Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty napełniasz moje puste, spieczone serce Swoją łaską, abym mógł z radością uwielbiać Cię w każdym wydarzeniu mego życia. Uzdrów moją duszę ze smutku i niezadowolenia, a wlej w nią radość i szczęście z Twojej obecności. Udziel mi Swojego ducha odwagi, abym nie poddawał się zniechęceniu niezależnie od tego, jak wiele zła wydarza się wciąż wokół mnie. Święta Rito, ty wiele razy doświadczałaś cudownej interwencji Jezusa w twoje życie. Codziennie cierpliwie prosiłaś Go o siłę do zrealizowania zadań, jakie stawiał przed tobą. Uproś mi łaskę nieustępliwej miłości i przebaczania tym, którzy wyrządzili mi krzywdę. Naucz mnie odkrywać we wszystkim Jezusa, który pochyla się nade mną i podnosi z łoża niemocy. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty z miłości przeznaczyłeś mnie dla Siebie samego. Już od początku istnienia świata pragniesz, abym był Twój i bym trwał przed Twoim Obliczem. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, więc dziś szczególnie proszę Cię o łaskę świętości w codzienności. Ucz mnie wszystko i wszystkich zanurzać w Twoim Miłosierdziu. Święta Rito, ty często powierzałaś swoje potrzeby Matce Bożej. Uproś mi łaskę zawierzania Jej wszystkich moich spraw, aby prowadziła mnie do swego Syna za rękę jak dziecko. Naucz mnie zadziwienia nad wielkością Boga i pokory w spojrzeniu na siebie – na wzór Maryi. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dbasz o mnie jak nikt inny – wciąż poszukujesz jak zagubionej owcy, opatrujesz moje zranienia, dajesz mi Słowo, by każdy mój krok był zgodny z Twoją wolą. Daj mi łaskę odczytywania tych wszystkich znaków, jakie od Ciebie otrzymuję, a nade wszystko – dar uwielbiania Ciebie w każdej sytuacji. Święta Rito, ty wiedziałaś, że całe twoje życie zależy od Jezusa. Naucz mnie takiego zupełnego zawierzenia Mu każdej myśli, słowa, pragnienia, abym nie szukał w nich spełnienia swoich zachcianek. Pomóż mi stawać się coraz bardziej pokornym, abym mógł popatrzeć na siebie i innych Jego oczami. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty jesteś światłem każdego mojego kroku, który stawiam w ciemności wiary. Naucz mnie widzieć rzeczywistość Twoimi oczami. Ulituj się nad moją niedolą i uzdrów z niemocy, która mnie tak często ogarnia. Zabierz z mojego serca lęk przed wszystkim, co mnie jeszcze zniewala. Oczyść moje serce z pychy, która wciąż na nowo pogrąża mnie w otchłani grzechu. Święta Rito, niewiasto silna mocą wiary, ty nieustannie odpowiadałaś “tak” na wezwanie Pana, które kierował codziennie na nowo do twego serca. Uproś mi łaskę umocnienia wiary, abym w każdej mojej biedzie zwracał się do Jezusa. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty pomagasz mi budować na Tobie, jako jedynym pewnym fundamencie mego życia. Proszę, pomóż mi odrzucać słomę, która osłabia Twoją budowlę. Daj mi łaskę odnajdywania Twej woli, abym nie tylko potrafił ją dobrze odczytać, ale również realizować z całych sił. Spraw, abym miał serce zawsze otwarte na Twoją łaskę. Święta Rito, ty nieustannie całą swoją nadzieję pokładałaś w Bogu. Wiedziałaś jak niewiele możesz uczynić sama z siebie. Naucz mnie ufać Jego mocy, dobroci i miłości, abym nie próbował niczego robić jedynie o własnych siłach. Pomóż mi w każdej sytuacji podejmować decyzję, pytając Pana o zdanie.  Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty zawsze dbasz o mnie dając mi wszystko, co najlepsze. Proszę, naucz mnie korzystać z tego, co ofiarowujesz mi w Swej wspaniałomyślnej obfitości. Niech moje serce będzie zawsze wdzięczne za to, co otrzymuje zupełnie niezasłużenie. Ty ocierasz każdą łzę z moich oczu. Proszę, pociesz mnie w chwilach smutku Swoją obecnością. Święta Rito, ty potrafiłaś żyć w pięknej perspektywie życia wiecznego, dzięki czemu zawsze odpowiednio ustawiałaś priorytety we wszystkich wydarzeniach, jakie cię spotykały. Kierowałaś się przede wszystkim miłością Boga i bliźniego. Proszę, pomóż mi często zapominać o sobie, po to by oddać czas, cierpliwość, uwagę drugiemu człowiekowi, który tego potrzebuje. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, Ty pozwalasz mi widzieć dalej, głębiej niż wskazują na to pozory. Dzięki łasce mogę dostrzec w swoim życiu tak wiele Twego działania. Pomóż mi wciąż oczyszczać moje spojrzenie ze schematów, jakie sobie wymyśliłem. Udziel mi widzenia świata Twoimi oczyma. Święta Rito, ty pozostałaś przez całe życia kobietą prostego serca, naucz mnie takiej prostoty, abym umiał przyjmować to, co Bóg daje mi każdego dnia. Uproś mi łaskę pokoju serca i radości, którą Duch Święty przynosi mi każdego dnia. Pokazuj mi swoim życiem jak dziękować za to, co otrzymuję. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Jezu, tylko Ty jesteś Panem całego mojego życia – każdej chwili, jaka mnie spotyka. Trzymasz wszystko w Swojej dłoni. Spraw, abym potrafił być posłuszny Twemu Słowu, które kierujesz do mnie codziennie. Naucz mnie odczytywać w Nim przede wszystkim ogromną Miłość Twego Najświętszego Serca. Daj mi ducha radości, który uwolni mnie od smutku i cierpienia. Święta Rito, ty niezwłocznie odpowiadałaś na wezwanie Pana, dokądkolwiek cię wołał. Pokaż mi jak uwielbiać Go we wszystkim, co On sam mi daje – codziennym obowiązku, spotkanym człowieku, usłyszanym słowie. Pomóż mi odnajdywać Jego troskliwą i dyskretną obecność, którą nieustannie mnie otacza.  Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Panie, Ty dziś na nowo wzywasz mnie do powstania ze snu. Nie chcesz abym trwał w marazmie codzienności, ale bym cieszył się każdą chwilą, jaką mi dajesz w Swej nieskończonej dobroci. Oczyść moje serce, abym potrafił stanąć przed Tobą w prawdzie przyoblekając się w Twoją łaskę. Naucz mnie Swoich dróg, którymi pragniesz mnie poprowadzić. Święta Rito, ty potrafiłaś wnosić pokój między zwaśnione strony, gdziekolwiek postawił cię Bóg. Proszę, powstrzymaj mnie przed sianiem zamętu, a naucz nieść jedność i miłość pośród tych, z którymi codziennie się spotykam. Pokaż mi jak wybaczać drugiemu człowiekowi, abym nie zatwardzał serca w nienawiści. Uproś mi łaskę pokornego i ufnego serca. Amen.Czytaj więcej

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity: Boże, dziękuję Ci za to, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Utkałeś mnie już w łonie mojej mamy i znasz każde moje pragnienie, słowo i czyn. Tak często ukrywasz mnie w Swej miłosiernej dłoni przed atakami, które szykuje nieprzyjaciel. Proszę, daj mi mocną wiarę, abym w każdej sytuacji oddawał Ci chwałę, bo Ty jesteś jedynym Panem mojego życia. Udziel siły do pójścia za Tobą, dokądkolwiek mnie zaprowadzisz. Święta Rito, ty często towarzyszyłaś Oblubieńcowi w ukryciu. Uproś mi łaskę takiej miłości do Niego, abym chętnie zostawiał wszystko dla chwil ukrycia się w Jego Sercu. Naucz mnie porzucać wszystkie sieci, jakie jeszcze mnie krępują. Uproś mi łaskę bycia zależnym jedynie od Chrystusa i Jego świętej woli. Amen.Czytaj więcej