, że na pragnienie Jezusa, odpowiedziałaś: „Tak, chcę zostać Augustianką”. Reszty dokonał za ciebie Pan. Uproś mi łaskę wiernego czekaniaCzytaj więcej

„Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem!” Ps 121, 7 Jezu, Ty jesteś obecny w każdej chwili mojego życia. Szczególnie, gdy wydaje mi się, że milczysz, nie widzisz, a może nawet śpisz – Ty nie odwracasz Swego Miłującego wzroku ode mnie. Gdy rozpiera mnie radość i szczęście – Ty jesteś szczęśliwy we mnie. Kiedy mrok całkowicie zalewa moją duszę, a ból zdaje się już nie mieć żadnych granic – Ty jesteś i cierpisz ze mną. W takich momentach daj mi, proszę, łaskę oparcia się na Twoim Słowie, które mówi, że choćby mama o mnie zapomniała, Ty o mnie nigdy nie zapomnisz (por. Iz 49, 15) Św. Rito, ty przeżywałaś ogromny ból z powodu utraty męża i obydwu ukochanych synów. Wiesz jak to jest być na dnie ciemności i wciążCzytaj więcej

JUŻ 13 WRZEŚNIA ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ przed co miesięcznym wspomnieniem św. RITY – 22 września. Wrzesień to wciąż jeszcze czas poszukiwania drogi, rozpoczynania czegoś na nowo. I my dołączmy się duchowo do tych, którzy poszukują codziennie sensu swego istnienia. Abyśmy nauczyli się odkrywać go w codzienności rozważajmy wspólnie przez 9 dni fragment Pisma św. oraz fragment życiorysu naszej św. Rity. Żeby nasza nowenna nie była jedynie pobożnym czytaniem, na każdy dzień będzie podane postanowienie do dobrowolnego podjęcia. Modlitwa przemienia oblicze świata, więc módlmy się wspólnie! Jeśli chcesz dostawać rozważania na kolejne dni nowenny na maila, zapisz się na newsletter. Po zapisaniu się prosimy o potwierdzenie woli dostawania e-maili poprzez kliknięcie w link zawarty w wysłanej wiadomości. UWAGA! Maile mogą trafiać do folderu SPAM lub innego katalogu niż główne (np. w przypadku gmailCzytaj więcej

“Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię.” Ps 121, 1-2 Panie, dokąd zmierza mój wzrok, gdy pojawiają się niespodziewane problemy? Czy to zawsze jest spojrzenie ku Tobie, w górę? Czy czasem nie rozglądam się dookoła i nie obwiniam innych za to, co mnie spotyka? A Ty dziś zachęcasz mnie właśnie do spojrzenia w górę, ponad to, co ziemskie – abym odnalazł Twoje Oczy, które troskliwie towarzyszą mi w każdej trudności. Jezu, pomóż mi odkrywać Twą cichą Obecność we wszystkim, co mnie spotyka. Św. Rito, w życiu małżeńskim napotkałaś na wiele problemów ze względu na zatwardziałość serca twego ukochanego męża. Swą cierpliwością, miłością i wyrozumiałością doprowadziłaś go w końcu do pojednania z Panem. Uproś mi łaskę, abym – tak jak tyCzytaj więcej

„Dziecko, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia! (…) Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!” Syr 2, 1. 6 Panie, Ty powołujesz mnie do służby Tobie – a w Tobie moim siostrom i braciom. Bardzo pragnę odpowiedzieć na to wezwanie całym sercem, jednak gdzieś w głębi mnie czai się obawa przed cierpieniem, przed nieznanym. A tymczasem Ty obiecujesz, że zaopiekujesz się mną, jeśli tylko Ci zaufam. Udziel mi, Panie, łaski całkowitego oddania się w Twoje Ręce jak dziecko. Niech trwam wiernie przy Tobie, pomimo wielu przeciwności i trudności. Św. Rito, ty już od najmłodszych lat ufałaś Panu bezgranicznie. Powierzałaś Mu swe troski i pragnienia w spotkaniu na nocnych modlitwach. Uproś mi łaskę takiego zawierzenia, bym mógł zamknąć oczyCzytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty chcesz być jedyną ostoją mojego życia, na której mogę nieustannie się opierać. Naucz mnie tak kształtować moje serce, abyś był jego fundamentem miłości, którego nie zamienię na nic doczesnego. Wzbudź w mojej duszy ufność Tobie, abym nie lękał się przyszłości, lecz w Twoje Serce ją złożył. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Pan uczynił wielkie rzeczy i znaki w twoim życiu. Sama jesteś teraz takim znakiem dla mnie. Pomóż mi dostrzegać działanie Boga w mojej codzienności, szczególnie wtedy gdy jest mi ciężko wznieść wzrok ku niebu. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty wiedziałeś jak trudno jest głosić Słowo w najbliższym otoczeniu. Daj mi odwagę dążenia do coraz doskonalszego miłowania tych, z którymi spotykam się na co dzień. Udziel mi łaski bycia zwiastunem Dobrej Nowiny, która wciąż na nowo wydarza się w moim życiu. Święta Rito, oblubienico Zmartwychwstałego, ty nieustannie pokazujesz swoim życiem, że możliwa jest radykalna przemiana serca pod wpływem Ducha Świętego. Naucz mnie ufności Jezusowi, który pragnie prowadzić mnie do ludzi zapomnianych, zagubionych, odepchniętych, abym potrafił być Mu uległy. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty nie chcesz abym błądził wciąż w poszukiwaniu dóbr materialnych czy doczesnych przyjemności i zaszczytów, ale pragniesz ofiarować mi dar życia w Twoim Królestwie. Naucz mnie jak służyć Tobie i drugiemu człowiekowi, abym potrafił cieszyć się z małych rzeczy, które mnie spotykają. Święta Rito, ty wiedziałaś, że Pan nie jest Bogiem odległym, ale wciąż bliższym twemu sercu niż ktokolwiek inny. Pokaż mi jak odnajdywać tę Jego nieustanną, troskliwą i pełną czułości obecność. Uproś mi łaskę stawania w pokorze przed Jego Majestatem. Amen.Czytaj więcej